ఫ్రెండ్స్! 3 147

తనను అలాగే అల్లుకుపోయాను,

నా కళ్ళలోకి సూటిగా చూస్తుంది,

అందులో నాకు ప్రేమ,ఆరాధన,ఇష్టం,ప్రాణం అన్ని కనిపిస్తున్నాయ్,

ఆ క్షణం నేను చనిపోయిన బాగుండేది ఆ అనుభూతి లో నన్ను నేను మర్చిపోయి,తన్మయత్వం లో మునిగిపోయాను.

తనుకొద్దిగా కదులుతున్నట్లు అనిపించింది,

కళ్ళు తెరవబోయాను,తాను తన అరచేతులతో నా కళ్ళను మూసేసింది,

నా పెదాలమీద చిన్నతి చిరునవ్వు.. ఆ మరుక్షణం నా పెదాలు తన పెదాలతో తాళం వేసేసింది,

తన కింది పెదవితో నా పెదాలను చప్పరిస్తూ నన్ను ఎక్కడికో తీసుకెళ్లింది.

నేను మరో లోకం లో విహరిస్తున్నాను.

మా పెదాలు ఏకం అయిపోయి తీయటి తేనే ను పంచుకుంటున్నాను,

తనను అదే గడ్డి వాము మీద పడుకోబెట్టి తన రెండు గుండెల లోయల్లో నా చెంపలను ఆనిస్తూ కుడి ఎద పొంగులను పెదాలతో ముద్దు పెట్టుకోసాగాను,

తన చన్నుకి నా పెదవి తగలడంతోనే తన ఒంట్లో కరెంట్ పాస్ అయినట్లు కొద్దిగా వణికి నన్ను గాఢంగా హత్తుకుంది,

ఆ రోజు తాను పట్టు లంగా జాకెట్ లో వుంది.

తన చున్నీని తప్పించి లంగాని తన బొడ్డు కింది వరకు లాగేసాను,

సుగిగుండం లాంటి తన బొడ్లో నా చూపుడు వేలిని పెట్టి కలియ తిప్పుతూ నా నాలుక ముందు భాగం తో తనలో మెల్లిగా కోరిక రగల్చసాగాను,

తాను నా చేష్టలకు మెల్లిగా కరిగిపోయి నన్ను హత్తుకుంటూ నా నుదుటి మీద ముద్దులు పెట్టసాగింది.

నేను అలాగే ముద్దు పెట్టుకుంటూ కిందకు జారసాగాను,అడ్డుగా తన లంగా కుచ్చిళ్ళు ఎదురయ్యాయి,

కోపంతో వాటికి లాగి పడేసాను,

Leave a Reply

Your email address will not be published.