సింధు 4 346

అంటూ అరుస్తున్నాను వాడు నన్ను అలాగె పట్టుకొని పైకి లేచాడు నేను నా కాళ్ళని వాడి నడుము చుట్టు లంకె వేసి పట్టుకున్నాను వాడు నడుచుకుంటూ గొడ దగ్గరకి తీసుకెల్లి గొడకి ఆనించి నా సన్నులని పిసుకుతూ దెంగుతున్నాడు హ……… మ్మ మెల్లిగా ఎందుకుడురా మెల్లిగారా నొప్పెస్తుంది వెనక చ్ప్తె వినవె మెల్లిగా అంటూ అరుస్తున్నాను నా పెదాలని వాడి పెదాలతొ మూసేసి కసి కసిగా దెంగుతున్నాడు గట్టిగా ఒక పది పొట్లు పొడిచి నన్ను కింద దింపాడు నన్ను వంగొ పెట్టి నా వీపు మొత్తం తడుముతూ నా మీదకి వంగి నా సన్నులని అందుకొని పిసుకుతూ వాడి మొడ్డని వాటంగా నా పూకులొ దింపాడు నా సన్నులని పిసుకుతూ నా మెడ మీద ముద్దులు పెడుతూ నాలుకతొ నాకుతూ చినగా కొరుకుతూ దబి దబి మని దెంగుతున్నాడు వాడి మొత్త నా కిందకి తగిలినప్పుడల్ల తపక్ తపక్ మంటూ సౌండ్ వస్తుంది వాడు పైకి లేచి నా పిర్రలని పిసుకుతూ వాటి మీద చరుస్తూ సివమెత్తిన వాడిలా దెంగుతున్నాడు అబ్బా ఎక్కడ నేర్చావురా ఇరగదీస్తున్నావు కాని నీ వదినను కుల్లపొడు వదిన ఎముందె నీపుకు దెంగిన కొద్ది గెంగాలనిపిస్తది అంటూ లంజా నీయమ్మ ఎముందె ఎంటూ అరుస్తూ ఊగుతున్నాడు హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ మ్ మ్ మ్ మ్ హ్ హ్ హ్ అని మూలుగుతూ కార్చెసుకున్నాను వాడు నా నడుముని వాటంగా పట్టుకొని పిసుకుతూ లాగి లాగి దెంగుతున్నాడు నా జుట్టుని వాడి చేతిలొకి తీసుకొని గుర్రపు స్వారీ లాగా దెంగుతున్నాడు అబ్బా ఎంతసేపు కార్చుకొర త్వరగా నా నడుము నొస్తుంది అన్నాను వదిన ఆగవె అంటూ నా పిర్రలని పిసుకుతూ వాటి మీద కొడుతూ దెంగుతున్నాడు నా నడుము మీద చేతులు వేసి నొక్కుతున్నాడు అబ్బా నడుము నొస్తుందిరా ఎదవ అన్నాను వాడు ఇంకా నొక్కాడు వదులురా ఎన్నాను వాడు నా మీదకి వంగి నా సన్నులని పిసుకుతూ నా మెడ మీద కొరుకుతూ నా పూకులొపల కార్చేసాడు

