సింధు 3 327

దిగుతుంది ఏదొ అలా దెంగు ఎం పొట్లు వెస్తున్నవురా దెంగు లొపలకి ఇంకా అబ్బా వాడికన్న్న నువ్వె బాగా దెంగుతున్నావురా దెంగు నా పూకు నీదె దానిని చింపెయు నేను నీదాని ఇషం ఉన్నట్టు వాడుకొ అబ్బా దెంగు ఇంకా ఆ ఆ ఆ ఆ లొపలికి అది అలా దెంగు అంటూ అరుస్తున్నాను వాడు నామిదకి వంగి నా సన్నులని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ దెంగుతున్నాడు నాకిందకి చేతులని పొనిచ్చి పక్కకి దొర్లి వాడు కిందకి వెల్లి నన్ను పైకి తెచ్చాడు నా ఇద్దరి లింక్ పొతుంది నేను లేచి వాడి మొడ్డని పట్టుకొని నా పూకు దగ్గర పెట్టాను వాడు కింది నుండి ఒనె తూక్ తొసాడు సర్రున నా పూకులొకి దూరింది మెల్లిగా కిందకి జరిగాను నా చేతులని వాడి చాతి మీద వేసుకున్నాడు నేను పైకి కిందకి ఊరడం మొదలు పెట్టాను వాడు నా సన్నులని పిసుకుతూ కింది నుండి పొడుస్తున్నాడు నా పూకులొ రసాలు ఊరడం మొదలయింది వాడి మొడ్డ నా పూకులొ సులువుగా ఆడుతుంది నా చేతులని పట్టుకొని లాగాడు నేను వాడి మీద పడ్డాను నా పెదాలని అందుకొని చీకుతూ నా పిర్రలని పిసుకుతున్నాడు సీప్డ్ హస్ ఊగు అంటూ పిర్రలని నలుపుతున్నాడు నా నడుముని పట్టుకొని పైకి కిందకి ఉప్పుతున్నాడు నేను లేచి స్పీడ్ గా ఊరడం మొదలు పెట్టాను వాడు నా సన్నులని పిసుకుతూ క్యారం కాయిన్ ని కొట్టినట్టు వేలితొ నా గొల్లిని కొట్టాడు బొటన వేలు చూపుడు వేలు మద్యలొ గొల్లిని ఇరికించి నలుపుతున్నాడు అబ్బా అమ్మొ ఎం చే స్ తు న్నావు రా అంటూ ఆగి ఆగి వస్తున్నయి మాటలు అబ్బొ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్*మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ అయిపొతుంది హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ దానిని నలపకురా అబ్బా ప్లీస్ రా వదులు అంటూ అరుస్తున్నాను వాడు కాస్త గట్టిగా నలిపాడు అంతె నా రసాలతొ వాడికి అభిషేకం జరిగింది నేను వాడి మీద వాలిపొయాను నాకు మూడు సార్లు అయింది నీకు ఒక్కసారి కూడా కాలెదెంటి అన్నాను వాడి చెవిలొ నా స్టామిన నీకెం తెలుసూ అని నన్ను లేపి పక్కన పడుకొ పెట్టాడు నన్ను ఒక్క పక్కకి తిప్పి వాడు కూడా పక్క మీద పడుకొని నా పూకు మీద వాడి మొడ్డతొ రాస్తున్నాడు చాలురా నావల్ల కాదు పూకు నొస్తుంది అన్నాను అంతె నా పిర్రల మీద చేతులని వేసి గట్టిగా పిసుకుతూ లొపలకి దూర్చెసాడు అబ్బా కాసెపు కూడా ఆగవుగా అన్నాను ఎందుకు ఆగాలి అంటూ నా సన్నులని పిసుకుతూ చను మొనలని నలుపుతూ పిసుకుతున్నాడు అబ్బా కొరకకు రా ప్లీస్ రా అరుణ్ కి సమాదానం చెప్పలేను నడుముని పట్టుకొని పిసుకుతూ సన్నులని చీకుతూ కొరుకుతున్నాడు చను మొనని పట్టుకొని లాగి వదిలాడు నన్ను కిందకి చేర్చీ నా పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ సాన్నులని పిసుకుతూ కింద దబీ దబీ మని గుద్దుతున్నాడు అలా పది పదిహేను గుద్దులు గుద్దీ నా పెదాలని కొరుకుతూ చను మొనలని వేల్లతొ నలుపుతూ వాడి మొడ్డని పూకు అడుగు బాగానికి తొసి పూకుని వాడి రసాలతొ నింపెసాడు నా పెదాలని గట్టిగా కొరికి వదిలాడూ కొరకకు అని అన్నానుగా అరుణ్ అడిగితె ఎం చెప్పాను అన్నాను రాట్రి జరిగింది వాడికి గుర్తు ఉండదు వాడి బట్టలు విపేసి నువ్వు కూడా విపేసి వాడి పక్కన పడుకొ అడిగె వాడె చేసాడు అని చేప్పు అన్నాడు నేను వాడినే చూసాను అంటీ అన్నాడు ఎమి లేదు అన్నాను.

