సింధు 2 381

లేపాడు ఎంచేస్తున్నవు అన్నాను కొత్త అంగిల్ అన్నాడు నా పూకు దగ్గరకి జరిగి వాడి మొడ్డని నా పూకు మీద పైకి కిందకి రాస్తున్నాడు చంపేస్తున్నవు రా స్ స్ స్ స్ స్ స్ అబ్బా హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ చంపకు రా అంటూ అరుస్తున్నాను మెల్లిగ వాడి మొడ్డని నా పూకులొకి తొసాడు హ్ హ్ హ్ అంటు మూలిగాను నా కాళుని పట్టుకొని మెల్లిగా లొపలకి తొస్తూ బయటకి లాగుతూ లొపలకి తొస్తున్నడు ఒక చేతితొ కాళుని పట్టుకొని ఇంకొ చేతితొ సన్నుని నొక్కుతూ నెమ్మదిగా దెంగుతున్నాడు అబ్బా సమ్మగ ఉందిరా అది అలాగె ఇంకా లొపలికి తొయు అది అలాగె హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హమ్మ హమ్మ హమ్మ హమ్మ హమ్మ అది అక్కడె ఇంకా లొపలకి అంటూ అరుస్తున్నాను వాడు దెంగడం ఆపి నా రెండు కాళ్ళని పైకి లేపి నా మొహం వరకు వచ్చెలాగ వంచి వాడి మొడ్డని లొపలకి తొసాడు ఈ అంగిల్ లొ నా నడుము కాస్త పైకి లేచింది వాడు నా కాళ్ళ మీద పడికొని దెంగడం మొదలు పెట్టాడు మత్తం బయటకి లాగి లొపలకి తొస్తున్నడు నా సల్ల్ని గట్టిగా పిసుకుతూ దెంగుతున్నాడు హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ ఏం దెంగుతున్నవు రా దెంగు అది అలా ఇంకా లొపలకి నూకు అబ్బా ఇంకా ఇంకా అది అలాగె అంటూ అరుస్తున్నా లంజ ఎమున్నవె ని పూకు పగల దెంగుతా నియామ్మ ఎముందె నిన్ను దెంగె కొద్ది గెంగాలని ఉంది నీ పూకుని దెంగి దెంగి లూస్ చేస్తా లంజ అంటూ అపీడ్ గా దెంగుతున్నాడు నేను నీ దాన్ని నీకు ఇష్టం వచ్చినట్లు దెంగు ఎలాగైన దెంగు లొపలకి నూకు గట్టిగా దెంగూ అది అలాగె ఇంకా లొపలకి నూకు హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ అబ్బా అంటూ అరుస్తున్న వాడు లంజా ఎమున్నావె నిన్ను తల్లిని చేస్తానె అంటూ గట్టిగా లొపలకి నూకుతూ ఒక నాగు పొట్లు పొడిచి పూకు అడుగులొ కార్చేసాడు.

అరుణ్ నామీద నుండి లేచి నాపక్కన పడుకున్నాడు సారీ రా సిందు అన్నాడు ఎందుకు అన్నాను వాడు నావైపు తిరిగి ఇందాక లం…. అనానుగా అన్నాడు నేను వాడి వైపు తిరిగి పర్లేదు నేను నీదాన్ని ఎమయినా అనొచ్చు ఎమైనా చెయొచ్చు అన్నాను అంతె అమాంతం నా మీదకి వచ్చి నా పెదాలమీద గట్టిగా ఒక ముద్దు పెట్టి సన్నుని పిసికి వదిలాడు అబ్బా ఎప్పుడు అలా గట్టిగ పిసుకుతావు ఎందుకు అను అడిగాను వాటిని వ్హూస్తె చాలు పిసికి పిసికి పిప్పి చేయాలనిపిస్తది అన్నాడు మల్లిగా నా సన్నుల మీద చేయి వేసి మెత్తగా పిసుకుతున్నాడు అబ్బా చేయి తీయు ఇలాగె పిసుకుతూ ఉంటె నిద్ర రాదు నావి లూస్ అవుతాయి అన్నాను భయ్య ఎప్పుడైన వీట్ని పిసికారా లేదు అసలు నా వొంటిమ్మిద చేయి వెయనె లేదు అన్నాను మరి ఇక ఒవి నావె కదా నేనె కదా పిసికెది నాకు ఇధ్టం వచినట్లు పిసుకుతా అన్నాడు సరె బాబు నీవి నీ ఇష్టం అన్నాను కాని ఇప్పుడు పడుకొ అన్నాను సరె అని నన్ను దగ్గరకి లాక్కొని గట్టిగా వాటేసుకొని పడున్నాడు కాసెపటికి నాకు నిద్రపట్టింది కాసెపటికి మెలుకువ వచ్చింది సన్నులు బారంగా అనిపించింది చూస్తె అరుణ్ నా సన్నులని చీకుతున్నాడు అబా నిద్ర పొనివ్వవా అన్నాను రెపు మార్నింగ్ మీ ఆయన వస్తాడు మల్లి కుదరదు అని మల్లి చీకుతున్నాడు అబ్బా వదలర బాబు అన్నాను నేను వదలను ఇంకొ రౌండ్ వేయాల్సిందె అన్నాడు ప్లీస్ పడుకొనివ్వు అన్నాను ప్లీస్ రా ఈ ఒక్క రాత్రి కదా అని సన్నుని నొటిలొ పట్టుకొని చీకుతూ నా నడుము మీద చేయి వేసి దగ్గరకి లాక్కుంటూ గట్టిగా పట్టుకొని పిసికాడు అబ్బా మెల్లిగా అన్నాను వాడి పెదాలతొ నా పెదాలని మూసేసి గట్టిగా సన్నుని నడుముని పిసికాడు నా చేతిని వాడి మొడ్డ మీద వేసుకున్నాడు అది కొంచేం గట్టిగా ఉంది నా చేతిని మెల్లిగా ఆడించాను వాడు నా కింది పెదవిని నొటిలొకి చికుతూ నడుముని గిల్లాడు వాడిది నా చేతిలొ పెరుగుతుంది వాడిదాన్ని ఆడిస్తున్నాను నేను నా నాలికతొ వాడి పెదాలని తాకాను పెదాలని రాసాను వాడు నొటిని తెరిచాడు నేను నా నాలికను వాడి నొటిలొకి తీసుకెల్లి వాడి నాలుకని తడిమాను వాడు నా నాలుకని చీకుతూ నా చనుమొనలని నలుపుతున్నాడు నాకు ఊపిరీఅడక వాడి నొటి నుండి నా నాలుకని వెనక్కి తీసుకొని కాస్తా ఊపిరి తీసుకున్నాను వాడు నా తలని పత్తుకొని నొటిలొ నొటిని పెట్టి నొటిని మూసెసాడు నాకు ఊపిరి ఆడక వాడిని తొద్తున్నాను వాడు గట్టిగా పట్టుకునె సరికి వలలేదు ఒక 2 నిమిషాలు పెదాలని చీకి వదిలడు చంపేస్తావా ఊపిరి ఆడడం లేదు అన్నాను నీ పెదాలని చూస్తె ఆగలేను అన్నాడు చాల్లే అన్నాను వాడి మొడ్డ మొత్తం గట్టిగా అయింది వడిదానిని ఆడిస్తున్నాను వాడు వెల్లకిలా పడుకున్నాడు లేచి నా మీద అటొ కాళు ఇటొ కాళు వేసి కూర్చొ అన్నడు ఎక్కడ కూర్చొవాలి అన్నాను నా మొడ్డమీద అన్నాడు నేను వాడి మొడ్డ దగ్గర కూర్చున్నాను నా మొడ్డని పట్టుకొని నీ పూకులొ పెట్టుకొ అన్నాడు నేను కాస్త పైకి లేచి వాడి మొడ్డని పట్టుకొని వాడి మొడ్డ నా పూకు దగ్గర పెట్టుకొని మల్లిగా కూర్చున్నా మెల్లిగా కిందకి దిగుతున్నా వాడు వాడి మొలని ఒక్కాసారిగా పైకి లేపాడు వాడి మొడ్డ నా పూకు లొపలకి దిగింది హ్ అంటూ అరిచాను వాడు వాడి నడుముని కిందికి అన్నాడు వాడు కాస్తా పైకి లేచి నా బుజాలను పట్టుకొని కిందికి లాగాడు మల్లి వాడి మొడ్డ నా పూకు అడుక్కి దిగింది హమ్మా అంటు గట్టిగా అరిచాను కాసేపు అలాగె కుర్చున్నాను వాడు పైకి లేచి నా సన్నులని నొటితొ అందుకొని చీకుతున్నాడు చను మొనలని చప్పారిస్తున్నాడు మెల్లిగా కొరికాడు అబ్బా అంటూ అరిచాను వాడు మల్లి పడుకున్నాడు నా చేతులని వాడి మీద పెట్టాడు ఇప్పుడు పైకి కిందకి ఊగు అని చెప్పాడు వాడు చెప్పినట్టు ఊగాను వాడి మొడ్డ నా పూకు లొపలకి వెల్తూ బయటకి వస్తుంది లొపలకి వెల్లినప్పుడు పూకు అడుగున తగులుతుంది వాడు నా సన్నులని పట్టుకొని నలిపేస్తున్నాడు పిసుకుతున్నాడు నేను వాడి మీదకి వంగి వాడి చాతిమీద ముద్దులు పెడుతూ ఊగుతున్నాను వాడు నాచుట్టు చేతులు వేసి ఎదురొత్తులు ఇస్తున్నాడు చాడి మొల నా పూకు కలిసినప్పుడు చపక్ చపక్ మంటూ సౌండ్ వస్తూంది వాడు నన్ను పట్టుకొని దొర్లి నన్ను కిందకి తొసి వాడు నా మీదకి వచ్చాడు కాని మా బందం విడిపొళెదు నా సన్నులని పట్టుకొని మదళ్ళ నుండి పిసుకుతూ వాడి మొడ్డని నా పూకు లొపలికంటూ నూకుతున్నాడు అబ్బా అదీ అలా ఇంకా లొపలకి నూకు అబ్బా దెంగూ ఇంకా అది అలా హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ అంటూ అరుస్తున్నాను దెంగుతానె లంజా ఎమున్నవు అంటూ నా సన్నులని నొటిలొకి తీసుకొని కొరికాడు ఈస్సరి వాడి పంటి గాట్లు సన్ను మీద పాడ్డాయి అబ్బా అంటూ గట్టిగా అరిచాను నా పెదాలని మూసేసి అరవకుండా చేసాడు నా పెదాలని చీకుతూ నా నడుముని పట్టుకొని నొక్కుతూ స్పీడ్గా దెంగుతూ లొపల కార్చేసాడు నా సన్నులని గట్టిగా పిసికి వదిలాడు పెదాలని వదిలాడు.