ఏంటయ్యా సుందరం ఎలా ఉంది నీ కొత్త గది 2 177

” నాకు కూడా మీ ఇంట్లోకి వచ్చినప్పట్నుంచీ మా వాళ్ళని వదిలి వచ్చానన్న దిగులు పోయింది
. నిజానికి నేనిచ్చేది తిండికే చాలదు ” ఒక రొమ్ము వడితిప్పి పిసుకుతూ కృతజ్ఞత గా చూసాడు సుందరం
” అది కూడా తీసుకోవద్దంటున్నారు మీ అంకుల్ ”
” అదేం కుదరదు ”
” ఆ మాట అంటావనే మొన్న నువ్విచ్చిన డబ్బు తీసుకున్నాను ”
” ఆంటీ ”
” ఊ ”
” మన సంగతి హరనాధ రావు కి తెలిస్తే ఏడుస్తాడు – వాడసలే తలలు మార్చే రకమని అందరూ అంటారు ”
” ఈ నాలుగు గోడల మధ్య ఏం జరుగుతుందో వాడికేం తెలుస్తుందీ ? నువ్వు మాత్రం వాడితో ఇష్టం గానే వుండు. ఈ సారి వచ్చినప్పుడు వాడి గాలి పూర్తిగా తీసేస్తాను ”
” అంటే ”
” ఒకటి రెండు సార్లు ఏ ఆడదైనా ” నువ్వేం మగాడివీ ” అని చీదరించుకుంటే ఇంకా ఆ మగాడికి ఆ ఆడదాని దగ్గర చస్తే లేవదు. ఇష్టం గా వున్నట్టు నటిస్తూనే వాడిని దెబ్బకొట్టాలి! నా మీద వాడికి మోజు చావకూడదు – నా దగ్గర వాడికి లేవ కూడదు – అదీ నా ప్లాన్! అందుకని వాడొచ్చినప్పుడు నువ్వు మనసులో ఏమీ పెట్టుకోకుండా మామూలుగానే మాట్లాడుతూండు ”
” అలాగే బాస్!”
” ఏడిశావ్ లే! ఇవ్వాల్టినుంచీ నువ్వే నా బాస్. నువ్వెలా కావాలంటే అలా పడుకుంటాను – నువ్వెలా చేయాలనుకుంటే అలా చేయించుకుంటాను – పెట్టుకోమంటే అక్కడ … ” అంటూ ఆ అర్దోక్తి గా వదిలేసి బోర్లా తిరిగి అతడ్ని ఆశగా నోటినిండా నింపేసుకుంది సునీత

పిల్లలు టీ టైము కి ఫైకి వచ్చేసరికి ఇద్దరూ బట్టలు వేసుకుని కబుర్లు చెప్పుకుంటూ కూర్చున్నారు
సునీత బెడ్రూము లో వరుసగా మూడు నిద్రలు చేసాడతను
బుధవారం ఉదయానికి యాదవ్ టూరు నుంచి వచ్చాడు
సునీత సుస్తీ గురించీ సుందరం చేసిన సహాయం గురించీ తెలుసుకుని అతన్ని తెగ మెచ్చుకున్నాడు
ఆ రాత్రి యాదవ్ కి కూడా తన వంట రుచి చూపించాడు
ఆ రాత్రి వంటరిగా పడుకోవాల్సి వచ్చేసరికి సుందరానికి ఓ పట్టాన నిద్ర పట్టలేదు
గడచిన మూడు రోజుల్లో తను నిద్ర పోయింది చాలా తక్కువ
అర్ధరాత్రి ఆమె చెప్పే విషయాలు తరిగేవి కావు
పాప పుట్టేవరకూ ఆమె చాలా నిష్ట గానే వుంది. ఆ తర్వాత యాదవ్ కి టూర్లు ఎక్కువ అయ్యాయి. అసలే తనకి ఆ యావ ఎక్కువ. రోజూ కావాలనిపిస్తుంది
అది కూడా ఒక్కసారితో తృప్తి తీరని తత్త్వం

6 Comments

  1. Super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super

  2. మంచి డ్రమాటిక్ గా ఉంది
    ఎక్కువ బూతులు లేకుండా చేయి తిరిగిన రచయితలా ఉంది. కానీ కధ నేపథ్యం 1980 లో కాకుండా 2000 తరువాత ఉంటే బాగుండేది

  3. Prasad garu.
    Rachana, saili anta chala bagunnai. Boothulu vadakundane adbhutanga rasaru. Sumana ki todala madhya premaga pisikadu ani chadavagane manasu eto vellipoindi. Light ga boothlu vadite inka bagunnemo. Thanks cheppali meeku

  4. Next part pettandi

Comments are closed.