శృంగార సమూహం కథలు 184

అలా కాసేపు ఇద్దరూ ముద్దులుపెట్టుకున్నాకా దివ్య ఇంకా కిందకి వెల్తూ అతని మేడమీద ముద్దులుపెడుతూ చిన్నగా కొరుకుతూ అతని ఛాతీ మీద కొరుకుతూ చిన్నగా అతని పొట్టమీద ముద్దులుపెడుతూ అతనికి వేడెక్కిస్తుంది. నిషాంత్ హాయిగా ఎంజాయ్ చేస్తూ హ్మ్మ్మ్మ్మ్ దివ్యాహ్హ్హ్ హ్మ్మ్ అంటూ మూలుగుతూ హాయిగా కళ్లుమూసుకుని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. దివ్య చిన్నగా కిందకి వెళ్ళి అతని మడ్డని పట్టుకుని చిన్నగా ఊపుతూ అతని మడ్డ బేస్ నుంచి చిన్నగా నాకుతూ పైకి వెళ్తుంది దివ్య చేసేపనికి నిషాంత్ చిన్నగా మూలుగుతూ హ్మ్మ్మ్మ్మ్ అంటూ ఆమెనే చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. దివ్య చిన్నగా అతని మడ్డని నాకుతూ అతని మడ్డ టిప్ వద్ద గట్టిగా ముద్దపెట్టి చిన్నగా కొంచెం మడ్డని నోట్లోకి తీసుకుని గట్టిగా పీలుస్తూ చిన్నగా చీకుతూ ఆడుకుంటోంది. దివ్య చేస్తుంటే నిషాంత్ మాత్రం ఆమెనే చూస్తూ హ్మ్మ్మ్మ్మ్ హ్మ్మ్మ్మ్మ్ బాగా నేర్చుకున్నావే నువ్వు అంటూ ఆమె తలని మడ్డకేసి అదుముకుంటూ ఉన్నాడు. దివ్య కూడా హ్మ్మ్మ్మ్మ్ నీదగ్గరే నేర్చుకుంది అంటూ కొంచెం కొంచెం మడ్డని నోట్లోకి తీసుకుంటూ చీకుతూ అలా వీలైనంత నోట్లోకి తీసుకుని చీకుతూ ఉంది. నిషాంత్ ఆమె చేసేపనికి హాయిగా హ్మ్మ్మ్మ్మ్ అంటూ మూలుగుతూ ఉన్నాడు. దివ్య కసిగా కాసేపు అతని మడ్డని చీకి కిందకి చేత్తో అతని వట్టలు నిమురుతూ అతని మడ్డని చేత్తో ఊపుతూ అతని బాల్స్ ని ఒక్కోటి నోట్లో పెట్టుకుని చీకుతూ మడ్డని ఊపుతోంది. నిషాంత్ మాత్రం హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ అంటూ హాయిగా మూలుగుతూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. అలా ఒక 5 నిముషాలు చీకాక దివ్య అతని పొట్టమీద కూర్చుని అతని మీదకి వంగి అతని పెదాలు అందుకుని కాసేపు ముద్దుపెట్టుకుని చిన్నగా కిందకి వెళ్ళి అతని మడ్డని చిన్నగా తన పూకులోకి దూర్చుకుంటోంది. దివ్య చిన్నగా తన మడ్డని పూకులో దింపుకుంటుంటే నిషాంత్ చిన్నగా మూలగుతూ దివ్య సల్లుపట్టుకుని నలుపుతూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు.

దివ్య చిన్నగా అతని మడ్డని మొత్తం తన పూకులోకి దింపుకుని చిన్నగా పైకి కిందకి ఎగురుతూ అతన్ని దెంగుతూ హ్మ్మ్మ్మ్మ్ హ్మ్మ్మ్మ్మ్ హ్మ్మ్మ్మ్మ్ ఇహ్హ్హ్హ్ హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అంటూ మూలగుతూ అతనిని చిన్నగా దెంగుతూ ఉంది. నిషాంత్ కూడా ఆమెని కసిగా చూస్తూ ఆమె కిందనుంచి చిన్నగా దెంగుతూ ఆమె సళ్ళు పట్టుకుని నలుపుతూ కిందనుంచి తనుకూడా ఆమెని దెంగుతున్నాడు. దివ్య అతన్ని దెంగుతూ అతని మీదకి వంగి ముడ్డుపెట్టుకుంటూ అతని నోటికి తన సళ్ళు అందించిది. అతని కసిగా ఆమె సళ్ళని నలిపి చీకుతూ కిందనుంచి ఆమెకి సపోర్ట్ ఇస్తూ దెంగుతున్నాడు. అలా ఇద్దరూ కాసేపు ఎంజాయ్ చేశాక దివ్య నిషాంత్ ఇక నామీదికి వచ్చి దెంగు అంటూ అతన్ని అడిగి అతన్ని గట్టిగా ముద్దుపెట్టుకుంది. నిషాంత్ ఆమెని కిందకి చేర్చి కసిగా ఆమెని ముడ్డుపెట్టుకుంటూ ఆమె సళ్ళు నలుపుతూ చిన్నగా ఆమెని పైనుంచి దెంగుతున్నాడు. దివ్య నిషాంత్ పెదాలువదిలేసి హ్మ్మ్మ్మ్మ్ హ్మ్మ్మ్మ్మ్ అంటూ సుఖంగా మూలుగుతూ అతన్ని కిందనుంచి ఏదురోత్తులు ఇస్తూ తనుకూడా సహకరిస్తూ కసిగా అతన్ని చూస్తూ హ్మ్మ్మ్మ్మ్ హ్మ్మ్మ్మ్మ్ ఒహ్హ్హ్హ్హ్హ్ హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అంటూ మూలుగుతూ అతనికి ఇంకా కసేక్కిస్తుంది.

