సింధు 2 382

మెము పబ్ కి చెరుకున్నాము అక్కడ స్టాగ్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ అని ఉంది సరె అని నాకు ఒక పక్క మావారు ఇంకొ పక్క అరుణ్ నా నడుము చుట్టూ చేతులు వేసారు ముగ్గురం కలిసి లొపలకి వెల్లాము ఎంట్రన్స్ లొ నన్ను అదొలా చూసారు వాల్లు ఎందులు అలా చూసారు అని అరుణ్ ని అడిగాను బయట స్టాగ్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ అని ఉంది చూసావా అని అడిగాడు చూసాను అన్నాను దానికి మీనింగ్ తెలుసా అని అడిగాడు తెలీదు అన్నాను స్టాగ్స్ అంటె సింగిల్ అబ్బాయి అందుకని ఇద్దరం నీ నడుము మీద చేతులు వేసాము ఇప్పుడు వాల దౄష్టిలొ నువ్వు మా ఇద్దరి గర్ల్ ఫ్రెండ్ అన్నాడు మీకు సిగ్గు లేదు అన్నాను అందరం ఒక తెబల్ చుట్టూ కూర్చున్నాం బెరర్ వచాడు అరుణ్ బీర్ అర్డర్ చేసాడు మావారు వొడ్కా 60 యం ఎల్ చెప్పారు తాగుతార అని అడిగాను పబ్ కి వచేది తాగడానికి కాకపొతె బజన చేయడానికా అన్నాడు ఇక అయిపొయినట్టె అంది నేను ఒకటి కంటె ఎక్కువ తాగను అన్నాడు నేను కూడా 2 పెగ్స్ మాత్రమె తాగుతా మల్లి మీ ఆట చూడాలిగా అన్నారు బెరర్ బీర్ వొడ్కా పట్టుకొని వచ్చాడు మెను లొ ఎదొ చూపించాడు ఒకె సర్ అని వెల్లాడు వ్మ్ చెప్పావు అన్నాను నీకు ఆరెంజ్ జూస్ అని చెప్పాడు నొటితొ చెపొచు కదా చూపించడం దెనికి అన్నాను నేను అంత ఆలొచించలె అన్నాడు సరె అన్నాను దీజె మొదలయింది కొంత మంది డ్యాన్స్ ఫ్లొర్ ఎక్కి డ్యాన్స్ చేస్తున్నరు మనం కూడ చేద్దామ అన్నాడు అంత లేదు అన్నాను సరె నీ ఇష్టం అన్నాడు బెరెర్ జూస్ తీసుకొని వచ్చాడు అందరికి గ్లాస్లొ సెర్వ్ చేసాడు చీర్స్ చెల్పుకొని ఒక సిప్ తీసుకున్నాము నాకు ఎదొ తెడా కొట్టింది ఇందులొ ఎదొ కలిపారు అన్నాను అంతా నీ అనుమాన ఎమి కలపలేదు అన్నాడు ఇంకొ సిప్ తీసుకున్నాను నాకు కంఫాం అయింది ఇందులొ ఎదొ కలిపారు నేను తాగను అన్నాను ఎమి కలపలేదె ఇసారి కలపలేదు అనుకొని కొంచ్వ్మ్ తాగు నీకె తెలుస్తుంది అన్నాడు సరె అని ఇంకా కొంచెం తాగాను లేదు కలిపారు నేను తాగను అన్నాను సరె తాగకు అన్నాడు నేను దానిని పక్కన పెట్టాను మావారిసి పెగ్ అయిపొయింది బెరెర్ ని పిలిచి ఇంకొ పెగ్ చెపాము అరుణ్ కూడా సగం పూర్తి చేసెసాడు నాకు కొంచె ఎదొలా ఉంది డ్యాన్స్ చేద్దం అని నన్ను డ్యాన్స్ ఫ్లొర్ పైకి తీఔకెల్లాడు నా నడుము చుట్టూ చేయి వేసి మెల్లిగా డ్యాన్స్ చేస్తున్నాడు అరుణ్ కి తగ్గట్టు నేను చేస్తునాను నా నడుముని మెల్లిగా నొక్కుటూ డ్యాన్స్ చేస్తున్నాడు మెల్లిగా నా పిర్రల మీద చేతులు వేసి పిసుకుతున్నాడు నా వల్ల కాదు వెల్దాం అన్నాను సరె