సింధు 2 382

పై నుండి వెన్నెల వెలుగు కింద టెర్రస్ మొత్తం క్యాండి వెలుగు మద్యలొ ఒక చొట డైంగ్ టెబల్ మీద డిన్నర్ ఇంకొ వైపు కింద బెడ్ మీద తెల్లటి షీట్ దాని మీద పూలు నేను అంతా చూసి షాక్ అయ్యను వాడిని చూసాను వాడు నన్నే చూస్తున్నాడు ఎంటి అని చేతితొ అడిగాను సూపర్ గా ఉన్నవ్ అన్నటు చెతితొ చూపించాడు నేను నవ్వాను నాదగ్గరకి వచ్చి నా చేతిని పట్టుకొని చేతిపై ముద్దు పెట్టి మెల్లిగా డైనింగ్ టెబల్ వరకు తీసుకెల్లాడు ఒక చేర్ వెనక్కి లాగాడు నేను కూర్చున్నాను నాకు ఎదురుగా అరుణ్ కూర్చున్నాడు నన్నే చూస్తున్నాడు ఎంటి అంతలా చూస్తున్నవు అన్నాను నువ్వు ఎంత అందంగా ఉన్నవంటె చెప్పడానికి నాకు మాటలు రావడం లేదు కన్నులు నిన్ను చూడకుండా ఉండడం లేదు అన్నడు నాకు సీగ్గెసింది నువ్వు అలా సిగ్గు పడుతుంటె చూడడానికి రెండు కళ్ళు సరిపొవడం లేదు అన్నాడు ఇక చాలు ఆపు అన్నాను నిజం అంటూ నా ముందు ఒక ప్లేట్ పెట్టడు తన ముందు ఒకటి పెట్టుకున్నాడు ఇద్దరికి కాస్తా బిర్యని వడ్డించాడు ఒక స్పూన్ తీసుకొని ఫస్ట్ నాకు తినిపించాడు నేను అరుణ్ కి తినిపించాను ఇలా అరెంజ్ చెసావు కాని ఎవరైన చూస్తె అన్నాను ఎవరు చూడరు రారు అన్నాడు సరె అన్నాను అందుకె ఈరొజు రాత్రి కుడా ఇక్కడె అరెంజ్ చేసాను అన్నాడు ఎలా ఉంది అని అడిగాడు బాగుంది అన్నాను ఇద్దరం తిని హాండ్ వాష్ చేసుకున్నాము రెపు మార్నింగ్ మావారు వస్తున్నారు అన్నాను అవునా అయితె ఈరొజు మనం బాగా ఎంజాయ్ చేయాలి అన్నాడు నేను ఎమి మాట్లాడలేదు కాని నా మనసులొ కూడా అదె ఉండి నా చేతిని పట్టుకొని బెడ్ వరకు తీసుకెల్లి బెడ్ మీద కూర్చొ పెట్టాడు నా పక్కన వాడు కూర్చున్నడు అబ్బా ఎంత అందంగా ఉన్నవె అంటూ నాకు దగ్గరగ జరిజి నా నడుము చుట్టూ చెయి వేసి నా మెడ మీద ముద్దు పెట్టాడు తమెకంతొ కల్లు మూసుకున్నాను నా నడుముని నొక్కుతున్నాడు నన్ను బెడ్ మీద పడుకొపెట్టాడు మెల్లిగ నా పైటని పక్కకి పాడెసి నా మీదకి వచాడు నా మొహం మొత్తం ముద్దులు పెట్టాడు నా పెదాలని అందుకొని చీకుతూ తన నాలుకని నా నొటిలొకి తీసుకెల్లి నా నాలుకని తడిమాడు నా జాకెట్ హుక్కులు తీసేసి బ్రా మీదినుండి సన్నులని పిసుకుతున్నాడు స్ స్ స్ స్ స్ స్ మెల్లిగా అంటున్నాను మెల్లిగా మెడమీద ముద్దులు పెడుతూ కొరికాడు నాలుకతొ నాకుతూ మెడ మీద నుండి మెలీగా సన్నుల చీలిక వరకు వచ్చాడు మెల్లిగా నాకుతూ ముద్దులు పెట్టాడు మెల్లిగా కొరికాడు అబ్బా మెల్లిగా కొరక్కు అన్నాను నా బ్రా స్ట్రిప్ పట్టుకొని లాగాడు హుక్కులు తెగిపొయి బ్రా వాడి చేతిలొకి వచ్చింది దానిని పక్కన పాడెసాడు వెన్నెల వెలుగు లొ నీ సన్నులు బంగారు బంత్తుల్లా ఉన్నయి అన్నాడు వాటిని పట్టుకొని పిసుకుతున్నాడు వాడి