సింధు 2 382

నా మీద నుండి లేచాడు నేను బాత్ రూం కి వెల్లి నాది కడుక్కొని వచ్చాను మావారి పక్కన కూర్చున్నాను అరుణ్ బాత్ రూం లొపలకి వెల్లాడు ఎంటి అంత కసిగా చేయించుకున్నవు అని అడిగారు వాడిది లొపలకి దిగాక కసి ప్రిగిపొతది అన్నాను వాడు వాడిది కడుక్కొని వచ్చాడు నాకు ఎదురుగా కూర్చున్నాడు ఎంటి అరుణ్ మరీ అలా కొడుతూ చేసావు అని అడిగారు అలా చేస్తెనె నాకు ఇష్టం అన్నాడు మావారు ఎమి మాట్లాడలేదు ఇక పడుకుందామ అని అడిగారు అప్పుడెనా ఇంకా 2 రౌండ్స్ వెస్తె గాని నాకు నిద్ర రాదు అన్నాడు భయ్య మీకు నిద్ర వస్తె పక్క రూం లొ పడుకొండి మేము చేసె అల్లరికి మీకు నిద్ర పట్టదు అన్నాడు లేదు మీరు పడుకుంటారెమొ అని అడిగాను అన్నారు సరె అంటూ అరుణ్నా దగ్గరకి వచ్చి నా మీద అటొ కాళు ఇటొ కాళు వేసుకొని కూర్చున్నాడు నా తలని చేతుల్లొకి తీసుకొని పెదాలని అందుకొని చీడం మొదలు పెట్టాడు నేను నా చేతులని వాడి చుట్టూ వేసి దగ్గరకి లాక్కున్నాను వాడి మొడ్డ పెరగడం నాకు తెలుస్తుంది వాడి బరువు మొయడం నావల్ల కాలేదు వాడి చెవిలొ చెప్పాను వాడు నాపై నుండి లేచి పక్కన కూర్చొని నన్ను వాడి మీద కూర్చొపెట్టుకున్నాడు నన్ను గట్టిగా కౌగిలించుకొని పెదాలని చీకుతూ వాడి చేతులని నా పీరల మీద వేది పిసికాడు వాడి పిసుకుడికి నాలొ కామం పుట్టింది నేను వాడిని గట్టిగా పట్టుకొని వాడి పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీడం మొదలు పెట్టాను వాడు వాడి చేతులతొ నా నడుముని పట్టుకొని గట్టిగా పిసికాడు నేను వాడి ఇంకా గట్టిగా పట్టుకొని వాడి పెదాలని కొరికాను స్ అబ్బా మెల్లిగా అన్నాడు మరి నన్ను కొరికినప్పుడు లేదా అన్నాను వాడు నడుముని గట్టిగా పిసుకుతూ నా సన్నులని వాడి నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ ఇంకొ చను మొనని రెండు వెల్లాతొ పట్టుకొని తిప్పుతూ లాగి వదిలాడు స్ స్ అంటూ మూలిగాను సన్నుని నొటితొ జుర్రుకున్నాడు వాడు వాడి మొడ్డని నా పూకులొకి తొసాడు న్వ్ను వాడి మీద ఊగుతున్నాను వాడు ఎదురొత్తులు ఇస్తున్నాడు నా సన్నుని పట్టుకొని పిసుకుతూ దెంగుతున్నాడు హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ అబ్బా అది అలా హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ దెంగురా అది అలా లొపలకి పొడువు ఇంకా లొపలకి హ్ హ్ హ్ హ్ అంటూ అరుస్తున్నాను నన్ను పట్టుకొని పైకి లేచాడు నన్ను సొఫా మీద పడొకొ పెట్టాడు నా సన్నులని పట్టుకొని మదల్ల* నుండి పిసుకుతున్నాడు అబ్బా చంపేస్తున్నవు కదరా అలాగె అది అబ్బా హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ దెంగు అది అలాగె కొట్టు గట్టిగా కొట్టు లొపలకి అబ్బా నా సన్నులని పిసికి పిసికి చంపేద్తున్నవు