వ్యభిచారం 3 187

అంతె నాకోసం కాదా..? అంటూ బుంగ మూతి పెట్టింది అరుంధతి…వాడు మళ్ళీ దగ్గర కొస్తూ నీకోసం కూడా బుజ్జీ అంటూ మళ్ళీ పట్టుకోబోయాడు…నాకు తెలుసులే ఎందుకోసమో…ఎవరి కోసమో…. ఇప్పటికే వాచిపోయింది పొద్దున్నుంచి పడ్డ దెబ్బలకు…దానికి విశ్రాంతి కావాలంటా..అంది ఆరుంధతి దూరం జరుగుతూ…ఆమెకు సరదాగా, త్రిల్లింగుగా ఉంది…ఈ విదమైన రొమాంటిక్ సంభాషణలతో…ఎక్సైటుమెంటు కూడా ఎక్కువౌతోంది…వాడు మళ్ళీ ఆమెను చుట్టేస్తూ..ఒక చేయి కుచ్హిళ్లలో పెట్టి ఆమె తొడల మద్య పాముతూ ఐతే బుజ్జిది వాచిపోయిందంటావు అంటూ…మరో చేతిని ఆమె పిర్రలపై వేసి పిర్రల చీలికలో వేళ్ళు దూర్చి బుజ్జిదాని అక్క ఉంది కదా అంటూ ఆమె గుద ద్వారాన్ని కెలక సాగాడు…అబ్బా..చీ…వదులు అంటూ వాడి చేతిని తోసేస్తూ…అక్కడ కూడా పెడతారా…చీ..చ్హీ..అంది….ఊ..అక్కడేంటి నువ్వు పెట్టించుకోవాలే గాని ఎక్కడైన పెడతాను అంటూ ఆమెను తనకేసి బలం గా హత్తుకున్నాడు వాడు…ఆమె సళ్ళు వాడి చాతీకేసి నొక్కుకు పోతున్నాయి…అరుంధతికి తొడల మద్య సలపరం మొదలెట్టింది…వాడు ఆమె మెడ వంపులో ముద్దెడుతూ…పొద్దున్న నువ్వు నీ పూకు నాకించుకోవడానికి… నా మడ్డ చీకడానికి మొదట ఒప్పుకో లేదు… తరువాత మజా వచ్హిందా లేదా అన్నాడు ఆమె చెవి తమ్మను చిన్నగా కొరుకుతూ.. ఇస్స్..వాడు వదిలే వేడిగాలి ఆమె చెవిపై తగిలి ఒళ్ళంతా గగ్గొరుపు కలిగి రోమాలు నిక్కబొడుచుకుంటుంటే…

వెంటనే ఒప్పుకోకూడదని…అది నీకోసం చేసాను…నాకైతే పెద్ద మజా రాలేదు అంది అరుంధతి మొహాన్ని ఇంకో వైపు తిప్పి వస్తున్న నవ్వునాపుకుంటూ…ఇంకా ఆమె వాడి కౌగిళిలోనే ఉంది…వాడు నాలుకను ఆమె చెవిలో దూరుస్తూ ఒక చేతిని తెచ్హి ఆమె సళ్ళపై వేసి జాకెట్టుపైనుంచే నిమురుతూ..ఐతే నువ్వు ఎంజాయి చేయలేదంటావు అంటూ…..ముచ్హికను పట్టుకుని మెలితిప్పి వదిలాడు..అబ్బ..మొరటోడా..అంటూ వాణ్ణి దూరం గా తోస్తూ సళ్ళను నిమురుకోసాగింది ఆరుంధతి…వాడు విలాసం గా నవ్వుతూ మరేమనుకున్నావు అబద్దాలు చెబితే అంతే మరి అన్నాడు…చాల్లే పెద్ద బడాయి…సరే నేనొస్తా మరీ ఆలస్యమైపోతోంది అంటూ ఒకసారి తన చుట్టూ దులుపుకుని బట్టలు ఒకసారి మళ్ళీ సర్దుకుని అడుగు ముందుకేసింది….వస్తానంటూ వెళ్ళిపోతున్నవేంటి అంటూ ఆమె దారికి అడ్డం నిలబడ్డాడు వాడు నవ్వుతూ…అబ్బా..జరుగు..వెళ్ళేటప్పుడు అలాగే చెప్తారు..నువ్వు..నీ వెదవ లాజిక్కులూ అంటూ వాణ్ణి పక్కకు తోస్తూ…వెంటనే నా వెనకే వచ్హేయకు…కాస్సేపయిన తరువాత రా అంటూ అక్కడినుంచి కదిలింది ఆరుంధతి..మళ్లీ ఎప్పుడు వెనకనుంచి ఆమె పిర్రలను చూస్తూ లుంగీలో చేయి పెట్టి తన మడ్డను పిసుకుంటూ అడిగాడు వాడు…తలతిప్పి మెడపైనుంచి చూస్తూ నీకు తెలియదా మళ్ళీ ఎప్పుడో..అలాగైతే నాక్కూడా తెలియదు అంది అరుందతి చిన్నగా నవ్వుకుంటూ..నిన్నూ… అంటూ వాడు ముందుకు రాబోతుంటే వేగం గా పరుగెడుతున్నట్లు అక్కడినుంచి కదలి పోయింది ఆరుంధతి..వాడు నవ్వుకుంటూ అక్కడే ఆగిపోయాడుబయటకొచ్హిన ఆరుంధతి నెమ్మదిగా జరిగిన విషయాలను నెమరేసుకుంటూ తనలో తనే నవ్వుకుంటూ మెల్లగా ఇంటివైపు వెళ్ళసాగింది…అదేంటే అమ్మాయి…ఉలిక్కిపడి తన లోకంలోనుంచి ప్రస్తుతం లోకొచ్హి పిలుపు వినిపించివైపు చూసింది….బామ్మగారు…ఈ ముసలిదానికి వేరే పనేలేదా…ఇక్కడే తగలడింది….ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు?…. జవాబు కోసం ఎదురు చూడకుండా మళ్ళీ బామ్మ నే…ఇందాక అబ్బాయిని చూసానే ఇంటి వైపు వెళుతుండగా అంది బామ్మ…గతుక్కుమంది ఆరుంధతి…ఆయన వచ్హారా..నువ్వు సరిగ్గానే చూసావా బామ్మా అంది….సరిగ్గా చూడడమేంటే, అబ్బాయితో మాట్లాడితేను…అవును నువ్వేంటి, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు….నేనా.. ఆచారి కొట్టు దగ్గర నుంచి అంది అరుంధతి…ఆచారి కొట్టు దగ్గర నుంచా..మరి అబ్బాయి అక్కడికి వెళ్ళాడే… నువ్వు చూడ లేదా…

