వైల్డ్ నేచర్! – Part 3 122

తరువాత మంజు మాటలలో

నేను హైదరాబాద్ లో వున్నపుడు సైట్ లో నాకు కాకోల్డ్ అంటే ఇష్టం ఎవరైనా వుంటే ఎం‌ఎస్‌జి చేయండి రోల్ ప్లే చేయడానికి అంటే బాలు గాడు మెసేజ్ చేశాడు వాడు నాతో నా ఏజ్ 29 అని మెసేజ్ చేశాడు కాక పోతే నేను నా ఏజ్ 34 నాకు నా కన్నా పెద్ద వాళ్ళతో చాట్ చేయడం ఇష్టం అని చెప్పి రిప్లే ఇవ్వలేదు
అప్పుడు మెస్సెజ్ చేసినప్పుడు నాకు అతను చెన్నై లో వుంటున్న అని మెసేజ్ చేసున్నాడు ఆ తరువాత ఒక మూడు నెలలకి నా మొగుడికి చెన్నై కి ట్రాన్సఫర్ అయ్యింది ఇంకా మేము ఇక్కడికి వచ్చిన తరువాత ఒకరోజు పరిచయం అయ్యింది ఆరోజు రాత్రి సైట్ చూస్తూ వుంటే బాలు గాడి id అదే telugusexstories సైట్ లో పైన users id వుంటుందిగా అక్కడ చూసాను అప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది సరే మెసేజ్ చేద్దామని ఒక సారి హై పెట్టాను అంతే నేను పెట్టిన కొద్ది నిమిషాలకే హై మంజు అని మెసేజ్ వచ్చింది ఇంకా మేము కొద్ది సేపు చాట్ చేసుకున్నాకా అతనిని చెన్నై లో ఎక్కడ వుంటావు అంటే ప్లేస్ చెప్పాడు అప్పుడు తెలిసింది వాడు కూడా ఇక్కడే వుంటున్నాడని ఆ తరువాత వాడితో ఒక వారం చాట్ చేసిన తరువాత వాడు పక్కనున్న పార్క్ కి రోజు వస్తాడని చెప్పాడు సరే వాడిని వాడి ఫోటో అడిగితే పెట్టాడు సరే అని ఆ మరుసటి రోజు వాడిని పార్క్ లో చూస్తూ వున్న అలా ఒక 10 రోజులు చూసా ఆ తరువాత వాడు మంచి వాడు అని కొన్ఫోర్మ్ అయ్యింది
ఇంకా వాడు అంతక ముందే ఒక వారం నుండి నా పిక్ అడుగుతూ వుంటే ఆ రోజు చాట్ లో ప్లీస్ నీ పిక్ పెట్టావా అన్నాడు దానికి నేను రేపు నువ్వు పార్క్ కి వెళ్ళిన తరువాత మెసేజ్ చెయ్ పెడుతా అని మెస్సెజ్ చేశాను మరుసటి రోజు పార్క్ కి వెళ్ళిన తరువాత
నాకు మెసేజ్ చేశాడు పార్క్ కి వచ్చాను మెసేజ్ చెయ్ అని దానికి నేను కావాలనే నేను నమ్మను పార్క్ లో వుంటే అక్కడ ఒక సెల్ఫి తీసి పెట్టు అని చెప్పా బట్ వాడికి తెలియదు వాడికి ఒక 10 అడుగుల దూరం లో వాడికి ఎదురుగా కూర్చొని వున్నా అని వాడు అటుపక్క తిరిగి సెల్ఫి తీశాడు వాడి ముందర వున్న నేను వాడు వెనుకకు తిరగగానే వాడి వెనుక వైపు వున్న వాడు సెల్ఫి తీసినపుడు వాడి వెనుక వున్న నేను కూడా పడే తట్టు కూర్చొని వున్న అదే విధం గా వాడు పంపించిన పిక్ లో నేను వున్నాను
ఇంకా నేను వాడిని ఆట పట్టించడానికి వాడితో మెసేజ్ లో ఎవరూరా ఆమె నీ వెనుక బలే వుంది అన్నాను అందుకు ఎవరోలే ముందు నువ్వు పిక్ పెట్టావా ప్లీస్ అంటుంటే వాడిని ఆట పట్టించడానికి ఇంకా వాడు పెట్టిన పిక్ నే వాడికి పంపించాను వాడు ఏంది ఇది అంటుంటే రే నీ వెనుక వుండే ఆమె ఎలా వుందో ఒక సారి చూసి చెప్పు నా పిక్ పెడుతాను అన్నాను ఇంకా వాడు ఏదో చిరాకుగా పిక్ చూస్తూ చూస్తూ వున్నాడు చీరాకుగా వున్న వాడి ఫేస్ కొద్దిగా మారింది ఇంకా నేను వాడితో చూశావారా అంటే హా అన్నాడు ఎలా వుంది అంటే వాడు బలే వుంది ఇలాంటిది దొరికితేనా దాన్ని వంగపెట్టి దాని పూకూ గుద్ద పగలదెంగేస్తాను బలే వుంది అన్నాడు ఆ తరువాత ఇప్పుడు చెప్పనుగా పిక్ పెట్టు అంటే నేను వెనుకకు తిరిగి వాడు కనిపించేటట్టు ఒక సెల్ఫి తీసి వాడికి పంపిస్తే

