వైల్డ్ నేచర్! – Part 4 103

మరో పక్క

మంగ మల్లయ్య రత్తాలు దెంగుడు చూసి వాళ్ళు డ్రస్ వేసుకుంటూ వుండంగా అక్కడ నుండి షెడ్ కాడికి చేరుకుంది కొద్ది సేపటికి మల్లయ్య షెడ్ కాడికి వచ్చాడు అతను వచ్చిందే అక్కడ మంగ ను చూసి ఆశ్చర్య పోయాడు ఎందుకంటే ఎప్పుడు మంగ ఈ టైమ్ లో రాదు కాబట్టి మళ్ళీ అతనే మంగ తో ఏమి మంగ ఈ టైమ్ లో వచ్చావు బండి ఏమైంది అన్నాడు అంటే దానికి మంగ ఏమి ఈ టైమ్ లో రాకూడదని ఏమైనా రూల్ వుందా అని వాడితో అనే సరికి వాడు అది కాదు మామూలుగా ఈ టైమ్ లో రావు అందుకే అడిగా వాడు అలా అనగానే మంగ కావాలనే అంటే నేను ఈ టైమ్ లో రానని ఏమైనా తప్పుడు పనులు చేస్తున్నావా ఏంటి అనే సారికి ఒక్క సారిగా అతనికి వూపిరి ఆగినంత పని అయ్యింది మళ్ళీ అతనే కల్పించుకొని అది కాదు అంటుంటే మంగ నేను వూరికె అలా చెప్పనులే మామ ( మల్లయ్య గాడు మంగకి వరసకు మామ అవుతాడు) నేను వూరికె చెప్పాను లే ఏమి లేదు మామ ఇంటికాడ బోర్ కొడుతూ వుంటే ఇక్కడికి వద్ద మనుకొన్న బండి తీశాను బండి స్టార్ట్ కాలేదుతీర బండి స్టార్ట్ చేస్తే స్టార్ట్ కాలేదు సరే అని నడిచి ఇప్పుడే వచ్చాను నువ్వు లోపల నుంచి వస్తున్నావు ఏమి అన్నది
అందుకు మల్లయ్య గాడు ఏమి లేదు మంగా పోలనికి నీళ్ళు కట్టేసి వస్తున్న అన్నాడు దానికి మంగ మనసులు ఎవరి పోలనికో ఆ రత్తాలు పోలనికేగా అనుకుంటూ వాడితో ఎవరి పోలనికి అంది దానికి ఎవరి పోలనికి మంగా అయ్యగారి పొలానికే అన్నాడు ఇంకా తను కొద్ది సేపు మాట్లాడి ఇంటికి వచ్చింది ఆ తరువాత ఇంటికాడ బోజనమ్ చేయడం అవి ఇవి అని టైమ్ నైట్ అయ్యింది నైట్ పనుకుందామని పనుకుంది బట్ తనకు అసలు నిద్ర పట్టడం లేదు తను కళ్ళు ముస్తే ఎదురుగా రత్తాలు మల్లయ్య దెంగుడే కళ్ల ముందు మెదులుతూ వుంది మరో పక్క తన పూకులో రసాలు వూర సాగాయి ఇంకా తనని తను కంట్రోల్ చేసుకోలేక పోయింది మొదటి సారి తన వెళ్ళాను తన పూకులోకి పెట్టి కేళ్లుక్కోవడం స్టార్ట్ చేసింది మంగ పల్లెలో వుంటున్న తను డిగ్రీ చేసింది కాబట్టి సెక్స్ గురించి అంతా తెలుసు అసలు ఇన్ని రోజులు పెళ్లి చేసుకోక పోవడానికి కారణం తన తండ్రి ఎందుకంటే తను వెళ్ళి పోతే తన తండ్రి బాగోగులు ఎవరు చూసుకోలేరు అని మొండిగా ఎవరు అడిగినా ఇస్తాం లేదు అనేసేది అందు వల్లే కొల్లాగే టైమ్ లో సెక్స్ గురించి తెలిసి వున్న తనని తాను కంట్రోల్ చేసుకుంటూ వునింది అలా వుండంగా తన నాన్న చని పోతూ రామ్ బాగోగులు నువ్వే చూసుకోవాలి అని మాట తీసుకున్నాడు ఎందుకంటే రామ్ వాళ్ళు వీళ్ళని ఒక పనివల్లాల కాకుండా వల్ల ఇంట్లో ఒకరిగా చూసుకున్నారు మ్యాన్గాను చదివించింది కూడా రామ్ వల్లే అందువల్ల రామ్ కోసం తన తండ్రి చనిపోయిన తరువాత చనిపోదామనుకున్న మ్యాన్గాను ఆపింది ఇన్ని రోజులు కోరికలను కంట్రోల్ చేసుకుంటూ వున్న మంగకి ఒక్క సారిగా డెనుడు చూడడం అది నేరుగా చాలా దగ్గరగా చూడడం లో తనలోని కోరికలు వూపిరిపోసుకుంది
తను మద్యాహ్నం చూసిన దాన్ని మరిచిపోవాలి అనుకుంది కానీ తను ఈ పని చేసినా అదే గురుతు వచ్చేసి కొద్ది పొడవుగా వున్న వస్తువు ఏది కనబడినా మల్లయ్యగాడి దండమే గుర్తుకు వాస్తు వుంది ఇంకా సరే నిద్రపోదామని వెళ్ళి పనుకుంది కానీ నిద్ర రాకుండా తనకి వాళ్ళ దెంగుడే తన కళ్ల ముందు కనబడుతువుంది తన చెవులకి రత్తాలు కామం తో ములుగునా ములుగులు వినబడుతు వుంది తనని తను ఎంత కంట్రోల్ చేసుకుంటూ వున్న తన వల్ల కంట్రోల్ చేసుకోలేక పోతుంది అలా మెల్లగా తన చేతులను తను కట్టుకొని వున్న చీర పై నుండే తన సల్లను నలుపుకుంటు వుంది అలా చేస్తుంటే తనకి తానే ఆ రత్తాలు ప్లేస్ లో వున్నతు అనిపించింది అలా అనిపించగానే తన సల్లు బరువెక్కాయి తన జాకెట్ టైట్ అవ్వడం తనకు తెలుస్తోంది ఇంకా ఆమె మెల్లగా తన పైట తీసేసి జాకెట్ పై నుండే తన సల్లాను పిసుకొంటుంటు వుంటే తన సల్లాను మల్లయ్యగాడే పిసేకుతున్నట్టు అనిపించగానే తనకు తెలియగానే తన నోటి వెంట సన్నగా హా అన్న ములుగులు స్టార్ట్ అయ్యింది అలా కొద్ది సేపు చేయాగానే మెల్లగా ఆమె తాపం తట్టుకోలేక మెల్లగా ఆమె ఒక్కో హుక్ తీస్తుంటే ఆమె 36 సళ్లు బయటికి రావడానికి అల్లడుతూ వుండంగా ఆమె చివరి హుక్ తీయగానే ఆమె సల్లు ఆమె జాకెట్ ని తప్పుకొని బయటపడి నిక్కబొడుచుకున్న నిప్పెల్స్ గుండ్రటి సల్లు ఆమెకే ఆమె సల్లను చూసి కొరికితినేయాలన్నంతగా కసి పుట్టింది ఆమె ఆమె సల్లను కసిగా పిసుకుతూ ములుగుతూ వుంది ఆమె ఇంకా మెల్లగా ఆమె చీర లోపల చేయి పెట్టగానే ఆమెకు తడి తగిలింది అప్పుడు తెలిసింది