పై ప్రాణం పైనే పోయింది 6 156

తను, తన ఎడమ కాలుని నా నడుం మీదుగా నా కుడి తొడకి పైనవేస్తూ, మరింత మీదికి లేస్తూ..నా బ్రా ఫ్రంట్ బటన్స్ తప్పించి నా నగ్న స్తనాన్ని తమకంగా చూస్తూ, అరచేత్తో నాలుగు పక్కలా నిమురుతూంటే ..నాలో ఆత్రం పెల్లుబికి పోతూంటే, చేతిని అతడి తల వెనుకగా వేసి, ముఖాన్ని ఆ పాల కుండ మూతి మీదికి వంచుతూ, రెండో చేత్తో చను మూతిని అతని దప్పటి పెదాల్లోకి తోస్తూ.. “మ్మ్..నిండా వూరాయిరా..పాలు.. చీపుకో ..కడుపార కుడుచుకో ..”అంటూ ముఖాన్ని నా బాయి మీదికి బిగిన్చేసాను..
అలనాడు పురాణాల్లో బాల కృష్ణుడు పీల్చిన కుడుపుల ధాటికి పూతన ప్రాణాలు పైకి ఎగిరిపోయాయని వ్రాయ బడింది..
ఇప్పుడు ఈ కృష్ణ ప్రసాద్ కుడుపులకి నా స్థనాలు అపారంగా పాలు చేపుతూంటే నా పూకులో రసాలు వెల్లువలై పోసాగాయి..
పాలన్నీ ఖాళీ అయిపోయి బాయలు తేలిక బడిపోవాలని అంత వరకూ వెంపరలాడిన నేను, ఇప్పుడు ‘యోనిలో పొంగులెత్తే..పాయసాలను కుడిచి ఖాళీ చేస్తే యెంత బాగుండునో..’ అనిపిస్తూంటే..వాడి తలను కైపుగా రాస్తూ.. “హ్మ్మ్..అబ్బా..ఏం కుడుస్తున్నావురా..బాబూ..కుడిచే కొద్దీ పాలు వూరేస్తున్నాయ్..హూ..” అని మూల్గాను..
ప్రసాద్ వొ క్షణం చీకేది ఆపి తలను పైకెత్తి.. “కాదమ్మా..ధారలు సన్నబడిపోతున్నాయే..దీంట్లో..” అన్నాడు తన అరచేతులతో ఆ పొంగు పక్కలు తడుతూ మిగిలి వుండే స్టాక్ చిమ్మేయ్యాలి అన్న అర్ధం వచ్చేలా..
‘అమాయకుడికి నా మాటలు అర్ధం కాలేదు..’ అని తెలుస్తూంటే ‘పిచ్చి కుంకా..నేను అనేది పూకులో వూరే పాలురా..’ అందామని నాలిక చివరిదాకా వచ్చి ఆపుకుంటూ.. “వుహూ..కొంచం కిందకి జరుక్కో..చెబుతా..” అంటూ వాడి భుజాల్ని అదుముతూ వాడి వొంటిని నా నడుం వరకూ క్రిందకి తోస్తూ నేను వెల్లకిలా తిరిగిపోయి నా పొత్తికడుపుని అరుగులా విప్పార్చాను..

