వ్యభిచారం 3 243

చాల్లెండి సంబరం అంటూ వెనుతిరిగి బెడ్ రూంలో కెళుతూ, వచ్హేటప్పుడు ఆ లైటు, టీవీ అదీ కట్టేసి, తలుపు ఓసారి చెక్ చేయండి అంది ఆరుంధతి…వెళుతుంటే లయబద్దం గా ఊగుతున్న ఆమె పిరుదులను చూస్తున్న రామారావు అలానే అంటూ..అన్నీ కట్టేసి వెళ్ళాడు పడుకోవడానికి…పక్కకు జరిగి అతనికి చోటిచ్హింది ఆరుంధతి… ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ (ఇన్ని రోజులు పథ్యమని ఇద్దరూ వేరు వేరుగా పడుకునే వాళ్ళు ఆరుంధతి ఐడియా ప్రకారం..పక్కపక్కనే పడుకుంటే వళ్ళూవళ్ళూ తగిలి కోరిక రేగుతుందని..రామారావు వచ్హేసరికి ఆరుంధతి అతడికి పక్కను సర్దేసి తను మరో చోట పడుకునేది) ఆమె ఖాళీ చేసిన చోట పడుకున్నాడు రామారావు.వెల్లకిలా పడుకున్న రామారావు కుడిచేతిని తీసి తన మెడకిందుగా పెడుతూ అతనివైపు తిరిగి తన కుడి చేతిని రామారావు చాతిపైవేసి అతని భుజం వంపులో మొహాన్ని పెట్టి హత్తుకుని పడుకుంది ఆరుంధతి…రామారావు ఆమె మెడకింద ఉన్న తన కుడిచేతిని మడిచి అరచేత్తో ఆమె చెంపపై రాస్తూ ఇంక తన దగ్గరికి పొదుపుకున్నాడు…ఏమైందిరా…అంటూ..ఊహూ..అంటూ గువ్వ పిట్టలా ముడుచుపోతూ ఆరుంధతి అలాగే కదలకుండా ఉండి పోయింది…అదీ ఇదీ మట్లాడుతూ కాస్సేపటికి రామారావు నిద్రపోయాడు…అతని శ్వాస ఒక క్రమ పద్దతిగా సాగడం మొదలెట్టింది…అరుంధతికి ఇంకా నిద్ర పట్టలేదు…కాస్సేపటికి మెల్లగా తలెత్తి నిద్రపోతున్న రామారావు మొహం వంక చూసింది…నిశ్చింతగా నిద్రపోతున్నాడు…ఒక మాటకూడా అడగకుండా…ఎక్కడకెళ్ళావు, నేనొస్తే కనిపించలేదేమి, ఆచారి కొట్టుకెళ్ళి రావడానికి ఇంతసేపా అని…

ఆమెకు రామారావుపై ప్రేమ పొంగుకొచ్హింది..వంగి అతని చెంపపై ముద్దుపెట్టింది…నిదురలో ఆమెవైపు తిరిగాడు రామారావు తన ఎడమ చేతిని ఆమెపై వేస్తూ…అలాగే అతని కౌగిళిలో నిద్ర పోవడానికి ఉపక్రమించింది ఆరుంధతి ఎట్టి పరిస్థిలోనూ ఇంకోసారి ఆ తప్పు చేయకూడనుకుంటూ… /40
అలాగే అతని కౌగిళిలో నిద్ర పోవడానికి ఉపక్రమించింది ఆరుంధతి ఎట్టి పరిస్థిలోనూ ఇంకోసారి ఆ తప్పు చేయకూడనుకుంటూ… ఎంతసేపు అయ్యిందో తెలియదు…
కాలిపైన ఏదో వాలినట్లినిపిస్తే కాలు విదిలుస్తూ అటుతిరిగి పడుకుంది..మళ్ళీ ఏదో పాకుతున్నట్లనిపించి దుప్పటి కప్పుకుందామని లేచింది అరుంధతి….కాలి దగ్గర ఏదో నీడలాగా కనిపించింది బైటి దీపాల మసక వెలుతురులో…గుండె గుబేలుమంది…. ఎవరో ఇంట్లో దూరినట్లున్నారనుకుని…కళ్ళు చిట్లించుకుని చూసింది…అవును నిజమే ఎవరో ఉన్నారు…ఆ ఆకారం కదలి ఆమె వైపు రాసాగింది….కెవ్వుమని అరవడానికి నోరు తెరచింది అరుంధతి…ఆ ఆకారం ఒక్క గంతుతో ఆమె వైపు దూకి అరవకుండా ఆమె నోరు మూసింది…అరుంధతి ఆ చేతిని తోయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నంతలో ఆ ఆకారం ముందుకు వంగి ఆమె చెవిలో గుసగుసగా నేనే అరవకు అంది…ఆ గొంతు గుర్తు పట్టింది ఆరుంధతి..