వ్యభిచారం 3 187

అమ్మలక్కల సాయంతో మెల్లగా అరుంధతిని లేపి లోపలికి తీసుకెళ్ళి మంచం పైన కూర్చొబెట్టాడు…సరే ఇంక చూసుకో నాయనా, ఏమైనా అవసరం వస్తే, అనిపిస్తే కబురెట్టు అంటూ వచ్హిన వాళ్ళు ఒకరొకరే వెళ్ళిపోయారు…అరుంధతికి మెల్లగా ఒక్కొక్క విషయం జ్ఞప్తికి రాసాగాయి…ఏమండీ..మరీ…బెదురుతూ ఏదో అనబోతున్న అరుంధతిని రామారావు వారిస్తూ..ఇంత ఎక్కువ జ్వరముందని నాతో ఎందుకు చెప్పలేదు…చూడు ఎలా కళ్ళు తిరిగి పడిపోయావో…కాస్సేపు ఆగితే నేనే వచ్హేవాణ్ణిగా…అంటూ తలగడ సరిచేసి ఆమెను పడుకోబెడుతూ, ఉండు నీకోసం ఎమన్నా తీసుకొస్తాను అంటూ వంట గదిలోకెళ్ళాడు…అంతకు మునుపే వాడితో పొర్లాడిన మంచంపైన ఇప్పుడు ఒంటరిగా పడుకుని ఉంది ఆరుంధతి…ఈయన అడిగితే ఏం చెప్పాలి, ఎలా చెప్పాలి…రామారావు చూపిస్తున్న కన్సర్నుకు అరుంధతికి ఏడుపు వస్తొంది…ఈయనకా నేను ద్రోహం చేసింది అనుకుంటూ…రామారావు వంటగదిలో ఏమో చెస్తున్నాడు…మెల్లగా లేచింది ఆరుంధతి, తువ్వాలు తీసుకుని బాత్ రూం వైపు వెళ్ళసాగింది…ఈలోగా బయటకు వచ్హిన రామారావు అరెరే కాస్సేపు విశ్రాంతి తీసుకో, ఇప్పుడు మొహం కడుక్కొక పోతే ఏం తక్కువొచ్హింది అన్నాడు…లేదండి చీకట్లో చూసుకోకుండా ఆచారి కొట్లోనుంచి వచ్హెటప్పుడు పడిపోయా కాలు తట్టుకుని, బట్టలంతా చీదరగా ఉన్నాయి, కాస్త స్నానం చేసొస్తే ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది.వేన్నీళ్ళు పెడతా ఉండు అంటున్న రామారావుతో పర్లేదు లెండి అంటూ బాత్ రూం లోకెళ్ళి తలుపేసుకుంది.
ఆశ్చర్యం గా ఉంది అరుంధతికి ఎంత తేలికగా అబద్దాలాడేసింది…ఆమెకు కష్టం గా ఉంది…బాత్ రూం లో టాప్ తిప్పేసి కరువుతీరా ఏడ్చింది మనసుకు పట్టిఉన్న మురికి పోయేటట్లు…బకెట్టునిండిపోయి నీళ్ళు కింద పోతున్నా అరుంధతికి తెలిసి రావడం లేదు…తలుపు కొట్టాడు రామారావు అరూ ఎమైంది, ఎంతసేపు..నువ్వు ఓకె కదా అంటూ…ఆ..ఆ…వస్తున్నా అంటూ ఆరుంధతి వళ్లంతా రుద్ది రుద్ది రెండుసార్లు స్నానం చేసింది…ఇక మీదట ఈ తప్పు చేయకూడదనుకుంటూ, వంటికి పట్టి ఉన్న వాడి గుర్తులు పోవాలన్నట్లు.వళ్ళు తుడుచుకుని తువ్వాలు కట్టుకుని బాత్ రూం తలుపు తీసుకుని వచ్హింది…చైర్ లో కూర్చుని ఉన్న రామారావు లేచొస్తూ ఆమెను అలాగే రెప్ప వేయకుండా చూడసాగాడు…