నాలుకతొ సన్ను చను మొనని తాకాడు శరీరం మొత్తం తిమ్మిరెక్కింది నాలుకతొ చన్నుమొన చుట్టు రాస్తున్నాడు పిచ్చెక్కిద్తున్నావు రా చంపకురా అంటున్నాను సన్ని మొత్తం నొటిలొకి తీసుకొని చీడం మొదలు పెట్టాడు నా ఇంకొ సన్నుని చేతితొ పిండి పిసికినట్లు పిసుకుతున్నాడు చను మొనలని రెండు వేలతొ గట్టిగా నొక్కాడు పిల్ల్స్ మెలీగా అలానొక్కాకు అంటూ అరుస్తున్నాను సన్నిని మార్చి చీకుతున్నాడు నొక్కుతున్నాడు సన్నుని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ తన నాలుకతొ మొన చుట్టు తిప్పుతున్నాడు మెల్లిగ చను మొనని కొరికాడు మెల్లిగా లేచి వాడి టి.షర్ట్ ని విపేసాడు నా మీద అటొ కాళు ఇటొ కాళు వేసి మీద మెల్లిగా ఆని ఆనని విదంగ కూర్చున్నడు అబ్బొ నీ బరువు నేను మొస్తానా అన్నాను మొత్తం బరువు పెట్టానులె అన్నాడు మెల్లిగా నా సన్నులని పట్టుకొని మదళ్ళ నుండి పిసుకుతున్నాడు అబ్బా మెల్లిగా పిసుకు హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ అంటూ అరుస్తున్నాను సన్నులని పట్టుకొని గట్టిగా పిసుకుతున్నాడు చను మొనలని వేల్లా తొ పట్టుకొని నలిపేస్తున్నాడు మెల్లిగా అలా నలిపేస్తావేంటి మెల్లిగా చేయు స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ అబ్బా మెల్లిగా అంటె వినవె చపేస్తున్నవు అంటూ అరుస్తునాను నా పుకులొ రసాలు ఉరుతున్నయి నా మీదకి వంగి సన్నులని నొటిలొకి తీసుకొని చికుతూ పిసుకుతున్నాడు మెల్లిగా చనుమొనలని కొరికాడు మెల్లిగా అలా కొరక్కు రా అంటూ అరుస్తున్న నొప్పితొ మెల్లిగా నాలుకతొ రాస్తూ బొడ్డు దగ్గరకి వచ్చాడు బొడ్డులొ నాలుకని దింపి ఆడిస్తున్నాడు మొత్తం బొడ్డుని నాలుకతొ కెలికేస్తున్నాడు రెండు చేతులతొ నడుముని గట్టిగా పిసుకుతూ బొడ్డుకి నాకుతున్నాడు స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ ఎం చేస్తున్నవు రా నీకు నీ పెళ్ళాం అఋషవంతురాలు స్వర్గం చూపిస్తున్నవూఅ అదీ అలా ఇంకా లొపలికి తొయ్యి నా బొడ్డుని తినేయు సంటూ అరుస్తున్నాను మెల్లిగ కిందకి వచ్చి నా చీర కిచ్చిల్లని పట్టుకొని లాగాడు కుచ్చిళ్ళు ఊడిపొయాయి మెల్లిగా చీరని తొలగించాడు పైకి వెచ్చి పెదాలని అందుకొని చీడం మొదలు పెట్టాడు మెల్లిగా చేతిని పొట్ట మీద రాస్తూ ద్రాయర్ లొకి చేతిని తీసుకెల్లాడు నా పూకు పెదాల మీద వేలితొ రాస్తున్నాడు మెల్లిగా ఒక వెలుని పూకులొ పెట్టాడు అబ్బా అలా పెట్ట్వేంటి రా హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ అంటూ ములుగులు వస్తున్నయి నా సల్లని నొటిలొకి మొత్తం తీసుకొని చీకుతున్నాడు చీకు అది అలా నలిపేయు కొరికేయు ఇంకా అబ్బా చీకు ఇంకా అంటూ అరుస్తున్నాను అరుణ్ నా సల్లని చీకుతూ కింద పూకులొ వేలిని