మేడ పైని వాడు…మళ్ళీ…చటుక్కున పక్కకు తల తిప్పి రామారావు వైపు చూసింది… రామారావు గుండెలపై చేయి వేసుకుని ఆదమరచి నిద్రపోతున్నాడు…. ఆమె గుండె హై స్పీడ్ ఇంజిను పిస్టన్ లా కొట్టుకుంటోంది… వాడు ఆమె నోటిని మూసిన తన చేయి తీసాడు…ఏమిటి…ఇవాళప్పుడు…ఎలా వచ్హావు ఇంట్లోకి…అని గుసగుసగా అడుగుతూ…వెళ్ళిపో మా ఆయన ఉన్నాడు అంది ఆరుంధతి…వెళ్తా గాని, నువ్వడిగిన ప్రశ్నలకు జవాబు ఇచ్హి అంటూ ఆమెను చేయి పట్టుకుని లాగాడు…నీకేమైనా పిచ్హిపట్టిందా…ఇంత రాత్రప్పుడు..అదీ నా మొగుడు ఇంట్లో ఉండగానే…ఏం కాదులే, నువ్వొకసారి రా అంటూ ఆమెను దాదాపు లాక్కెళుతున్నట్లుగా ఆమె చేయి పట్టుకుని బెడ్ రూములోనుంచి బయటకు తీసుకెళ్ళాడు…ఏమిటి, నన్ను కుదురుగా ఉండనీయవా, కాపురం చేసుకోనియ్యవా అయినా రేపు కలుద్దామని చెప్పనుగా ( ఇందాక తీసుకున్న నిర్ణయాలు, పెట్టుకున్న ఒట్లు మర్చిపోతూ ) అంది ఆరుంధతి…వాడు మాట్లాడకుండా గోడ గడియారం వైపు చూపాడు, చీకట్లో రేడియం వాచ్ అర్దరాత్రి పన్నెండు గటలు దాటినట్లు చూపెడుతోంది…వాడు ఆమె చెవి దగ్గర పన్నెండు దాటితే రోజు మారిపోయినట్లే కదా..అందుకే వచ్హేసా అన్నాడు…

ఆ..వచ్హావులే…వెళ్ళిపో, రేపు ఆయన ఆఫీసుకెళ్ళిన తరువాత వద్దువు గాని…వాడు..ఊ..హూ…అది తరువాత…ఇప్పుడు ఒకసారి…ఏయ్..నీకేమైనా తిక్కా..చెబుతుంటే…ఆయనను ఇంట్లో పెట్టుకుని…ఆరుంధతి మాట పూర్తి కాలేదు…వాడు ఆమెను గోడకు అదిమిపెట్టి ఆమె నోటిని తన పెదాలతో మూసేసాడు ఒక చేత్తో సళ్ళను నిమురుతూ, మరో చేతిని ఆమె తొడల మద్యవేసి అదుముతూ..మ్మ్మ్..అరుంధతి నోరు గట్టిగా మూసుకుని వాడ్ని దూరంగా తోయడానికి ప్రయత్నిస్తోంది..వాడు బలవంతంగా ఆమె నొట్లోకి తన నాలుకను చొప్పించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు…అరుంధతి పళ్ళు గిట్టకరచి వీలుపడనివ్వడంలేదు, సళ్ళపైన, తొడల మద్య ఉన్న వాడి చేతులను తీసేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ వాడ్ని దూరంగా నెట్టివేయడానికి ప్రయత్నిస్తోంది ఆరుంధతి..వాడు ఆమె దూరం తోసినకొద్దీ మరింత అతుక్కుపోతూ ఆమె శరీరాన్ని నిలువెల్లా తడిమేస్తున్నాడు, దొరికిన చోట దొరికినట్లుగా నలిపేసున్నాడు..ఆమె సళ్ళు, నడుము వంపులు, పిర్రలు, తొడలు…అరుంధతి శబ్దం రాకుండా, చేయకుండా వాడినుంచి విడిపించుకోవడానికి శతవిదాలా ప్రయత్నిస్తోంది…భగవంతుడా నాకేమిటి ఈ శిక్ష అనుకుంటూ…అలవాటు అయిన శరీరం ఆమెది వాడికి, ఎక్కడ ఎలా మీటితే శ్రుతి అవుతుందో తెలుసు..ఎలాగూ శబ్దం చేయదని ఆమె పెదవులనొదిలేసి ఆమెను పట్టుకుని వెనక్కి తిప్పి గోడకేసి తన శరీరంతో అదిమాడు..ఇప్పుడు వాడ్ని తోయడానికి కూడా వీలుగా లేదు అరుంధతికి..వద్దురా….ప్లీజ్….నీకు దణ్నం పెడతా….వాడు ఆమె నోటిని ఫ్రీగా వదిలేయగానే…రొప్పుతూ చిన్న స్వరంతో బతిమాలుతోంది అరుంధతి…ఆయన లేచారంటే ఇక అంతే…నేను ఉరి పోసుకుని చావాల్సిందే…ఏడుస్తొంది..