నా మీది నుండి లెచి సొఫా మీద కుర్చున్నాడు వెల్లి ఫ్రెష్ అయిరా అన్నాను వాడు వాడి రూంలొకి వెల్లాడు నేను మాబాత్ రూంలొకి వెల్లాను బాత్ రూంలొకి వెల్లి షవర్ ఆన్ చేసి దాని ముందు నిల్చున్నాను నీళ్ళు నా తల మీది నుండి ఒంటి మీదకి జారి కింద పడుతున్నాయి.సబ్బు తీసుకొని నా ఒంటికి రాసుకొవడం మొదలు పెట్టాను నా సన్నుల మీద రాయగానె కొద్దిగ నొప్పెసింది అవి సన్ని చేతిలొ నలిగి కింది పొయాయి మెల్లిగా పూకులొ వేలు పెట్టి సన్ని కార్చినదంతా తీసెసాసు నా ఒంటిని మొత్తం సబ్బుతొ కడిగి బయటకి వచ్చి చీర కట్టుకొని తల తుడుచుకుంటూ బయటకి వచ్చాను సన్ని టి.వి చూస్తు కూర్చున్నాడు నన్ను చూసి నా దగ్గరకి వచ్చి అబ్బా వదిన నిన్ను ఇలా చుస్థుంటె నాలొ మల్లి కొరిక పుడుతుంది అని నా నడుముని పట్టుకొని పిసుకుతూ పెదాలని వాడి పెదాలతొ మూశెసాడు నేను వాడిని దూరం తొసాను రాత్రి నుండి నలిపెస్తున్నావు నాకు ఒపిక లెదు అన్నాను ప్లీస్ వదిన ఒక్కసారి అన్నాడు అబ్బొ నావల్ల అస్సలుకాదు అన్నాను నా మాట వినకుండా నాదగ్గరకి వచ్చాడు ఇంతలొ బెల్ మొగింది నేను సన్నిని తొసుకుంటూ వెల్లి డొర్ ఒపెన్ చేసాను అరుణ్ వచ్చాడు నేను లొపలకి రమ్మన్నాను సన్ని నేను పక్క పక్కన కూర్చున్నాము అరుణ్ పక్క సొఫా చైర్ లొ కుర్చున్నాడు అరుణ్ టి.వి చుస్తున్నాడు ఎంటి ఇలా వచావ్ అని అడిగాను అమ్మా ఊరికి వెల్లింది ఇంట్లొ బొర్ ఖొడుతుంది అందుకె వచ్చాను అన్నాడు సరె అన్నాను వాడు నాతొ మీట్లాడుతూ ఉన్నా వాడి చూపు మాత్రం నా సన్నుల మీద ఉంది సన్ని ఫొన్ మొగె సరికి ఫొన్ తీసుకొని బయటకి వెల్లాడు అరుణ్ ఎంటా చూపు అన్నాను సిందు ప్లీస్ ఒక్కసారి అన్నాడు అమ్మొ నా వల్ల కాదు నిన్న మనం చెసునెటప్పుడు సన్ని చూసాడు ఇప్పుడు నేను వాడి చేతిలొ ఉన్నాను వాడు అసలు ఒప్పుకొడు అన్నాను సన్ని బయటకి వెల్లినప్పుడు అని అడిగాడు.సన్ని బయటకి వెల్లడం లేదు అన్నాను ప్లీస్ సిందు ఎదొ ఒకటి చేయు ఒక్కసారి మాత్రమె అని అడిగాడు సరె అడిగి చూస్తా అన్నాను ఎంతైన నాకు కన్నెరికం చేసిన వాడు కదా.కాని వాడు ఒప్పుకొకుంటె నన్ను విసిగించద్దు అన్నాను సరె అన్నాడు సన్ని ఫొన్ మాట్లాడెసి లొపలకి వచ్చాడు నేను నా బెడ్ రూంలొకి వెల్లి సన్నిని పిలిచాను సన్ని లొపలకి వచ్చి అరుణ్ బయట ఉన్నాడు పర్లెదా అన్నాడు దెనికి అన్నాను ఒక రౌండ్ కొసం వేసుకుందాం అని పిలిచావుగా అన్నాడు నికెప్పుడు అదెనా అన్నాను అది కాదా మరి ఎందుకు పిలిచావు అన్నాడు ఒకటి అడుగుత ఎమనుకొకు అన్నాను ఎంటి అని అడిగాడు అది అదీ అంటూ ఉంటె అబ్బా చెప్పు వదిన అన్నాను అరుణ్ ఒక్కసారి అని అడిగాడు అని చెప్పాను నీకు నిన్ననె చెప్పాను కద వదిన ఇక ఇలాంటి వేషాలు వద్దు అని గట్టిగా అన్నాడు నేను చెప్పాను కుదరదు అని మరీ మరీ అదుగుతున్నాడు ఎమైన నాకు కెన్నెరికం చెసినవాడు కదా అన్నాను నువ్వు ఎన్ని చెప్పిన నేను ఒప్పుకొను అన్నాను ఒక్కసారె అంటున్నాడు మల్లి అడగడంట అయిన నువ్వు వెల్లక మల్లి నాకు తొడు వాడెగా అన్నాను నేను