రాత్రి వాడు నన్ను దెంగి వున్నా, అప్పుడు మొదటిసారి కావటం వలన, ఆ తత్తర పాటులో నా ఆడతనపు మెరుపులు..నునుపులు అంతగా పరికించలేదు కాబోలు..తొలిసారి ఆడదాని వుపస్తు చూస్తే కుర్రాడికి కలిగే మెరుపులు అతడి కళ్ళ లో కనిపించాయి..
వాడి చేతిని వొకదాన్ని అందుకొని నా దిమ్మ మీద రాచుకొని, మెల్లగా నా నిలువు పెదాల చీలిక మీదకి జరిపి వొత్తుకుంటూ.. “ఈ పూకు పాలు వూరాయిరా..” అన్నా..
అతడి అరచేయి నా పూకు రసాల తో తడుస్తూంటే..తను కొంచం ఆశ్చర్యం అయోమయం మిళితమైన చూపుల తో తలనెత్తి నా కేసి చూసి.. “రాత్రి యెందుకు యివ్వలేదే..ఈ పాలు..బాయి లాగా..?”అడిగాడు..
నేను మత్తుగా నవ్వాను.. “ఇచ్చానురా బాబూ..నీ ఈ మొడ్డ వాటినే కుడిచింది..నీకు మొదటిసారి కాబట్టి తెలియాలా.. ‘బాగుందమ్మా..మ్మ్..’ అంటూ పదేపదే..తోస్త్తూ జుర్రింది ఈ పాలనేరా..” అన్నా..
“ఏమో..నాకైతే రుచి ఏమీ తెలియలేదే..అప్పుడు..” అన్నాడు నా పప్పను నిమురుతూ..
“హ్మ్మ్.. అలా కుడిస్తే…రుచేలా తెలుస్తుందిరా కన్నా..మొడ్డకి నాలుక లేదుగా..ఆ పాల పోటీకి తన పాలనూ ఎగ చిమ్ముద్ది మొడ్డ..అంతా అయ్యాక రెండు వూటలూ..క్రిందకు జారిపోతాయి పక్క మీదికో నేలమీదికో అంతే..” అన్నా వాడిలో కుతూహలం మరింత రేకెత్తిస్తూ..
“వోహో..పోనీ ఇప్పుడు కూడా అలాగే…” అని వాడనేది అర్దోక్తి లో ఆపించి.. “రుచి చూడాలన్నావుగా..పోనీ ఇప్పుడు చూసుకో..” అంటూ వాడి శరీరాన్ని మరింత నా మొలలోకి తోసాను..

తనూ నా తొడలను రెండు చేతులా విడదీస్తూ ఆ లోయకి ఎదురుగా తలని సర్దుకుంటూంటే.. ‘అబ్బా..ఈ మొగ పిల్లలకి ఈ ట్రిక్కులన్నీ వెంటనే వంటబడతాయి..’ అనుకుంటూ వాడి తలని నా నిలువు పెదాల కి ఎదురుగా సర్దుకొంటూ మొలను ముందుకు తోసాను..రెమ్మలు విచ్చుకొనేలా..
యా శ్రుష్టి విచిత్రమేమిటో..పుట్టిన బిడ్డకి తల్లి చన్నులు కుడవటం ఎంత సునాయాసం గా తెలుస్తుందో .. మగాడికి తాను మోజు పడే ఆడదాని అంగాలను చీకటం అంతే సహజంగా సునాయాసం గా అబ్బుతుంది..
ప్రసాద్ అంతవరకూ నా బాయిని ఎంత ఆబగా కుడిచాడో..నోటిలోకి అందిన నా పూకునూ అంతే కుతిగా పీలుస్తూ కుడుస్తూ తన నిడుపాటి నాలుకని దోపుతూ ఆడిస్తూ వూరి జాలువారే రసాలను పీల్చుకుంటూ పూకు కండరాలిని అదిలిస్తూ ముఖంతో నా మొత్తలో లేగ దూడ తల్లావు పొదుగులో పాల కోసం ఎగబోడుస్తూ చీక్కుంటున్నట్లు..తన తలని ఆడిస్తున్నాడు..
అతడి రగడకి నా ఆడతనపు నరాలు విపరీతంగా మెలికలు తిరుగుతూ..పూకంతా అదిరదిరి పో సాగింది..
నేను ఆపుకోలేని ఆనందావేశాలతో నా తొడలను అతడి మొఖానికి ఇరు ప్రక్కలా రెంచ్ లా బిగించేస్తూ..అతడి నోటికి నా పప్పను మరింతగా విప్పదీసి అందిస్తూ కుడిపించు కొన్నాను..