మిత్రుల కోసం! 3 75

అలా చప్పుడు చెయ్యకుండా నేను ఆ ఆకుల మద్యలోనుండీ చుస్తుండగానే వాళిద్దరూ మూడు రకాల పద్దతుల్లో దెంగించుకున్నారు .

ఆంటీ : అబ్బహ్ అక్క వాళ్ళు ఏపద్దతుల్లో దెంగించుకున్నారో కూడా చెప్పు అక్కా ప్లీజ్

అమ్మ : మొదలెట్టినప్పుడు మామోలుగా కాళ్ళు మద్యలోకి మడిచి మోకాళ్ళ కిందనుండీ అతని చేతులు నేల మీద ఆంచి పని మొదలెట్టాడు అలా కొచెం సేపు దరువు వేశాకా అక్కని మోకాళ్ళ మీద ఒంగోమని అతను వెనక మోకాళ్ళ మీద మీద నుంచుని అక్క వెనక నుండీ దరువు వేశాడు ఆ టైం లో అక్క పూకుని అతని మొడ్డ పెట్టి గట్టి పోటులో దెంగుతూనే అక్క సళ్ళని పట్టుకుని వడిసి వడిసి తిప్పుతూ తగనలిపేశాడే ఆ తరవాత అతనిని కింద పడుకో పెట్టి అక్క అతని మీదకి ఎక్కి మొడ్డ మీద కూర్చుని దరువు వెయ్యడం మొదలెట్టింది ఆ టైంలో కూడా అక్క సళ్లని వడిసి పట్టి మరీ నలిపేశాడే బాబు. అక్క ఏమో ఒకీ రొప్పుతూ మూలుగుతుంది అక్క కసిగా దెంగుతుంటే అతనుకూడా మూలుగుతున్నాడు అక్క అతని మీద వేశే ఫ్రతీ దెబ్బకీ తప తప తప తప్ మని సౌండ్ వస్తుంది ఎదో చిత్తడి నేలలోకి గెడ బొంగు దింపుతున్నట్టుగా ఉంది ఆ సౌండ్. వాళ్ళిద్దరూ ఎవరన్న వస్తారేమో అన్నా ఆలోచన పూర్తిగా వదిలేసి వాళ్ళ వంటికి ఎక్కిన కైపుని తీర్చునునే పనిలో మునిగిపోయారు. అక్కా అలా ఊపుతూనే గోపీ నాకు ఐపోతుంది నాకు ఐపోతుంది అంటుంది ఏంటి ఐపోయేదీ అని నేను అలాగే చూస్తున్నా. కొంచెం సేపటికి అక్క ఊపుడూ తగ్గించి నిదానంగా అతని మీదకి వాలిపోయింది అతను వెంటనే నీకు ఐపోతే సరిపోతుందా మరి నాకూ అని అక్కని మళ్ళి మోకాళ్ల మీద ఒంగోమని వెనకనుండీ గట్టిగా దరువు వేస్తూ ఊపి ఊపి ఇందూ నాకు ఐపోతుందేఏ అన్నాడు అమ్మోఓ లోపల కార్చొద్దు తీసెయ్ తీసెయ్ అంది. అతను తన దానిని బయటకి తీశాడు అప్పుడూ చూశా అతని దండాన్ని అమ్మోఓ జానా బెత్తెడు ఉంటుంది అది చిలకడ దుంపలాగా మాంచి బలంగా ఊరి ఉంది అది అమ్మోఓ ఇంత దానిని అక్క పూకులో పెట్టి ఇప్పటి వరకూ అంతలా ఊపాడా?? అక్కేమో కొంచెం కూడా నొప్పి అనకుండా ఇంకా కొట్టు అదీ అలాగే అంటూ కసిగా కొట్టించుకుందా?? ఆ పని లో ఉన్నప్పుడూ నొప్పి తెలియదా ఏంటీ?? అనుకున్నా. ఈలోపు లోపల అక్క అడుగు లంగాతో పూకుని సుబ్రం చేసుకుంది. ఇందు ఇటీయవే అంటూ అక్క అడుగులంగాని అతను కూడా తీసుకుని అతని దానిమీద జిగటనంతా అక్క లంగాకి తుడిచేశాడు లంగా అంతా కరాబు చేసినా అక్క ఏమి అనలేదు అతనిని అంతేలే ఇప్పటి వరకూ అతనిది పూకు నిడా దోపించుకున్నదానికంటే చిరాకు ఏమి కాదు కదా ఇది అనుకుని వీళ్ళు బయటకి వచ్చేసరికి నేను ఇక్కడే ఉంటే కొంపలంటుకుంటాయ్ అనుకుని మెల్లిగా చప్పుడు చెయ్యకుండా వెనక్కి వెళ్ళిపోయా అప్పటికే అక్కని నన్ను మిగిలిన చెళ్ళేళ్ళందరూ తెగ నెతికేస్తున్నారు. నేను