ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 161

నా సన్నులని ఒక సారి వోణి జాకేట్ మీద నే పీసకటం మెుదలు పేట్టాడు. నేను ఎమి అనలేకపోయీను.. 5 నిమిషాల తరువాత సార్ టైమ్ అవుతుంది పేపర్ ఇవ్వండి అన్న.. పరిక్ష కి టైమ్ అవుతుంది పైకి లే అని అమ్మ లేపితే కండ్లు నలుపుకుంటు లేచి.. ఇది నిజం కాదా.. కలా.. అనుకుని పైకి లేచి రడీ అయ్యను. నిజం కానందుకు నేను చాలా సంతోషించాను. ఆ రోజు ఇంగ్లీష్ పరక్షకి లంగా వోణి వేసుకుని స్కూల్ కి వేల్లాను.. కాని స్లీప్స్ పట్టుకుని వేళ్ళలేదు. అదృష్టం కోద్ది ఆ రోజు నాకు వచ్చిన ప్రశ్నలు వచ్చాయి.. అలా 10 పరిక్షలు అయి పోయాయి.. బంధువులు ఎవరు లేక పోవడం తో సేలవులలో నాన్న గారితో పాటు పోలం కి వేళ్ళి.. చిన్న చిన్న పనులు రోజు చేసేదానిని.. ఎందుకమ్మ నీకు ఈ పనులు.. పనివాళ్ళు చేస్తారు గా అన్నారు.. చిన్న చిన్న పనులేగా చేస్తునాను.. శరీరానికీ మంచి వ్యాయమం లాగా ఉంటాదని చేస్తున్నాను నాన్న గారు అని చేప్పా.. నీవు చేపితే వినవు గా నీకు నచ్చినంత సేపు చేసి ఇంటికి వచ్చేయి.. అని వేల్లి పోయరు.. అలా సేలవులు 2 నేలలు రోజు పోలములో ఎదో ఒక పని చేసేదానిని..
ఇంటర్ లో జాయిన్ అయ్యాను.. నా 10 వ తరగతిలో క్లోజ్ ఫ్రేండ్ లత కూడ మా కాలేజ్ లో జాయిన్ అయ్యింది.. నన్ను కాలేజ్ లో చూసి ఆశ్చర్య పోయింది. ఎందుకే నన్ను అలా కోరుక్కు తీనేలా చుస్తునావు అని అడిగాను.. నీవే నా!!!! అని నా సందేహం అన్నది.. ఎందుకే నీకు doubt అన్న.. 2 నేలల్లో ఎలా మారిపోయావే.. slim అందంగా అని.. 10 లో కంటే ఇపుడు ఇంకా అందంగా ఉన్నావు మన కాలేజీ అయ్యే లోపు కనీసం పాతికమంది(25) అయిన నిన్ను దేంగుతారే అన్నది.. చీ.. పోవే అని తనతో ఉన్న చనువుతో లత పిర్రల మిద ఒక్కటిచ్చాను.. అపుడు అనిపించింది.. నేను రోజు పోలం కి వేళ్ళి పని చేయడం మంచిదయ్యిందని.. నాకు రోజు exercise లా పని చేసింది.. బేల్ మెగటంతో క్లాస్ కి వేళ్ళి పోయము.. కొత్త స్నేహీతులు పరుచయం అయ్యరు.. ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజీ కావడం వలన బాయ్సి, గర్ల్స్ ఒకే క్లాస్ లో కూర్చనే వాళ్ళము.. అప్పటి కాలేజీలో కూడ నేనే అందంగా ఉండటం వలన నాకు చాలా గర్వంగా ఉండేది. అబ్బాయిలు అందరు నావైపుకు చూస్తూంటే నాకు చాలా చాలా ఆనందంగా ఉండేది.. ఒక నేలకి అందరు పరిచయం అయ్యరు.. ఇద్దరు అమ్మయిలు మాత్రం నాకు బాగా క్లోజ్ అయ్యారు.. నా 10 వ తరగతి స్నేహితురాలు లత తో పాటు గా కొత్త గా ఇంకో ఇద్దరు అమ్మయిలు రాణి, మంజుల కూడా బాగా క్లొజ్ అయ్యరు.. ఎంత క్లొజ్ అంటే వాళ్ళ బాయి ఫ్రేండ్స్ లో చేసే రోమన్స్ కూడా షేర్ చేసుకునేటంత క్లొజ్ అయ్యరు రాణి, మంజుల..
