సింధు 2 381

మెల్లిగ పక్కకి వాలి పడుకున్నాడు ఒకరినొకరం కౌగిలించుకొని పడుకున్నం మెల్లిగా నిద్రా పట్టింది టెర్రస్ అయె సరికి త్వరగా మెలుకువ అచ్చింది అరుణ్ ని లేపాను నువ్వు వెల్లి నేను అంతా చ్లీన్ చెయించి వస్తా అన్నాడు సరె అని లేవబొతుంటె చేయి పట్టుకొని లాగి గట్టిగా ముద్దు పెట్టాడు నేను విడిపించుకొని ఇంటికి వచ్చేసాను ఇంటికి వచ్చి మల్లి పడుకున్నాను బెల్ మొగె సరికి సడెంగా మెలుకువ వచ్చింది వెల్లి డొర్ ఒపెన్ చేసాను గుడ్ మార్నింగ్ డార్లింగ్ అంటూ మావారు లొపలకి వచ్చారు ఎంటి ఇంకా లేవలేదా లేట్ అవుతుంది అన్నడు నైట్ టి.వి చూస్తు లేట్ గా పడుకున్న అందుకే లేట్ అయింది అన్నాను సరె ఫ్రెష్ అయి టిఫిన్ రెడి చేయు అన్నాడు అలాగె అని ఒక 15 నిమిషాలలొ ఫ్రెష్ అయి టిఫిన్ శ్టార్ట్ చేసాను మావారు ఫ్రెష్ అయి వచ్చి టి.వి చూస్తున్నారు ఒక 10 నిమిషాలలొ అయిపొతుంది అన్నాను సరె డార్లింగ్ అన్నాడు రా అరుణ్ కూర్చొ డార్లింగ్ అరుణ్ వచ్హాడు అన్నాడు వాడు వస్తాడు అని తెలుసు అందుకే టిఫిన్ ఎక్కువె చేసాను టిఫిన్ అయ్యాక అన్ని డైనింగ్ టెబల్ మీద పెట్టాను మావారు అరుణ్ ఇద్దరు వచ్చి కూర్చున్నరు ఇద్దరికి వడ్డించాను నువ్వు కూడా తిను లేట్ అవుతుంది అన్నాడు మావారు నేను కూడా కూర్చున్నాను అందరం తింటున్నాము రెండు రాత్రులు బాగా ఎంజాయ్ చేషారా అని అడిగాడు మావారు ఎంటి అన్నాను టెమ్షన్ లొ హా బాగా చేసాము అన్నాడు అరుణ్ థాంక్స్ అరుణ్ అడగగానే ఒప్పుకున్నందుకు అన్నారు మావారు నాకేం అర్తం అవట్లేదు ఇద్దరిని చూస్తూ కూర్చున్న ఎమి లేదు రా నీకు ఇబ్బంది అవుతుంది అని నేనె అరుణ్ కి చెప్పాను అన్నడు మావారు నాకు ఎం చెయలొ అర్తం అవడం లేదు తప్పు చేసినదాని లాగ కిందకి మొహం వేసి కూర్చున్న డార్లింగ్ నువ్వు ఎం తప్పు చేయలేదు బాద పడకు అన్నరు మావారు అందరం టిఫిన్ చేసెసి హాల్లొ కూర్చున్నం మావారు టి.వి ఆన్ చేసి ఇప్పుడు చెప్పు అరుణ్ ఎలా ఉంది మన సిందు అన్నాడు మన అని అనగానే నాకు మావారి మీద కొపం వచ్చింది అరుణ్ లేచి నా పక్కన కూర్చొని నా బుజం మీద చేయి వేసి కేక భయ్యా అన్నాడు నేను అరుణ్ చేయి తిసెసాను పర్లేదు సిందు ఫ్రీగా ఉండు నేనె చెప్తున్నా కదా అన్నరు మావారు నేను ఎం మాట్లాడత్లేదు అరుణ్ నా నడుము చుట్టూ చేయి వేసి మేము ఎమి అనుకొము అన్నాడు భయ్య మెము లొపలకి వెల్తాము నువ్వు బయట ఉంటావా అన్నాడు సరె అరుణ్ మిరు ఎం మొహమాట పడకండి డార్లింగ్ బాద పడకు నువ్వు సంతొష పడు అరుణ్ ని సంతొష పెట్టు అన్నాడు అరుణ్ నన్ను బెడ్ రూం కి తీసుకెలాడు ఒక గంట సమరం తరువాత అరుణ్ బయటకి వెల్లాడు నాకు మొహమాటంగా ఉంది మావారు పిలిస్తె బయటకి వచ్చాను బాగ కష్ట పడినట్టు ఉన్నరు ఇద్దరు మొత్తం చమటతొ తడిసిపయారు వెల్లి ఫ్రెష్ అయి రండి అన్నారు నేను వెల్లి ఫ్రెష్ అయి వచ్చాను తరువాత అరుణ్ వెల్లి వచ్చాడు టి.