వారసత్వం 387

ఆమె చేష్టలు చూస్తుంటే, ఆమెకీ నాన్నకీ మధ్యలో ఏదో గట్టి కథే జరిగినట్టుంది. ఆ కథేంటో తెలుసుకోవాలి అని, ఇంకా కుతూహలం పెరిగిపోతుంది నాకు. అదే ఆమెని అడిగాను. ఆమె నా కళ్ళలోకి సూటిగా చూసి, “చెప్తా. కానీ నేను అడిగిన దానికి మొహమాటం లేకుండా జవాబు చెప్పాలి నువ్వు.” అంది. “అలాగే..” అన్నాను నేను, నాన్న గురించి తెలుసుకోవాలన్న ఆత్రంలో.

ఆమె సూటిగా నన్నే చూస్తూ, “నేనెలా ఉన్నానూ!?” అని అడిగింది. ఆమె ఆ ప్రశ్న అడుగుతూ ఉన్నప్పుడు, మందు తాగుతూ ఉన్నాను. ఆమె నుంది నేను ఊహించని ఆ ప్రశ్న వినగానే, ఒక్కసారిగా పొలమారింది. ఆమె మాత్రం తాపీగా నవ్వుతూ, “చెప్పబ్బాయ్! నేనెలా ఉన్నానూ? బావున్నానా లేదా?” అంది రెట్టిస్తూ. ఆమె అలా అడుగుతూ ఉంటే, ఒకసారి తేరిపారా చూసాను ఆమెని. ఏం చెప్పాలీ తన గురించి!? చూస్తుంటేనే నోరూరించే అందాలు. ఎంతసేపు ఎక్కితొక్కినా తట్టుకునేంత దిట్టంగా ఉంది. అలాగని, లావుగా లేదు. ఉండాల్సినవి పెద్దగా, ఉండకూడనిది.. అదే నడుము చిన్నగా, సన్నగా.. మొత్తానికి చూడగానే కేక పెట్టించే ఫిగర్ ఆమెది. అలా అనుకుంటూ ఉంటే, నాకు ఒక పక్క నవ్వూ, మరో పక్క భయమూ.. ఇలా చెప్తే, మీద పడి కరిచేస్తుందని. అందుకే ఏం చెప్పకుండా అలా చూస్తూ ఉండిపోయాను. మనసులో సంకోచం తొడల మధ్య ఉన్న నా అంగానికి తెలీదు కదా. అది మాత్రం ఆమె సొంపులకు సెల్యూట్ చేస్తూ, లేచి నిలబడి, లుంగీలోంచి బయటకు రావడానికి సందు వెతుక్కుంటూ ఉంది. అది అలా బుసలు కొట్టడం గమనించి, “ఓ! అయితే బావున్నానా?” అంది నవ్వుతూ. ఆమె అలా డైరెక్ట్ గా అడిగేసేసరికి, తడబడుతూ, “అంటే.. అదీ..” అని అంటూ ఉండగా, “పరవాలేదులే చెప్పు. అందంగా ఉన్నానా? లేకా… సెక్సీగా ఉన్నానా!?” అంది. ఏం చెప్పాలో తెలియక అలాగే చూస్తూ ఉండిపోయాను.