రోజు క్లాస్ రూమ్ లో భోజనం చేసాకా రోజుకు ఇద్దరు చోప్పున రూమ్ ని చిపురితో తుడవాలి.. ఒక రోజు భోజనం చేస్తుంటే కూర నా సన్నుల మీద కప్పుకున్న చున్నీ మీద పడ్టాది.. నేను లత వాష్ రూమ్ కి వేళ్ళి చున్నీ తీసి వాష్ చేసి ఆరబేట్టను.. ఆ రోజే క్లాస్ రూమ్ తుడవ వలసిన వంతు నాకు వచ్చింది.. ఎవరో పిలిస్తే నేను వేల్లాను.. లతని నా చున్నీ ఎండినాక తేమ్మని చేప్పాను.. నేను వంగుని చిపురి తో తుడుస్ తుంటే అబ్బయిలు అందరు ఒకటే అరుపులు కేకలు పేట్టారు.. నేను కాలేజి బ్యూటి ని కదా.. నేను చిపురు తో తుడుస్తున్నందుకు అల్లరి చేస్తున్నారు అనుకున్న.. 10 నిమిషాలకి తుడవడం అయి పోయింది.. ఇంతలో లత వచ్చి నా చున్నీ ఇచ్చింది.. రాణి, మంజుల నా దగ్గరకు వచ్చి.. బాయ్సి ఎందుకు అల్లరి చేసారో తేలుసా అని అడిగారు.. నేను తుడుస్తున్నాను కదా అందుకు అని చేప్పాను.. వాళ్ళు నన్ను ఒసి మోద్దు ముఖమా.. వాళ్ళ అందుకు కాదు అల్లరి చేస్తా.. అన్నారు.. ఎందుకే అని అడిగాను.. నీవు వంగునీ తుడుస్తుంటే నీ సన్నులు clear గా వాళ్ళకు కనీపించాయి.. నీవు అటు ఇటు నడిచినపుడు నీ సన్నులు ఉగుతుంటే వాళ్ళు నీ సన్నులని చూసి పండగ చేసుకున్నారు అని చేప్పారు.. మరి నాకు చేపితే నేను డ్రస్ సర్దుకుందును గా అన్నాను.. మేము సైగలు చేసాము.. కాని వాళ్ళ అరుపులకి నీవు మా సైగలను పట్టించు కో లేదు. నాకు ఒక్క సారిగా సిగ్గు వేసింది. అప్పటినుండి జగ్రత్తగా ఉండటం మేదలు పేట్టాను..
నాకు నోట్స్ పేండిగ్ ఉన్నదని మంజుల దగ్గర నోట్స్ తీసుకుని ఇంటికి వచ్చాను. రాత్రి భోజనం తరువాత నా రూమ్ కి వేళ్ళి నోట్స్ రాద్దం అని మంజుల ఇచ్చిన నోట్స్ ఓపేన్ చేసాను.. పేజీలు తిప్పుతుంటే.. నాకు ఒక పేపర్ మడత పేట్టి ఉన్నది. ఎమిటా అని ఓపేన్ చేసి చుస్తే.. రాజు మంజులాకి రాసిన లవ్ లటర్ అది.. ( ఇక్కడ రాజు గురుంచి కోంచే చేప్పాలి.. రాజు మా క్లాస్ అబ్బాయి.. మంచివాడు.. ఎవరితో కలవడు.. బాగా చదువుతాడు.. పరిక్షలలో మొదటి లేక రేండవ ర్యాంక్ లోనే ఉండే వాడు.. ఎవరిని ఎడిపించే వాడు కాదు..) ( మంజుల గురించి మరోక కథ లో చేపుతాను..) ఇంకోకరి లేటర్స్ చదవకుడదు అని.. మడత పేట్టబోతే.. ఎక్కడో నా పేరు కనపడ్డది.. శైలజ అని.. వీళ్ళ కి నా గురించి చేప్పుకో వలసిన అవసరం ఎమిటా? అని చదవటం మొదలు పేట్టాను.. ఇలా రాసాడు రాజు మంజుల కి..

2 Comments

Add a Comment
  1. Chala bagundi. Sailajja to, sailaja ammato kalipi vrayandi
    ,

  2. Why sales part 4 discontinued likewise so many stories are discontinued.

Leave a Reply

Your email address will not be published.