వారసత్వం 387

అంతలో, ఆమె “అయ్యో..” అని చిన్నగా అరిచి, “ఇప్పుడు కరెంట్ పోయిందంటే, ఇంకో గంట వరకూ రాదు.” అంది. ఆ మాట వినగానే, నా మనసు మరింత మూలిగింది. అంటే, మరో గంట వరకూ ఆమె అందాన్ని చూసే భాగ్యం కలగదన్నమాట. నా మనసులోని మాటే ఆమె మరో విధంగా అంది, “అయ్యో! నేనెలా ఉన్నానో చూసి చెప్తావనుకుంటే, పాడు కరెంట్, అంతా పాడు చేసింది కదా..” అంటూ. “అవును పిన్నీ.. ప్చ్.. మరో గంట ఆగాలి, ఈ చీకట్లోనే.” అన్నాను ఆమెకి వత్తాసు పలుకుతున్నట్టు. ఆమె అంతలోనే, “ఆఁ.. కరెంట్ వచ్చేవరకూ డాబా పైన ఉందామా? పైగా ఈరోజు మంచి వెన్నెల కాస్తుంది కూడా.” అంది.

ఆమె వెన్నెల, డాబా అనగానే ఎంతో రొమాంటిక్ గా అనిపించింది. ఆ మసక చీకట్లోనే ఆమె వైపు చూస్తూ, “అవును. నీ అందాన్ని చూడాలంటే, ఆ వెన్నెలే కరెక్ట్.” అన్నాను నవ్వుతూ. ఆమె సిగ్గుపడుతూ, “ఊరుకో అబ్బాయ్.. నువ్వు మరీనూ..” అంది. ఆమె సిగ్గు ఆమె మాటల్లోనే తెలుస్తుంది. ఆ సిగ్గుకి ముచ్చటేసి,, ఆమె దగ్గరకి వచ్చి, “మామూలుగానే నువ్వు బావుంటావు పిన్నీ.. ఇప్పుడు తెల్ల చీర కట్టావుగా. ఇంకా బావుండే ఉంటావు.” అన్నాను మృదువుగా. “ఆఁ.. నువ్వు అలాగే అంటావులే.” అంది ఆమె ఇంకా సిగ్గు పడుతూ. నేను చీకట్లోనే తడుముకుంటూ, ఆమె చెయ్యి పట్టుకొని, “నిజం పిన్నీ.. ఒట్టూ..” అంటుంటే, ఆమె నా చేతి వేళ్ళను, ఆమె వేళ్ళతో బిగించింది. ఆమె అలా బిగించగానే, నా నరాలు ఒక్కసారిగా జిమ్ అన్నాయి. ఆ వేళ్ళ బిగింపుతో, ఇద్దరి మధ్యా ఏదో బంధం బిగిసినట్టు అనిపిస్తుంది. ఆమె అలా బిగించి, మెల్లగా నా వేళ్ళను నొక్కుతూ, “నిజమా!?” అంది కాస్త హస్కీగా. నేను నా రెండో చేతిని, ఆమె తల పైన వేసి, “నిజం పిన్నీ.. నీ మీద ఒట్టు.” అన్నాను. “సర్లే.. నమ్మానులే. ఇక చెయ్యి తియ్.” అంది ఆమె నవ్వుతూ. నేను ఆమె తల మీద ఉన్న చేతిని మెల్లగా కిందకి జార్చాను. అలా జారుస్తూ కావాలనే, ఆ చేతిని, ఆమె సళ్ళ మధ్య భాగానికి తాకిస్తూ, ఒక్క అరక్షణం అక్కడ ఆపి, కిందకు దించాను. నా చెయ్యి అక్కడ తగలగానే, ఆమె శరీరం చిన్నగా వణికింది. ఆ వణుకుతోనే వినిపించీ వినిపించనట్టు చిన్నగా “మ్..” అని మూలిగి, అంతలొనే సర్దుకొని, “సరే.. పద.. వెళ్దాం..” అంది. ఇద్దరం చేతులు పట్టుకుంటూ అడుగులు వేయసాగాం.

చీకటిగా ఉండడంతో, అలా అడుగులు వేస్తూ, తెలియకుండానే ఇద్దరం ఒకరికొకరు దగ్గరగా రావడంతో, ఆమె స్థనం నా భుజం మీద మెత్తగా వత్తుకుంది. ఆ మెత్తదనానికి నాకు తెలియకుండానే, “ఉఫ్ఫ్..” అంటూ నిట్టూర్చాను. ఆ నిట్టూర్పు విని “ఏమయిందీ!?” అంది నా చెవిలో గుసగుసలాడుతూ. “ఏం లేదు పిన్నీ..” అన్నాను భారంగా. “మ్.. సరే, జాగ్రత్తగా నడు నన్ను పట్టుకొని. అలవాటులేని ప్రదేశం కదా..” అంది ఆమె. దొరికిందే అవకాశం అనుకుంటూ, నేను మరింత దగ్గరకి జరిగి, ఆమె నడుము చుట్టూ చేయి వేసి, “వెళ్దామా?” అన్నాను. “అబ్బో.. ఎక్కడా చోటు లేనట్టు, అక్కడ వేసావా చెయ్యి?” అందామె. అలా అనడంలో ఆమె నవ్వుతూ ఉందని అర్ధం అవుతుంది. దాన్ని “టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్” గా తీసుకుంటూ, “ఏం వేయకూడదా?” అన్నాను నేనూ నవ్వుతూ. “అలా ఎక్కడ పడితే అక్కడ వేయకూడదబ్బాయ్.” అంది ఆమె సన్నగా గుసగుసలాడుతున్నట్టు. “పోనీ తీసేయనా?” అన్నాను. అలా అన్నానే గానీ, ఆ చెయ్యి తీయకుండా, చిన్నగా ఆమె నడుము మడతను నొక్కాను. ఆమె “హుమ్..” అని, “సర్లే, పట్టుకో..” అంది. నేను అలాగే చిన్నగా నొక్కుతూ, “ఇలాగే పట్టుకోనా?” అన్నాను. “హబ్బా.. ఏలాగోలా పట్టుకో..” అని విసుగు నటిస్తూ, కదిలిందామె. నేనూ ఆమెతో పాటూ కదిలాను.

