మొలక పోయింది 216

టీవీలో సీను మారింది. అది ఏంటా అని చూసే లోపలే మళ్ళీ కాలింగ్ బెల్ మోగింది.

ఆ టైములో వస్తే గిస్తే నా ఫ్రెండ్ రోజీ రావాలి.దానికి కూడా మొగుడు పోయి,3 ఏళ్ళు అయింది.నా ఫామిలీ ఫ్రెండు కూడా.మా ఇద్దరికీ మధ్యా ఎలాంటి దాపరికాలు ఉండేవి కావు. నా మొగుడు పోయిన తర్వాత రాత్రిళ్ళు నాకు తోడుగా రోజీ నాతో పాటే పడుకుంటోంది.పడుకుని ఇక అది చేసే చిలిపి పనులు అన్నీ ఇన్నీ కావు.అది కూడా పచ్చి దూల ముండ నాలాగేనే.. రాత్రి ఐతే చాలు ఇద్దరం బట్టలిప్పేసుకుని మంచం మీద ఒకళ్ళ మీద మరొకళ్ళం దొర్లుతూ పూకు మీద పూకెట్టి రుద్దుకుంటూ గుబ్బలతో గుద్దుకుంటూ పచ్చి బూతు కబుర్లు చెప్పుకుంటూ కలిసే పచ్చి బూతు కాసెట్లు చూస్తూ కాలక్షేపం చేస్తుంటాం….ఒక్కో సారి బాగా గుఎలెక్కితే పొద్దున్నే తయారయ్యి ఇద్దరి పూకుల్లో బంకంతా కారేదాకా ఎన్నో రకాలుగా నా గుల బొక్కల పని పట్టి అలసి సొలసి నా మీదే పడి నిద్రపొయేది అది

బహుశా అదే వచ్చిందనే ఆలోచనతో ప్లే ఏమి ఆఫ్ చేయ్యకుండానే వీడియో ని అలానే వుంచి తలుపు తీసా.

ఒక్కసారిగా గుండె ఝల్లుమమంది…

ఒకేసారి ముగ్గురు దొంగలూ, వాళ్ళ పక్కనే పొట్టిగా కొద్దిగా బొద్దుగా ఉన్న ఒక ఆడది తలుపు తోసుకుంటూ లోపలికి వచ్చి తలుపేసారు ఏం జరుగుతున్నదా అని నేను ఊహించేలోపే..!!

నాకు వాళ్ళని చూస్తే నోట మాట రాలా!

వాళ్ళు నలుగురూ…నేనా ఒంటరి దాన్ని.ఏంచేయ్యాలో తోచలా!

లోపలకి రాగానే చుట్టూతా పరిశీలిస్తూ,అందులో ఒకడు

“నోరు తెర్చి అరిచావంటే నిన్ను చంపటం ఖాయం. మాకోసం సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్లు వెతుకుతున్నారు.మీ ఇంట్లో ఒక వారం తలదాచుకుంటాం.ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా మమ్మల్ని కాపాడాలి.లేదా నిన్ను చంపేస్తాం.”

అంటూ బెదిరించాడు.

నాకైతే కాళ్ళు,చేతులూ ఒణికిపోతున్నాయి.

కొద్దిగా ధైర్యం తెచ్చుకొని

“నన్ను ఏమీ చేయనంటే మీకు ఏంకావాలంటే అది చేస్తా!ఎంత డబ్బులు కావాలంటే అంత దోచుకెళ్ళండి.కానీ నన్ను మాత్రం ఏంచేయ్యద్దు.”

అంటూ బ్రతిమిలాడుతున్న స్వరంలో మాట్లాడుతూ వాళ్ళని పరిశీలించా!

వాళ్ళలో ఒకడు బాగా పొడుగ్గా , బలిష్టంగా ,ఎమ స్మార్ట్ గా ఉన్నాడు.వాడే లీడరు అనుకుంటా ఈ ముఠాకి. బ్లాక్ పాంట్ వేసుకొని,దాని మీద తెల్ల షర్ట్ వేసుకున్నాడు.వాడి పక్కనే నిల్చున్న ఆడది ఎమ సెక్సీ గా కన బడుతోంది.దాన్ని పిల్ల అనాలో లేదా అందాల బొమ్మ అన్నాలో తెలియకుండా ఉంది.అంత అందంగా ఉంది.తెల్లగా మెరిసిపోతూ,తెల్ల పాంటూ ,ఎర్ర షర్టూ వేసుకొని ఉంది.దాదాపు నా అంత ఎత్తే ఉందికానీ నాకంటే సెక్సీ గా ఉంది.ముందు నుండి చూస్తున్నప్పుడు దాని సళ్ళు బాగా షర్ట్ లోంచీ తన్నుకొచ్చి ఉబ్బి కనిపిస్తున్నాయి.నా సళ్ళ కంటె పెద్దవిగా కనిపిస్తున్నాయి.రోజీతో గుద్ద గుబ్బలాట అలవాటయిన తర్వాత తోటీ ఆడ దాన్ని చూస్తే చాలు,ముందు దాని సళ్ళు ,తర్వాత,దాని నడుము,ఇక గుద్దా చూడకుండా వదిలిపెట్టలేని బలహీనత ఏర్పడ్డది!