ఆమె నా చూపుల్నీ, మౌనాన్ని వేరే రకంగా అర్ధం చేసుకొని, “ఇలా చూస్తే తెలియడం లేదా!? పూర్తిగా చూస్తావా!?” అంది, అదో రకంగా నవ్వుతూ. పూర్తిగా అంటే, ఏంటీ ఆమె ఉద్దేశ్యం!? బట్టలు లేకుండానా!? ఒక్కసారి ఆ ఆలోచన రాగానే, నా బుజ్జిగాడు ఇంకా కంట్రోల్ తప్పుతూ, కొద్దిగా తడయ్యాడు. ఆమె నా తొడల మధ్య చూసి, చిన్నగా నవ్వి, లేచి నిలబడి, “ఈసారి బాగా చూసి చెప్పు.” అంటూ, నెమ్మదిగా ఒక పక్కకి తిరిగింది. నైటీలో ఉందేమో, ఆమె ఆకారానికి సంబందించిన వివరాలు ఏం తెలియడం లేదు. అంతకు ముందు చీరలో ఉన్నప్పుడూ, స్నానం చేయించినప్పుడూ కనిపించిన వివరాలే కళ్ళ ముందు కదలాడుతున్నాయి. నా కళ్ళలో భావాల్ని చదివినట్టుగా, “మ్.. ఇలా చూస్తే ఏం తెలియదుగా. ఇప్పుడే వస్తా ఉండు.” అంటూ, నెమ్మదిగా నడుచుకుంటూ తన గదిలోకి పోయింది. ఆమె వెళ్తుంటే, లయబద్దంగా కదులుతున్న ఆమె పిరుదులనే చూస్తున్నా. ఆమె తన గదిలోకి పోయి తలుపు వేసుకుంది. నేను ఆమెకోసం వెయిట్ చేస్తూ, నెమ్మదిగా మందు సిప్ చేస్తున్నాను. దాదాపు అరగంట అయింది. ఆమె ఇంకా రాలేదు. “ఏం చేస్తుంది ఇంతసేపు!?” అని ఆశ్చర్యపోతూ, ఆమె గది వైపు చూసాను. తలుపులు ఇంకా వేసే ఉన్నాయి. లోపలకి వెళ్ళి చూద్దామా అని అనిపించింది ఒక్కక్షణం. అంతలోనే, అక్కడ ఆమె ఏ పరిస్థితిలో ఉందో అన్న అనుమానం. అలాగే మరో అరగంట వెయిట్ చేసాను. ఈలోగా మూడు నాలుగు పెగ్గులు అయిపోయాయి. ఒళ్ళంతా ఒకటే తిమ్మిరి. దానికి తోడు కళ్ళ ముందు కదలాడుతున్న ఆమె షేపులు. వంగినపుడు బయటపడ్డ ఆమె బరువైన స్థనాలు, నడుస్తున్నప్పుడు ఊగుతున్న ఆమె పిర్రలూ, పలచని నైటీలోంచి కనబడీ కనబడనట్టుగా ఊరించిన ఆమె తొడలు. తలచుకుంటూ ఉంటే, ఒళ్ళంతా వేడెక్కిపోసాగింది. ఒక్కక్షణం, అంతవరకూ నన్ను ఆపుతున్న వరస మరచిపోయాను. ఆమె వరస చూస్తుంటే, ఆ వయ్యారం.. ఆ ఎక్స్పోజింగూ, ఆ డబల్ మీనింగ్ మాటలూ, ఆ ఒళ్ళు విరుపులూ.. అసలే పిల్లలు లేరంటుంది. పరువాలు కూడా సరిగ్గా నలిగినట్టు లేవు. ఆమె మొగుడు మరీ లేతగా చేస్తున్నాడేమో. బాగా పిసికించుకోడానికి ఆరాట పడుతూ ఉన్నట్టుంది. ఒకసారి ఎక్కి తొక్కితే!? అసలు ఒప్పుకుంటుందా? హుమ్.. చూస్తుంటే, ఒప్పుకొనేలానే ఉంది. ఒకసారి ట్రై చేస్తే పోలా!

ఆ ఆలోచన రాగానే, మరింత వేడెక్కిపోయింది నాకు. నెమ్మదిగా లేచి, ఆమె గది వైపు అడుగులు వేయసాగాను.

అంతలో ఆమె గది తలుపు తెరుచుకుంటున్న చప్పుడు. అంతే, గబుక్కున వెనక్కి వెళ్ళి, సోఫాలో కూర్చొని, ఆమె రాక కోసం ఎదురుచూస్తూ ఉన్నాను. ఆమె వస్తున్నట్టుగా, నా వెనక మెత్తటి అడుగుల చప్పుడు. అంతకు ముందు ఆ మూడ్ లో లేనో, లేక గమనించలేదో గానీ, ఆమె నడుస్తుంటే, ఆ అడుగుల చప్పుడే ఒక రకమైన మైకాన్ని కలగజేస్తున్నాయి. ఆ మైకాన్ని అణుచుకుంటూ, ఆమె రాక కోసం ఊపిరి బిగబట్టి చూస్తున్నాను. ఆమె నేను కూర్చున్న సోఫా దగ్గరకి వచ్చేసింది. మరో రెండు అడుగులు వేస్తే, నా ఎదుటకు వచ్చేస్తుందీ అనగా, నన్ను ఓ మత్తైన సుగంధం తాకింది. ఆ సువాసనను గుండెల నిండా పీల్చుకొని, తల పక్కకి తిప్పేసరికి, ఆమె నా పక్కనుండి, నా ఎదుటకు వస్తూ ఉంది. నేను తల తిప్పి చూడడం గమనించి, ఒక్కక్షణం ఎందుకో అక్కడే ఆగిపోయింది.

