అన్న – చెల్లెల కవ్వింతలు 3089

మొదటి కధ : అన్న– చెల్లెల కవ్వింతలు

అబ్బ ఎంత సేపు .. టయ్మ్ అవుతుంది.. మనం వెల్లెసరికి పెళ్ళి కూడా అయిపొతుంది, కదలండి.. బయట ఆటొ దగ్గర నుంచోని అరుస్థున్నడు హెమంత్. ‘ తయారు అవ్వద్దు.. ముందు నువ్వు ఆతొ ని పిలుచుకొ రా..’ అని లొపల నుంచి అరిచింది హెమంత్ తల్లి. ఆటొ వఛి గంట అవుథుంది .. అని కొపంగ అరిచడు హెమంత్.. లొపల.. ‘నేను జీంస్ వెసుకుంట.. ఈ ప్యాంట్ వెసుకొను..’ అని 16 వ సం లొ అప్పుడె అదుగు పెట్టిన సందీప్ బిక్క మొహం వెసుకొని అమ్మ వెంట బతిమిలాడు తూ తెరుగుతున్నడు.. ‘ రూజు వెసుకొనె జింస్ ఎందుకు.. ఈ ప్యంట్ నీకు బగుంటుంది.. పద పద.. నాన్న ఆటొ కూడా పిలుచుకొవక్చాడు..’అని హెమంత్ భార్య కుమరి కొడుకుని తొందరపెడుతుంది.. ‘అరె అన్నయా.. నీ డ్రస్ కన్న నా డ్రస్స్ బగుంది.. ఈది వెసుకొ ఇంకా బగుంటుంది నీకు ‘ అని ఆట పటిస్తుంది సందీప్ చెల్లి హెమ .. హెమ కి 15సం .. ‘ఎంటె పిల్ల అన్నయ అని చుడకుండ .. ఆడవల్ల బట్టలువెసుకొమంటావ వాడిని.. సిగ్గు లెదు ‘ అని నానమ్మ హెమ ని కసరటం మొదలెట్టింది..
మొత్తానికి అంత బయట పడ్డరు.. హెమ పరుగెట్టుకు వెల్లి ఆటొ లొ కుర్చుంది.. వెనక నుంచి నానమ్మ అడుగు లొ అడుగు వేసుకుంటు వచి ఆటొ అక్కింది.. హెమ ని జరగ మని చెప్పి కుమారి కూడ ఆటొ లొ కుర్చుంది.. సందీప్ తలుపుల కి తాళం వేసి వఛి ఆటొ దగ్గర నుంచున్నడు.. హెమంత్ ఆటొ డ్రైవర్ పక్కన సద్దుకున్నాడు.. సందీప్ ని చూసి ..’ ఎ రా.. చుస్థవే ఎక్కు ‘ అన్నడూ.. ‘ఒరె అన్నయా నీకు ప్లస్ లేదు.. నువ్వు వద్దులె పెళ్ళి కి ‘ అని హెమ సందీప్ ని ఆట పట్టిస్థుంది.. ‘నువ్వు నా వొల్లో కుర్చొ రా నాయన… ‘ అని నానమ్మ సందీప్ ని పిలిచింది.. ‘నేను నీ వొల్లొ కుర్చొను… దాన్ని దిగమను నేను సీట్లొ కుర్చుంట..’ అని అరిచాడు సందీప్.. ఇక లభం లేదుఅనుకోని ‘హెమా.. నువ్వు లెగువు.. అన్నయా నీకన్న పెద్ద వాడు కద.. వాడు కుర్చుంటాడు సీట్ లొ.. నువ్వు నా వొల్లొ కుర్చొ ‘ కుమారి హెమని లేపింది.. హెమ ఆటొ దిగింది.. నానమ్మ పక్కన కుమారి జరిగి కుర్చుంది… సందీప్ కి చూటు ఎచింది.. సందీప్ ఆటొ ఎక్కడు.. ‘ఈప్పుడూ నేను ఎలా అక్కను’ అని హెమ ఎడుపు మొహం పెట్టింది.. ‘ముందు ఎక్కు .. సద్దుకుంటె చోటు అదె దొరుకుతుంది’ అరిచాడు హెమంత్..
హెమ ఆటొ ఎక్కింది.. ఎంత సదుకున్న హెమ లోపలకి వెల్ల లేక పొయింది.. ‘సరె.. నువ్వు అన్నయ వొల్లొ కుర్చొ..’అని కుమరి తొందర చేసింది.. ‘నా వొల్లొ నా..’ గట్టిగ అరిచాడు సందీప్.. ‘ఈ పాటికి వెల్లిపొయె వాళ్ళం ..10 నిమిషాలలొ చేరుకుంటాం..’ అని హెమంత్ వెనక్కి తిరిగి సందీప్ ని హెమని కొపంగ చుసాడూ హెమంత్.. చేసేది లేక హెమ బుంగ మూతి పెట్టుకోని సందీప్ వొల్లొ కుర్చుంది.. ఈ ట్రాఫిక్ లొ అరగంట పైన పడుతుంది..అని సందీప్ కి చెమటలు మొదలయినాయ్.. పైగ తను వేసుకున్నది మాములు ప్యాంట్.. జింస్ అయితె ఎదొ రకం గా కవర్ చెయవఛు.. అమ్మే .. వద్దు వద్దు అని గ్ల చెసింది.. అని కుమరి వైపుకొపం గ చుసాడు సందీప్.. హెమ సందీప్ మూకాళ్ళ అంచులొ కుర్చుంది..
ఆటొ కదిలింది..

