సింధు 2 382

మాట్లాడ్స్లేదు అయినా వారు చెప్పింది నిజమె అనిపించింది తాళి కట్టింది మావారె అయినా నాకు కానె రికం చేదింది మాత్రం అరుణ్ వాడు నాకు రెండొ భర్తనే అనుకున్నాను ఇంతలొ వెనకనుండి అరుణ్ నన్ను కౌగిలించుకొని మెడ మీద ముద్దులు పెట్టాడు ముందు వెల్లి ఫ్రెష్ అయి రా టిఫిన్ చేద్దాం అన్నాను ఊహు ముందు ఒక్క రౌండ్ అయ్యాకే ఫ్రెష్ అన్నాడు అబ్బా మొత్తం కంపు కొడుతుంది అన్నాను ఆ కంపులొనె ఇంపు ఉంటుంది రావె లంజా అని ఎత్తుకొని బేద్ రూంలొకి తీసుకెల్లి బెడ్ మీద పడుకొపెట్టి ఒక గంట దెంగి దెంగి వదిలాడు ఇద్దరం లేచి ఫ్రెష్ అయి టిఫిన్ చేసాము కాసేపు బయటకి వెళ్ళి వస్తానని అరుణ్ బయ్టకి వెల్లాడు నేను రూం లొకి వెల్లి పడుకున్నాను త్వరగ నిద్ర పట్టింది ఫొన్ రిగ్ అయితె మెలుకువ వచ్చింది చూస్తె అరుణ్ ఫొన్ లిఫ్ట్ చెసాను లంచ్ కి రావడం లేదు అని చెప్పి పెట్టెసాడు టైం చూసాను 1 అవుతుంది లేచి త్వరగా వంట చేసుకొని తిన్నాను టి.వి చూస్తు కూర్చున్నాను టి.వి లొ ప్రొగ్రాంస్ ఎమి రావడం లేదు ఎం చేదామా అని ఆలొచించాను వెల్లి బెడ్ రూం నీట్గా కడిగి బేద్ సర్దెసాను ఎలాగొ వాడు రాత్రి నిద్ర పొనివ్వడు అని మల్లి పడుకున్నాను కాలింగ్ బెల్ మొగితె అరుణ్ వచ్చాడెమొ అని తలుపు తెరిచాను కాని వచ్చింది అరుణ్ కాదు మా శ్రివారు లొపలకి వస్తూ ఎంటి పనిలొ ఉన్నారా ఇంతా లేత్ గా తెరిచావ్ అన్నారు లేదు పడుకున్నాను అయినా త్వరగానె తెరిచానె అన్నాను 10 నిమిషాల నుండి బెల్ కొడుతున్న అన్నారు సారి నాకు వినిపించలేదు అన్నాను సరె డార్లింగ్ అరుణ్ ఎడి అని అడిగాడు బయటకి వెల్లాడు అని చెప్పాను నేను ఫ్రెష్ అయి వస్తాను అని చెప్పారు సరె అన్నాను ఒక 10 నిమిషాలలొ ఫ్రెష్ అయి వచ్చారు అరుణ్ కూడా అప్పుడె వచ్చాడు ఎం అరుణ్ ఎక్కడికి వెల్లావు అని అడిగారు అరుణ్ మాట్లాడలేదు అరుణ్ నిన్నె అన్నారు అరుణ్ ఒక్క సారి ఉలిక్కి పడి హ భయ్య అన్నాడు ఎం ఆలొచిస్తున్నావు అన్నారు ఎం లేదు భయ్య అన్నాడు లేదు ఎదొ ఉంది చెప్పు అన్నాడు ఎం లేదు భయ్య నా ఫెండ్స్ అందరు టూర్ కి వెల్తున్నారు నన్ను కూడా రమ్మాంటున్నారు అన్నాడు మంచిదెగా వెల్లు అన్నారు కాని అందరు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ తొ వెల్లాలి అని చెప్పడు ఒహొ ఫుల్ల్ ఎంజాయ్ అన్నమాట దీనికి ఎందుకు అంత ఆలొచిస్తునావు నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని తీసుకొని వెల్లు అన్నాడు నాకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదు భయ్య అన్నాడు ఇంత బాగున్నావు నా పెళ్ళాఆమె నీకు పడింది* నీకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదా అన్నారు నిజం భయ్య లేదు అన్నాడు మెరి ఏం చెద్దం అనుకుంటున్నవు అని అడిగాడు తెలియట్లేదు అన్నాడు గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేకుంటె నీ పెళ్ళాని తీసుకెల్లు అన్నారు నేను వెంటనే లొపలకి వెల్లాను పెళ్ళామ? ఆన్నాడు కాసేపు ఆగాక అరుణ్ లొపలకి వచ్చాడు సిందు వస్తావా అని అడిగాడు అసలు మీ ఇద్దరు ఎమనుకుంటున్నారు నా గురించీ అన్నాను ప్లీస్ రా అన్నాడు నేను రాను అన్నాను ప్లీస్ అన్నాడు నేను రాను నన్ను విసిగించకు అన్నాను ఎమి మాట్లాడకుండా బయటకి వెల్లిపొయాడు నేను కాసెపటికి బయటకి వచ్చాను మావారు టి.వి చూస్తున్నారు అరుణ్ లేడు ఎమ్మన్నావు అరుణ్ ని అని అడిగారు ఎమనలేదు నేను రాను అన్నాను అని చెప్పాను నేను ఒప్పుకున్నానుగా వెల్తె ఏంటి అన్నాడు నాకు ఇష్టం లేదు అన్నాను సరె డార్లింగ్ నీ ఇష్టం అన్నారు నేను లొపలకి వెల్లి వంటింటిని క్లీన్ చేసి బయటకి వచ్చి మావారి పక్కన కూర్చొని టి.వి చూస్తున్నాను అరుణ్ కి ఫొన్ చేసాను నొ రెస్పాన్స్ వచ్చింది నేను లేచి లొపలకి వెల్లి వంట పనులు అవి పూర్తి చేసి మల్లి అరుణ్ కి ఫొన్ చేసాను మల్లి నొ రెస్పాన్స్ వచ్చింది మావారికి చెప్పాను వారు ఫొన్ చేస్తె రావట్లేదు బయటనె చేస్తున్నా డిన్నర్ అన్నాడు ఎందుకు ఇక్కడికి రా అన్నాను లేదు భయ్య అని ఫొన్ పెట్టెసాడు మేము ఇద్దరం తిన్నాము నేను అన్ని సర్దెసి హాల్లొకి వచ్చాను ఎమండి మిమ్మల్ని ఒకటి అడగనా అన్నాను నన్ను అడగాడానికి పెర్మిషన్ ఎందుకు రా అడుగు అన్నారు అడిగాక ఫీల్ అవొద్దు అన్నాను సరె అన్నారు నిన్న రాత్రి మా ఇద్దరిని చూసారుగా ఎమైన అనిపించిందా అని అడిగాను లేదు అన్నారు ఎమి లేదు మీకు ఫీలింగ్స్ వచ్చి ఉంటె ఆలొచించె వాల్లము ఎం చెస్తె బాగుంటుంది అని అన్నాను మావారు ఎమి ంఆట్లాడలేదు లొపలకి వెల్లి పడుకున్నారు నేను కాసెపు టి.