వైల్డ్ నేచర్! – Part 6 184

నేను మంగను వంగమని చెప్పి ఆమె పూకులోనికి వెనుక నుండి నా మడ్ద పెట్టీ దెంగుతూ ఉండం గా మమ్మలని ఎవరో చూస్తున్నట్టు వుంటే వెనుకకు తిరిగి చూసా అక్కడ లత నగ్నం గా నిలబడి మా దెంగుడు చూస్తూ పూకు రుద్దుకుంటూ వుంది ఆమెను చూసి నేను ఎదో ఒకటి కప్పుకుందామనుకుంటే ఆమె నేరుగా వచ్చి నా మడ్డను చేత్తో పట్టుకొని చీకడం స్టార్ట్ చేసింది అల. చేస్తుంటే నాకు ఎక్కడ సుఖం గా వుంది అదే సమయం లో నేను ఎవరిని ఇద్దరు కోయ ఆడ వాళ్ళను దెంగుతున్నట్టు అల దెంగిన తరువాత పక్కన లత ఇంకెవరో దెంగించుకుంటుం న్నట్టు కనిపిస్తూ వుంది అల అనిపిస్తూ ఉండం గానే నన్ను నేనే పొడుచుకొని చనిపోయినట్లు అనిపించింది హా అన్నాను అదే సమయం లో నా వీర్యం ఆమె నోట్లో పడగానే. ఆమె మొత్తం మింగేసి నన్ను గట్టిగా కౌగిలించుకొని నా మొహమంతా ముద్దులు పెట్టు నీ కోసమే ఇన్ని రోజులు వెతుకుతున్న యిన్ని రోజులకు దేవుడు కరుణించాడు నీ చేతనే నన్ను కాపడించాడు అంటూ నాకు ముద్దులు పెడుతూ వుంటే. ఆమె వైపు ఏమి అర్థం కాని వాడి లాగా చూస్తుంటే ఆమె మొత్తం కథ చెప్పి నాకు అన్ని వివరించింది నాకు కామ దేవత వరం ప్రసాదించబడింది అని అనింది అన్నాను అల నేను అనగానే చుట్టూ వున్న వాళ్ళు నా వైపు ఆశ్చర్యం తో నోరెళ్ళ బెట్టి చూస్తున్నారు