కదరా అది అక్కడె అంటూ అరుస్తున్నాను నియమ్మ దొంగ లంజా నీకు ఇంత దూలేంటె లంజా నీపూకు దూల తీరుస్తానె అంటూ దెంగుతూ నాసన్నులని పిసుకుతున్నాడు నా నడుముని పట్టుకొని వాడి మొడ్డని బయటకి లాగుతూ లొపలకి నొక్కుతున్నాడు అబ్బా అలా లాగి లాగి పొడవకు రా తట్టుకొలేను ఎక్కడొ తగుతులుతుంది అంటూ అరూతున్నాను అయినా వాడు అలాగె లాగి లాగి దెంగుతున్నాడు అసలు వినడు నా రంకు మొగుడు దెంగు నీకి ఇష్టం వచ్చినట్లు దెంగు చంపేయ్ అబ్బా అది అలాగె అంటూ అరుస్తున్నాను తపక్ తపక్ తపక్ తపక్ అంటూ శబ్దం వస్తుంది వాడు నా మీది నుండి లేచి నన్ను లేపి కంద పడికొ పెట్టాడు కింద వద్దురా నావల్లకాదు అన్నాను కాని నా నొటి దగ్గరకి వచ్చి నొటిలొ వాడి మొడ్డ పట్టి మూసుకొని చీకు ఎలా దెంగితె అలా ఎక్కడ దెంగితె అక్కడ ఎప్పుడు దెంగితె అప్పుడు దెంగిచ్చికొవాలి లంజ ముండా అంటూ వాడి మొడ్డని నా నొటిలొ ఆడిస్తున్నాడు మొడ్డని నొటిలొ గొంతువరకు తొస్తూ బయటకి తీస్తూ దెంగుతున్నాడు వాడు లేచి నా కాళ్ళని పైకి లేపి నామీదకి వంచాడు వాడి మొడ్డని నా పూకు లొపలకి తొస్తూ నా సన్నులని పట్టుకొని మదల్ల నుండి పిసుకుతున్నాడు హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ ఎక్కదొ తగులుతుంది రా ఎం సుఖం రా నన్ను రొజూ దెంగురా నీకి ఈహ్టం వచ్చినట్లు దెంగు అబ్బా అంటూ అరుస్తున్నా దెంగుతానె రొజూ దెంగుతా వద్దనా బలవంతంగా దెంగుతా దెంగి దెంగి నీదూల నీపూకు దూల తీరుస్తానె లంజ ముండా అంటూ లొపల పిచికారి చేసాడు

నా పూకులొ కార్చేసి మల్లి ఇంకొ రెండు పొట్లు పొడిచి పక్కకి వాలి పొయాడు మావాకు నాకు నిద్ర వస్తుంది నేను పక్క రూంలొ పడుకుంటా అన్నారు ఎందుకు భయ్య ఈ బెడ్ మీద పడుకొండి అన్నాడు మరి మీరి అని అడిగారు మేము కూడ బెడ్ మీదనే పడుకుంటాము అన్నాడు ఇబ్బంది అవుతుంది అని అన్నారు ఎమి కాదు అన్నాడు సరె అని మావారు బెడ్ మీద పడుకున్నారు నన్ను కూడ బెడ్ మీద పడికొమ్మని చెప్పాడు నేను వెల్లి బెడ్ మీద పడుకున్నాను నా పక్కనే అరుణ్ పడుకున్నాడు నన్ను దగ్గరకి లాక్కొని గట్టిగా కౌగిలించుకొని పెదాలని చీకుతూ పడుకున్నాడు మెల్లిగా నిద్ర లొకి జారుకున్నాము ఉదయం 4 గంటలకి లేపి ఒక రౌండ్ వేసి పడుకున్నాడు 9 గంటలకి మెలుకువ వచ్చింది మారు ఆఫిస్ కి రెడీ అవుతున్నారు నేను లేచి ఫ్రెధ్ అయి వచ్చాను డార్లింగ్ ఆఫిస్ కి వెల్లి వస్తా అన్నారు టిఫిన్ చేసి వెల్లండి అన్నాను లేదు డార్లింగ్ లేట్ అవుతుంది ని రెండొ మొగున్ని లేపి వాడికి పెట్టు అన్నారు నాకు కొపం వచ్చింది మావారిని గుడ్లప్పగించీ చూస్తున్నా మావారు నా దగ్గరకి వచ్చి సారీ రా తమాషాకి అన్నాను అన్నారు నేను వంటింటిలొకి వెల్లిపొయాను డార్లింగ్ నేను వ్వ్ల్థున్నా ఆన్నరు నేను ఎమి