ఇది ఒక కుటుంబంలో జరిగిన కథ – Part 12 242

కార్ లో నుండి దిగి నా కార్ వద్దకు వచ్చి డోర్ తీసి కూర్చుంటూ థాంక్స్ బాబు కొంచం అర్జెంట్ పని ఉంది సమయానికి కార్ చెడిపోయింది దేవుడిలా వచ్చావు అంది . దానిదేముంది లెండి అంటూ కార్ ముందుకు పోనించాను . నా పేరు సంయుక్త మరి నీ పేరు అంటూ చెయ్యి ముందుకు చాపింది నేను చెయ్యి ఇస్తూ కిరణ్ అని చెప్పాను . పేరు చాలా బావుంది అంది సంయుక్త . మీ పేరు కూడా బావుందండి అన్నాను . కార్ బావుంది మీ డాడ్ బాగా రిచ్ లా ఉన్నాడు మీ డాడ్ కొనిచ్చాడా అంది సంయుక్త . లేదు ఫ్రెండ్ గిఫ్ట్ ఇచ్చిందండి అన్నాను . మాది మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ మా డాడ్ నన్ను చదువు కోసం పిన్ని వాళ్ళింట్లో ఉంచారండి అన్నాను . జారిపోతున్న పైట ని సరిచేసుకుంటూ అండి ఏంటయ్యా ఎంచక్కా అంటీ అని పిలువు అంది . పైట చాటు దాగి ఉన్న పొంగులను గమనిస్తూ అంటి ఎం కర్మ ఏకంగా అత్త అనే పిలుస్తాను అన్నాను . పిలుపులవరకైతే సరే మళ్ళీ నా కూతురు ని అడిగితే కష్టం అంది సంయుక్త . ఏంటి మీకు పెళ్ళిఈడు వచ్చిన కూతురు ఉందా నేను నమ్మను మీకు మహా ఐతే 30 ఉంటాయేమో అన్నాను . లేదు నాకు 36 నా కూతురు ఇంటర్ చదుతుంది అంది సంయుక్త . మీకు నేనె దొరికనా అబద్దాలు చెప్పడానికి అంటుంటే నిజంరా మగడా అంది సంయుక్త . సరే లే మీరు ఇంతగా చెప్తుంటే నమ్మలనిపిస్తుంది కానీ చూపులకి మాత్రం ముప్పై లాగే ఉన్నారు అన్నాను . నీ రూపం మాటలు చూస్తుంటే సిరిగల వారింట పుట్టిన బిడ్డ లా ఉన్నావ్ కానీ నువ్వేమో మధ్యతరగతి అంటున్నావు నా కూతురు ని నీకిచ్చి అల్లుడిని చేసుకుందాం అనుకుంటే మా వారికి కోటీశ్వరుడైన అల్లుడు అయితే తప్ప ఒప్పుకొడు అంది సంయుక్త . అత్త గారు ఆగండగండి ఎదో అత్త అని పిలుస్తాను అంటే పెళ్లి వరకు ఆలోచిస్తున్నారు నేనేదో జోక్ చేసాను పెళ్లి తతంగం అంత అమ్మానాన్నలదే అన్నాను . నిన్ను కన్నతల్లిదండ్రులు ఎంత అదృష్టవంతులో అంది . ఆపండి ఇంక చాలు అన్నాను . నీకు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా అంది సంయుక్త . హలొ మనకి పరిచయం అయ్యి అరగంట కూడా కాలేదు అప్పుడే గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ టాపిక్ తెచ్చేస్తారా అన్నాను . అవును పరిచయం అయ్యి అరగంట కాలేదు ఈలోపు నా శరీరం మొత్తం అణువణువు స్కాన్ చేసేసావు అంది సంయుక్త . ఆ మాట కి తల వంచాను . నేను ఏమి అనుకోలేదు కానీ తల ఎత్తి నడుపు లేకుంటే యాక్సిడెంట్ జరగొచ్చు అంది సంయుక్త . సరే అని కార్ నడుపుతుంటే నేను అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పలేదు అంది . కాలేజ్ లో ఎదో ముగ్గురు ఉన్నారు అన్నాను . అవునా ముగ్గురే అని టైం చూస్తూ నేను అర్జెంట్ గా ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళాలి ఇంటికి వెళ్లే టైం లేదు ఏదయినా బట్టల షాప్ కి పోనీ అంది సంయుక్త . ఇంకా బట్టల షాప్ అంటే ఏముంది మన నందిని షాప్ ఉంది కదా అని ఆ షాప్ కి పోనించాను.

3 Comments

  1. Next episode please

  2. Story is good where is the counituniti
    Story

  3. next episode release chei

Comments are closed.