అని ఇద్ద్రం టెబల్ దగ్గరకి వచ్చి కూర్చున్నం ఇంటికి వెల్లి పొదాం అన్నాను ఎందుకు అన్నాడు నాకు ఎదొలా ఉంది అన్నాను సరె అన్నాడు భయ్య నీసి అయిపొయిందా అన్నాడు అయిపొయింది అన్నారు బెరెర్ ని పిలిచి బిల్ తీసుకు రమ్మని చెప్పాడు బెరర్ వచెలొపు మిగిలిన బీర్ తాగేసాడు బెరెర్ రాగానె బిల్ కట్టెసి ఇంటికి బయలు దెరాము కార్ లొ కూర్చొగానె అరుణ్ నా దగ్గరకి వచ్చి నా పెదాలని అందుకొని చీకుతూ సన్నుని నొక్కుతున్నాడు నేను వాడి తలని మెల్లిగా నిమురుతున్నాను చూస్తె కార్ లొనె కానిచేట్టు ఉన్నారు ఇంటికి పొదాం పదండి అన్నారు అరుణ్ కార్ స్టార్ట్ చేసాడు ఇంటికి బయలు దేరాము ఒక గంటలొ ఇంటికి చేరాము పైకి వెల్లాము మా ఇంటి లాక్ ఒపెన్ చేస్తున్నాడు భయ్య మీ ఇంటికి కాదు మా ఇంటికి వెల్దాం అన్నాడు ఎందుకు అని అడిగారు ఈరొజు మా ఇంట్లొనె అన్నాడు సరె అన్నారు అరుణ్ వాల్ల ఇంటి డొర్ ఒపెన్ చేసాడు లొపలకి వెల్లగానె మావారు సొఫా లొ కూర్చున్నారు భయ్య ఇక్కడ కూర్చున్నారెంటి మా రతి క్రీడ చూస్త అన్నారుగా లొపలకి వెల్లండి అన్నాడు మావారు లొపలకి వెల్లారు నాకు కొంచెం ఎక్కింది అరుణ్ నా చేతిని పట్టుకొని లొపలకి తీసుకెల్లాడు లపల మావారు చేర్ లొ కూఅచున్నారు అరుణ్ నా చేతి మీద ముద్సు పెట్టాడు నేను కల్లు మూసుకున్నాను నన్ను మెల్లిగా దగ్గరకి తీసుకొని కౌగిలించుకొని మెడ మీద ముద్దులు పెట్టాడు నా శరీరం మొత్తం పులకరించింది నా తలని చేతిలొకి తీసుకొని అంటీ అంటనట్టు నా పెదాలని సుతి మెత్తగా తాకాడు నా నడుముని పట్టుకొని మెల్లిగా నొక్కాడు నాకు తమెకం తొ శరీరం బరువెక్కింది నా చేతులని వాడి తలలొకి జొపి వాడి పెదాలని నా నొటిలొకొ తీసుకొని చికుతున్న నా నడుముని పట్టుకొని కాస్తా పైకి లేపాడు నా పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీడం మొదలు పెట్టాడు మెల్లిగా నా డ్రెస్ విపెసాడు నేను వాడి షర్ట్ విపెసాను* నన్ను నెల్లిగా బెడ్ మీద పడుకొ పెట్టాడు మెల్లిగా నా పక్కన చేరి నా నడుము చుట్టూ చేయి వేసి మెల్లిగా నా నుసుటి మీద కన్నుల మీద ముక్కు మీద ముద్దులు పెడుతూ నా పెదాల దగ్గరకి వచ్చి నా పెదాలని వాడి నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ నా నడుముని గట్టిగా నొక్కాడు మెల్లిగా ముద్దులు పెడుతూ నా మేదమీదకి చేరాడు మెల్లిగా మెడ మీద ముద్దులు పెడుతూ* నాకాడు మెల్లిగా నాకుతూ నా సన్నుల చీలిక మీదకి వచ్చాడు మెల్లిగా నా సన్నుల చీలికలొ కాలుకని దూర్చి సన్నులని నాకుతూ బ్రా మీది నుండి సన్నులని పిసుకుతున్నాడు మెల్లిగా బ్రా హుక్స్ విపెది బ్రాని పక్కన పాడేసాడు