ఆడిస్తున్నాడు కసెక్కించి చంపేస్తున్నవు రా లొపలికి ఇంకా లొపలికి తొయూ అబ్బా అంటూ అరుస్తునాను వాడు సన్నిలిని చీకుతూ పూకులొ స్పీడ్ గా ఆడిస్తున్నాడు అబ్బా ఇంకా లొపలికి పెట్టు బాగా లొపలికి పెట్టు రా అంటూ అరుస్తున్నాను వాడు క్లిటొరిఊస్ ని నలుపుతూ అంద్ స్పీడ్ పెంచి వేల్లను పూకులొ ఆడిస్తున్నాడు నేను హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ అంటూ కార్చేసాను వాడు వేలుని నొటిలొ పట్టుకొని చీకుతున్నాడు చీ అలా చీకకు అన్నాను బాగుంటది రా అన్నాడు చీ అన్నాను వాడు లేచి వాడి ప్యాంట్ డ్రాయర్ విప్పెసాడు నా చూపు వాడి మొడ్డమీద పడింది అది ఆకాశాన్ని చూస్తూ ఊగుతుంది కింద కూర్చొని నా డ్రాయర్ విపేసాడు డ్రాయర్ ని ముక్కు దగ్గర పట్టుకొని గట్టిగా వాసన చూసాడు నా పూకు దగ్గరకి వచ్చి పూకుని నాకాడు స్ స్ స్ స్ స్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ చంపేస్తున్నవు రా అంటూ వాడి తలని నా పూకుకి అదుముతున్నాను వాడు పైకి లేచి 69 లొ చేసుకుందామ అని అడిగాడు అంటె అన్నాను నేను నీది నాకుతా నువ్వు నాడి చీకాలి ఒకెసారి అన్నాడు నాకుతెలీదు అన్నాను వాడు వెంట లేచి వాడి మొడ్డ నా నొటి దగ్గర వచేలా కూర్చున్నాడు వంగి నా పూకుని నాకాడు వాడి మొడ్డ నా పొటి దగ్గత ఆడుతుంది దానిని నొటిలొ పెట్టుకొ ఆన్నాడు సరె అని వాడిది పట్టుకొని నొYఇలొ పెట్టుకున్నాను వాడు ఒక్కాసారి నా నొటిలొకి తొసాడు అది నా గొంతు వరకు దిగిందివాడు కింద నా పూకుని నాకుతున్నాడు పెదాల మద్య క్లిటిరియస్ ను పట్టి నొక్కాడు నాకు ప్రాణం విల విలలాడుతుంది నాలుకని పూకు లొపలకి తొసి నాకుతున్నాడు వాడి నడుముని ఊపుతూ నా నొటిని దెంగుతున్నడు మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ సౌండ్స్ నా నొటినుండి వస్తున్నయి వాడు మొడ్డ బయటకి తీసాడు నేను వాడి మొడ్డని నాలుకతొ నాకుతున్నను వాడి బొడిపె చివర నాకాను వాడు స్ స్ స్ అని మూలిగాడు వాడి పట్టాలని పట్టుకొని లాగాను వాడు మల్లి ఒక్కాసారిగా వాడి మొడ్డని నా నొటిలొకి తొసాడు లొపలకి తొస్తూ బయటకి తీసాడు నాకులని లొపలకి తొసి మొత్తం పూకుని నాకుతున్నాడు నేను నా చేతితొ వాడి పట్టాలని నిమురుతున్నాను వాడు నా నొటిని స్పీడ్ గా దెంగుతూ నా నొటిలొ కార్చేసాడు వాడి మొడ్డని నా నొటిలొనె ఉంచాడు వాడి వేడి రసం నా గొతులొ పడింది అది మెల్లిగా నా కడుపులొకి చేరింది మెల్లిగా నా మీది నుండి లేచి నా కాళ్ళ మద్యలొ చేరాడు నా తొడలని పట్టుకొని ముద్దులు పెట్టాడు తడలని నాకుతూ కొరికాడు అబ్బా ఎంటి రా కొరుకుడు ఎక్కడ పడితె అక్కడ కొరుకుతున్నవు అన్నాను నిన్ను తినేయలని ఉంది అన్నాడు ఒక కాలి తొడని వాడి రెండు కాళ్ళ మద్యలొ ఉంచి ఇంకొ కాళుని పకి