సింధు 3 327

పొడుస్తున్నాడు మొత్తం బయటకి లాగి లొపలకి తొస్తున్నాడు నా కిందికి చేతులని పొనిచ్చి తలని పట్టుకొని నా పెదాలని చీకుతూ కొరుకుతున్నాడు నా పూకు లొ రసాలు ఊరడం మొదలయింది వాడి మొల నా మొలకి తగిలినప్పుడల్లా చపక్ చపక్ అంటూ సౌండ్ వస్తుంది సన్నులని గట్టిగా పిసుకుతూ దెంగుతున్నాడు మీలిగా దెంగురా నీది చిన్నది కూడా కాదు ఇలా దెంగితె నా పూకు వాచిపొతుంది సీ మెల్లిగా సీ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ మెల్లిగా మెల్లిగా అబ్బ చంపేస్తున్నావు రా అదీ అలా దెంగు నీ గెంగుడితొ నన్ను నీ బానిసను చేసుకునేలా ఉన్నావు రా అబ్బా అని దెంగుతున్నాడు రా అంటూ అరుస్తున్నాను నొ యమ్మ ఎమున్నావె నిన్ను దెంగె కొద్ది దెంగాలనిపిస్తుంది కన్నె పూకులా నీ పూకు టైట్ గా ఉందె అంటూ నా చేవి దగ్గరకి వచ్చి చేవిని మెల్లిగా కొరికాడు స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ చంపకు సీ అన్నాను నీ గుద్దని ఎవరిన ఒపెన్ చేసానా అని అడిగాడు ఎంటీ అన్నాను నీ గుద్దని ఎవరిన దెంగారా అని మల్లి అడిగాడు లేదు అన్నాను మరి నేను దెంగనా అన్నాడు అబ్బొ వద్దు చాలా నొప్పిగా ఉంటది అని బుక్ లొ చదివాను నా చల్ల్స్ కాదు అన్నాను సరె అన్నాడు పైకి లేచి నా సన్నులని పిడికిలిలొ పట్టుకొని స్పీడ్ గా దెంగుతున్నాడు సన్నులని ఇష్టం వచ్చినట్టు పిసుకుతున్నాడు వాడు పల్ నుండి లేచి నన్ను లేచి వంగొవె వెనక నుండి పెడతా అన్నాడు సరె అని లేచి వంగున్నాను వాడు లేచి మెల్లిగా కూర్చొని నా పూకులొ దింపాడు వాడి మొడ్డని వెంగొని నా సన్నులని పిసుకుతూ వీపు మీద ముద్దులు పెడుతూ స్పీడ్ గా దెంగుతున్నాడు వాడి మొడ్డలొపల ఎక్కడొ తగులుతుంది హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ అబ్బ దెంగూ ఎక్కడొ తగులుతుంది పిసికి పిసికి చంపేస్తున్నవు రా నీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు దెంగు వద్దన్న వినను రా అబ్బా అని సుఖం రా స్వర్గం చూపిస్తున్నావు అంటూ అరుస్తున్నాను వాడు నా మిది నుండి లేచాడు బెట్ దిగాడు ఎమైంది అని అడిగాను ఎమి లేదు అని పక్కన ఉన్న కబొడ్ నుండి ఆయిల్ డబ్బా తీసాడు ఇప్పుడు అది ఎందుకు అన్నాను నీ సన్నులకి మసాజ్ చేస్తానేని నాదగ్గరకు వచ్చి చేతికి ఆయిల్ వేసుకొని సన్నులని రాసి పిసికాడు అవి చేతిలొంచి జారిపొతున్నాయి మల్లి నా పూకులొ మొడ్డని దింపి దెంగుతున్నాడు సన్నులని పిసుకుతున్నాడు అవి చేతిలొ ఇమడం లేదు ఆయిల్ ని నా పిర్రల మీద వేసి అప్లై చేసాడు పిర్రలని పిసుకుతూ స్పీడ్ గా దెంగుతున్నాడు మెల్లిగా చేతిని నా గొల్లి మీద వేసి టికిల్ చేసాడు అబ్బా అలా చేయకు సీ తట్టుకొలేను హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ చంపకురా ప్లిస్స్రా అంటూ కార్చేసాను వాడు మాత్రం దెంగడం ఆప లేదు అబ్బా ఎంటె సేపురా నేను మూడు సార్లు కార్చుకున్నా కాని నువ్వు ఒక్కసారి కూడా కార్చాలేదు నాడి చంపేసెలా ఉన్నావు అన్నాను వాడు వంగి నా సన్నులని అందుకొని పిసుకుతూ వీపు మీద చిన్నగా కొరుకుతూ ముద్దులు పెడుతున్నాడు అయ్యిల్ ని తీసుకొని నా గుద్ద బొక్క మీద పొసాడు అక్కడ ఎందుకు పొసాడు అరె అన్నాను నీకేతెలుస్తుంది అని బొక్క రాసాడు ఎం చేస్తున్నవు సీ అన్నాను చూశి అంటూ ఒనె వేలు కాస్తా లొపలకి దింపాడు కాస్త నొప్పి అనిపించి అబ్బా నొస్తుంది తీయు అన్నాను వెంటనేతీసాడు మల్లి అయ్యిల్ పొసాడు కాస్తా ఎక్కువగా నాకు ఎదొ అనుమాన వచ్చింది ఇంతలొ నా నడుముని గట్టిగా పట్టుకొని వాడి మొడ్డని గుద్దలొకి తొసాడు బాగా మంట వేసింది చచ్చినంట పని అయింది పెద్ద కేక వేసాను తీయు తీయు చచ్చిపొతున్న ప్లిస్స్ తీసేయు అంటూ అరుస్తున్నాను నొరుమూదుకొవ్ర్ లంజా అని బయటకి తీసి మల్లి లొపలకి తొసాడు ఇసారి ఇంకాస్త లొపలకి దిగింది నన్ను కదలకుండా పట్టుకున్నాడు నా కళ్ళ నుండి నీల్లు కారాయి తీయమని ఎడిచాను అయినా వినకుండా దెంగాడు బయటకి లాగి మల్లి తొసాడు ఇసారి మొత్తం దిగింది అస్ భద తట్టుకొవడం నా వల్ల కాలేదు గట్టిగా ఎడిచాను గుద్దని దెంగుడు మొదలు పెట్టాడు ప్లీస్ రా తీసేయు రా నీకు దండం పెడతా చాలా నొప్పిగా ఉంది తీయు అంటూ బ్రతిమిలాడాను కాని వాడు వినిపించుకొకుండా నొరుమూసుకొవె తగ్గిపొద్ది లంజా అంటూ పిర్రలని పిసుకుతూ కొడుతూ దెంగాడు కాసెపటికి నొప్పి తగ్గి సుఖంగా అనిపించింది నా ఎడుపుకూడా ఆగింది దెంగూ గట్టిగా దెంగు నా హుద్ద పూకుని మార్చి మార్చి దెంగు నేను నీ బానిసను రా నన్ను ఇష్టం వచ్చినట్లు వాడుకొ అంటూ అరుస్తున్నాను గట్టిగా పిర్రలని పిసుకుతూ కొడుతూ గుద్దలొ కార్చేసాడు లేచి పక్కన పడుకున్నాడు నేను అలాగె కూలిపొయాను.

