ఆమె చాలా అందంగా ఉంది 5 123

సుదర్శన రావు గౌరీ
విజయ్ సుమిత్ర
అజయ్ పూజా

ముకుంద రావు లక్ష్మీ
హారతి సురేష్
పూజ
స్వాతి

గురునాథం సునంద

రవి

రాహుల్ సన్నీ
సలిమ్ హలిమ్

ఈ కథలోని పాత్రలు పేర్లు స్వభావాలు కేవలం కల్పితం మాత్రమే ఎవరిని ఉద్దేశించినవి కాదు గమనించగలరు

లంగా జారీ సునంద కాళ్ళ దగ్గర పడింది
సునంద ముడి విప్పి చేతులను తన మానానికి అడ్డుగా పెట్టుకుని తల వాల్చింది

సురేష్ సునంద అంటీ అలా దాచుకుంటే ఎలా మేము చూడకుండా
చేతులు తీయండి అన్నాడు

ఈ కర్కోటకులా కళ్ళు తన దేహాన్ని కామంతో దహించేలా చూస్తూ ఉంటే సునంద మనసు దేహం సిగ్గుతో కూజించుపోయాయి ప్రాణం లేని బొమ్మలా తన భర్త వైపు చూస్తూ నరరూప రాక్షసులకు తన దేహాన్ని మానాన్ని ప్రదర్శిస్తూ చేతులు తీసి ఏడుస్తూ ముఖాన్ని దాచుకుంది
తన చేతులతో

వెంట్రుకలతో కప్పబడి సునంద బలిసిన తొడల మధ్య ఉబ్బెత్తుగా ఉన్న ఆడతనాన్ని చూసినా ఆ కిరాతకులకు అంగాలు నిలుచున్నాయి

అంతలో తాగడానికి మందు బాటిల్స్ తినడానికి ఫుడ్ ప్యాకెట్స్ కోసం వెళ్ళిన గుండా అవి తీసుకుని వచ్చాడు తాగడానికి గ్లాసేస్ అన్ని ఉంచాడు
పక్కనే ఉన్న టేబుల్ పైన

సురేష్ విజయ్ పక్కన కూర్చుంటూ సునంద అంటీ ఇప్పుడు మీరు నవ్వుతూ అలా నగ్నంగా మాకు మందు అందించండి మీ అందమైన చేతులతో అన్నాడు

ముందు మీరు ఏడవడం ఆపండి మీరు నవ్వుతూనే మా కోరికలు తీర్చుకునే వరకు మాకు మందు అదించాలి మా కోరికలు తీర్చాలి
ఆనందింపజేయాలి అప్పుడే నిన్ను నీ భర్తను వదిలేస్తాము అన్నాడు సురేష్

సునంద కన్నీళ్ళు తుడుచుకుంటూ కాస్త ధైర్యం తెచ్చుకుని ముందు మా వారికి ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయండి ఆ తరువాత మీరు చెప్పి నట్లు చెస్తాను అంది సునంద

సరే అని సురేష్ అనగానే ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్
ఎక్కడా ఉందో చూపించింది సునంద
రౌడిల్లో ఒకడు ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్ తీసుకుని గురునాధనికీ ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసాడు

ఇప్పుడు మీరు మాకు నవ్వుతూ సంతోషంగా సేవలు అందించాలి దేనికి కాదు కూడదు అనకూడదు మేము ఎలా చేబితే అలా ఎది చెస్తే అది చేయించుకోవాలి కాదు కూడదు అంటే నీ భర్తకు ఏమైనా అయితే మాకు తెలిదు అన్నాడు సురేష్

అప్పటికే తన భర్త కోసం ఒక నిర్ణయానికి వచ్చిన సునంద వాళ్ళు చెప్పింది చేసి తన భర్తను కాపాడుకోవాలని అనుకుంటుంది
కళ్ళు తుడుచుకుని రాని నవ్వాను ముఖం మీద పులుముకుని నగ్నంగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళి రెండు గ్లాసుల్లో మందు పోసి విజయ్ సురేష్ లకు అందించింది

మందు తాగుతూ సురేష్ ఒంటి మీద ఒక్కో వస్త్రాన్ని విప్పుకుంటూ నగ్నంగా మారాడు
అప్పటికే సునంద అందాలు చూసి లేచినా సురేష్ మోడ్డ బుసలు కొడుతోంది

ఇది సునంద ముందే ఊహించింది ఇంత దూరం వచ్చాక ఈ నీచులు తనని అనుభవించకుండా వదులుతారు అని అనుకోవడం లేదు సునంద
ఎలాగైనా తొందరగా వారి కోరికలు తీర్చి వీలైనంత తొందరగా తన భర్తను కాపాడుకోవాలని అనుకుంటుంది

1 Comment

  1. ఇలాంటి పనికిమాలిన Kathalu తప్ప వేరేవి Dorakava????..?

Comments are closed.