ముప్పై ఏళ్ళ నిండు పరువం అరుంధతిది..చూడ్డానికి అలా కనిపించదు..ఇంకా తక్కువ వయసున్న అమ్మాయిలా ఉంటుంది…పిల్లలు కలగక పోవడం కూడా ఒక కారణం కావొచ్హు ఆమె పొంకాలు బిగి తగ్గకుండా ఉండడానికి…తువ్వాలు గుండెలపై నుంచి కట్టుకుని ఉంది..కాని అది ఆమె పై పొంగులను, కింది తొడలను పూర్తిగా దాచలేక పోతోంది…ముందుకు పొడుచుకొచ్హి, బిగి సడలకుండా ఎంతటి మగాడినైన సవాలు చేస్తున్నట్లుండే ఆమె పూర్ణ కుంభాల్లాంటి సళ్ళు, వెతికి చూసినా మచ్హంటూ కనుపించని నున్నటి ఆమె తొడలు, మొహం మీద, వీపుపైన తడి ఆరని నీటి బొట్లు, ఆఠీను షేపు ముఖం, ఆల్చిప్పల్లాంటి కనులు, కొనదేలిన ముక్కు, ఎర్రటి దొండపళ్ళలాంటి పెదాలు, కింద చక్కని చుబుకం మద్యలో చిన్ని నొక్కు,,, అలా తెలుపు ఇలా నలుపు కాకుండా డస్కీ కలరు…,చాలా సెక్సీగా ఉంటుంది అరుంధతి…అటుతిరగండి…ఏమిటిది సిగ్గు లేకుండా చూడడం అంది అరుంధతి చిన్నగా నవ్వుతూ…అప్పటికే తను చేసిన తప్పును ఒప్పేసుకుని మరోసారి చేయకూడదని నిర్ణయించుకోవడం వల్ల కాస్త తేలికైన మనసుతో ముందులా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తూ అలా అంది…రామారావు వినిపించుకోకుండా అలాగే ముందుకొచ్హి ఇప్పుడెలా ఉంది అంటూ ఆమె నుదురుపై, మెడ దగ్గర తన అరచేయి పెట్టి చూసాడు…వావ్…వేడిగా లేదు…బహుశా చన్నీటి స్నానం వల్లనేమో…నువ్వెలా ఫీల్ అవుతున్నవు అరూ అన్నాడు ప్రేమగా…ఒక్కసారి దుఃఖం పొంగుకొచ్హింది అరుంధతికి…అలాగే రామారావుని వాటేసుకుని వెక్కి వెక్కి ఏడ్వడం మొదలెట్టింది..అరెరెరే…ఇప్పుడేమైందని…చూడు..నా చిట్టీ (లాలించేటప్పుడు అలాగే పిలుస్తాడు రామారావు)…చూడు ఇక్కడ…అలా ఏడవొద్దు…ప్లీజ్…అంటూ ఆమె వీపు నిమురుతూ స్వాంతన పరుస్తున్నాడు…కొద్ది సేపటికి ఆమె వెక్కిళ్ళు తగ్గాయి…ఎందుకురా ఏడ్వడం..మనిద్దరం ఉన్నాము..ఒకరికొకరుగా…ఇంకేం కావాలి..సర్లే రేపట్నుంచి ఆఫీసు వదలగానే సరాసరి ఇంటికొచ్హేస్తాను..సరేనా…పో పోయి బట్టలు మార్చుకుని రా…భొం చేద్దాము…కడుపు కరకరలాడుతొంది అన్నాడు రామారావు..ఇంకా అతని చేయి ఆమె వీపు నిమురుతూనే ఉంది…ఊహూ..నాకు భోజనమొద్దు..ఏమీ వద్దు..ఇలాగే కాస్సేపు ఉండనివ్వండి అంది ఆరుంధతి..ఆమెకు రామారావు మొహం చూడడానికి ముఖం చెల్లడం లేదు..ఇంకా గట్టిగా తనను వాటేసుకుంటూ రామారావు గుండెలపై మొహం దాచుకుంది..…సరేలేరా అలాగే ఉందువుగాని…

ఇప్పుడు బట్టలైనా వేసుకో, లేకపోతే… అంటూ ఆగాడు రామారావు..ఆ..లేకపోతే అంటూ అసంకల్పిత చర్యలా తన సోగ కళ్ళను ఎత్తి చూసింది…ఏడ్చి..ఏడ్చి ఆమె కళ్ళు ఎర్ర తామర పూలలా ఉన్నాయి…రామారావు నవ్వుతూ తన చేతిని కాస్త కిందికి జార్చి..లేకపోతే పొద్దున్న మొదలెట్టిన పని ఇప్పుడు కొనసాగించాల్సి వస్తుంది అన్నాడు కొంటెగా…చటుక్కున అతనికి దూరం జరిగి…నడవండి బయటికి నేను మార్చుకుని వస్తాను అంది ఆరుంధతి….రామారావు తప్పదా అంటూ దూరం జరిగాడు…మార్చుకో నేనిక్కడే ఉంటాను…మీరు వెళ్ళండి..మీకు లేకపోతే పోయె, నాకు సిగ్గుంది…అరుంధతి..సరే అంటూ రామారావు బయటకెళ్ళాడు…కాస్సేపటికి ఆరుంధతి నైటీ వేసుకుని వచ్హింది…ఇద్దరూ కలిసి బోజనాలు చేసారు…రామారావు టీవీ చూస్తుంటే ఆరుంధతి అన్నీ సర్దేసి వచ్హింది…పడుకుందామా అంటూ…రామారావు లేచి నేనైతే ఎప్పుడో రెడీ అన్నాడు కొంటెగా…