వాళ్లకి కనిపించేసరికి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావ్ అక్క ఏదీ అన్నారు అక్క గోపీ నాకు కనిపించలేదు వాళిద్దరిని నెతికి నెతికి వస్తున్నా అని అబద్దం చెప్పేశా కొంచెం సేపటికి అక్క గోపీ మేము ఉన్న చోటికి వచ్చారు ఎక్కడికి వెళ్ళారు మేము ఎంత నెతికమో తెలుసా అన్నారు వాళ్ళు హమ్మయ్య నన్ను కూడా వాళ్లలో కనిపేసుకున్నారు లే అనుకున్నా. అక్క వాళ్ళు అలా తోటల్లోకి వెళ్ళీ చూసి వచ్చాం నాకేమో రెండు బంగినపల్లి మామిడి పళ్ళు రెండు పుచ్చకాయలు దొరికాయ్ మీ అక్కకేమో చెరుకు గెడ దొరికింది అన్నాడు. చెళ్ళెళందరూ మరి మాకూ అన్నారు హుమ్మ్ మీకు కావలంటే చెరుకు గెడ ఇస్తా చీకి చీకి తినేద్దురు గానీ అన్నాడు. ఈలోపు అక్క ఇప్పటికే చాలా లేటు అయ్యింది పదండి ఇంటికి వెళదాం అంది. ఇంటికి వస్తూ దారిలో అతను అన్న మాటలు అలోచించా అక్కడేమో వీళిద్దరూ అదేపనిగా చేసుకున్నారు అది పూర్తి అయ్యాకా వచ్చేసారు మరీ ఈ మామిడి పళ్ళు పుచ్చకాయలూ ఎక్కడివి అనుకున్నా అక్కకేమో చెరుకు గెడ దొరికేసిందంట ఇవన్ని ఎప్పుడూ దొరికేశాయ్ అనుకున్నా. మా ఇంటికి కొంచెం దూరం ఉంది అనగా మునసీబుగారి గోడ ఉంటుంది దాని పక్కనే చావిడి ఉంటుంది అక్కడికి వచ్చేసరికి మీరు వెళ్ళండి మేము ఇప్పుడే వచ్చేస్తాం అంది అక్క మతో, సరే అని ఒక నాలుగడుగులు వేసి నేను మిగిలిన వాళ్లతో అలాగే చెప్పి అక్క వాళ్ళు వెళ్ళిన సందులోకి వెళ్ళా మునసీబుగారి చావిడిదగ్గర ఉన్నారు వీళ్ళు నేను ఆ గోడ పక్కన చేరి విన్న వాళ్ళ మాటలు ఏంటీ మామిడి పళ్ళు పుచ్చకాయలు దొరికాయ్ అన్నావ్ వాళ్ళు అడిగితే ఇంకేమన్న ఉందా?? నాకేమో ఏకంగా చెరుకు గెడే దొరికేసిందంట అంది అక్క కొంచెం కోపంగా అతను ఒక నవ్వు నవ్వి హుమ్మ్ మరి కాదా?? నిజంగానే దొరికాయ్ కదా అన్నాడు ఎక్కడ దొరికాయ్ అంది అక్క నీ సళ్ళు బంగినపల్లి మామిడి పళ్ళు అన్నాడు బలిసిన నీ పిర్రలు పుచ్చకాయలు అన్నాడు చీ పాడూ అంది మరి కాదా నాకు అవే దొరికయ్ మరి నాకు దొరికినవి చెప్పాను అన్నాడు నవ్వుతూ మరి చెరుకు గెడ సంగతేంటి అంది నా మొడ్డ నీకు దొరికింది కదా అన్నాడు చీ అది చెరుకు గెడా ఏం కాదు అంది. మరి ఏంటి అన్నాడు అతను, జానా బెత్తెడు ఉండి బాగా ఊరిన చిలకడ దుంప అంది నవ్వుతూ. నిన్ను అన్నాడు అతను హహ్హ అంది అక్క హుమ్మ్ ఇంక చాల్లే పద వెళదాం అంది అక్కా నేను వెంటనే ఇంటికి పరుగు పరుగున వెళ్ళిపోయా వాళ్ళు చూస్తారేమో అని నేను ఇంటికి వెళ్ళిన కొంచెం సేపటికి వచ్చారు వాళిద్దరూ. అలా జరిగింది నేను చూసిన మొదటి దెంగులాట అంది అమ్మ.

2 Comments

  1. Wonderful narration, add more spice

  2. Wonderful narration, add more spice so that story shall be erotic

Comments are closed.