ఆటొ కదిలింది.. వీధి సందు లొంచి మైన్ రోడ్ మీద కి దూసుకెల్తుంది.. సందీప్ మొకాళ్ళ అంచులొ కుర్చున్న హెమ ఇబ్బంది సందీప్ కి అర్ధం అవుతుంది.. హెమ తన పూర్తి బరువు సందీప్ మీద వేయ లేదు.. హెమ పసుపు రంగు చుడిదార్ వెసుకుంది.. ఆటొ బ్రేక్ పడినప్పుడల్ల హెమ కింద కు జారటం మల్లి చుడిదార్ ని తన కుడి చేత్తొ తన పిర్రల కింద నుంచి పొనిఛి మెల్లగ సందీప్ మొకాళ్ళ అంచులొ సర్ద్దు కోవటం.. సందీప్ కి హెమ పడుతున్న బాధ చూసి పాపం అనిపిచింది.. నానమ్మ సీటులొ దాదాపు సగం ఆక్రమించింది.. కుమారి సందీప్ ని అత్తుకోని కుర్చోవలసి వచింది.. కుమారి ఎరుపు రంగు పట్టు చీరా జాకెట్టు వెసుకుంది.. తలలో మల్లెపూలు గుప్పెడు తోపింది.. �సర్ద్దుకొనికుర్చొవే.. అని కుమారి హెమ చేయిని పట్టుకోని వుంది..
సందీప్ మనసులో అమ్మని తిట్టుకుంట్టున్నాడు.. చెప్పితె వినదు.. జీంస్ వెసుకుంటె తన కస్టాలుసగం తీరేయి అని అనుకుంట్టున్నడు.. దాని కి కారణం లేక పొలేదు.. అసలె వయసులొ వున్నవాడు.. అందులొ చేతి లొ బుతు బొమ్మలు ఆడే నెట్ జెట్ స్పీడ్ లొ వుడే స్మార్ట్ ఫొన్ జమాన ఇది.. ఆడదాని వొంపు సొంపు చూసిన కళ్ళు, మది లొ చెరగని ఛాయలు.. ఎప్పుడు లేచిన మొడ్డను ఎలా సవరించాలో , సవరించే వారిని ఎలా పట్టాలో తెలియని అమాయకత్వం.. లేచిన మొడ్డను దాయలేని మామూలు పంట్ ను తిట్టు కుంటు వుండగ.. ఆటొ సడన్ బ్రేక్ పడింది.. సందీప్ ఒక్క సారిగ ముందుకు జారటం , హెమ పడకుండ తనను తాను కాపడు కోవటం లొ అనుకోకుండ తన గుద్ద వెనక్కి నెట్టటం , సందీప్ లేచిన మొడ్డ కు వోత్తు తగలటం అన్ని సెకెనులొ జరిగి పొయాయి..
�బాబు చూసి నడుపయ్య..� అని కుమారి అరిచింది.. �లేదమ్మ.. ఆ కార్ వాడు అడ్డం గ వఛడు..� అన్నడు ఆటో వాడు.. �టాఫిక్ బాగ వుంది .. సిగ్నల్ పడితె బళ్ళూ బారులు తీరుతున్నై.. అసలుకె లేటు అందులొ ఈ ట్రాఫిక్..� అని హెమంత్ కసురుకుంట్టున్నడు.. �సార్.. మైన్ రోడ్ కాకుండ పక్కన వేరే దారి వుంది.. కాక పొతె రోడ్ కొద్దిగ బాగొదు.. కని ట్రాఫిక్ వుండదు.. అటునుంచి పోనిమంటారా..� అని ఆటొ వాడు హెమంత్ ని అడిగాడు.. �ఆ పని చెయి నాయన… ఈ ట్రాఫిక్ లొ పొగ పిల్చలేక పొతున్న..� అని నానమ్మ అడిగింది.. హెమంత్ కూడూ సరె అన్నాడు.. సందీప్ తన లేచిన మొడ్డ హెమ కి తగలటం హెమ కి తెలిసిందా.. లేదా అని హెమ మొహం వైపు చుడటాని కి ట్రై చెస్తున్నడు.. కాని హెమ వీపు వాలుగ కుర్చోటం తో మొహం సరిగ్గ కనపడటం లేదు.. �హెమ ఎం అనుకుంట్టుంది.. తన మొడ్డ తగిలింది హెమ కి తెలిసిందా.. అసలు.. మొడ్డ � అది లేవటం హెమ కి తెలుసా.. � ఇన్ని ప్రస్నల తో సందీప్ కి చెమటలు మొదలయ్యయి.. ఈ లోపు ఆటొ ఒక్కసారిగ �U� టర్న్ తీసుకొవటం తొ సందీప్ మోచేయ్యి కి మెత్తగా సున్నితంగా ఏదొ తగిలింది.. తన మొడ్డ హేమ గుద్ద లకి గుద్దింది అన్న టెంషన్ లొ వున్నసందీప్ కి కొత్త కంగారు మొదలయింది.. అదీ �అమ్మ నడుము�..

2 Comments

  1. Excellent continue

  2. Super story

Comments are closed.