ఈ సరి అతను స్తర్తింగ్ నుండి నన్ను ఫుల్ స్పీడ్ లో ద్నేగా సాగాడు 310

నా లైఫ్ లో ఒక సంఘటన గురించి చెప్తాను. నేను గొప్ప రైటర్ ని కాదు, నేను నా ఫీలింగ్స్ మీకు చెప్పాలి అని అనుకుంటున్నాను అంతే. నా పేరు షర్మిల.
నాకు నా చెల్లి అంటే చాలా ఇష్టం. తను నా లైఫ్ లో ఒక చాలా ముఖ్యమైన వ్యక్తి. నేను తనకి సవతి అక్కని అని నా ఒక ఫ్రెండ్ కి తెలిసింది. తను నా గురించి బాడ్ గా చెప్పడం జరిగింది. ఆ రోజు నున్చ్జి నా చెల్లి నాతో సరిగ్గా మాట్లాడటం మానేసింది. తను బయట వాళ్ళ మాటలు చాలా సీరియస్ గా తీసుకో సాగింది.
తను అప్పటి నుండి నాతో ప్రతి దానికి గొడవ పాడేది. ఒక రోజు తను నాతో అలా గొడవ పడతు ఉంటె నాకు చాలా కోపం వచ్చింది తనని లాగి పెట్టి ఒక లెంప కాయ ఇచ్చాను. నాకు అంత కోపం రావడానికి కారణం తను నన్ను వ్యభిచారివి అని అన్నది. నేను అప్పుడు ఇంకా virgin ని. మరి నాకు కోపం రాధా?
నా సవితి తల్లి కి నేను అంటే చాలా ఇష్టం ఉండేది. కాని ఆ సీన్ తర్వాత తను కూడ చాలా మారిపోయింది. నాకు 3 yrs వయస్సు లో మా నాన్న నా సవితి తల్లిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. నా చెల్లి నా కన్నా 5 yrs చిన్నది. ఆ రోజు నా అమ్మ నా మీద చాలా గట్టిగా కేకలు వేసింది. నన్ను మూడు సార్లు కొట్టింది కూడ. ఆ తర్వాత నేను ఏమి మాట్లాడ కుండ అలానే ఉంది పోయాను.
ఆ రోజు రాత్రి మా నాన్న వచ్చిన తర్వాత నేను ఒక అబ్బాయితో మాట్లాడతూ ఉన్నాను అని అతను నా గురించి ఇంటికి వచ్చాడు అని ఏవో కట్టు కథలు అల్లి మరి చెప్పింది. మా నాన్న చాలా దిస్సిప్లినే గా ఉంటారు. తనకి అటు వంటివి అంటే అసలు ఇష్టం ఉండదు. కాని జస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అంటే అతనికి ఏమి అభ్యంతరం లేదు. నేను అటువంటి పనులు చేయను అని అతనికి తెలుసు.
కాని నా సవితి తల్లిని కూల్ చేయడనికి అతను నా మీద కేకలు వేసాడు. నేను కూడ చాలా గట్టిగా అరిచాను. అతను నా తల్లి గురించి ఎదో వాగాడు. నేను అది భరించ లేక పోయాను. నీకు బాడ్ గా తిరగడం అంటే ఏమిటో నేను మీకు చూపిస్తాను అని అన్నాను. మీరు అందరు వచ్చి నాకాళ్ళ మీద పడతారు అని ఛాలెంజ్ చేశాను.
నాకు మీరు సారీ చెప్తారు అని అన్నాను. ఇంకా ఈ రోజు నుండి మీ దెగ్గర నుండి ఒక్క పైసా కూడ తీసుకొని అని అన్నాను. నేను ఆ రాత్రి జస్ట్ ఒక జత బట్టలు తీసుకొని ఇంట్లో నుండి వచ్చేసాను. నేను నా మొబైల్ కూడ తీసుకుని వచ్చే సాను. ఆ ఫోన్ నేను ట్యూషన్స్ చెప్తే వచ్చిన డబ్బు తో కొనుక్కున్నాను.