వి చూస్తూ కుర్చున్నాము ఇప్పుడు చెప్పు అరుణ్ ఎలా గడిపారు రెండు రాత్రులు అని అడిగారు మొన్న రాత్రి బెడ్ రూం లొ మరియు బాత్ రూం లొ నిన్న మార్నింగ్ వంటింటిలొ రాత్రికి టెర్రస్ పైన వెన్నెలలొ అని వ్హెపాడు అలాగా అయితె బాగా ఎంజాయ్ చేషారన్నమాట సిందు ఎలా ఉంది నీకు నచ్చిందా అని అడిగారు నచడం ఎంటి భయ్య పిచెక్కిస్తూంది మొన్న రాత్రి 3 సార్లు మల్లి మార్నింగ్ 1 సారి రాత్రి 2 సార్లు అంటూ నా బుజం మీద చేయి వేసి నా బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టాడు నేను కొపంగా చూసాను సిందు నాకు ఉన్నది తాత్కలిక సమాస్య కాదు శాశ్వత సమస్య అమ్మయి కైన అబాయి కైన కొరికలు సహజం నీకు కొరికలు ఉన్నయి కాని వాటిని తీర్చడం నావల్ల కాదు జీవితాంత కొరికలు తీర్చికొకుండా ఉండాలంటె కుదరదు కాబట్టి నీ కొరికలు తీర్చుకొ వాడి కొరిక తీర్చు అన్నరు ఆలొచిస్తె నాకు నిజమె అనిపించింది కాని మీ ముందు ఎలా అని అడిగాను నేనె కదా చెప్పెది నాకు తెలీకుండా చేయడం లేదుగా అన్నారు సరె అన్నాని మికు అబ్యంతరం లేదంటె సరె కాని నా మీ నిందలు వేయొద్దు ఎం జరిగినా అన్నాను సరె నిన్ను ఎమి అనను అన్నరు ఈరొజు పార్టి చేసుకుందాం అన్నరు మావారు ఎం పార్టి అని అరుణ్ అడిగాడు సినిమాకి వెల్దాం తరువాత రెస్టారెంట్ కొ వెల్దాం అన్నడు సరె అన్నాను ముందు నేను లంచ్ చేస్తాను అని లొపలకి వెల్లాను కాసెపటికి అరుణ్ వచ్చి నన్ను వెనక నుండి కౌగిలించుకొని మెడ మీద ముద్దులు పెడుతున్నాడు నా నడుముని పిసికేస్తున్నడు అబ్బా వదులు మావారు చూస్తె బాగొదు ఆన్నాను భయ్య పర్మిషన్ ఇచాడు కదా మల్లి ఎందుకు అన్నాడు ప్లీస్ సిందు అన్నాడు వదిలి వెల్లు అని గట్టిగా చెప్పాను వదిలి త్వరగా చేయు లంచ్ తర్వాత ఒక రౌండ్ వేసుకుందాము అన్నాడు నేను లంచ్ పూర్తి చేసి డైనింగ్ తెబల్ మీద పెట్టాను వేడి వేడి గా ఉనపుడె లంచ్ చేసెసాము నేను అన్ని సర్ది హాల్లొకి వచ్చాను భయ్య పడుకుంటావ అని అడిగాడు లేదు అరుణ్ ఎందుకు అని అన్నరు మీరు పడుకుంటె మేము ఇక్కడ చేసుకుంటాము లెదంటె మేము రూం లొకి వెల్తాము ఆన్నడు మీరు వెల్లండి నేను ఇక్కడె ఉంటాను నిద్ర వస్తె ఇక్కడె పడుకుంటా అన్నారు మేము లొపలకి వెల్లి మొదలు పెట్టాము మావారు తలుపు తట్టి సినిమాకి టైం అవుతుంది అన్నారు మేము త్వరగా కానిచ్చి బయటకి వచ్చి చూస్తె 7:00 అవుతుంది దాదాపు 5 గంటల నుండి లొపలె ఉన్నాము బయటకి వచాము మమ్మల్ని చూసి బాగ అలసి పొయారు అన్నాడు అవును భయ్య అన్నాడు కొంచెం మెల్లిగా అరుణ్ ఒక్కె సారి మొత్తం పీల్చేస్తె ఎలా అన్నరు ఎంత పీల్చినా మల్లి పుంజుకుంటుంది సిందు అన్నాను సరె వెల్లి ఫ్రెష్ అయి రా డిన్నర్ చేసెసి సినిమాకి వెల్దాం అన్నారు నువ్వు కూడ ఫ్రెష్ అవు అన్నారు అరుణ్ వాడి ఇంటికి వెల్లాడు నేను బాత్ రూం కి వెల్లాను నా తరువాత మావారు వెల్లి ఫ్రెధ్ అయి వచ్చారు ఒక 10 నిమిషాలకి అరుణ్ వచ్చాడు అందరం కలిసి అరుణ్ కార్ లొ బయలుదెరాము నేను వెనక కూర్చొ బొతుంటె మావారు ముందు కూర్చొ అన్నారు అరుణ్ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నాడు నా తొడ మీద చేయి వేసి నిమురుతున్నాడు న్వ్ను చేతిని తీసెసాను అరుణ్ ఉన్నపుడు ని భర్త అరుణ్ ఒకవెల అరుణ్ లెకుంటె నేను అన్నారు మావారు అరుణ్ మల్లి చేయి వేసి సుతారంగా నిమురుతున్నాడు మెల్లిగా నా పూకు మీద రాస్తున్నాడు నేను కళ్ళు మూసుకున్నాను ఒక 15 నిమిషాలకి తెస్టారెంట్ కి చేరాము అక్కడ తినేసి సినిమాకి వెల్లాము అరుణ్ వెల్లి టికెట్స్ తీసుకున్నాడు లొపలకి వెల్లాము జనం మాములుగా ఉన్నారు ముందు అరుణ్ తర్వాత నేను నా