అదె చెప్తున్నాను నేను వెల్లక వాడితొనె కదా అప్పటివరకు ఒపిక పట్టమను అన్నాను అంత వరకు ఆంగెలా లేడు అన్నాను ఒక పని చెద్దం నువ్వు ఒప్పుకుంటె వాడి గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని నికొసం పంపిస్తాడు అన్నాను నికెమయిన పిచ్చి పట్టిందా వాడు వాడి గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని ఎందుకు పంపుతాడు అడుగుతాను ఒప్పుకుంటె సరి లెదంటె లేదు అన్నాను సరె అన్నాడు కాని ఒక కండిషన్ ఎంటి వాడు ఒప్పుకుంటె ఫస్ట్ నేను మీ ఇద్దరితొ చేయాలి అస్ తరువాతనె నువ్వు వాడితొ చేయు అన్నాడు నువ్వు వాడితొ చెసెటప్పుడు వాడి గర్ల్ ఫ్రెండ్ నాతొ ఉండాలి అన్నాడు సరె కాని ఇద్దరితొ చేస్తావా అన్నాను అవును అన్నాడు సరె నేను అడిగి చేప్తా అన్నాను.అయినా అన్న ఉంటాడుగా ఇంట్లొ రాత్రికి కుదరదుగా అన్నాను అరుణ్ వాల్ల ఇంట్లొ ఎవెరు లేరు అన్నాను సరె అన్నాడు నేను బయ్టకి వచ్చి సొఫాలొ కుర్చున్నాను ఎమన్నాడు ఒప్పుకున్నాడా అని ఎక్సైట్ అవుతూ అడిగాడు ఒప్పుకున్నాడు కాని నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని వాడికి ఇవ్వాలి మల్లి నువ్వు నాతొ చెసెటప్పుడు నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ వాడితొ ఉండాలి అన్నాను నాకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదు అని నీకు తెలుసు కదా అన్నాడు ఎదొ ఒకటి చెప్పి ప్రియాని ఒప్పించు అన్నాను ప్రియా అయితె ఒ.కె అన్నాడు అవును అన్నాను అయితె నేను దానిని తీసుకొస్తాను అన్నాడు ఎలా తీసుకొస్తావు అన్నాను దానికి కాస్తా డబ్బు పిచ్చి దానితొ నేను మాట్లాడుతా అన్నాడు మరి దానిని వీడికి ఇచ్చె బదులు నువ్వె చెయొచ్చుగా అన్నాను నాకు నువ్వు కావాలి ప్రియా కాదు అన్నాడు ఇంతలొ మావారి నుండి ఫొన్ వచ్చింది ఫొన్ ఎత్తగానె త్వరగా బట్టలు సర్దు నేను నాలుగు రొజులు చెన్నై వెల్లలి ఆఫిస్ పని ఉంది అన్నాడు సరె అని ఫొన్ పెట్టెసాను అరుణ్ ప్రియా నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అని మర్చిపొకు అన్నాను ఇంకొటి ఫస్ట్ ప్రియాని నన్ను కలిపి చేస్తాడంటా ఆ తరవాతనే నువ్వు నాతొ చెయొచ్చు అని చెప్పాను వాడు సరె కాని ఎప్పుడు ఎక్కడా అని అడిగాడు ఈరొజె నైట్ కి ఫస్ట్ మీ ఇంట్లొ అనుకున్నాను ఖాని ఇప్పుడె మావారు చెప్పాడు ఈరొజు మావారు చెన్నైకి వెల్లాలంటా కాబట్టి మాఇంట్లొనె అన్నాను ఎదొ ఒకటి చేసి ప్రియాని తీసుకురా అన్నాను గుర్తు పెట్టూకొ ప్రియా ఇక్కడె రెండు రొజులు ఉండెలా తీసుకురా అన్నాను ఎందుకు అని అడిగాడు రెండు రొజులు ఉంటె సన్ని ప్రియా నువ్వు నేను అన్నాను సరె అని బయటకి వెల్లాడు పది నిమిషాలలొ మావారు వచ్చి హడావిడి చెసి చెనైకి బయలుదెరాడు మావారు వెల్లగానె సన్ని వచ్చి నన్ను వెనక నుండి వాటెసుకున్నాడు నా నడుముని పట్టుకొని పిసుకుతూ నా మెడ మీద ముద్దులు

2 Comments

  1. సింధు 5 send

  2. Ramakrishna Gopireddy

    Next part post cheyandi

Comments are closed.