సింధు 3 327

గుడారాల వెనక్కి వచ్చెసరికి ప్రియా,కుమార్ ల మాటలు వినపడ్డాయి మేము వెనక నుండి లొపలకి వెల్లి డ్రెస్ వేసుకొని బయటకి వచ్చాము ఎక్కడికి వెల్లారు అని అడిగాడు కుమార్ ఉరికె అలా వెల్లాము అని అరుణ్ చెప్పాడు సరె ఆకలి బాగ అవుతుంది తిందాం అన్నాడు కుమార్ సరె అని ఫ్రీడ్జ్ నుండి కావలిసినవి తీసుకొని డైనింగ్ టేబల్ మీద కూర్చొని తింటున్నాము నెక్స్ట్ ఎంటి రా అరుణ్ అన్నాడు కుమార్ బొట్ రెసింగ్ చేద్దాము అన్నాడు అరుణ్ సరె బెట్ ఎంటి అని అడిగాడు కుమార్ బెట్ ఎందుకు అన్నాడు అరుణ్ బెట్ ఉంటె బాగుంటుంది అన్నాడు కుమార్ సరె బెట్ ఎంటి చెప్పు అని అరుణ్ అడిగాడు గెలిచిన వాల్లు ఏది అడిగితె ఒడినవాల్లు అది ఇవ్వాలి అని అన్నాడు సరె అన్నాడు అరుణ్ కాసెపటికి అందరం తినడం పూర్తి అయింది ఇద్దరు సెఫ్తి ప్యాడ్స్ వేసుకొని వచ్చారు స్పీడ్ బొట్స్ మీటర్స్ జీరొ చేసారు 5 కిలొమీటర్స్ లొపలికి వెల్లి రావాలి ఇక్కడ వచ్చెసరికి మీటర్స్ లొ 10 కంటె తక్కువ ఉండకూడదు అన్నాడు అరుణ్ సరె అన్నాడు కుమార్ ఇద్దరు ప్యాడ్స్ వేసుకొని బొట్స్ ఎక్కి సముద్రం లొపలికి వెల్లారు కొంట దూరం వెల్లె వరకు కనిపించారు తరువాత కనపడలేదు ఒకవేల కుమార్ గెలిస్తె ఎం అడుగుతాడొ తెలుసా అంది తెలీదు అన్నాను అం అడుగుతాడొ అని అడిగాను తప్పకుండా కుమార్ గెలుస్తాడు అప్పుడు నీకె తెలుస్తుంది అంది ప్రియా అంత కాంఫిడెంటా అని అడిగాను అవును అంది ప్రియా సరె చూద్దాం అన్నాను చూడాల్సిండి ఎమి లేదు 100% కుమార్ గెలుస్తాడు అంది ప్రియా నేను ఎమి మాట్లాడలేదు సరె వాల్లలాగె మనం కూడా బెట్ వేసుకుందాం అంది ప్రియా ఉరుకొ ఎమి వద్దు అన్నాను కుదరదు అంది నీకు భయం ఉంటె వద్దులె అంది సరె బెట్ ఎంటి అని అడిగాను వాల్లలాగె గెలిచిన వాల్లు ఏది అడిగితె ఒడినవాల్లు అది ఇవ్వాలి అండి ప్రియా సరె అన్నాను ఇంతలొ వాల్లు తిరిగి వస్తున్నారు ఇద్దరం కమాన్ కమాన్ అంటూ అరుస్తున్నాను వాల్లు దాదాపు సమాన దూరం లొ ఉన్నారు ఎవరు గెలుస్తారొ తెలియట్లేదు మేము ఇద్దరం అణి వైపె చూస్తున్నాము ఇద్దరు స్పీడ్ గా వస్తున్నారు అరుణ్ బొట్ ముందు ఆగింది బొట్ దిగి అరుణ్ ఫస్ట్ వచ్చాడు ఇద్దరి మీటర్స్ చూసాము అరుణ్ మీటర్ లొ 10.4 ఉండి కుమార్ మీటర్ లొ 10.3 ఉండి చూడురా నీకన్న నేనె దూరం నడిపాను నేనె ఫస్ట్ వచ్చాము అని అన్నాడు అరుణ్ సరె అని కావాలొ అడుగు అన్నాడు కుమార్ ఇప్పుడు నాకు ఎమి వద్దు కవలిసి వచ్చినపుడు నేనె చెప్తా అన్నాడు అరుణ్ ప్రియా నన్ను అడిగింది నేను కూడా ఇప్పుడు నాకు ఎమి వద్దు కవలిసి వచ్చినపుడు అడుగుతా అన్నాను సరె అంది ప్రియా నీ బెట్ ఎంటి అని అడిగాడు అరుణ్ మీలాగె మీమిద బెట్ వేసుకున్నాము అని చెప్పాను సరె అని అన్నాడు మల్లి గుడారాల దగ్గరకి వెల్లాము మ్యూజిక్ ఆన్ చేసాడు అరుణ్ అందరం కుర్ర్చున్నాము అరుణ్,కుమార్,ప్రియా అందరు తాగడం మొదలు పెట్టారు అప్పుడు తాగడమేనా అని అడిగాను అసలు ఇలా వచ్చెదె తాగడానికి అంది ప్రియా సరె మరి కానివ్వండి అన్నాను ముగ్గురు తాగుతున్నారు అలా వాల్లు తాగుతూ ఉంటె నేను చూస్తూ కూర్చున్నాను అలా కాత చీకటి పడింది చీకటి పడింది వెల్దామ అని అడిగాను రెప్ల్య్ వెల్లాము అని అన్నాడు అరుణ్ మాట వంకర పొతుంది వాల్లు ఇష్టం ఉన్నట్టు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఎం మాట్లాడుతున్నారొ వాల్లకె తెలియడం లేదు కాస్తా తాగాక ప్రియా పడిపొయింది తనని వాల్ల గుడారాం లొ పడుకొ పెట్టి వచ్చాడు కుమార్ ఇంకొ నాలుగైదు పెగ్స్ తరువాత అరుణ్ కూడా పడిపొయాడు కుమార్ నేను కలిసి అరుణ్ ని మా గుడారం లొ పడుకొపెట్టాము బయటకి వచ్చి కాసెపు మాట్లాడుకున్నాము సరె ఇక మనం కూడా పడుకుందాము అన్నాను సరె అని కుమార్ వెల్లిపొయాడు నేను కూడా లొపలికి వెల్లి నా డ్రెస్ విప్పెసి నైట్ ప్యాంట్ టొ.షర్ట్ వేసుకున్నాము ఒకసారి వెనక్కి చూసెసరికి గుండెలొ రాయి పడినంత పని అయింది కుమార్ నన్నే చూస్తున్నాడు ఎంటి అని అడిగాను ఎమి లేదు అన్నటు తల ఊపి నా దగ్గరకి వచ్చి నన్ను కౌగిలించుకొని పెదాలని మూసేసి గట్టిగా మూద్దు పెట్టాడు నేను కుమార్ నొ తొసెసి ఎంటిది నేను నీ త్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని అన్నాను మర్చిపొయావ నీకు పెళ్ళి అయింది మొగుడు ఉన్నాడు అన్నాడు వాడితొ మాత్రమే పడుకుంటావ నాతొ పడుకొవా అని నన్ను లాగి గట్టిగా మూద్దు పెట్టాడు నేను కుమార్ ని తొసెసి బయటకి పరిగెత్తాను కుమార్ నావెనకాలె వచ్చాడు కొంచెం దూరం వెల్లాము నన్ను పెట్టుకున్నాడు ప్లీస్ కుమార్ వద్దు నన్ను అని చేయొద్దు అన్నాను నన్ను ఈరొజు వదిలేది లేదు నీకొసమె బెట్ పెట్టాడు కాని ఒడిపొయాను అయినా పర్లేదు అరుణ్ తాగిన డ్రింక్ లొ పిల్ వేసాను రెపు మార్నింగ్ వరకు వాడు లేవడు అని నన్ను గట్టిగా కౌగిలించుకున్నాడు నేను అరుణ్ ని కొరికాను నన్ను వదిలాడు నేను పరిగెత్తాను మల్లి నన్ను

1 Comment

  1. సూపర్ సిరీస్ తరువాత భాగం తొందరగా పెట్టండి

Comments are closed.