వదలమంటూ…కాని వాడు వినిపించుకునే స్థితిలో లేడు…ఆమెను అలాగే గోడకు అదిమిపెట్టి ఆమె పిర్రల మద్య అప్పటికే నిగిడి నీలుగుతున్న తన మడ్డను లుంగీ తప్పించి ఆమె నైటీ పైనుంచే రుద్దుతూ ఆమె సంకల కింద చేతులు పోనిచ్హి ఆమె సళ్ళను పట్టుకుని పిసుకుతూ ఆమె వీపుపై పెదవులతో రాస్తూ…స్స్..హా…ఊహూ….అరుంధతి నోటినుంచి చిన్నగా మూలుగులు వెలువడ్డాయి…వాడు ఇంకా ఉత్సాహంగా అలాగే ఆమె వీపును ముద్దాడుతూ మెడ వెనుక చేరి ఆమె చెవి వెనుక నాలికతో రాసాడు..ష్హ్..అబ్బా…ఎందుకు నన్నిలా..వదలరా…వాడు మెల్లగా తట్టుకోలేక పోతున్నానే, పడుకుంటే నిద్ర పట్టడం లేదు… నాకు నువ్వు కావాలి…

ఇంకా ఆమె చెవి కొరుకుతూనే ఉన్నాడు…ఏమైనా సరె నువ్వు కావాలనిపించింది, వచ్హేసా…కాదనకు…ఒక పది నిముషాలే….శబ్దం చేయకుండా వచ్హినట్లు వెళ్ళిపోతా..లేకపోతే..అన్నాడు..ఒక చేత్తో ఆమె తలను పట్టి తనవైపు తిప్పి చెంపపై ముద్దు పెట్టినట్లే పెట్టి గట్టిగా కొరికాడు…ఆమెకు కళ్ళవెంట నీళ్ళు కారాయి నొప్పికి…వద్దు..ఇప్పుదొద్దు..ప్లీజ్ నాకు భయంగా ఉంది…కాని ఆమె గొంతులో మునుపటి తీవ్రత లేదు…అప్పటిదాకా వాడి నొక్కుళ్ళకి, పిసుకుళ్ళకి లోనైన ఆమె శరీరం వాడి పొందు కోసం తపించడం మొదలెట్టింది…ఏం భయం లేదు అంటూ వాడు ఆమెను వదలి తెరచి ఉన్న బెద్రూం తలుపు మూసి గడియ పెట్టాడు….వద్దు..అంటూ ముందుకు రాబోయిన అరుంధతిని తోసుకుంటూ వెళ్ళి హాల్లో ఉన్న సోఫాపై పడేసాడు…అదే ఊపుతో ఆమెపై పడిపోయి అందిన చోటల్లా ముద్దులు పెడుతూ ఆమెకు ఊపిరాడనివ్వకుండా చేసాడు…ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతూ వాడ్ని తోయడానికి ప్రయత్నిస్తోంది ఆరుంధతి…కాని దానికి వీలులేకుండా ఆమెపై తన బరువునంతా వేసున్నాడు వాడు…మోచేతులతో ఆమె భుజాలను నొక్కిపెడుతూ, మొహాన్ని రెండు చేతులతో పట్టుకుని మొహమంతా ముద్దులు పెడుతూ కాస్సేపు కదలకుండా ఒప్పుకోవే…ఈ పాటికి అయిపోయేది అంటూ ఆమె పెదాలను అందుకోబోతుంటే.…ఆమె ఒక కాలు సోఫా పైన ఉంది ఇంకో కాలు కింద వేళాడుతోంది…వేసుకున్న నైటీ మోకాళ్ళ వరకు లేచిపోయి ఆమె తొడలు కొద్దికొద్దిగా బహిర్గతమౌతున్నాయి…అరుంధతి ఊహూ..అంటూ పెదవులు వాడికి దొరకకుండా తలను అటూ ఇటూ తిప్పడానికి ప్రయత్నిస్తొంది…ఆమె అలా పైపక్కన కాన్సంట్రేట్ చేస్తుంటే అదే అదనుగా వాడు తన ఎడమ మోకాలితో కింద పక్క వాలి ఉన్న ఆమె కుడి కాలిని ఇంకొంచంపైకి నెట్టి ఆ తోపులో పూర్తిగా తొడలపైకి లేచిపోయిన నైటీ మద్యలో చోటు చేసుకుని తన గూటాన్ని ఆమె తొడల మద్య సర్దసాగాడు…గట్టిగా గిచ్హింది ఆరుంధతి..వదలమంటే వినవుకదా..అంటూ తన కుడి కాలి ఊతంగా పక్కకు తిరగ బోయింది…వాడు..అబ్బా..రాక్షసి…అంటూ…అప్పటికే ఆమె పూపెదల దగ్గర చోటుచేసుకున్న తన మడ్డను ఒక్కసారిగా పూర్తిగా లోనికి నెట్టాడు…సరైన ఆయిలింగు అవనందు వల్ల అంచులు మడతబడి కీచు మంది ఆరుంధతి…