వి చూసాను అరుణ్ కి ఫొన్ చేస్తె నొ రెస్పాన్స్ బయటకి వచ్చి చూసాను అరుణ్ ఇంటికి తాళం ఉంది సరె అని లొపలకి వెల్లాను పడుకుందాం అని కాని 4 రొజులుగా రౌండ అలవాటు అయెసరికి నిద్ర రావడం లేదు మావారు గుర్రు పెట్టి నిద్ర పొతున్నారు కసెపతికి బయటకి వచ్చాను అరుణ్ ఇంటి వైపు చూసాను ఇంటి తాళం తీసింది ఉంది ఫిన్ చేసాను లిఫ్ట్ చేయలేదు సరె అని నేనె అరుణ్ ఇంటికి వెల్లాను అప్పుడె స్నానం చేసి వచ్చాడు అరుణ్ ఎంటి ఫొన్ లిఫ్ట్ చేయట్లేదు అని అడిగాను నా ఇష్టం అన్నాడు ఎంటి నీ ఇష్టం అన్నాను మరి నువ్వు టూర్ కి రాను అన్నావు అది నీ ఇష్టం నేను ఫొన్ లిఫ్ట్ చేయను ఇది నా ఇష్టం అన్నాడు అది కాదు నీతొ వస్తె ఎవరికైన తెలిస్తె బాగొదు అన్నాను అవును నా ఫ్రెండ్స్ అందరికి నువ్వు తెలూఉ అని అన్నాడు సరె వెల్దాం అన్నాను ఎం అవసరం లేదు అన్నాడు ఏంటి బెట్టు చేస్తున్నవు మనం వెల్తున్నాం అన్నాను నేను రాను అన్నాడు సిరియస్ గా సారీ రా అన్నాను వాడిని కౌగిలించుకొని వాడు ఎదొ మాట్లాడెలొపు వాడి పెదాలని అందుకొని చీడం మొదలు పెట్టాను వాడు నన్ను పైకి లేపి గట్టిగా పట్టుకొని నన్ను లొపలకి తీసుకెళ్ళడు రాత్రి మొత్తం కుమ్మి కుమ్మి వదిలాడు ఉదయం 4 గంటలకి పడుకున్నాం 8 గంటలకి మెలుకువ వచ్చీ ఇంటికి వెల్లాను మావారు ఫ్రెష్ అవుతున్నాను బయటకి వచ్చి రాత్రి ఎప్పుడు వెల్లావు అని అడిగారు మీరు పడుకున్నాక అని చెప్పాను నేను అరుణ్ తొ టూర్ కి వెల్లనా అన్నాను నిన్ననె చెప్పానుగా వెల్లమని నువ్వె ఫొజు కొట్టావు అన్నారు బుద్ది తక్కువై వెల్లను అన్నాను లెండి అని అన్నాను ఎప్పుడు వెల్తున్నారు అని అడిగారు సాయంత్రం 4 గంటలకి అని చెప్పాను ఎన్ని రొజులు అని అడిగారు 15 అని చెప్పాను అబ్బొ పెద్ద తూర్ వేసారు అన్నాడు బాగ ఎంజాయ్ చేయండి అని చెప్పి నేను వెల్తున్నా అని అఫీస్ కి బయలు దేరాడు నేను ఫ్రెష్ అయి టూర్ కి కావలిసినవి సర్దుతున్నాను అరుణ్ వచ్చి నన్ను వెనక నుండి పట్టుకొని పకి ఎత్తాడు సింపు దింపు అన్నాను ఎమయింది అని అడిగాడు 15 రొజులు టూర్ కి వెల్లాలి అంటె ఎన్ని పనులు ఉంటాయి చెప్పు అన్ని సర్దాలి వంట చేయాలి టైం కూడ లేదు అన్నాను నువ్వు కూడా నీ బట్టలు సర్దుకొ వెల్లి అన్నాను అదేం కుదరదు కావలంటె మనకొసం బస్ ఆగుతుంది కాని ఇప్పుడు నేను ఆగలేను అని నన్ను గట్టిగా కౌగిలించుకొని పెదాలని అందుకొని చీకుతూ నా సన్నులని పిసకడం మొదలు పెట్టాడు నా చేతిని వాడి జూనియర్ మీద వెసుకున్నాడు వాడిది లొపల అల్లాడి పొతుంది నేను వాది