కాసెపటికి లేచి చూసాను కుమార్ కళ్ళు ముస్దుకొని ఉన్నాడు నేను బాత్ రూం కి వెల్దామని లేచి నడిచాను కాని చాలా నొప్పి గుద్దలొ మెల్లిగా నడుచుకుంటూ బాత్ రూం కి వచ్చాను స్నానం చేద్దాం అని షవెద్ ఆన్ చేసాను పై నుండి వాటర్ పడటం మొదలయింది నీళ్ళు నా మీద నుండి పడటం మొదలయింది సడెన్ గా వెనక నుండి ఎవరొ హత్తు కున్నారు ఎవరా అని చూస్తె కుమార్ అబ్బా వదులు స్నానం చేయాలి అన్నాను చేద్దువు గాని ఎందుకు తొందరా అన్నాడు మెల్లిగా నా సన్నులు పట్టుకొని పిసుకుతూ మెడ మీద కొరికాడు అబ్బా ఇప్పుడు కుదరదు అసలె కింద బాగా నొప్పిగా ఉంది అంటూ వాడి చేతులని సన్నుల మీద నుండి తీసాను నొప్పిగా ఉంటె ఇంకొసారి చేస్తె పొతతొ అంటూ మల్లి నా సన్నులని పిసుకుతూ మెడ మీద ముద్దులు పెడుతూ సన్నులని గట్టిగా పిసికాడు నా వల్ల కాదు అంటూ వాడిని విడిపించుకొబొయాను నేను వాడి వైపు తిప్పుకొని నా పెదాలని అందుకొని చీకుతూ నా పిర్రలని పిసుకుతున్నాడు నా బలం చాలడం లేదు వాడి ముందు వాడి చేతిని నా పూకు మీద వేసి పూకుని నలిపాడు నాలొ కొరిక మొదలయింది కాని గుద్దలొ నొప్పి అలాగె ఉంది నా పిర్రలని పిసుకుతూ నా గుద్ద బొక్కలొ వేలు పెట్టాడు నేను ఒక్కసారిగా అదిరిపడ్డాను నేను కదలడానికి వీపు లేకుండా పట్టుకొని పెదాలని చీకుతూ బొక్కలొ వేలు పెట్టాడు నన్ను అలాగె వెనక్కి తీసుకెల్లి గొడకి ఆనించి ఒక కాలుని పైకి ఎత్తి నా పూకులొ వాడి మొడ్డని దింపాడు నా పెదాలని వదిలి నా సాన్నులని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ ఇంకొ సన్నుని చేతితొ పిసుకుతున్నాడు అబ్బా ప్లీస్ రా వదలవా చంపేస్తున్నావు చాలా నొప్పిగా ఉంది వదులూ అన్నాను నా సన్నుని వదిలి నిన్ను వదిలేది లేదు రేపటి వరకు నాకు నచ్చినట్లు దెంగుతా మల్లి నాకు నువ్వు దొరకవూ అన్నాడు అబ్బా అదేమి లేదురా ఇంటికి వెల్లాకా కూడా రావచ్చు రా ప్లీస్ వదులు అన్నాను ఇంత దూరం వచ్చాక వదిలేది లేదు అంటూ లొపలకి నూకుతున్నాడు లాగి దెంగుతున్నాడు అబ్బా మెల్లిగా అమ్మొ అమ్మొ అబ్బా ప్లీస్ కుమార్ ప్లీస్ మెల్లిగా అంటూ అరుస్తున్నాను కుమార్ కాల్లు నొస్తున్నాయి బెడ్ పైకి వెల్దాం అన్నాను కాల్లు ణొర్సె అల్లడి వరకు ఎందుకు అని నన్ను ఎత్తుకొని కింద పడుకొపెట్టి నా కాళ్ళని బాగా చాపి వాడి మొడ్డని లొపలికంటూ ఒక్క తొపు తొసాడు నా పూకు గొడలని తొసుకుంటూ పూకు అడుగు బాగానికి దిగింది నా సన్నులని పిసుకుతూ

1 Comment

  1. సూపర్ సిరీస్ తరువాత భాగం తొందరగా పెట్టండి

Comments are closed.