అందుకే దానిని కూడ తీసుకుని వచ్చేసాను. నేను నా ఒక ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళాను, తన దెగ్గర కొంచెం అప్పుడు తీసుకున్నాను. నేను అక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ కి బయల్దేరాను. నేను అలా హైదరాబాద్ వెళ్లి నట్టు ఎవరికీ చెప్పా వద్దు అని అన్నాను. నేను అక్కడ నాకు తెలిసిన ఒక ఫ్రెండ్ ఇంట్లో ఉన్నాను. నాకు జాబు వచ్చిన తర్వాత ఇంకొక ఇంట్లో కి చేంజ్ అయ్యాను.
నేను నా ఇంటికి ఈ 2 yrs లో ఎప్పుడు కాల్ చేయలేదు. వాళ్ళు కూడ నాకు కాల్ చేయ లేదు. నాకు చాలా శాలరీ పెరిగింది. నాకు ప్రమోషన్ కూడ వచ్చింది. నేను ఇంకా ఒక కొత్త కంపెనీ లో జాయిన్ అయ్యి నా సిటీ కి వచ్చేయాలి అని డిసైడ్ అయ్యాను. నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నా ఫ్రెండ్స్ అందరిని కలుసుకుని వాళ్ళతో తాగుతూ ఎంజాయ్ చేయసాగాను.
నా తండ్రి కి తన ఫ్రెండ్స్ ద్వార తెలిసింది. ఒక రోజు నా పేరుకే ఉన్న ఫ్యామిలీ నన్ను ఒక పెళ్లి ఫంక్షన్ లో కలిసింది. అది నా ఫ్రెండ్ అన్నయ పెళ్లి ఫంక్షన్. ఆ ఫంక్షన్ చాలా గ్రాండ్ పెళ్లి ఫంక్షన్ గా చేస్తూ ఉన్నారు. అక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు. నేను కొంచెం లేట్ గా వచ్చాను, 11:30 అయ్యే సరికి అక్కడ నుండి మనుషులు ఇంకా వెల్ల సాగారు.
నేను నా ఫిర్నేడ్స్ అక్కడ ఉన్న డ్రింక్స్ స్టాల్ దెగ్గర కూర్చుంది తాగడం మొదలు పెట్టాము. అలా కాసేపు అయ్యే సరికి చాలా మంది వెళ్లి పోయారు. అక్కడ ఇంకా పెళ్లి కూతురు క్లోజ్ చుట్టాలు మాత్రమే ఉన్నారు. వాళ్ళ కుటుంబం చాలా బ్రాడ్ మైండెడ్ అవ్వడం వలన మేము డ్రింక్ చేస్తూ ఉన్న వాళ్ళు ఏమి ఫీల్ అవ్వలేదు.
నా సవతి తల్లి నా వంక చూస్తూ ఉంది. నేను తన వంక చూసి వెటకారం గా నవ్వాను. నేను సిగరెట్ ని నా నోట్లో పెట్టుకుని రింగ్స్ వచ్చే తట్టు ఆ స్మోక్ ని వదిలాను. తను ఏమి అనుకున్న నేను ఇంకా పట్టించుకో దలచుకోలేదు. తనకి కోపం వచ్చి నా తండ్రి కి చెప్పింది. అతను నా దెగ్గరికి వచ్చి నాతో మాట్లాడటానికి ప్రయత్నించాడు.
నేను అతనితో చాలా insulting గా మాట్లాడను. అతను చాలా బాధ పది అక్కడ నుండి వెళ్లి పోయాడు. ఇంతలో అటు వైపు వాళ్ళ తాలూకా కొంత మంది అబ్బాయిలు మా దెగ్గరికి వచ్చారు. నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ వని నాకు పరిచయం చేసింది. వాళ్ళు నన్ను చాలా అందం గ ఉన్నావు అంటూ పొగిడారు! నేను అప్పుడు నిండు ఎరుపు రంగు చీర లో, నల్ల బ్లౌసే తో ఉన్నాను.
నేను చాలా పెద్ద చెవి పోగులు వేసుకున్నాను. నేను కళ్ళకి మస్కార వేసుకున్నాను. ఆ లైట్ గా lipstick కూడ వేసుకున్న. కళ్ళకి కాటుక పెట్టు కున్న, నా ముక్కు కి చిన్న ముక్కు పుడక కూడ పెట్టుకున్నాను. నా చేతులకి సెట్ అయ్యే గాజులు కూడ వేసుకున్నాను. వాళ్ళలో ఒక అతని పేరు సలీం. అతను నా కాలేజీ లో నాకు సీనియర్ కూడ!