మొలక పోయింది 216

అంటు లీడరు నుద్దేసించి మాట్లాడుతూ మళ్ళీ టీవీ స్క్రీన్ వంక ..మళ్ళీ నా వంకా యగాదిగా చూస్తూ

“ఏమే నీకెంత గుల లేక పోతే ఇలాంటి కేసెట్లు చూస్తావ్! హవ్వ! నేను కూడా ఇలాంటి కేసెట్లు ఇప్పటిదాకా చూడలేదే!అమ్మో ఇన్ని బూతు కేసెట్లా? నువ్వు మామూలు గుల లంజవి కాదే..”

అంటూ కేసెట్ల దగ్గరికి వెళ్ళి,వాటి మీద ఉన్న బొమ్మలు చూస్తోంది.

నా దురద్రుష్టమో లేదా అద్రుష్టమో కానీ వాళ్ళు ,నేను బూతు సినిమాలు చూస్తున్నపుడే రావాలా?

కానీ ఒకందుకు ఈ టైంలో వాళ్ళు రావటం నా పాలిటి వరమే అయింది..

నాకు తెలుసు,ఆ బొమ్మలూ చూసిన ఎంతటి ఆడదానికైనా,మొగ వాడికైనా గులెక్కి గుద్దలో గుబులు రేగుతుందని!

ఆ బూతు బొమ్మలు చూస్తున్నప్పుడు నేను దాని ముఖ కవళికలు పరిశీలించా!

ఆ క్యాసేట్ కవర్ మీద ఒక ఆడది తన గుద్దలో ఒక లండు, పూకులో ఒమరొక లండు దూర్పిచ్చుకొని ఇద్దరు మొగాళ్ళ చేత ఒకేసారి గుద్దలొ,కుత్తలో దెంగించుకునే బొమ్మ ఉంది. అది తన కళ్ళార్పకుండా ఆ బొమ్మనే చూస్తూ,పింకు రంగులో యెమ సెక్సీగా కన బడుతున్న తన పెదిమల మీద నాలిక కొన ని పైన కిందా రుద్దుకుంటూ,కాళ్ళని దగ్గరికి తెచ్చుకొని తన పూకుని తొడల మధ్య వొత్తుకుంటోంది.

వెంటనే నాకర్ధమైపోయింది దీనికి కూడా,పూకులో గొల్లి లేవటం ఆరంభమైయ్యిందని. దీన్ని కనక బుట్టలో వేస్తే నా మనసులో అప్పుడప్పుడే రూపు దిద్దుకుంటున్న ప్లాన్ సక్సెస్ అవ్వటం తేలికని అర్ధమయ్యి కొద్దిగా ధైర్యం తెచ్చుకున్నాను.

వీళ్ళని చూస్తుంటే మంచి దొంగ ముండా వాళ్ళలాగా కనిపిస్తున్నారు.అందులోనూ వాళ్ళలో ఒకడు నన్ను,నా పెద్ద సళ్ళని వచ్చినప్పటి నుండి గుచ్చి గుచ్చి చూస్తున్నాడు.దాన్ని పట్టి వాణ్ని ఎట్టాగైనా నా వల్లో వేసుకొని నా గుద్దా,పూకుల్లో దెంగించుకుంటె చాలు నా పూకు పావనమై పోతుందనుకున్నా!నా బలిసిన గుద్దని,కొవ్వుతో తెగ బలిసిన నా కుత్తని బారు మొడ్డలతో దెంగించుకొని దాదాపు 6 ఏళ్ళు పైగా ఐంది.ఇప్పుడు ఇంత గోల్డెన్ chance ఒదులుకుంటానా?

ఒకదాని తర్వాతగా మరొకటి బూతు కేసెట్లన్నీ పరిశీలిస్తూ మధ్యలో ఆ అడది తల తిప్పి నన్ను చూస్తూ మొట్టమొదటి సారిగా నా సళ్ళ వంక చూసింది కోరిక నిండిన జీర కళ్ళతో.

పడిందిరా నా వల్లో ఈ పిట్ట అనుకొన్నాను!

అన్నట్టు చెప్పటం మరిచా..

నేను అప్పుడు తెల్లటి థిన్ నైటీ మీద.. లోపల బ్లాక్ బ్రా,అండీ వేసుకొని వున్నా!నైటీలోంచీ కొట్టొచ్చినట్టు కనబడుతున్న నా సళ్ళ ఉబ్బూ.. సైజు దానికి గుల రేపుతాయని నాకు తెలుసు!