నా సన్నులని చూస్తూ మెల్లిగా వాటిని నొక్కుతున్నాడు చను మొన చుట్టూ నాలుకతొ రాసి మెల్లిగా చను మొనని నాలుకతొ తాకాడు సన్నుని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ ఇంకొ చన్నుని పిసుకుతున్నాడు కాస్తా మందు కిక్కు కాస్తా వాడు చేద్తున్నదానికి నాకు పిచ్చెక్కి పొతుంది నా సన్నులని మార్చి మార్చి చీకుతూ పిసుకుతున్నాడు సన్నులని పిసుకుతూ మెల్లిగా నాకుతూ కిందకి వచాడు నా పొట్టా మొత్తం నాకుతూ ముద్దులు పెడుతున్నాడు మెల్లిగా కిందకి జరిగి బొడ్డు దగ్గరకి వచ్చాడు మెల్లిగా బొడ్డు చుట్టు నాలుకతొ రాస్తూ బొడ్డు లొపలకి నాలుకని దింపాడు నాకు శరుఇరం మొత్తం కామం తొ నిండిపొయింది నా చేతులని వాడి తల పై వేసి నా బొడ్డుకి నొక్కుతున్నాను వాడు నా బొడ్డు మొత్తాని నాకుతూ ముద్దులు ఫెడుతున్నాడు మెల్లిగా నా బొడ్డుని కొరికాడు అబ్బా చంపెస్తున్నవు కదరా మీద చేతులతొ పిసూకుతూ కిందా నాకుతూ కొరుకుతూ చంపెస్తున్నవు రా అంటూ అరుస్తున్నా వాడు మాత్రం నా బొడ్డుని నాకుతూ కొరుకుతూ నా సన్నులని పిసుకుతున్నాండు* నేను మావారి వైపు చూసాను వారు మమ్మల్నె చూస్తున్నారు నన్ను చూసి నవ్వి కన్ను కొట్టారు నేను గాలిలొ ముద్దు ఇచాను* వాడు మెల్లిగ కిందకి జరిగి నా ప్యాంటిని పట్టుకొని కిందకి లాగాడు వీడికి నా మదన మార్గం వాడికి దర్శనం ఇచ్చింది మెల్లిగా నా ప్యాంటిని తీసెసి పక్కున పాడేసాడు మెల్లిగా నా తొడల మీద చేయి వేసి నా పూకు మీద ముద్దు పెట్టాడు నాకు కొరికా తారా స్థాయికి చేరింది మెల్లిగా వాడి నాలుకని నా పూకు లొకి తొసాడు అబ్బా చంపేస్తున్నవు రా స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ అంటూ మూలుగుతున్నాను వాడు మాత్రం నా పూకుని నాకుతూ మెల్లిగా కొరికాడు అది అలా అబ్బా కొరికెయు హ్ హ్ హ్ అంటూ అరుస్తున్నాను వాడి నాకుడుకి నా పూకులొ రసాలు ఉరడం మొదలయింది నా పూకు రసాలు ఊరినవి ఊరినట్టు తాకేస్తూ మింగేస్తున్నాడు నేను నా తొడలని బాగా చాపి వాడు తలని నా పూకు కేసి నొక్కుతున్నాను స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ అంటూ గట్టిగా మూలుగుతూ నీ పూకు రసాలని బల్లున మొత్తం కార్చేసాను వాడు నా పూకులొ ఒక్క చుక్క కూడా మిగలకుండ తాగేసి జుర్రుకున్నాడు వాడు పైకి లేచి వాడి ప్యాంట్ డ్రాయర్ విప్పేసి మొకాళ్ళ మీద కూర్చున్నడు నక్కు అర్థం అయి వాడి దగ్గరకి జరిగి వాడి మొడ్డని చేతిలొకి తిసుకొని ఆడించాను వాడి చర్మాని వెనక్కి లాగాను వాడి గుండు బయ్టకి వచ్చింది దాని మీద ముద్దు పెట్టాను మెల్లిగా మొడ్డ మొదలు నుండి చివరి వరకు నాలుకతొ నాకాను