సింధు 2 382

ఉదయం లేచి బయ్టకి వచ్చాము నేను టీ తిసుకొని వస్తా అని వంటింటిలొకి వెల్లాను టీ చేసి హాల్లొకి వచ్చాను మావారికి అరుణ్ కి టీ ఇచ్చాను నేను కూడా టీ తీసుకొని పక్కన కూర్చున్నాను అరుణ్ కాస్త నిదామంగా చేయు అంత వైల్డ్ గా చేస్తె పాప్మ్ సిందు తట్టుకొవద్దా అన్నారు చెప్తె వినట్లేదండి అన్నాను నువ్వు మాత్రం వ్మ్ తక్కువ తిన్నవు నువు అరిచిన మాటలు కూడా విన్నాను మీరెమొ గాని నీ అరుపులకి నాకు నిద్ర పట్టలేదు అయినా అంత కసి ఎంటె నీకు అన్నారు నేను ఎమి అన్నాను అని అడిగాను చెప్పనా అని అన్నారు మావారు చెపండి అన్నాను “దెంగు గట్టిగా లొపలకి నూకు ఇంకా అది అలా దెంగు” అని అరిచావుగా అన్నారు నేను కిందికి మొహం వేసుకున్నాను పర్లేదు సిందు అన్నారు థాంక్స్ అరుణ్ నువ్వు మాకు చాకా హెల్ప్ చేస్తున్నవు అన్నారు నేనె మీకు థాంక్స్ చెపాలి ఇంత అందమైన మీ భార్యకి నన్ను సెలెక్ట్ చేసినందుకు అన్నాడు అరుణ్ బాగ కసి ఎక్కించి చేసుకొ ఆన్నారు సరె అన్నాడు ఈరొజు నేను మిమ్మల్ని చూడొచ్చా అని అడుగారు సిందుకి అభ్యంతరం లేదంటె ఒకె ఒన్నాడు ఇద్దరు నావైపు చూసారు నేను ఎమి మాట్లాడలేదు సిందు ని నేను ఒప్పిస్తాను అన్నారు సరె భయ్య నేను ఇంటికి వెల్లి వస్తాను అన్నాడు లేచి నా దగ్గరకి వచ్చి చేవిలొ నిన్న అడిగిన విశయం గురించి కనుక్కొ అని చెప్పి వెల్లాడు ఏం అడిగాడు అని ఆలొచిస్తున్నాను అప్ప్డు గుర్తొచ్చింది నిన్న నా మీద ఊగుతున్నపుడు అడిగాడు వాడితొ పిల్లాడిని కనాలి అని మావారిని అడిగి చెప్తా అన్నాను.మిమ్మల్ని ఒకటి అడగాలి అని మావారితొ అన్నాను ఎమిటి అని అడిగారు చెప్తాను మీకు ఇష్టం ఉంటె ఒపుకొండి లెకుంటె లేదు కాని నన్ను తిట్టొదు అన్నాను ఎందుకు తిడతాను డార్లింగ్ అన్నారు అరుణ్ వాడితొ పిల్లడిని కనమని అడిగాడు అన్నాను నీకు సరె కాని తరువాత ఎవరికి చెప్పకూడదు అన్నారు మరి నీకు ఇష్టమేనా మీవిశయం ఎవరికి తెలీసు కనుక వాడు మీ అబ్బాయి గానె ప్రుగుతాడు అప్పుడు ఎవరికి ఎ అనుమానం రాదు అన్నాను సరె అన్నారు నేను ఫ్రెష్ అయి వస్తాను అని బాత్ రూం కి వెల్లాను నేను ఫ్రెష్ అయి బయటకి వచ్చేసరికి అరుణ్, మావారు టీ.వి చూస్తున్నారు నేను టిఫిన్ రెడి చేస్తాను అని కిచెన్ లొకి వెల్లాను మావారు ఫ్రెష్ అయి వస్తాను అని లొపలకి వెల్లారు అరుణ్ లొపలకి వచ్చి నన్ను కౌగిలించుకొని థాంక్స్ భయ్య కి ఒకె అంట కదా అన్నాడు కాని నాది ఒక కండిషన్ అన్నాను ఎంటి అని అడిగారు పిల్లడు నివల్ల పుట్టినా వాడి మీద నీకు ఏ హక్కు ఉండదు అసలు వాడు నీ కొడుకు అన్న సంగతి మర్చిపొవాలి అన్నాను సరె అన్నాడు మెల్లిగా మెడ మీద ముద్దులు పెడుతూ నా బొడ్డులొ వేలు పెట్టి కెలుకుతున్నాడు స్ స్ స్ స్ స్ స్ అంటూ మూలుగులు వస్తున్నయి నాలొ కొరిక పుట్టింది అరుణ్ ని తొసెసి ఉర్రుకుంటె మొన్నటిలా ఇక్కడె దుకాణం పెట్టెలా ఉన్నావు అన్నాను పెడితె ఎమవుతుంది అన్నాడు టిఫిన్ లేట్ అవుతుంది అని వాడిని బయటకి తొసెసాను వాడు బయటకి వెల్లి టీ.