నేను రాను 614

ఇంత దూరం వచ్చాం కదా కాశ్మీర్ చూద్దాం”అంది ప్రియ.

“నాకు ఓపికలేదు”చెప్పింది ఆమె మమ్మీ.

ప్రియ బుంగ మూతి పెట్టేసరికి “చూద్దాం లే”అన్నాడు ఆమె daad.

వాళ్ళు వైజాగ్ నుండి ఢిల్లీ వచ్చారు సెలవులకి..

@@@@

“జమ్ము విషయాలు ఎవరు చూస్తున్నారు”అడిగాడు హోమ్ సెక్రెటరీ.

“ఎవరు లేరు ,ఎవరికి ఇష్టం లేదు”చెప్పాడు పీఏ.

“స్మిత కి ఇమ్మని చెప్పు వసుందరకి”అన్నాడు hs.

&&&&

“నాకు చిరాకు ,నేను చూడను”అంది స్మిత,వసుందరతో.

“పర్లేదు నేను హెల్ప్ చేస్తాను”అంది వసుంధర.

స్మిత ఇంక మాట్లాడలేదు..

“నేను రాను” గట్టిగా చెప్పింది ప్రియ మదర్.
చేసేది లేక ప్రియ కోసం జమ్ము ట్రైన్ ఎక్కాడు ఆమె daad ప్రియ తో పాటు.
పెద్దగా జనం లేరు ట్రైన్ లో.
“ఎందుకు ఈ ప్రోగ్రాం”అడిగాడు కూతుర్ని.
“ఊరికే, ఎప్పుడూ న్యూస్ లో ఉంటుంది కదా”అంది ప్రియ.
ఇద్దరు పడుకున్నారు.తెల్లారే సరికి పంజాబ్ మీదుగా జమ్ము చేరుకుంది ట్రైన్.
ట్రైన్ దిగి “ఇదేమిటి ఈ ఊరు ఇలా ఉంది”అంది ప్రియ.
బయటకి వచ్చి బస్ స్టాండ్ కి ఆటో మాట్లాడుకున్నారు.
బస్ స్టాండ్ దగ్గర లాడ్జ్ లో రూమ్ తీసుకుని ఫ్రెష్ అయ్యారు.
“ఇక్కడ మను షులు మిక్సింగ్ లో ఉన్నారు కదా”అంది ప్రియ కిటికీ నుండి బయటకి చూస్తూ..
మోహన్ ఎక్కువగా కంపెనీ పనుల మీద తిరుగుతూ ఉంటాడు.కొడుకు కూతురు ఇద్దర్నీ భార్య పెంచింది.
ప్రియ అలా ఢిల్లీ లో జమ్ము లో ఎక్సైట్ అవటం చూస్తున్నాడు వింతగా.
కిటికీ నుండి చూస్తే కింద సిక్కులు, కాశ్మీర్ వాళ్ళు కనపడుతున్నారు.
“శ్రీనగర్ ఎలా వెళ్ళాలో”అంది ప్రియ.
“చూద్దాం లే ముందు ఫుడ్ తినాలి”అన్నాడు మోహన్ బయటకి నడుస్తూ..
ప్రియ తండ్రి నీ ఫాలో అయ్యింది.
హోటల్స్ మీద ” హోటల్,హిందూ హోటల్ అని ఉంటే చూసి “ఇదేమిటో”అంది ప్రియ.
ఇద్దరు టిఫిన్ తిని టీ తాగారు.
బస్ స్టాండ్ లో అడిగితే,గవర్నమెంట్ బస్ ఆ రాత్రికి ఉంది 12 గంటలు జర్నీ అన్నారు.
ఇద్దరు బయటికి వచ్చి చూస్తే కార్లు వాన్లు శ్రీనగర్ కి వెళ్తున్నాయి.
“అసలు ఎంత దురమో ఎలా వెళ్ళాలో తెలియకుండా మనం వచ్చేశాం”అన్నాడు మోహన్.”సిం పనిచేయటం లేదు”అంది ప్రియ.
“జమ్ము నుండి sim లు మార్చుకోవాలి ట”అంటూ మోహన్ రెండు sim లు తీసుకున్నాడు.
ప్రియ ఆటో మాట్లాడుకుని రెండు గంటలు గూగుల్ మాప్ తో జమ్ము తిరిగింది.
“చూడు నాన్నా ఎక్కడ చూసినా crpf, బీఎస్ఎఫ్ .సిటీ మొత్తం”అంది ప్రియ .
ప్రియ చున్ని జారి పోవటం తో టైట్ కుర్తా నుండి 20 పర్సెంట్ సళ్ళు బయటకి కనపడుతుంటే మోహన్ చూపు అక్కడ కి వెళ్ళింది.
చూపు తిప్పుకున్నాడు కానీ మళ్లీ ప్రియ సళ్ళ ని చూసాడు.ప్రియ బయటకి చూస్తూ మాట్లాడుతుంటే సళ్ళ కదలిక చూసి మోహన్ కి ప్యాంట్ లో పెనిస్ గట్టి పడింది.