రాజ్యం 3 265

అలా సిద్ధార్థ, ఒక అమ్మాయి తో రొమాన్స్ చేస్తూ దొరికిపోయిన ఫోటో నీ చూపించి, దాంతో పాటు కాలేజీ లో జరిగిన firing నీ కారణంగా చూపించి ప్రతిపక్షాల నుంచి తీవ్ర నిరసనలు ఎదురు అయ్యాయి రమేష్ కీ దాంతో సిద్ధార్థ కీ చాలా బాధ వేసింది తన వల్ల పాపం సంధ్య కీ ఇబ్బంది అయ్యింది అని దాంతో వినోద్ వచ్చి “రేయ్ అసలు నీకు బుద్ధి ఉందా సరే ఆ అమ్మాయి అంటే అంత ఇష్టం ఉంటే తనని నీ రూమ్ కే తీసుకొని రావ్వోచ్చు కదా క్యాంపస్ చుట్టూ ఎప్పుడు ఈ మీడియా నా కొడుకులు గబ్బిలా లేక కాచుకొని కూర్చుంటారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి సరే ఇదిగో ఈ bouquet తీసుకోని వెళ్లి సంధ్య కీ ఇవ్వు తనకు సారీ చెప్పు” అని అన్నాడు అప్పుడే సింగ్ లోపలికి వచ్చి “భాయ్ మీడియా bugs క్లియర్” అన్నాడు దాంతో సిద్ధార్థ bouquet తీసుకోని సంధ్య క్యాబిన్ కీ వెళ్ళాడు అప్పుడు సంధ్య తన laptop లో ఏదో పనిలో మునిగి పోయి ఉంది “Excuse me madam” అని తలుపు కొట్టి అడిగాడు సిద్ధార్థ “yes come in” అని అనింది సంధ్య ఎవరో చూడకుండానే bouquet తో లోపలికి వచ్చిన సిద్ధార్థ “సంధ్య I am sorry” అని అన్నాడు దానికి సంధ్య, సిద్ధార్థ వైపు చూసి నవ్వి “పర్లేదు సిద్ధు నిజం చెప్పాలంటే తప్పు నాదే మీ నాన్న వెళ్లిపోవడం చూసి నువ్వు దిగులు పడుతుంటే నిన్ను ఓదార్చాలి అని అనుకున్నా కానీ అది ఇంకోలా జరిగింది కాకపోతే నాకే తెలియదు నాలో ఏమీ జరిగిందో నా భర్తతో పంచుకోవాలని ఆశ పడ్డ నా తొలి ముద్దు నీకు ఇవ్వాలి అనిపించింది బహుశా ఇదే ప్రేమ అనుకుంటా” అని చెప్పింది సంధ్య దాంతో సిద్ధార్థ వెంటనే సంధ్య చెయ్యి పట్టుకుని కాలేజీ లో ఉన్న చర్చ్ లోకి తీసుకొని వెళ్ళాడు.

అక్కడ ఉన్న పాప్ తో వాళ్ళకి పెళ్లి చేయమని చెప్పాడు సంధ్య ఏదో చెప్పబోతే “నేను ఎప్పుడు దేవుడిని ఏమీ అడగలేదు కానీ మొదటి సారి కోరింది నిన్నే నువ్వు నాకూ సొంతం అవ్వాలి అని ఒక వేళ అలా జరగకపోతే పోద్దంటు లెనే లేని నిద్రలో నిను చూసే కల లోనే నను తీసుకొని వెళ్లమని కొరాను” అని అన్నాడు అప్పుడు పాప్ “do you accept this man as your better half” అని పాప్ అడగ్గానే కన్నీరు నిండిన కళ్లతో ఇంక ఏమీ ఆలోచించకుండా “yes” అని చెప్పి తన చేతికి ఉన్న ఉంగరం తీసి సిద్ధార్థ చేతికి పెట్టి సిద్ధార్థ పెదవి పైన ముద్దు పెట్టింది, సిద్ధార్థ కూడా తన చేతికి ఉన్న తన అమ్మ ఉంగరం తీసి సంధ్య కీ పెట్టి “ఈ రోజు నుంచి నా చివరి శ్వాస వరకు ఈ చెయ్యి వదలను” అని మాట ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత సంధ్య “ఇప్పుడు మన relation గురించి బయటికి చెబుదామా” అని అడిగింది దానికి సిద్ధార్థ “ఇప్పుడే కాదు మూడు రాత్రిళ్లు గడిపిన తరువాత” అని సంధ్య నీ దగ్గరికి తీసుకోబోయాడు దాంతో సంధ్య “ఆ మూడు రాత్రిళ్లు ఇక్కడ కాదు రేపు ట్రిప్ కోసం caringroms కీ వెళుతున్నాం కదా అక్కడ” అని చెప్పింది, ఆ మరుసటి రోజు సాయంత్రం అందరూ caringroms కీ చేరుకున్నారు అది ఇంగ్లండ్ లోనే అతి పెద్ద మంచు ప్రదేశం పర్యాటక ప్రాంతం అందరూ హోటల్ కీ చేరుకున్నారు సిద్ధార్థ సింగ్ కీ, వినోద్ కీ night off ఇచ్చాడు దానికి వాళ్లు ఏదో చెప్పాలి అని చూశారు అప్పుడు సంధ్య తన luggage తో సీక్రెట్ గా సిద్ధార్థ రూమ్ లోకి వచ్చింది దాంతో వాళ్ళకి సినిమా అర్థ అయ్యి ఎంజాయ్ అని చెప్పి వెళ్లిపోయారు.