వాళ్ళతో అల చూస్తుంటే నేను మీలాగే నేను షాక్ లో నోరు వెళ్ళా బెట్టుకొని చూస్తుంటే నాకు ఆమె అర్థమయ్యే తట్టు చెప్పడం మొదలు పెట్టింది నాకు ఏక్సిడెంట్ జరిగిన తరువాత ముందు నా సెక్స్ గురించి అడిగింది నిజంగానే. నాకు accident జరగక ముందు నా మడ్ద ఇప్పుడు వున్న దానికన్నా చిన్నదిగా వుండేది చాలా తొందరగా కార్చేసి వాడిని కోరికలు ఎక్కువగా ఉండేవి కావు అన్నింటి కన్నా నా గుద్ద పై ఈ మచ్చ వుండేదికాదు అని అర్థ అర్థమయ్యింది అయినా గానీ నాకు సందేహంగా వునింధి అదే మాట తనతో చెప్పగా నీకు ఇంకా నమ్మకం కలగాలి అంటే అంటూ నా చెవుల దగ్గరకు వచ్చి మెల్లగా ఇప్పుడు ఎదురుగా వున్న ఆ అమ్మాయి నీ వశీకరణ అంటే హిప్నాటజం చెయ్యి అనింది నేను నమ్మలేదు కానీ ట్రై చేద్దామా ఎలా అంటే. ఆమె తన కాళ్ళోకి కళ్ళు పెట్టీ చూసి నీకు ఆమె నీకు ఎలా కావాలో అల చేయమని అనింది నేను సరే చెక్ చేద్దామని మంగా కళ్ళలోకి కళ్ళు పెట్టీ చూసి నేను చెప్పినట్టు ఇప్పుడు చేయి అని అనుకున్నాను అల అనుకొని మంగా కింద పనుకొ అన్న తను నేను చెప్పినట్టు చేసింది తరువాత మంగను నా గుద్ద నాకమన్న తాను ఏమాత్రం జంకకుండా నేరుగా వచ్చి నాకడం స్టార్ట్ చేసింది అల కొద్ది సేపు చేసిందే నేను మనసులో ఇదే నా పై ఎక్కి దెంగించుకోవాలి అనుకున్న అల అనుకోవడం ఆలస్యం తను నాపైన కూర్చొని నా మడ్డను పూకులో పెట్టుకొని స్వారీ చేయడం మొదలు పెట్టింది అల ఒక గంట సేపు. దెంగించుకుంటుంది వునిండి కానీ నాకు కారలేదు కానీ తనకి కారిపోతున్న తను అలపు లేకుండా వుగుతునే వుంది ఇంకా నేను కార్చేసుకుని పక్కన పనుకోనీ ఆలోచించా సరే తను ఎందుకు అబద్దం చెబుతుంది పైగా నేను తనని కాపాడాను నాతో అల చెప్పడం వల్ల తనకి ఏమి లాభం సరే నమ్ముడామని డిసైడ్ అయ్యి సరే అని ఆమెతో సరే ఆ వరం వల్ల ఏమి ప్రయోజనం అంటే తను
మొదటిది వశీకరణ ఇది ఎవరైనా వశీకరణ చేయవచ్చు కానీ దాని మంచి కోసం చేయాలి రెండవది శిశుదానం ఈ లోకం లో చాలా మంది పిల్లలు లేక alladuthu వున్నారు అలాంటి వాళ్ళు సాయం అడిగితే నువ్వు చేయడం ఇంకా చాలా శక్తులు వుంది అదే ఈ శక్తులు చెడ్డ పనికి వాడినట్లైతే నువ్వు దరిద్రమైన చావు చస్తావు అని చెప్పి విజయ్ వల్లికి జరిగింది చెప్పినాది .

అలా ఉండం గా నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఈ శక్తి వల్ల ఎవరైనా ఆపదలో గాయమైనట్టు వుంటే కాపడొచ్చ అన్నాను తను ఇంత వరకు నాకు తెలియదు అనింది నేను ఒక సారి ట్రై చేద్దామనీ నేరుగా పద్మజ రెస్ట్ తీసుకుంటున్న రూం లోకి వెళ్లి మనసులో ఆమెకు ఈ రోజు లోపల అన్ని గాయాలు నయమయ్యి ఆమె మామూలు మనిషి అవ్వాలి అను కోరుకోని ఆమె నిదిటి పై నా మడ్డ పెట్టీ అటు ఇటు రుద్ది వచ్చాను అన్నాను
మడ్ద రుద్ది వచ్చావా అన్నాడు బాలు
నేను దానికి అవును నాకు ఆ టైం లో అల చేయాలి అనిపించింది అల చేసి వచ్చాను ఇంకా ఆ రోజు రాత్రి మంగా లత ఇద్దరిని మార్చి మార్చి దేన్గడం ఒక సారి మంగా నోట్లో మరో శారీ లత నోట్లో నా రసం వదలడం చేసాను మరుసటి రోజు మేము లేచి సరికి బయట కిచెన్ లో ఎదో సౌండ్ అవుతుంటే లేచాను నా పక్కన లత మంగా నగ్నం గా నిద్రపోతున్నారు మొదట్లో ఎదో పిల్లి వుంటుంది అనుకున్న కానీ మళ్ళీ కొద్ది సేపటికి సౌండ్ వస్తే బట్టలు వేసుకొని కిచెన్ వైపు వెళ్లి చూసి ఆశ్చర్యపోయాను…..