మావారిని చూసాను నన్ను వింతగా చూస్తున్నాడు నేను కన్ను కొట్టి మెల్లిగా మల్లి మొదలు నుండి చివరి వరకు నాకాను మెల్లిగా వాడి మొడ్డని నొటిలొకి తీసుకొని చీడం మొదలు పెట్టాను వాడు నా తల మీద చేయి వేసి రాస్తున్నాడు* నా తలని పత్తుకొని వాడి ంఒడ్డని నా నొటిలొకి తొసాడు అది నా గొంతులొకి దిగింది నా కాలు పెద్దవి అయ్యాయి వాడినే చూస్తున్నాను వాడు వాడి మొడ్డని న నొటిలొ ఆడించడం మొదలు పెట్టాడు నా తలని గట్టిగా పట్టుకొని నొటిని దెంగుతున్నాడు నేను నా తలని స్పీడ్ గా ఆడిస్తున్నాను వాడు మొడ్డని నొటిలొ నుండి తీసి నన్ను పడుకొ పెట్టి నా ఒక కాళుని వాడి బుజం మీద వేసుకున్నాడు ఇంకొ కాళుని చాపి ఫెట్టాడు వాడి కాళ్ళు ముడుచుకొని వాడి మొడ్డని నా పూకు మీద పట్టి పైకి కిందకి రాసాడు చంపకురా* లొపలకి పెట్టు అన్నాను అంతె వాడు కద్దున లొపలకి దింపేసాడు అబ్బా మెల్లిగారా చంపేద్తావా ఎంటి అన్నాను మెల్లిగా దెంగడం మొదలు పెట్టాడు అబ్బా అది అల్లాగె హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ దెంగు అలా దెంగు అబ్బా అలా లొపలి లొపలె దెంగకు రా లాగి లాగి దెంగు ఆ అది అలా ఎం దెంగుతున్నావురా స్వర్గం చూపిస్తున్నవు కసి తీర దెంగు అంటూ అరుస్తున్నాను దెంగుతానె లంజ నీ పూకు నాదె నిన్ను దెంగి దెంగి పాడెస్తా లంజా ఎముందె నీ పూకు ఎన్ని సార్లు దెంగినా లూస్ అవట్లేదు ఎముండె అంటూ అరుస్తూ దెందుతున్నాడు లొపలకి నూకు ఇంకా లొపలకి నాది చినిగిపొవాలి హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ అది అలా దెంగు చ్సంపేయూ అంటూ అరుస్తున్నాను న సన్నులని పట్టుకొని మదళ్ళ నుండి పిసుకుతున్నాడు వంగి నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ కొరుకుతూ దెందుతున్నాడు అది అలా అంటూ అరుస్తున్నాను నన్ను వదిలి నన్ను లేపి వంగొ పెట్టడు ఇలా వద్దురా అన్నాను నొరు మూసుకొని వంగొవె దొంగ లంజా అన్నాను నేను వంగున్నాను నా పూకు లొకి తొసాడు నా పిర్రలని పిసుకుతూ దెంగుతున్నాడు అబ్బా అలా పిసకకు రా వాటిని పిదికి పిసికి పెద్దవి చేసెట్టు ఉన్నావు అన్నాను వెంటనే పిర్రల మీద గట్టిగా కొట్టాడూమ్మొ అదెం కొట్టుడురా అన్నాను చేతిని పిర్ర మీద వేసి వాడు నాచేతిని పట్టుకొని మల్లి గట్టిగా కొట్టాడు గట్టిగా కొడుతూ నా పూకుని దెంగుతున్నడు అలా కొట్టాకురా పిర్ర్స్లు వాచి పొతాయి అంటూ గట్టిగా అరుస్తున్నాను వాడు నా మీదకి వంగి నా సన్నులని పట్టుకొని మదళ్ళ నుండి పిసుకుతూ వీపు మీద ముద్దులు పెడుతూ నాకుతూ నా పూకులొ కార్చేసాడు నా వీపు మీద నాకుతూ మెల్లిగా కొరుకుతూ నామీద పడిపొయాడు