చంటి గాడి కథలు 253

ఇది నా మొట్ట మొదటి కథ .ఇందులో ఇన్సెస్ట్ మైన గ ఉంటుంది అలాగే ఇంకా చాలా ఉంటై .మీ అందరు ఆదరిస్తారని ఆసిస్తూ

సూర్య కిరణాలు కిటికీలోంచి నా మొహం మీద పద గానే నాకు మైకం వదిలి కళ్ళుతెరిచి మా ఇంటి గోడ గడియారం వైపు చూసా అందులో అప్పుడే 7 అని చూపిస్తుంది సరిగ్గా అప్పుడే మా అమ్మ సరోజ “చంటి స్కూల్ కి టైం అవుతుంది త్వరగా రెడీ అవ్వరా అప్పుడే 7 కావస్తోంది “అంటూ అరుస్తుండటం నాకు వినిపిస్తోంది నేను మెల్లిగా లేచి బాత్రూముకి వెళ్లి నా కాలకృత్యాలు తీర్చుకొని వెచేపటికి మా అమ్మ టిఫిన్ రెడీ చేసి ఇచ్చింది .నేను తిని “ఇక బయల్దేరుతా అమ్మ “అంటూ వస్తుండగా “నాన్న చంటి కారియర్ పెట్టుకెళ్ళు “అంటూ నా చేతిలో పెడుతూ”ఈరోజు నీకిస్తామని మామిడి పప్పు చేశా బాగా తిను “అంటూ నాకు ఎదురు వచ్చింది .అది నా చిన్నప్పటినుండి అలవాటు మా అమ్మ నాకు ఎదురు రావటం .

అలా నేను మా స్కూల్ కి బయల్దేరా అసలే మా స్కూల్ పక్క తౌన్లో .ఇంతకూ మా ఊరు చెప్పలేదు కాదు మాది ఒక పల్లెటూరు పేరు వెంకటాపురం .మా పక్క చిన్న పల్లెలు చాలా ఉన్నాయ్ అన్నింటికీ మా పెదనాన్న ప్రెసిడెంట్ .ఆ ఉర్లన్నింటికి మా పెదనాన్న ఏది చెప్తే అదే వేదం .అందుకే మా ఇంట్లో కూడా మా పెదనన్నకు ఎదురు తిరిగి మాట్లాడేవాళ్ళు లేరు .నాకు ఊహ తెలిసినప్పట్నుంచి మా చుట్టూ పక్కల ఉర్లన్నింట్లో మేడ్ సంపన్న కుటుంబం .మా ఇంట్లో మా పెదనాన్న రాజారావు .మా నాన్న గారు రామారావు .మా బాబైలు జయరాం రావు ,ఆనందరావు.ఇక మా అమ్మ సరోజ .పెద్దమ్మ సరళ.పెద్ద పిన్ని సత్యవతి .

చిన్న పిన్ని సుభాషిణి .మా పెదనన్నకు ఇద్దరు సంతానం ఇద్దరు అమ్మాయిలు.వాళ్ళ పేర్లు శిరీష,లత.శిరీష అక్క హైదరాబాద్ లో ఇంజనీరింగ్ ఫైనల్ ఇయర్ చేస్తోంది .దానికి రేపో మాపో పెళ్లి అంటున్నారు.ఇక లతా ఐతే ఎంటర్ సెకండ్ ఇయర్ .నేను చంటి 10 థ్ లోకి అడుగుపెట్టా.మా పెడబాబాయి కి ఇద్దరు పిల్లలు. పెర్లు రాజేష్ లలిత రాజేష్ 3 తరగతి చెల్లి 6 తరగతి నాకు ఇంట్లో వల్లే బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇక చిన్న బాబాయికి పిల్లలు లేరు .పెళ్లై 4 సంవత్సరాలు అవుతోంది. ఇది మా పరివారం .ఇంట్లో నేనె పెద్ద మెగ పిల్లవాడిని ఐన మా ఇంట్లో అంట మా అక్కలు చెప్పిందే వింటాం .అలా మా అక్క లతా ఇంట్లో నన్ను ఎప్పుడు ఎడిపించేది .ఇంట్లో ఎవరికీ చూపిన అడపిల్లలతో ఎందుకు ర అనేవాళ్ళు .మా పెదనాన్న కూడా .అందుకే ఇంట్లో నేను ఎక్కువగా మాట్లాడేవాడిని కాదు.కానీ మా చిన్న పిన్ని మాత్రం నన్ను పుజ్జగించేది ఎడవకు అని .అందుకే మా ఇంట్లో అందరికంటే తనంటేనే నాకు బాగా ఇష్టం .అలా ఉండేది మా కుటుంభం.

2 Comments

  1. Any plzz update fast full story
    Fast and story length small so you can change the size of pages to large

  2. Story bagundhi next part

Comments are closed.