వాళ్లు వెళ్లిపోగానే సిద్ధార్థ అమాంతం సంధ్య నీ కౌగిలించుకున్నాడు అలాగే ఎత్తి బెడ్ మీద పడేశాడు ఆ తర్వాత సంధ్య తన చీర కొంగు విప్పి సిద్ధార్థ కోసం చేతులు చాపి రమ్మని చెప్పింది దాంతో సిద్ధార్థ తన బట్టలు విప్పి సంధ్య మీదకు దుక్కాడు ఆ తర్వాత ఇద్దరూ అలా ఆ రాత్రి మొత్తం ఎంజాయ్ చేస్తూ ఒకరి కౌగిలిలో ఒకరు కలిసి పోయారు అలా మధ్య రాత్రి లో సిద్ధార్థ ఫోన్ మొగితే లేచి ఫోన్ తీశాడు అది సంధ్య ఫోన్ ఎవరో ప్రైవేట్ నెంబర్ ఎవరూ అయ్యి ఉంటారు అని ఫోన్ ఎత్తాడు “సంధ్య మొదటి ప్లాన్ కింద సిద్ధార్థ నీ బాగానే ఇరికించావు ఈ సారి ఇంకా పెద్ద controversy లో ఇరికించు” అని చెప్పి ఫోన్ cut అయ్యింది.

సంధ్య కీ వచ్చిన ఫోన్ ద్వారా సంధ్య ఆ రోజు తనని ఇరికించాలి అనే పార్క్ కీ పిలిచింది అని అర్థం అయ్యింది దాంతో సిద్ధార్థ, లేచి పడుకుని ఉన్న సంధ్య దగ్గరికి వెళ్లి దుప్పటి కప్పి నుదుటి మీద ముద్దు పెట్టి బయటికి వచ్చి హోటల్ steam స్విమ్మింగ్ పూల్ లో దిగి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు అప్పుడు సడన్ గా ఏదో కదిలినట్టు అనిపించింది దాంతో సిద్ధార్థ తన దగ్గర ఉన్న గన్ తీసుకొని దాంతో అటు వైపు వెళ్ళాడు వెళ్లి చూస్తే ఎవరో కిచెన్ లోకి వెళ్లడం చూసి అతని భుజం మీద గన్ పెట్టాడు దాంతో వినోద్ వెనకు తిరిగి సిద్ధార్థ చెయ్యి పక్కకు తోసి గన్ ఉన్న చేతిని పట్టుకుని సిద్ధార్థ ని కిందికి తోసి తన మీద గన్ ఎక్కుపెట్టాడు ఆ తర్వాత సిద్ధార్థ చూసిన వినోద్ “రేయ్ ఇక్కడ ఏమీ చేస్తూన్నావ్” అని సిద్ధార్థ నీ పైకి లేపాడు “నా సంగతి సరే నువ్వు ఏమి చేస్తున్నావ్” అని అడిగాడు సిద్ధార్థ దాంతో వినోద్ “ఏమీ లేదు చలి ఎక్కువగా ఉంది అందుకే విస్కీ బాటిల్ కోసం వచ్చా” అన్నాడు దానికి సిద్ధార్థ, వినోద్ నీ తీసుకొని steam పూల్ లోకి తీసుకొని వెళ్లి ఇద్దరు కాలు పూల్ లో పెట్టి మందు తాగుతూ ఉండగా వినోద్ కీ జరిగింది చెప్పాడు సిద్ధార్థ “నాకూ తెలుసు ఆ పిల్ల మీద నాకూ ముందు నుంచే అనుమానం ఉంది ఇంత పెద్ద ultra modern society లో తను అంత traditional గా ఉంటున్నప్పుడే నాకూ అనుమానం వచ్చింది ఇప్పుడే embassy కీ ఫోన్ చేసి దాని జైలు కీ పంపిస్తా” అని బాగా ఆవేశం గా అన్నాడు వినోద్ దానికి సిద్ధార్థ కాదు అన్నట్టు తల ఆడించి “సంధ్య కళ్లలో నేను తనకి నా మీద ఉన్న సముద్రమంత ప్రేమ చూశాను తను ఈ తప్పు కావాలి అని చేయలేదు పాప్ మాకు పెళ్లి చేసే అప్పుడు నను భర్త గా accept చేయడానికి సిద్ధమా అని అడిగితే తను మరో ఆలోచన లేకుండా yes అని నాకూ ముద్దు పెట్టింది ఆ ఒక నిమిషం లో తనకు నా మీద ఉన్న ప్రేమ నాకూ అర్థం అయ్యింది” అని చెప్పాడు సిద్ధార్థ దాంతో వినోద్ ఇప్పుడు ఏమీ చేద్దాం అని అడిగితే ఆ ప్రైవేట్ నెంబర్ ఎవరిదో కనుక్కో అంతేకాకుండా ఈ రెండు మూడు నెలల్లో సంధ్య బ్యాంక్ transactions తన కుటుంబంలో ఎవరికైనా ఆరోగ్యం బాగలేక హాస్పిటల్ లో ఉన్నారు ఇలా ప్రతి detail నాకూ రేపు సాయంత్రం కల్లా కావాలి అని చెప్పాడు సిద్ధార్థ.