వి చూస్తు కూర్చున్నాడు ఇంతలొ మావారు ఫ్రెష్ అయి వచ్చారు నేను టిఫి తెచ్చి ఇచ్చాను అందరం తిన్నాము నేను అన్ని సర్దెసి వచ్చి కూర్చున్న మాములుగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ కూర్చున్నం అరుణ్ వచ్చి నా పక్కన కూర్చున్నాడు నా మీద చేయి వేసి దగ్గరకు లాకున్నాడు మరి ఈరొజు ఏదైన ప్రొగ్రాం ఉందా అని మావారు అడిగారు పబ్ కి వెల్దామ అని అడిగాడు అరుణ్ పబ్ కా అన్నరు అవును మీకు ఇష్టం ఉంటె వెల్దాం ఆన్నాడు ఒక 2 నిమిషాలు ఆలొచించి సరె అన్నారు నన్ను అడగకుండానే డిసైడ్ అయ్యరు అరుణ్ నా సానుల మీద చేయి వేసి మెల్లిగా పిసుకుతున్నాడు ఇంకొ చేతిని నా పూకు మీద వేసాడు నేను కళ్లు మూసుకున్నాను లొపలకి వెల్లి చేసుకొండి అన్నడు నేను కళ్లు తెరచి మావారిని చూసాను నన్ను చూస్తూ నవ్వారు అరుణ్ నన్ను ఎత్తుకొని లొపలకి తీసుకెల్లాడు ఒక 2 గంటల దెంగులాట తరువాత బయటకి వచ్చాము బయ్ట కూర్చున్నము మల్లి మా ఇద్దరి శరీరాలు చమటతొ తడిచిపొయాయి నా చీర కొంగుతొ చమటని తుడుచుకున్నాడు కాస్త నిదానంగ చేదుకొవచ్చుగా మరీ అంత వైల్డ్ గా ఎందుకు అన్నారు సిందుని చూసాక రెచ్చి పొతాను భయ్య అన్నాడు స్నానం చేసి రండి అన్నారు నువ్వు వెల్లి చేసిరా అరుణ్ అన్నాను ఇద్దరం కలిసి వెల్దాం అన్నాడు అదెం కుదరదు ఫస్ట్ నువ్వు వెల్లిరా అన్నాను ఇద్దరం కలిసె చేదాం అన్నాడు వద్దు అన్నాను కుదరదు అని నన్ను బలవంతంగా తీసుకెల్లాడు ఇద్దరం కలిసి స్నానం చేసి వచ్చాము స్నానం చేయడానికి ఇంత సేపా ఆకలేస్తుంది అన్నారు ఒకా స్నానమే అయితె త్వరగానే అవుతుంది కాని అంటూ గునిగాను కాని మావారికి వినపడింది సరె కాని త్వరగ వంట చేయు అన్నారు ఒక గంటలొ అయిపొతుంది అన్నాను గంటనా అన్నారు సరె భయ్య బయటకి వెల్లి 20 నిమిషాలలొ తీసుకొని వస్తా అని బయటకి వెల్లాడు నేను కాస్త రెస్ట్ తీసుకుందామని లొపలకి వెల్లి పడుకున్నాను నా వెనకాలె మావారు వచ్చి అరుణ్ తొ నీకు ఎమైన ఇబ్బంది ఉందా అని అడిగారు లేదు అన్నాను రొజు రెండు మూడు సార్లు నిన్ను లొపలకి తీసుకొని వస్తున్నడు కదా అందుకని అడిగాను అన్నారు ఎం లేదు అన్నాను ఎంజాయ్ చేస్తున్నవుగా అని అడిగారు అవును అన్నాటు తల ఉప్పాను నిన్ను కొడుతున్నాడా అని అడిగారు లేదు అన్నాను నిన్న రాత్రి అలా కొట్టకు అని అన్నావుగా అందుజె అడిగాను అన్నారు లేదు అన్నాను ఈ బెడ్ షీట్ మార్చి పడుకొ అన్ని మరకలు అయ్యాయి అన్నారు సరె అని షీట్ మార్చాను ఇంతలొ అరుణ్ వచ్చేసాడు అందరం కలిసి బిరయాణి తిన్నాము నాకు కాస్త పని ఉంది అని అరుణ్ బయటకి వెల్లాడు నేను రిఒంలొకి వెల్లి పడుకున్నాను సాయంతం 6 గంటలకి మెలుకువ వచ్చింది ఇద్దరు హాల్లొ చెస్ ఆడుతూ కూర్చున్నారు అబ్బా లేచావ త్వృఅగా ఫ్రెష్ అవు అని నా చేతికి ఒక ప్యాకెట్ ఇచ్చాడు ఎంటిది అన్నాను లొపలకి వెల్లి చూడు అన్నాడు లొపలకి వెల్లి ఒపెన్ చేది చూసాను అది ఒక వెస్టన్ డ్రెస్ నేను బయటకి వచ్చి నాకు వద్దు అన్నాను మనం ఇప్పుడు వెక్లె పవ్ కి పెరంటానికి కాదు అన్నాడు అయిన సరె నాకు వద్దు అన్నాను అదొ ఒకటి వెల్లి రెడి అవు అన్నారు మావారు వద్దు అన్నాను పర్లెదు వెల్లు అన్నారు మావారి మాట కదన లెక లొపలకి వెల్లి తల స్నానం చేసి బయటకి వచ్చి శరీరం తుడుచుకొని అరుణ్ ఇచ్చిన డ్రెస్ వేసుకొని స్ప్రె కొట్టుకొని వెంట్రుకలని లూస్ గ వదిలేసాను పెదాలకి లిప్ స్టిక్ పెట్టుకున్నాను నెయి పాలిష్ వెసుకున్నాను కాళి వేళ్ళకి చేతి వేళ్ళకి బయటకి వచ్చాను నేను వచెసరికి ఇద్దరు రెడిగా ఉన్నారు నన్ను చూసి ఇద్దరు నొరు తెరిచారు నాకు సిగ్గెసింది డ్రెస్ బాగుంది ఎప్పుడు తీసుకున్నవ్ అని అడిగారు అదెంటి ఇందాక అరుణ్ ఇచిందెగా అనాను ఒ డ్రెస్ ఇచావా అని అరుణ్ ని అడిగారు అవును భయ్య అన్నడు అందరం కలిసి పుబ్ కి వెల్లాము