అన్న – చెల్లెల కవ్వింతలు 2 435

నేహా నాన్నమ్మ ఊరినుండి తిరిగి వచ్చారు.. రోజులు గడూస్తున్నయి.. కాని సందీప్ కుమారి లకి సందు దొరకటం లేదు.. ఎప్పుడెప్పుడా అని సందీప్ చూడటం.. కుదరక చేతికి పని చెప్పటం.. మహా అద్రుస్టం వుంటే.. నిమిషం రెండు నిమిషాల పాటు కుమారి పిర్రలు, సళ్ళు నొక్కి పిసికి ఆనంద పడటం.. లేక పొతె కుమారి సందీప్ సుల్ల నలిపి వదలటం.. ఇంతకు మించి ఏమి జరగటం లేదు..
సందీప్ బట్టలు కు అని బాబై కొంత దబ్బులు ఇచ్చి పంపాడూ.. హెమంత్ ‘ఎందుకు తీసుకున్నవ్’ అని ముసల్లవిడని తిట్టడూ కూడ.. ‘ఎ రా ఇస్తె తప్పు ఏటి.. దీనికి అక్కడె కొనిపెట్టదు.. వాడు రాలేదు కదా అని ఇచ్చి పంపాడు..’ అని అన్నది.. నేహా డ్రెస్స్ లు కొన్నది.. అవి వేసుకొని తెగ తిరిగేస్తుంది.. సందీప్ కూడ బాబై ఇచ్చిన డబ్బులతొ ఎవో కొన్నడూ.. రోజు లాగె నేహ నాన్నమ్మ సందీప్ ముగ్గురు ఒక రూమ్ లొ కుమారి హెమంత్ లు ఒక రూం లొ పడుకుంటున్నరు.. సందీప్ ధైర్యం చేసి ఒక రోజు అధ రాత్రి అమ్మ నాన్న గది లోకి వెళ్ళుదాం అని ప్రయ్త్నించాడూ.. కాని కుదర లేదు.. ఇలా సందీప్ కి రాత్రులు లేచిన మొడ్డ తొ నిద్రపట్టక అవస్థలు పడూతున్నడూ.. అటు కుమారి కూడ తను కొడూకు తొ గడీపిన ఆ రెండూ రోజులు.. చేసిన తుంటరి పనులు గుర్థుతెచ్చుకొని తన పూకు నలుపుకుంటు హెమంత్ తొ దెంగిచ్చుకుంటుంది..
రోజు లాగె సందీప్ పొద్దున లేచేసరికి తన మొడ్డ లేచి వుంది.. కాని తన కు ఎందుకో ఎవరో చుస్తున్నరు అని అనుమానం వస్తుంది.. కాని నేహా ఇంకా నిద్రలోనే వుంది.. బతికాను అనుకోని తన మొడ్డ దాచుకొని లేచాడూ.. మరుసటి రోజు మళ్ళి తెల్లవారు ఝామున మేలుకువ వచ్చినప్పుడూ తన మొడ్డ లేచేవుంది.. ఎందుకో సందీప్ కి నేహ మీద అనుమానం వస్తుంది.. చెల్లి నా మొడ్డ ని గమనిస్తుందా అని.. కావాలని 3..4.. రోజులు తన లేచిన సుల్లని ప్రదర్సనకి పెట్టినట్టు వుంచుతున్నడూ.. నాన్నమ్మ ముసది కాబట్టి తెల్లవారునె లేచి బయట వరండా లొ కుర్చుంటుంది.. ఆ సమయాన్ని వాడూకుంటున్నడూ సందీప్.. అనుమానం లేదు నేహా లేచి దగ్గరకు వచ్చి తన సుల్ల ని గమనిస్తుంది అని అర్ధం అయింది సందీప్ కి.. ఆ ఉదయం నిద్ర లోనె వున్నట్టు తన సుల్ల ని షాట్ నుండి బయటకు వచ్చేటట్టు పెట్టడు నేహ కోసం.. నేహా చూస్తుంది.. అది సందీప్ కళ్ళు మూసుకున్న అర్ధం అవుతుంది.. నేహ తన చూట్టు తిరుగుతునట్టు అర్ధం అవుతుంది.. సందీప్ సుల్ల ఇంకా గట్టి పడీంది.. పగిలి పోయేటట్టు వుంది.. కానితన సుల్లని మాత్రం ముటుకోవటంలేదు సందీప్.. నేహ చూపులు కి సందీప్ సుల్ల ఊప కుండానే కరిపోయెటట్టు వుంది.. ‘పిల్లల్ని లేపు కుమారి..’ అని బయట నుండీ హెమంత్ కేక వినపడీంది.. గబ గబ అడూగుల సబ్ధం దూరం అవుతుంది.. సందీప్ తన దుప్పటి సుల్ల మీద వేసుకోని పక్కకుతిరిగి పడూకున్నడూ.. ‘ఎ.. సందీప్ నేహా ఇంక లేగవండీ..’ అంటూ కుమారి రూం లొ కి వచ్చింది.. కుమారి వస్తుండటం తొ నేహ బాత్రుం లొ దూరింది.. నేహ బాత్ రుం లొ కి వెళ్ళటం చూసి.. ‘ఒరె..సందీప్ లేగువుఇంకా.. నీ కంటే చిన్నది.. అది లేచి రెడీఅవుతుంది..’ అంటు సందీప్ దుప్పటి లాగింది.. దుప్పటి లాగేసరికి సందీప్ పక్కకి తిరిగాడూ.. షాట్ లోనుంచి బయటకు తొంగి చూస్తున్న సందీప్ సుల్లని చూసి.. కుమారి కంగారు పడీ మళ్ళి దుప్పటి కప్పి అటు ఇటు చూసింది.. ఎవరూ లేరు.. నేహ కూడ లేదు.. ‘ఒరె.. లెవర.. ఈ మొడ్డ ఒకటి..’ అంటూ సందీప్ ని కుదిపింది.. సందీప్ నిద్ర లొ నుంచి అప్పుడె లేస్తున్నట్టు లేచి.. ‘అమ్మ..’ అన్నడూ.. కుమారి తన చేయి దుప్పటి లొ పెట్టి సందీప్ సుల్ల ని పట్టు కొని.. ‘ఎ రా.. వెధవా.. దీన్ని పయట పెట్టవు ఎంటి..’ అని చిన్నగా గొణిగింది.. సందీప్ ఏమొ అన్నట్టు చూసాడూ.. కుమారి సందీప్ సమాధానం కోసం కూడ చూడకుండా.. అటు ఇటు మళ్ళి గమనించీ.. దుప్పటి పక్కకు జరిపి.. సందీప్ సుల్లని లటిక్కున నోట్లొ పెట్తుకుంది.. ఆకలితొ వున్న పిల్లకి ఐస్ ఫ్రుట్ ఇస్తె చీకినట్టు సందీప్ సుల్ల ని జుర్రుకుంటూ.. చీకుతూ.. రొప్పుతూ.. కంగారు పడూతూ.. చుట్టుగమనిస్తూ.. కుమారితన పని తాను చేసుకు పొతుంది.. అనుకొకుండా వచ్చిన వకాసన్ని సద్వినియోగం చెసుకుంటూ తన బెడ్ పక్కన అరి కాళ్ళ మీద కుర్చోని తన సుల్ల చీకుతున్న అమ్మ జాకెట్ లొ చేతిని దుర్చి పిసికాడూ సందీప్.. ‘అమ్మ.. పూకు దెంగుతా..’ అని అడీగాడూ సందీప్.. కుమారి సందీప్ మొడ్డ కుడవటం ఆపకుండా.. కుదరదూ అన్నట్టు తల అడ్డం గా ఊపింది.. కాని సందీప్ కి అప్పూడే కారేటట్టు లేదు.. ‘అమ్మ.. నాకు తొరగా కారదు ఇలాగా..’ అన్నడూ.. కుమారి మొడ్డ కుడడీచేవేగం పెంచింది.. ఉమ్ముని సందీప్ మొడ్డ మీద ఊచీ .. ‘గుల్క్..గుల్క్..’ అని తెగ పైకి కింది కి నాకుతు కుడుస్తుంది.. సందీప్ ఆ సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ కళ్ళు మూసుకోని తల పైకి ఎత్తి ఆస్వాదిస్తున్నడూ.. సమయం లేదు అనుకోని.. కుమారి సందీప్ మొడ్డ కుడూస్తూ.. తన వేలు సందీప్ వట్టల కిందికి పోనిచ్చి సందీప్ గుద్ద బొక్క మీద ఒత్తింది.. సందీప్ ఒక్కసారిగా కళ్ళు తెరిచాడు.. కుమారి సందీప్ మొడ్డను చప్పైస్తూ.. మొడ్డ గుండుకింది భాగం లొ తన బొటనవేలుతొ పైకి కిందికి రాస్తూ.. ఇంకో చేయివేలి తొ సందీప్ గుద్ద బొక్కను వొత్తుతుంది.. కుమారి చేతి , వేలి మాయ కి ఎక్కడొ వట్టలొ వున్న జిగురు తన్ను కోని వచ్చింది.. దాన్ని ఆపటం కూడా వీలుకలేదు సందీప్ కి.. అదెదొ స్విచ్ వెస్తె వచ్చినట్టు వచ్చేసింది… ఘాడం గా హిక్కగా వున్న సందీప్ జిగురు.. కింద పడకుండా మొత్తం బొట్టు కూడ వదల కుండా కుమారి మింగేసింది.. సందీప్ చలానం పోయినట్టు ఢిలా పడి పోయాడూ.. అక్కడ పట్టు అంత మాయ చెసిందా అనుకున్నడూ.. కుమారి జిగురు అంతా మింగీ.. తన పెదాలు తుడుచుకుంటూ.. ‘ఇప్పుడూ కారింది గా..’ అని కొంటే గా అడీగింది.. ఇంత లొ బాత్రుం గడీయ సబ్ధానికి కుమారి సందీప్ సుల్ల ని చూపిస్తూ సైగా చేసి.. పక్కన పడివున్న దుప్పట్లు మడత పెడుతునట్టు నటించింది.. సందీప్ అమ్మ చేసినసైగ కి వెంటనే తన సుల్లని షాట్ లొ దుర్చాడూ..

4 Comments

  1. Please continue this story

  2. Please continue story

  3. climax average no thrill

  4. Exiting ga vundi story

Comments are closed.