ఆ మరుసటి రోజు ఉదయం సంధ్య తన కాల్ లిస్ట్ లో వచ్చిన నెంబర్ attempt అయ్యినట్టు ఉండటం చూసి సిద్ధార్థ కీ నిజం ఎక్కడ తెలిసి పోయిందో అని కంగారు పడింది అప్పుడే సిద్ధార్థ, సంధ్య కోసం కాఫీ తెచ్చి ఇచ్చాడు ఇద్దరు కిటికీ view చూస్తూ కాఫీ తాగుతూ ఉన్నారు ఇంతలో సిద్ధార్థ, సంధ్యని వెనుక నుంచి కౌగిలించుకున్ని తన మెడ చుట్టూ చెయ్యి వేసి కాఫీ తాగుతూ ఉన్నాడు అప్పుడు కిటికీ అద్దం లో సంధ్య దిగులు మొహం చూసి వెంటనే తనను తన వైపు తిప్పుకొని “మనం ఎంజాయ్ చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చాము నువ్వు ఏంటి అంత దిగులు గా ఉన్నావ్ నాకూ తెలుసు మా నాన్న ఎక్కడ నిన్ను accept చేయడు అనే కదా నీ బాధ మా నాన్న నిన్ను accept చేయకపోతే నేను ఆయన్ని వదిలేసి వస్తా నువ్వు ఏదో ఒక యూనివర్సిటీ లో lecturer అవ్వు నేను సొంతం గా నా లా firm పెడతా దెబ్బకు మన లైఫ్ సెట్ కాబట్టి వెళ్లి ఫ్రెష్ అయ్యి రా ఒక బాస్కెట్ బాల్ టీం రెడీ చెయ్యాలి మనం తొందరగా” అని అన్నాడు దానికి సంధ్య నవ్వుతూ సిద్ధార్థ నీ గట్టిగా కౌగిలించుకున్ని “ఒక టీం వద్దు కానీ ఒక లక్ష్మి దేవి చాలు” అని చెప్పింది దానికి సిద్ధార్థ కూడా సంధ్య నీ కౌగిలించుకున్ని ఓదార్చాడు ఆ తర్వాత ఇద్దరూ కలిసి అందరి తో పాటు ట్రిప్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అప్పుడు సంధ్య, సిద్ధార్థ మరీ close గా ఉండడం సోఫియా కీ ఎందుకో నచ్చలేదు దాంతో తను హోటల్ కీ తిరిగి వెళ్లింది అప్పుడు సాయంత్రం అందరూ క్యాంప్ ఫైర్ దెగ్గర కూర్చుని ఉంటే విలియమ్స్,

1 Comment

  1. There is nonew posts

Comments are closed.