మెమోరీస్ 10 147

సూరిగాడు కళ్లు పెద్దవి చేసుకొని టీనా కళ్లల్లోకి సూటిగా చూస్తున్నాడు. ఆమె ఎంత సేపటికీ సమాదానం చెప్పడం లేదు. ఎక్కువ సేపు కళ్లు తెరుచుకుని వుండడం అసాద్యంగా అనిపిస్తొంది సూరిగానికి. రాత్రంతా నిద్రలేదు. పైగా నీళ్లల్లో ఎక్కువ సేపు కళ్లు తెరిచి వుండటం మూలాన అవి మండి విశ్రాంతి కోరుకుంటున్నాయి. ఆమె పూకు అంచున వాడి మొడ్డ ఎగిరెగిరి పడుతూ వుంది. ఇంకాసేపు ఎదురుచూశాడు. ఆమె ఎంతసేపటికి సమాదానం యియ్యలేదు. అతనికి ఓపిక నశించింది. ఆమె కళ్లల్లోకి సూటిగా చూశాడు. ఆమె ఏదో ఆలోచిస్తూ వుంది. ఆ ఆలోచనలలో ఆమెకు సమాదానం దొరికినట్టు లేదు. దొరుకుతుందని సూరిగానికి అనిపించలేదు. ఎదురుచూసే ఓపికా వానికి లేదు.
వెంటనే నడుముని వేగంగా కదిలించాడు. సడన్ అండ్ సర్పైజ్ స్ట్రోక్. బలమైన అతని దండము ఆమె భగము లోపలికంటా నిండుగా దూరిపోయింది. ఆ వూహించని తాకిడికి టీనా నోరెల్ల బెట్టి అరిచింది. ఆమె అరుపులని సూరిగాడు ఏమాత్రం పట్టీంచుకోకుండా దెబ్బలు వేస్తూనే వున్నాడు. అతనామె పూకులో వేగంగా కదులుతుంటే ఆ బాతుటబ్బులోని నీరు సునామి వచ్చినప్పుడు ఎగిసిపడే సముద్రపు నీరులా ఎగిరిపడుతున్నాయి. అతని మొడ్డను ఆమె పూకు లోపలలా తోస్తుంటే ఆ తోపుల కామె వెనక్కి జరిగి బాతుటబ్ చివరికి చేరుకుంది. వాడింకా వేగంగా కదులుతూ మామూలు వేగం కాస్త ప్రచండ వేగాన్ని చేరుకుంది. వానిలో అంత బలముందని ఆమెకు ముందు తెలీదు. ఆమె వీపు బాతుటబ్బుకు బలంగా తగులి నొప్పిపెడుతొంది. కానీ వాడి మొడ్డిస్తున్న సుఖం ముందు నొప్పి తెలీడం లేదు. వాడెంత సేపటికి వేగం తగ్గించేలా కనిపించక పోయేసరికి తను కూడా ఎదురు గుద్దడం మొదలెట్టింది. ఇంతకు ముందు ఒకరు దెబ్బ వేస్తే ఒకరు కాచుకునేవారు. ఇప్పుడు ఇద్దరూ పోరుతున్నారు. వారి పోరాటం పలితంగా బాతుటబ్బులోని నీరు కాలీ అవుతొంది. అలాగే ఆమె పూకులో జలం వూరుతొంది. వాడి వట్టల్లో శుక్రం ఎక్కువైపోయి ఆమెలోకి ఒంపే సమయం వచ్చేసరికి వేగాన్ని మరింత పెంచాడు. ఆమెకూడా అతని వేగానికి సహకరిస్తూ ఎదురు పోరుతొంది. యుద్దం అంత్య దశకు చేరుకుంది. ఆమె నేలలో అతను చినుకులు కురిపించాడు.
లోపలికంటా అణిచిపెట్టి శుక్రం వొలకపోశాడు. అది వరదలా ఆమె పూకులోపల పారింది. అది నిండిపోయి కట్టలు తెంచుకుని వెలుపలికి ప్రవహించి బాతుటబ్బులోని నీటిలో కలిసిపోయింది.
“ఎవడి పక్కలో పడుకోవడానికి వెళ్లిన మొదట మందో, గంజాయో చేతిలో పెట్టి మత్తులో ముంచేసి వళ్లు పయ్యి తెలియని పరిస్తితిలో దెంగేవారు. ఆ సెక్స్ ఎంతో వుత్సాహంగా, అద్బుతంగా వుంటుందనే వారు. కానీ ఆ సెక్స్ మతిలేని పరిస్తితిలో చేయడం మూలాన మెలుకువ వచ్చిన తరవాత ఏమి జరిగిందో కూడా గుర్తువుండదు. కానీ మెలుకువగా వున్నప్పుడు చేసే సెక్స్ లో వుండే సంతోషాన్ని ఎప్పుడూ కోల్పోయే దాన్ని. చాలా రోజుల తరవాత ఆ సుఖాన్ని అనుభవించాను . . . . ” అనింది సూరిగాని వైపు చూసి. అప్పటికి ఒక్కసారి బాతుటబ్బులో రెండు సార్లు బెడ్డు మీద పడేసి దంచిపారేశాడు. అయినా వాడికి కావల్సిన సమాదానం రాలేదు. ఆమె ఏదేదో మాట్లాడతావుంది కానీ సూరిగానికి వాటి మీద ఏమాత్రం ఆసక్తి లేదు. అందుకనే సీలింగ్ వైపు చూస్తూ వుండిపోయాడు.
టీనా చాలా సేపు ఎదురు చూసింది వాడేమైనా మాట్లాడుతాడేమోనని కానీ వాడి నోటి వెంట ఒక్క మాట కూడా రాలేదు. అంతా మోనం.
టీనా ఆ మౌనాన్ని ఎంతో సేపు భరించలేకపోయింది. వాడి మొండి తనానికి కోపం వచ్చింది. ముక్కు పుటాలు ఎగబీల్చి వాడి వైపు కోపంగా చూసింది. అది వాడే మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు. మౌన మునిలా గిర్రున తిరుగుతున్న సీలింగ్ ఫ్యాన్ వైపే తీక్షణంగా చూస్తున్నాడు.
ఈసారి టీనాకి తన మీద తనకే కోపం వచ్చింది. సుమారు పది హేనేళ్ల వ్యభిచార వృత్తిలో తన పనేదో తాను చేసుకుని వెళ్లింది కానీ అవతలి వాడి అభిప్రాయాల గురించి గానీ, వారి వ్యక్తిగత విషయాల గురించి పట్టించుకున్నది లేదు. ఎంతో మంది వారి వారి వ్యక్తిగత రహస్యాలను ఆమె చెవిలో వేసినా అప్పటికప్పుడు వాటిని విన్నట్టు నటించి, తనకు తోచిన సలహాలు ఇచ్చింది కానీ ఎవరి వ్యక్తిగత విషయాలను తను సీరియస్ గా తీసుకుంది లేదు.

2 Comments

  1. Hii sir,nice story
    Upload full story

  2. Hello bro countinue this story

Comments are closed.