వాడు చిరాగ్గా కోపం తో అరె ఏంది నువ్వు మళ్ళీ ఆ ఫోటోని రీవేర్స్ చేసి పెట్టవు అని మెసేజ్ పెడితే నేను బాగా చూడు అన్నాను అంతే ఒక నిమిషం షాక్ అయ్యి నా నా వాపు చూసి నా వైపుగా వస్తుంటే నేను మెల్లగా ముందుకి నడుస్తూ ఎవరు లేని చోటకెళ్లి ఒక బెంచ్ లో కూర్చున్నాను వాడు మెల్లగా నేను కూర్చున్నా చోటకొచ్చి మెల్లగా మీరు మంజు నే కదా అంటే నేను చురుగ్గా ఫోటో చూసి కూడా అడిగావంటే నీకు కళ్ళు కనిపించవనుకుంటా అని అడిగేసరికి సారీ ఆంటీ అనేశాడు నేను వెంటనే కోపం తో రేయ్ ఏంటి ఆంటీ అనేస్తున్నావు ఇంతకీ నీ ఏజ్ యెంత అన్నాను వాడు దానికి 29 అంటే నా వయసెంతో తెలుసా అన్నాను వాడు ఎంత అనే సరికి నేను 34 సొ నికన్న ఒక 5 సంవత్సరాలే పెద్ద దాన్ని సొ నన్ను వదిన అని పిలువు అని చెప్పాను ఆ తరువాత ఆ రోజు నాగురించి వాడు వాడి గురించి నేను వాడు చెప్పిన దాని బట్టి వాడు ఇక్కడ జాబ్ కోసం ఇక్కడికి వచ్చాడని బట్ ఎవడు జాబ్ వెతికి వెతికి అలసిపోయి ఎవడో ఏంటి తనకు జాబ్ ఇవ్వడం మనమే జాబ్ ఇద్దామని ఒక ఇక్కడే ఒక ఆంద్ర మెస్ స్టార్ట్ చేసి నడుపుతున్నాడు అని ఇక్కడ వాడి స్నేహితునితో పాటు వుంటాడని చేప్పాడు ఇంకా ఆరోజు అలా గడిచింది మరుసటి రోజు నాకు మెసేజ్ చేశాడు

బాలు : హలో వదిన ఎలా వున్నావు

మంజు : చెప్పండి మరిది గారు

బాలు : ఏం చేస్తున్నావు

మంజు : ఏమి లేదు ఇప్పుడే టిఫ్ఫెన్ చేసి ఇలా మొబైల్ తీసుకొని కూర్చున్నా నువ్వు మెసేజ్ చేశావు
బాలు : వదిన కాల్ చేసేదా
మంజు : ఎందుకు