తెల్లటి షిఫాన్ చీరలో ఉందామె. ఆమె మీద పడుతున్న కాంతి కంటే, వెనక ఉన్న కాంతి ఎక్కువగా ఉండడంతో, ఆమె కట్టుకున్న చీరలోంచి, కాంతి బయటకు వస్తూ, ఆమె వంపుల్ని స్పష్టంగా చూపిస్తుంది. ఆ వంపుల్ని అలా చూస్తుంటే, నాకు పిచ్చెక్కిపోతుంది. నడుము సన్నగానే ఉన్నా, వయసుతో పాటూ బహుమతిగా వచ్చిన కాస్త కొవ్వు, ఆ నడుము మీద మడతగా మారి, శృంగారానికి శ్రీకారం చుట్టినట్టు ఉంది. దానికి కాస్త పైకి వెళ్తే, నా నడుము కింద ఎగిసిపడుతున్న మగతనానికి సవాలు విసురుతున్నట్టు, పొగరుగా నిలబడ్డ జోడెద్దుల్లా సూటిగా నన్నే చూస్తున్నట్టున్న ఆమె స్థనద్వయం. నడుము నుండి కిందకి చూస్తే, అకస్మాత్తుగా విశాలంగా మారిన ఆమె జఘనం. ఆ అందాల్ని చూస్తుంటే, ఒక్కసారిగా మీద పడి కసికసిగా నలిపేయాలనిపిస్తుంది.

అంతలో, నా ఆలోచనలకు నేనే ఒక్కసారి ఉలిక్కిపడ్డాను. నా ఆలోచనలు నాకే షాకింగ్ గా అనిపిస్తున్నాయి. ఈవిడని కలవనంత వరకూ, నేను ఏ అమ్మాయి మీదా ఇంత మోజు పడలేదు. ఈమెని చూసినప్పటినుండీ, నా మనసు క్షణానికోసారి అదుపుతప్పుతూ ఉంది. ఎందుకో అర్ధం కావడం లేదు. ఈమెలో ఏం కనిపించింది నాకూ? అనుకుంటూ, కాస్త తల తిప్పి చూసాను. ఆమెచిన్నగా నవ్వుతూ, నా ముందుకు వస్తుంది. అలా వస్తూ ఉంటే, క్రమేపీ ఆమె మీద వెలుతురు పడుతూ, ఒక్కో భాగం వివరాలు బయట పడుతూ ఉన్నాయి.

మొదట్లో, వయసులో పెద్దదీ అని సరిగ్గా గమనించి ఉండను. ఇప్పుడు చూస్తుంటే అర్ధమవుతుంది. దేవకన్యలకు తక్కువ కాని అందం ఈమెది. పైగా గంటసేపు తన గదిలో ఉండి, తీరుబడిగా ఫేషియల్ లాంటిది ఏదో చేసుకున్నట్టుంది, దాంతో వయసు పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. దానికి తోడు, వేసీ వేయనట్టు వేసిన లిప్ స్టిక్. ఆ పెదవులను చూస్తుంటేనే, “కాస్త రుచి చూస్తావా!” అని కవ్విస్తూ, ఆహ్వానిస్తున్నట్టు ఉన్నాయి. ఆ ఆహ్వానాన్ని అందుకోకపోతే, మగాడిగా పుట్టి వేస్ట్ అనిపిస్తుంది.

ఇంతకు ముందు ఆమె వంపులు చూసి, కసిగా నలిపేయాలనిపించిన నాకే, ఆమె లావణ్యాన్ని చూసి, ఈసారి ఆమె కందిపోకుండా, మృదువుగా ముద్దులు పెట్టాలనిపిస్తుంది. మొత్తానికి తన అందంతో, లావణ్యంతో నన్ను ఒక ఆట ఆడుకుంటుంది. వెళ్ళే లోగా ఏదో చేసేయాలి తనని. ఏదీ కుదరకపొతే, కనీసం ఆ పెదాలనైనా ఒకసారి తాకి వెళ్ళిపోవాలి. తాకడం ఏంటీ? ఒకసారి ముద్దు పెట్టేసుకోవాలి. తీయగా.. మత్తుగా.. ఈ జన్మకి ఆ ముద్దు సరిపొతుంది.

ఆ ఆలోచనల తోనే, మళ్ళీ నాలో అగ్గి రాజుకుంది. తన ప్రవర్తనను చూస్తుంటే, అటు కవ్విస్తున్నట్టూ ఉందీ, ఇటు పెద్దరికంగానూ ఉంది. ఏం చేయాలో, ఎలా ఆలోచించాలో అర్ధంగాక, “అబ్బా.. ఇదేం పరీక్షరా దేవుడా.. ఉఫ్ఫ్..” అనుకుంటూ, మళ్ళీ ఒకసారి ఆమె అందాన్ని చూస్తూ ఉండగా,, అకస్మాత్తుగా కరెంట్ పోయి, మొత్తం చీకటి అయిపోయింది. ఒక్కసారిగా కళ్ళ ముందు ఆమె మాయమైపోవడంతో, నా మనసు “అబ్బా..” అని బాధగా మూలిగింది.

3 Comments

  1. So romantic boss

  2. Good creative and romantic relationship

Comments are closed.