ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 2 117

వాడిని నలుగురు పాలేరులు చేట్టుకు కట్టేసారు..
సబ్బయ్య దేంగటం అయ్యాక శీను గాడు మదన్ అమ్మ ని దేంగటం మేదలు పేట్టాడు..
మదన్ : ఎడుస్తు ప్లీజ్ మా అమ్మ ని వదిలి పేట్టండి అని బ్రతిమ లాడాడు..
ఇంతలో సార్ పేళ్ళాం ని రంగ తీసుకు వచ్చాడు.. మదన్ ని చేట్టకి కట్టేయడం, మదన్ అమ్మ ని ఒకడు దేంగటం చూసి.. సార్ పేళ్ళం అడిగింది..
సార్ పేళ్ళం : నన్ను ఎందుకు తీసుకు వచ్చారు?
రాఘవరావు : కోపం గా పూకు దేంగడానికి.. నీకు నీవు గా దేంగండి అని అడిగితే ఆ మంచం మీద దేంగుతాము.. లేదు కాదు.. కూడదు అని నకరాలు చేస్తే.. దానికి లాక కింద కుక్క లాగ రేస్ట్ లేకుండా దేంగుతాము.. ఎది కావాలి..
సార్ పేళ్ళం : చీర కింద పడేసింది..
రాఘవరావు : దా ఆ మంచం మీదకి అని తీసుకు వేళ్ళాడు.. జాకేట్, లంగా, బ్రా, పాంటీ తీసేసాడు.. రంగ నీవు ఈ బట్టలు తీసుకు వేళ్ళి సార్ కి ఇచ్చి.. సార్ ని తీసపకు రా
రంగ : అలాగే అయ్య గారు అని వేళ్ళాడు..
సార్ పేళ్ళం కనపడదు కాని సన్నులు 32 సైజ్ ఉండవచ్చు.. చదువు కున్నది కదా.. అందులోను పట్టణం దేమె.. మెడ్రన్ గా ఉన్నది.. పూకు రోజు గీక్కుంటాది లాగుంది.. నున్నగా ఉన్నది..
రాఘవరావు : సార్ పేళ్ళాన్ని.. లంజ.. నా మడ్డ చీకవే అన్నాడు.. ఎమి మాటలాడకుండా చికింది..
రాఘవరావు : ఎమి పేట్టి పేంచ్చావే సన్నులని లంజ కానా.. బలిసి పోయాయి.*అని దాని సన్నులని పిసుకుతుంటే.. అది.. అందరు చూస్తున్నారు.. అని కూడ సిగ్గు లేకుండా పిసికించుకుంటుంది.. అది హం.. హం.. హం… అంటు ములుగు తుంది.. పూకు లోకి రాఘవరావు మడ్డ దూర్చే సరికి అహంంంంం.. అని ములిగింది.. ఇంత లో రంగ సార్ ని తీసుకు వచ్చాడు.. అక్కడ వాడి పేళ్ళం ప్రేసిడేంట్ కింద సమ్మ గా దేంగించుకుంటుంటే.. చూడలేక.. కోపంతో బగ బగ మండి పోతున్నాడు.. సార్ అక్కడ చేట్టు కి కట్టేసి ఉన్న మదన్ ని, నన్ను, మదన్ అమ్మ ని దేంగుతున్న పాలేర్లను, రాఘవరావు తో సమ్మ గా దేంగించు కుంటున వాడి పేళ్ళాని చూసి.. ఎదో జరుగుతుంది అని గ్రహించి.. అలా సైలేంట్ గా ఉండి పోయాడు.. రాఘవరావు దేంగటం అయిపోయక..
రాఘవరావు సార్ పేళ్ళం తో.. మదన్ దగ్గరుకు వేళ్ళి నన్ను దేంగి మీ అమ్మ ని విడిపించు కో అను అన్నాడు..
సార్ పేళ్ళం మదన్ దగ్గరకు వేళ్ళి.. నన్ను దేంగి నాకు మదరసం కార్పీంచి.. మీ అమ్మని విడి పించుకో.. అన్నది..
మదన్ : వాళ్ళ అమ్మని విడిపిచుకోవడానికి.. సార్ పేళ్ళన్ని మంచం మీదకి తీసుకు వేళ్ళాడు..
రాఘవరావు : సార్ తో నీ పేళ్ళాన్ని విడిపించు కోడానికి మదన్ అమ్మ పూకు దేంగరా..
సార్ చేసేది లేక.. మదన్ అమ్మ ని దేంగుతున్నాడు.. మంచం మీద.. మదన్ కి.. కింద సార్ కి ఒక్కసారి కారిపోయింది.. మదన్, సార్ బట్టలు వేసుకున్నారు..
సార్ : నా పేళ్ళాన్ని వదలండి?
మదన్ : మా అమ్మని వదలండి?
రాఘవరావు : అపుడే ఎక్కడ నా పాలేర్లు అందరు దేంగాలి గా.. ఇంతలో మీరు ఒక పని చేయండి..
మగన్, సార్ : ఎమిటి..
మీ దగ్గర ఉన్న సీత, శైలజ పోటోలు, నేగిటివులు తీసుకు రండి..
అలాగే అని వేళ్ళారు..
రాఘవరావు : మదన్ అమ్మ ని చూసి జాలి పడి.. ఆపండి రా.. అని మదన్ అమ్మని, సార్ పేళ్ళాన్ని చేరో వైపు కూర్చో పేట్టకుని.. నీ కోడుకు, అని మగన్ అమ్మ వైపు చూపిస్తూ.. నీ మొగుడు అని సార్ పేళ్ళం వైపు చూపించి ఎమి చేసారో తేలుసా?

2 Comments

Add a Comment
  1. Sailaja, valla amma ni kalipi dengite baguntundi kada

Leave a Reply

Your email address will not be published.