అక్కడికి వచ్హారా ఆయన, అరుంధతికి వళ్ళంతా చమటలు పడుతున్నాయి, కాళ్ళు వణుకుతున్నాయి…అవునే..ఇందాక నువ్వటు వెళ్ళగానే అబ్బాయి వచ్హాడా..ఇంటి వైపు వెళ్ళు తుంటే నేనే నువ్వు ఆచారి కొట్టుకెళ్లావని చెప్పాను, తను నిన్ను వెతుకుంటూ అక్కడికి వెళ్ళాడు…కాస్సేపటికి తిరిగొస్తూ నువ్వక్కడ లేవని ఇంటి వైపు వెళ్ళాడు, ఎక్కడికెళ్ళావేమిటి అంది బామ్మ…అరుంధతికి ఏమి జవాబివ్వాలో తెలియలేదు…ఇంత వరకూ రంకు మొగుడితో కసితీరా దెంగించుకుందని ఎలా చెప్పగలదు…మళ్ళీ వస్తా బామ్మా, ఆయన ఎదురు చూస్తున్నారో ఏమో అంటూ పరుగులాంటి నడకతో తమ ఇంటివైపు కదిలిపోయింది బామ్మకు మరో అవకాశం ఇవ్వకుండా…ఇంటి దగ్గర రామారావు బైట అరుగుపై కూర్చుని ఉన్నాడు…చుట్టూ సిగిరెట్టు పీకలు పడున్నాయి..అలా కూర్చుని చాలాసేపైనట్లు, పక్కనే హోటల్ నుంచి తెచ్హిన టిఫెను పొట్లాలు ఉన్నాయి…అరుంధతికి గొంతు తడారి పోయింది…ఒళ్ళు వశం తప్పుతున్నట్లు, కళ్ళ ముందర ప్రపంచమంతా గిర్రున తిరుగుతోంది…అరుంధతిని చూసిన రామారావు కాలుతున్న సిగిరెట్టును పక్కకు విసిరేసి దగ్గరకొచ్హాడు…తన ప్రమేయమేమీ లేకుండా ఆరుంధతి ఒక అడుగు వెనక్కు వేసింది….రామారావు ఏదో అడుగుతున్నాడు..ఆమెకు చెవులు పని చేయడం లేదు, అడుగుతున్నది ఏమీ వినిపించడం లేదు….ఆమెకు కనిపిస్తున్నదంతా రామారావు ముఖమే…/38
ఆమెకు చెవులు పని చేయడం లేదు, అడుగుతున్నది ఏమీ వినిపించడం లేదు….ఆమెకు కనిపిస్తున్నదంతా రామారావు ముఖమే…అరూ…అరూ… ఎవరో… ఎక్కడో నూతిలోనుంచి పిలుస్తున్నట్లు వినిపిస్తోంది అరుంధతికి…మెల్లగా కనురెప్పలు విప్పింది…మొదట అంతా మసక మసకగా కనిపినిపించి…మెల్లగా ఆకారాలు రూపు దిద్దుకున్నాయి…తన మొహంలోకి అందోళనగా చూస్తూ రామారావు ముఖం కనిపించింది…ఏమైంది..ఆమెకు చప్పున ఏం జరిగిందో గుర్తుకురాలేదు…అడుగుతూ లేచి కూర్చుంది… చూస్తే అప్పుడు వాళ్ళ ఇంటి అరుగుపైన ఉంది పక్కన రామారావు, ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు ఉన్నారు.. రామారావు తన చేతిలోని నీళ్ళ గ్లాసు అరుంధతి నోటికి అందిస్తూ ఇందా కొద్దిగా తాగు అన్నాడు…రెండు గుటకలు వేసింది….ఏమైంది నాకు, అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారేంటి అంది ఆరుంధతి అయోమయంగా…నే చెప్తాలే…తాళం చెవులున్నాయా అని అడుగుతూ ఆమె బ్యాగు తీసి అందులోనుంచి తాళం చెవులు తీసి తలుపు తెరిచాడు రామారావు….