డస్టుబిన్ 626

వైజాగ్లో పెద్ద వ్యాపారం చేస్తూ బాగా డబ్బున్న మోహన్రావుకి ఇద్దరు కుమారులు. మోహనరావు వయసు 45 ఉంటుంది. పెద్ద కుమారుడు సీను, వయసు 21, ఇప్పుడు డిగ్రీ చదువుతన్నాడు. చిన్న కుమారుడు బాను వయసు 16, ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్. మోహనరావు తల్లి అనసూయమ్మ కాలం చేసేసింది. తండ్రి సుబ్బయ్య బతికే ఉన్నాడు. ఇంకా రుబాబు చెలాయిస్తూ వాళ్ళ పెద్దింట్లో దర్జాగా ఉంటాడు సుబ్బయ్య. మోహనరావు పెళ్ళాం, సీను బాను లా తల్లి స్వరూప అమెరికా లో రంకు మొగుడిని ఎత్తుకుని లేచిపోయింది. పిల్లలు చిన్నప్పుడే లేచిపోయింది కాబట్టి ఆ విషయం మోహనరావు సుబ్బయ్యకి తప్ప, పిల్లలకి తెలీదు అని అందరూ అనుకుంటారు. కానీ తెలిసిన తేలినట్టు నటిస్తుంటారు సీను బాను. ఈ నలుగురే కాకుండా ఇంట్లో ఒక్క మాస్ మట్కా కారు డ్రైవర్ పేరు నర్సింగ్, ఇంకా ఇంటి పనులు చెయ్యడానికి జైలుకి వెళ్లొచ్చిన ఒక్క రౌడీ వెధవ కాట్రాజు కూడా ఉంటారు. మొత్తానికి ఇంట్లో ఆరుగురు మగాళ్లు ఉంటారు. ఒక్క ఆడది కూడా లేదు. ఈ ఇంట్లో తిరిగిన లాస్ట్ ఆడది మోహనరావు పెళ్ళాం స్వరూప, లేచిపోయి పదేండ్లు అయిపోతుంది. ఇక పదేండ్లగా ఇంట్లో ఆడ వాసన తగలక, కరడు గట్టిన ముండాకొడుకుల లాగా, మృగాలలాగా మొరటుగా తయారయ్యారు మోహనరావు, సుబ్బయ్య, సీను ఇంకా బాను.
ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో….., మోహనరావు చాల సంవత్సరాల క్రితం వ్యాపారం చేయడానికి పదే పదే కాకినాడ వెళ్తుండే వాడు. ఇక ఊరికే వెళ్లడం ఎందుకని ఒక్క అందమైన అమ్మాయిని చూసుకుని గెస్ట్ హౌస్ లో పెట్టి కాకినాడలో ఉన్నన్ని రోజులు బాగా దెంగేవాడు. ఆమె పేరు శైలజ. అందాల అప్సరసలకి తీసిపోని అందం ఆమె సొంతం. అందుకే మోహనరావు పడిపోయాడు. ఇక అట్లాంటి అందం సొంతం అయ్యేసరికి విచ్చలవిడిగా చాలా కసిగా బలాదూర్ దెంగి దెంగి మజా చేసుకుని, పని అయిపోయాక శైలజాకి కొంత డబ్బుచి వైజాగ్ చెక్కేశేవాడు మోహనరావు. అలా ఒక్క సారి మూడు నెలలకు తిరిగొచ్చిన మోహన్రావుకి, తానూ కడుపుతో ఉన్నట్టు చెప్పింది శైలజ. ఇక తప్పని సరి పరిస్థితుల్లో కాకినాడ దెగ్గర ఒక చిన్న ఊర్లో ఉండే శైలజతో అక్కడే అందరి ముందు ఇష్టం లేకుండానే రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడు మోహనరావు. పెళ్లి అయ్యాక శైలజకు ఒక్క పది లక్షల క్యాష్ ఇచ్చి వైజాగ్ వచ్చేసిన మోహనరావు, ఇవ్వాళ్టివరకు మల్లి ఆ ఊర్లో అడుగుపెట్టలేదు. శైలజ తో కలిసిగాని మాట్లాడి గాని 18 ఏండ్లు అవుతోంది. శైలజ, ఆమెకి పుట్టిన బిడ్డ అస్సలు ఎక్కడున్నరు ఎం చేస్తున్నారో కుడా మోహన్రావుకి తెలీదు. పుట్టింది కొడుకో కూతురో కూడా తెలీదు. అంతటి దుర్మార్గుడు మోహనరావు.
ఇక ప్రస్తుతం వట్టి మగాళ్లు ఉండే ఇంట్లో ఒక్కరోజు ఆదివారం పొద్దున్న మోహన్రావుకి ఒక్క ఫోన్ కాల్ వచ్చింది.

మోహనరావు ఆ ఫోన్ కాల్ ఎత్తగానే అటువైపు శైలజ వాళ్ల ఉరి సర్పంచ్ గారు మాట్లాడారు. “హలో మోహనరావేన?”, అని అడిగాడు సర్పంచ్. “ఆ నేనే చెప్పండి మీరెవరు”, అని అన్నాడు మోహనరావు. ” బాబు నేను నాయుడు ని, శైలజాకి నీకు నేనే దెగ్గరుండీ పెళ్లి చేసాను, ఎన్నాళ్లకు దొరకవు మోహనరావు. ఏమైపోయావు నువ్వు, ఎలా ఉన్నావు “, అని అన్నాడు సర్పంచ్. “ఆ బాగానే ఉన్న కానీ, ఏంటి సంగతి”, అంటూ విసుగ్గ అడిగాడు మోహనరావు. “ఏంటి సంగతి అంటావేం బాబు, నీ పెళ్ళాం కూతురిని వదిలేసి వెళ్లవు, వాళ్ళు ఎలాగున్నారో కన్నుకుందాం అని కూడా అనిపించలేదా?”, అని అన్నాడు సర్పంచ్.
“ఓహో, నాకొక కూతురు ఉందా”, అని అనుకున్నాడు మోహనరావు.