ఈలాగె వెల్లి అరుణ్ పక్కన పడుకొ వాడి బట్టలు కూడా విప్పెయు అన్నాడు సరె అని నేను లొపలికి వెల్లి అరుణ్ బట్టలు విప్పేసి పడుకున్నాను కాని నాకు నిద్ర పట్టలేదు నైటి వేసుకొని బయటకి వచ్చాను కుమార్ గుడారం లొ లైట్ వెలుగుతుంది లైట్ వలన వాడు చేస్తుంది కనబడుతుండి నీడ లాగా ప్రియా మీద ఎక్కి దరువేస్తున్నాడు మెల్లిగా వెల్లి వంగి చూసాను ప్రియా ని ఇష్టం వచ్చినట్టు దెంగుతున్నాడు తను చాలా అరుస్తుంది మెల్లిగా మెల్లిగా చెప్తె వినవు అంటూ తను వద్దు వద్దు అంటున్నా కూడా వినకుండా గుద్దలొ పెట్టాడు తన అరుపులు ప్రిగాయి అయినా వినకుండా వేస్తున్నాడు నేను అల్లడి నుండి వెల్లిపొయి పడుకున్నాను మెల్లిగా నిద్ర లొకి జారుకున్నాను ఉదయం అరుణ్ లెపితె లేచాను త్వరగా రెడి అవు అనాడు మన టైం అయిపొయిందిమనం వెల్లిపొవాలి అన్నాడు సరె ముందు వాల్లని లేపు అన్నాను వాల్లు రెడీగా ఉన్నారు అన్నాడు సరె అని ఫ్రెష్ అయి వచ్చాను అందరు రెడీగా ఉన్నారు బొట్ ఎక్కి సిటికి బయలు దేరాము సిటికి చేరగానే రూంలొకి వెల్లాము 2 గంటల తరువాత బయటకి వెల్లడానికి ప్లాన్ వేసుకున్నాము రూం లొకి వెల్లగానే అరుణ్ నన్ను కౌగిలించుకొని నా పెదాలని నొటిలికి తీసుకొని చీకుతూ నన్ను నలిపెస్తున్నాఅడు మెల్లిగా సన్నులమీద చేతులని వేసి పిసుకుతూ నా కింది పెదవిని కొరికాడు వాడిని తొసెసి కొరకకు కొరికి కొరికి చంపేసెలా ఉన్నావు ఆన్నాను నా మడె మీద ముద్దులు పెడుతూ పడి గాటులని చూసి ఎంటిది అని అడిగాడు రాత్రి వ్హెసిందంతా చేసి మల్లి ఎంటిది అని అడుగుతున్నావా అని అన్నాను కాస్త గట్టిగా కాని లొపల బయపడుతూనే నేను అం చేసాను అన్నాడు ఏం చేసావా వద్దన్న వినకుండా కొరికి పాడేసావు అసలు రాత్రి నీకు పిచ్చి పట్టింది ఎంత చెప్పినా వినలేదు అన్నాను నేనా అన్నాడు మరి అసలు నాకేం గుర్తు లేదు అన్నాడు గుర్తు లేకపోవడం ఎంటీ అన్నాను ఎమి అని నన్ను లాగి నా పెదాలని అందుకొని చీకుతూ నన్ను బెడ్ మీద పడుకొపెట్టాడు నా డ్రెస్ మొత్తం తీసేసి వాడి డ్రెస్ కూడా తీసేసి నా పక్కన చేరాడు నన్ను చూసీ ఎవన్ని నేనె చేసానా అని అడిగాడు మరీ అన్నాను సారీ అన్నాడు పర్లేదు నువ్వెగా చెసిందీ అన్నాను నా పెదాలని అందుకొని చీకుతూ నా చుచ్చికలని పట్టుకొని నలిపేస్తూ లాగి వదులుతున్నాడు హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్*మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ అబ్బా మెల్లిగా నిన్న చేసినదానికె ఇంకా నొప్పి పొడుతుంది మెల్లిగా అంటూ అరుస్తున్నాను నా సన్నులని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ నా నడుముని మెలి తిప్పుతున్నాడు నాకుతూ నా

1 Comment

  1. సూపర్ సిరీస్ తరువాత భాగం తొందరగా పెట్టండి

Comments are closed.