సింధు 3 327

బొడ్డుదగ్గరకి వచ్చి బొడ్డు లొ నాలుకని దింపి నాకుతూ కొరుకుతున్నాడు అబ్బా చంపెస్తున్నవురా హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ ప్లీస్ రా వదులూ అంటూ అరుస్తున్నాను లేచి నా పెదాలని చీకుతూ నా పూకులొ వాడి మొడ్డని దింపెసాడు తడి లేకపొయెసరికి కాస్తా మంట పుట్టింది నాపూకు గొడలని చీల్చుకుంటూ లొపలకి దిగింది వాడు దెంగుతూనే ఉన్నాడు మొత్తం బయటకి లాగి లొపలకి నూకుతున్నాడు లాగి దెంగుతున్నాడు వాడి మొడ్డ గొడల రాపిడికి నాకు ఒక్కసారిగా కారిపొయింది నా రసాలవలన కాస్తా నొప్పి తగ్గింది వాడు కూడా కార్చుకొని నా మీద పడిపొయాడు నిన్ను ఒకటి అడగనా అన్నాడు అడుగు అన్నాను మరి నువ్వు కొపడకూడదు అన్నాడు సరె అన్నాను నాకు అస్ పని చేయాలి అన్నాడు సరె అన్నాను ప్రామిస్ చేయు అన్నాడు ప్రామిస్ అన్నాను నాకు ఒక రాత్రికి ప్రియా కావలి అని అడిగాడు నాకు నిజంగానె కొపం వచ్చింది వాడి పక్కకి నెట్టెసి నీకు ఎలా కనబడుతున్నాను అని అడిగాను ప్లీస్ రా నువు చెప్పినట్టు తను చేయాలి గనుక ప్లీస్ రా తనని ఒప్పించి అన్నాను చంపేస్తా అయినా తను ఒప్పుకున్నా కుమార్ ఊరుకొడు అన్నాను నువ్వు వాడితొ…… అని ఆగిపొయాడు నేను లేచి నన్ను లంజ అనుకుంటున్నావా అన్నాను నన్ను వాడి మీదకి లాకొని ప్లీస్ రా అలా అనకు ఇక్కడికి వచాముగా ఎంజాయ్ చేద్దాము అన్నాడు వాల్లు ఒప్పుకొరు అన్నాను నేను కుమార్ ని ఒప్పిస్తా నువ్వు ప్రియాని ఒప్పించు అన్నాడు చూదాం లె అన్నాను వాడు నా పెదాలని గట్టిగా మూద్దు పెట్టుకున్నాడు నేను లేచి వాడిని బాత్ రూం లొకి పంపించాను.

బయటకి వచ్చె సరికి నేను రెడీ అయి ఉన్నాను ఇద్దరం కలిసి బయటకి వచ్చాము రిసెప్షన్ లొ కూర్చున్నాము ఇంతలొ కుమార్ ప్రియా వాల్లు కూడా వచ్చారు ఏక్కడికి వెల్దాము అని అడిగాడు కుమార్ చెప్తాను కాని నిన్న ఒడిపొయావుగా ముందు దాని గురించి మాట్లాడు అన్నాడు అరుణ్ మాట్లాడెదెముంది నువ్వు ఎమి అడిగినా అది ఇవ్వాలి అన్నాడు మరి అడగనా అన్నాడు అరుణ్ అడుగు అన్నాడు ఈరొజు మొత్తం ప్రియ నాది సింధు నీది అన్నాడు ఏం మాట్లాడుతున్నారా అన్నాడు వినపడలేదా అన్నాడు అరుణ్ కుమార్ ప్రియా వైపు చూసాడు ప్రియా అని మాట్లాడలేదు బహుసా తనకి ఇష్టమే అనుకుంటా కుమార్ నా వైపు చుసాడు నేను మెల్లిగా కన్ను కొట్టాను తనకి ఇష్టమే అనాడు అరుణ్ మీ అందరికి ఇషటం సుఇతె చేసెదెముంది సరె అన్నాడు కుమార్ ఇప్పుడు చెప్పు ఎక్కడికి వెల్దాము అన్నాడు కుమార్ వచ్చి నా పక్కన కూర్చుంటూ నా భుజం మీద చేయి వేసి అరుణ్ లేచి ప్రియా పక్కన కూర్చొని ఎక్కడికి ఎంటి రా రూం కి వెల్లి వీల్లతొ ఎంజాయ్ చెద్దాం పద కావలంటె గొవా రేపు చూడొచ్చు అన్నాడు మంచి ఐడియారా అన్నాడు కుమార్ కాని ఇప్పుడు ఎలాగొ లంచ్ టైం అయిపొయింది కాబట్టి డిన్నెర్ మాత్రం అందరం కలిసి చేయాలి అన్నాడు కుమార్ సరె అన్నాడు అరుణ్ రాత్రి 9 గంటలకి డిన్నర్ కి ఇక్కడే కలుద్దం అన్నడు అరుణ్ సరె అన్నాడు కుమార్ ఇప్పుడు 2 అవుతుంది రేపు 2 గంటలకి మల్లి ఇక్కడ కలవాలి అన్నాడు అరుణ్ సరె అనాడు కుమార్ మరి ఇంకేంటి సిందుని తీసుకొని పొయి కుమ్ముకొ అన్నాడు అరుణ్ నువ్వుకుడా అని కుమార్ పైకి లేచాడు నన్ను చూసాడు నేనూ లేచాను నా నడుము చుట్టు చేయి వేసి బై రా అన్నాడు అరుణ్ కూడా ప్రియా ని లేపి తనని దగ్గరకి లాక్కొని నడుచుకుంటూ రూం కి తీసుకెల్లాడు నేను కూడ లొపలకి వెల్లాము లొపలకి వెల్లగానే Fఒర్ లాక్ చేసి వెనక నుండి పట్టుకొని ఎలాగైన నీమీదకి ఇంకొసారి ఎక్కాలి అనుకున్నా కాని అలా ఒక్క రొజు మొత్తం నీమీదకి ఎక్కడానికి అంటూ నా మెడ మీద కొరికాడు ప్లీస్ కొరకకు అన్నాను నిన్న చెస్తె వాడు చూస్తె ఎలా అన్నావు కాని ఈరొజు వాడే నిన్ను నాకు అప్పగించాడు ఇక నువ్వు ఎమి చెప్పిన వినను అంటూ నా సన్నులని పట్టుకొని పిసుకుతూ మడె మీద కొరికాడు కొంచేం గట్టిగా అబ్బా అని అరిచాను నన్ను తన వైపు తిప్పుకొని నా పెదాలని అందుకొని చీకుతూ నా నడుముని పట్టుకొని పిసుకుతున్నాడు నన్ను ఎత్తుకొని బెడ్ వరకు తీసుకెల్లి బెడ్ మీద పాడెసాడు బేడ్ చాలా మెత్తగా ఉంది నేను కొంచెం పైకి ఎగిరి మల్లి పడ్డాను చాలా బాగుంది బెడ్ కుమార్ తన షర్ట్ తీసేసి నా పక్కన చేరాడు నా నడుము చుట్టు చేయి వేసి పిసుకుతూ నా కింది పెదవిని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ మెల్లిగా కొరికాడు నా టి షర్ట్ ని మెల్లిగా పైకి జరిపి బ్రా ని కూడా జరిపాడు నా సన్నులని పిసుకుతూ చను మొనలని నలుపుతున్నాడు అబ్బా మెల్లిగా అంత గట్టిగా నలపకు అన్నాను నిన్ను వదిలేది లేదు రెపఈర్ వరకు ఒక్క నిమిషం కూడా వృదా చేయనె అంటూ నా టొ షర్ట్ ని నా నుండి దూరం చేసాడు మెల్లిగా బ్రా ని కూడా. హస్ సన్నులని మెల్లిగా పిసుకుతూ పెదాలని చీకుతున్నాడు పెదాలని వదిలి నా నాలుకని బయటకి తీయమన్నాడు తీయగానె నా నాలుకని వాడి నొటిలొకి తీసుకొని నాలుకని చీకుతూ నా చను మొనలని నలుపుతూ లాగి వదులుతున్నాడు నా నాలుకని లొపలకి తీసుకున్నాను వెంటనే వాడి నాలుకని లొపలకి తొసాడు నేను నా చేతులని వాడి జుట్టు లొపలకి జొపి వాడి నాలుకని చీకుతున్నాను మెల్లిగా నాలుకని లొపలకి తీసుకున్నాడు నా ముఖం మొత్తం ముద్దులు పెడుతూ మెల్లిగా బుగ్గమీద నుండి నాకుతూ మెల్లిగా మెడవరకు వచ్చి మెడ మీద కొరికాడు మెల్లిగా నాకుతూ సన్నుల లొయ వరకు వచ్చాడు మెల్లిగా ఒనె సన్నుని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ ఇంకొ సన్నుని చేతితొ పిసుకుతున్నాడు నేను వాడి తలని నా సన్నుకేసి నొక్కుతున్నాను నా నడుముని పట్టుకొని సన్నులని మార్చి మార్చి చీకుతూ పిసుకుతున్నాడు మెల్లిగా చేతిని బొడ్డుదగ్గరకి తీసుకెల్లి బొడ్డు చుట్టూ వేలితొ రాస్తూ మెల్లిగా గిల్లాడు స్ స్ స్ మెల్లిగా అన్నాను మెల్లిగా వాడి చేతితొ నా జీన్స్ బటన్ విప్పి వాడి చేతిని లొపలకి జొపాడు నా పూకుని నా ప్యంటి మీది నుండె మెల్లిగా పిసికాడు హ్ హ్ హ్ హ్ అంటూ ఎడిచాను మెల్లిగా కిందకి నాకుతూ నా బొడ్డు వరకు వచ్చాడు నా బొడ్డులొ నాలుకని దింపి మొత్తం బొడ్డుని నాలుకతొ కెలుకుతూ మెల్లిగా

1 Comment

  1. సూపర్ సిరీస్ తరువాత భాగం తొందరగా పెట్టండి

Comments are closed.