ఇద్దరూ నడుస్తూ ఉండగా, నా చేతికి మెత్తగా తగులుతున్న ఆమె నడుము మడతను నొక్కీ నొక్కనట్టుగా నొక్కుతూనే ఉన్నాను. అలా నొక్కడం ఆమెకి నచ్చిందో ఏమో, నాకు మరింత దగ్గరగా అతుక్కొని నడవసాగింది. అలా అతుక్కోగానే, మళ్ళీ ఆమె సళ్ళ మెత్తదనం నా భుజాన్ని తాకుతూ ఉంది. అది గమనించి, నడుస్తూనే ఆమె కాస్త ముందుకు జరిగింది. దాంతో నేను కాస్త వెనకబడడంతో, నా తొడ ఆమె పిర్రలను తాకసాగింది. అలా తాకగానే, నాకో చిలిపి ఆలోచన వచ్చి, కాస్త పక్కకి జరిగేసరికి, నా అంగం ఆమె పిర్రకి గుచ్చుకుంది. అలా గుచ్చుకోగానే, ఆమె “ఉస్స్..” అంటూ, “ఏంటబ్బాయ్! అలా గుచ్చేస్తున్నావూ?” అంది ఆగిపోయి. “సారీ పిన్నీ.. చీకటి కదా, చూసుకోలేదు.” అన్నాను. “మ్.. ఇది రెండోసారి గుచ్చేయడం. సరే, నేను ముందు నడుస్తానూ, నాకు కొంత దూరంలో ఉండి నువ్వురా..” అంది చిరు కోపంతో. నేను వెంటనే ఆమె నడుమును గట్టిగా పట్టేసుకుంటూ, “ఈసారి గుచ్చనులే పిన్నీ.. ప్లీజ్..” అన్నాను బతిమాలుతున్నట్టుగా. “మ్.. సరే.. పద..” అంటూ మేడ పైకి దారితీసింది ఆమె.

నేను ఆమె నడుము మడతపై ఉన్న నా చేతిని నెమ్మదిగా పైకి జరుపుతూ, ఆమె వెంటే నడవసాగాను. అలా నడుస్తూ, మెట్ల దగ్గరకి చేరుకునేసరికి, నా చెయ్యి దాదాపు ఆమె స్థనం కింద భాగానికి చేరుకుంది. ఇంకొక్క అంగుళం పైకి వెళ్తే, ఆమె శరీరంలో ఉన్న మెత్తటి ప్రదేశానికి చేరుకుంటుంది. ఎంత మెత్తగా ఉంటుది అదీ!? అక్కడ నొక్కితే ఎలా ఉంటుందీ!? ఆ ఆలోచన రాగానే, నా చెయ్యి సన్నగా వణకిపోసాగింది. అక్కడ నొక్కకపోతే నా ప్రాణం పోయేంతగా, నా గుండె కొట్టుకుంటుంది. “కానీ, అలా నొక్కేస్తే, తను ఏమన్నా అంటుందేమో..” అనుకుంటూ, ఆమె వైపు చూసాను.

ఆమె ఆ విషయం గమనించిందో లేదో తెలీదు. నా వైపు కూడా చూడకుండా, నెమ్మదిగా మెట్లు ఎక్కుతుంది. నేనూ ఎక్కుతూ, నా చేతిని ఒక్కో మిల్లీమీటర్ పైకి జరుపుతూ ఉన్నాను. ఆమె భారంగా ఊపిరి తీసుకుంటుంది. అంటే, నా చేతి కదలికను ఆమె గమనిస్తుందన్నమాట. అయినా ఏమీ అనడం లేదంటే, ఆమె కూడా నా చేయి అక్కడకి చేరాలని ఎదురుచూస్తుందా? ఇంకో రెండు మిల్లీమీటర్లు వెళ్తే, నా బొటనవేలు ఆమె స్థనాన్ని తాకేస్తుంది. మెట్లు ఎక్కుతూనే, ఊపిరి బిగబట్టి, మరో మిల్లీమీటర్ పైకి జరిపాను. ఈసారి ఆమె కూడా ఊపిరి బిగబట్టినట్టు అనిపిస్తుంది. మరో మెట్టు ఎక్కితే డాబా పైకి చేరుకుంటాం. మరో మిల్లీమీటర్ వెళ్తే, నేను స్వర్గానికి చేరుకుంటాను. ఇద్దరం చివరి మెట్టు ఎక్కడం, నా చెయ్యి ఆఖరి మిల్లీమీటర్ ఎక్కి, ఆమె స్థనాన్ని చిన్నగా తాకడం ఒకేసారి జరిగాయి. అక్కడవరకూ వచ్చి, ఇక ఆగలేనట్టుగా, నా బొటనవేలితో, ఆమె స్థనాన్ని చిన్నగా నొక్కబోతుండగా…

3 Comments

  1. So romantic boss

  2. Good creative and romantic relationship

Comments are closed.