ఏంటయ్యా సుందరం ఎలా ఉంది నీ కొత్త గది 2 178

వరసగా పది పదిహేను రోజులు యాదవ్ టూర్ మీద తిరుగుతుంటే పిచ్చెక్కినట్టు అయిపోతుండేది
ఒకసారి ఆటను టూర్ నుంచి వచ్చాక సూట్ కేసు ఒక పాంటీ కనిపించింది
మొదట్లో బుకాయించినా ఆమె కూడా బాగా దబాయించి క్రాస్ ఎక్జామినేషన్ చేసేసరికి నిజం కక్కేసాడు యాదవ్
తన కంపెనీ తాలూకూ ఏజన్సీ ఇప్పించమని ఒకాయన ఇచ్చిన పార్టీలో ఏర్పాటు చేసిన అతివతో రెండు రోజులు లాడ్జీ లో గడిపాడు యాదవ్

విషయం తెలుసుకున్న సునీత ఏమీ గొడవ చెయ్యకుండా చిన్న నవ్వు నవ్వి వూరుకుంది
అతను మళ్ళీ టూర్ కి వెళ్ళిన రాత్రే రెండిళ్ళ అవతల ఉంటున్న శ్రీవాత్సవ కి ఛాన్స్ ఇచ్చింది
నిజానికి బాబు శ్రీవాత్సవకి పుట్టినవాడే అందామె
తను శ్రీవాత్సవ తో తిరగటం చూచాయగా యాదవ్ కి తెలుసునని చెప్పిందామె
తరువాత యాదవ్ ని మద్రాస్ కి మార్చారు
అక్కడ వాళ్ళింటి పక్కనుండే సుందరేశన్ అనే మెడికల్ స్టూడెంట్ తో రెండేళ్ళు వ్యవహారం సాగించింది
అక్కడనించి ఈ వూరు వచ్చాక ఈ క్వార్టర్ ఏర్పాటు చేసిన సందర్భం గా హరనాధ రావు పరిచయమయ్యాడు
యాదవ్ లేనప్పుడు కూడా తరచూ వచ్చి పలకరిస్తుండే వాడు. ప్రతిసారీ తనవంక ఆశ గా చూస్తూండే వాడు
తన ఎత్తుల వంక చూసి వూరికే లొట్టలు వేస్తూండేవాడు
ఇటువంటివాడితో పెట్టుకుంటే ఇరుగూ పోరుగుకి కూడా ఏ అనుమానం రాదు అన్న ఆలోచన కలిగిందామెకి
ఆవిధం గా వాళ్ళ వ్యవహారం ప్రారంభమైంది
ఆ తర్వాత అతడు డబ్బుకు కక్కుర్తి పడే రకమని తెలిసాక మెల్లిగా ఆ మోజు తగ్గసాగింది
ఆ సమయం లో పేయింగ్ గెస్ట్ గా సుందరం ఆ ఇంట్లో ప్రవేశించాడు

నిన్నుచూసిన మొదటి రోజే నీ మంచితనం అర్ధమయింది . ఇంటిపనుల్లో నువ్వు నాకు చేదోడు వాదోడు గా నిలబడడం ప్రారంభించినప్పటినుండీ నీ మీద గ్లామర్ పెరుగుతూ వచ్చింది. అందుకే సిగ్గువదిలేసి నిన్ను నా వేపు తిప్పుకున్నాను ” అని చెప్పి ఊరుకోకుండా ” నీ చేత ఎడా పెడా వేయించుకున్టున్నానని యాదవ్ కి మనసులో వుండే వుంటుంది!అయినా పైకి తేలడు – నేనెంత దూలగొట్టు ముండనో తనకు బాగా తెలుసు ” అంది కిలకిలా నవ్వుతూ
” నిజమా ఇదీ ” అన్నాడు సుందరం నమ్మ లేక
విరగబడి నవ్వింది సునీత
” అందుకే నిన్ను అమాయకుడి కింద కట్టేశాడు ఆ హరనాధ రావు – చాకు లాంటి కుర్రాడిని నాకప్పగించి తను దేశం మీద తిరగడం లో
అతని ఉద్దేశమేమిటంటావు ? ” అని ఎదురు ప్రశ్న వేసింది
ఏం చెప్పాలో తోచక బుర్ర గోక్కున్నాడు తను
” నాకు దురదేస్తోంది! ఆ చేత్తోనే కాస్త ఇక్కడ కూడా గోకిపెట్టు ” అంటూ అతడి చేతిని తన తొడల మధ్యకు తోసుకుందామె
అలా హాస్యాలతో పరిహాసాలతో గడిచిపోయిన మూడు రాత్రుల అనుభవాన్ని నెమరువేసుకుంటూ అతి భారంగా నాలుగు రాత్రులు గడిపాడు సుందరం
ఆదివారం రాత్రి టూర్ కి వెళ్ళిపోయాడు యాదవ్

6 Comments

  1. Super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super

  2. మంచి డ్రమాటిక్ గా ఉంది
    ఎక్కువ బూతులు లేకుండా చేయి తిరిగిన రచయితలా ఉంది. కానీ కధ నేపథ్యం 1980 లో కాకుండా 2000 తరువాత ఉంటే బాగుండేది

  3. Prasad garu.
    Rachana, saili anta chala bagunnai. Boothulu vadakundane adbhutanga rasaru. Sumana ki todala madhya premaga pisikadu ani chadavagane manasu eto vellipoindi. Light ga boothlu vadite inka bagunnemo. Thanks cheppali meeku

  4. Next part pettandi

Comments are closed.