నిషాంత్ ఆమె సళ్ళు చీకుతూ నలుపుతూ చిన్నగా ఆమె పూకులోనుంచి మడ్డబయటికి తీసి ఆమె మీద కూర్చుకుని మడ్డని ఆమె పెదాలమీద రుద్దుతూ కాసేపు చీకు అంటూ ఆమె నోట్లోకి నెట్టాడు. దివ్య కసిగా అతన్ని చూస్తూ చిన్నగా అతని మడ్డని నోట్లోకి తీసుకుని చీకుతూ అతన్ని కసిగా చూస్తుంది. అలా కాసేపు తన మడ్డ చీకించుకున్నాక నిషాంత్ మళ్ళీ ఆమె మీద పడుకుని ఆమెపెదాలు అందుకుని జుర్రుకుంటూ మడ్డని ఆమె పూకులోకి నెట్టి మళ్ళీ దెంగటం మొదలుపెట్టాడు.

దివ్య చిన్నగా మూలుగుతూ అతని వీపుని తడుముతూ అతన్ని కిందనుంచి దెంగుతూ అతని భుజాన్ని చిన్నగా కొరుకుతూ హ్మ్మ్మ్మ్మ్ హ్మ్మ్మ్మ్మ్ హ్మ్మ్మ్మ్మ్ ఒహ్హ్హ్హహ్హ్హ్హ్హ్హ్ అంటూ మూలుగుతూ నిషాంత్ నాకు అయిపోవచ్చింది నువ్వు కూడా కార్చుకో ఇక అంటూ మూలుగుతూ ఉంది. అతను కూడా ఇక ఆపుకోలేక గట్టిగా దెంగుతూ ఇక నావల్ల కూడా కాదురా చాలాసేపటినుంచి ఆపుకుని ఉన్నాను అంటూ ఆమెని గట్టిగా దెంగుతూ ఆమె సళ్ళు చీకుతూ ఆమె పూకులో చివరి దెబ్బలు వేస్తున్నాడు గట్టిగా కింద దివ్య కూడా హ్మ్మ్మ్మ్మ్ హ్మ్మ్మ్మ్మ్ ఒహ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇహ్హ్హ్హ్హ్ స్స్స్స్స్ అంటూ మూలుగుతూ అతన్ని గట్టిగా పట్టుకొని రెండోసారి తృప్తిగా ఖర్చుకుంది. నిషాంత్ కూడా గట్టిగట్టిగ దెంగుతూ హ్మ్మ్మ్మ్మ్ అంటూ మూలుగుతూ ఆమెపూకులో గట్టిగా అదిమిపట్టి అతను కూడా కార్చేసుకున్నాడు. ఇద్దరూ కాసేపు అలానే గట్టిగా ఒకరినిఒకరు పట్టుకుని ఊపిరితీసుకుని కళ్లుమూసుకుని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. నిషాంత్ కాసేపు ఆమె ఎద మీద పడుకుని చిన్నగా పైకీలేచి ఆమె నుదుటున ప్రేమగా ముద్దుపెట్టుకుని పక్కకి జరిగి పడుకున్నాడు. దివ్య కూడా చిన్నగా లేచి అతన్ని నుదుటమీద ముద్దుపెట్టుకుని ఐ లవ్ యు నిషాంత్ అని ప్రేమగా చెప్పి అతని పెదాలమీద ముద్దుపెట్టుకున్ది. అతను కూడా కాసేపు ఆమె పెదాలు అందుకుని ముద్దుపెట్టున్నాడు. కాసేపు అలా ముద్దుపెట్టుకున్నాక ఆమె అతని గుండెలమీద అలాగే నిద్రపోయింది అతను కూడా ఆమె వీపునిమురుతూ ఆమె నుదుటిమీద ముద్దుపెట్టుకుని ఆమె జుట్టులోకి చేతులు పోనించి నిమురుతూ తనుకూడా నిద్రపోయాడు.