సింధు 4 345

రాత్రి మొత్తం ఉదయం టిఫిన్ కూడా చెయకుండా నా మూడు బొక్కలని పది సార్లు ఎంత చెప్పినా వినకుండా వాచెలా చెసాడు మద్యనం ఒంటి గంటలకి రూం నుండి బయటకి వచ్చాము నాకు బాగ ఆకలి అవుతుంది అని చెప్పాను సరె అని రెస్టారెంట్ కి తీసుకెల్లాడు బిర్యని ఆర్డర్ ఇచ్చాము బిర్యణి రాగానె త్వరగ తినెసాము టైం 2:30 అయింది అయినా అరుణ్ వాల్లు రాలెదు వీల్లు ఈంక రావడం లేదు 2 గంటలకి రావాలి అన్నాడు కదా అని అన్నాడు కుమార్ నెను టైం వేస్ట్ చెస్తున్నా అన్నాడు దెనికి అని అడిగాను మనం వచ్చి గంటకి పైన అయింది టైం అయినా వీల్లు రాలెదు అన్నాడు అలా అనడమె ఆలస్యం వాల్లు రావడం చూసాను అదిగొ వస్తున్నారు అన్నాను ఒకరి నడుము మీద ఒకరు చెతులు వేసుకొని అచ్చం బార్య భర్త లాగా వచ్చి మాకు ఎదురుగా కుర్చున్నారు ఏమిరా ఇది 2 గంటలకి రావాలి అని చెప్పి ఇంత లేట్ చేసారు అన్నాడు ఎక్కడరా ప్రియా ని వదలడానికి మనసు రావడం లెదురా అన్నాడు నాకు అంతె రా సిందు ని అసలు వదల బుద్ది కావడం లెదు అన్నాడు ఏరా ఇంతొ రొజు కంటిన్యు చెద్దమా అని అడిగాడు కుమార్. నాకు అలాగె ఉంది కాని ఈరొజె మన ట్రిప్ ముగుస్తుంది కదా అన్నాడు అరుణ్ అవును రా నాకు అసలె గుర్తు లెదు అన్నాడు కుమార్ అరుణ్ ప్రియా కొసం మల్లి బిర్యణి ఆర్డర్ ఇచ్చాము వాల్లు తినె సరికి టైం 3:30 అయింది సరె వెల్దాం పదండి 4:30 కి ట్రైన్ బయలు దెరుతుంది మనం రూం కి వెల్లి మల్లి త్వరగ స్టెషన్ కి వెల్లాలి అన్నాడు అరుణ్. అందరన్ లేచాము కుమార్ నన్ను కౌగిలించుకొని మిస్ యు అని చెప్పి వాడు లెనప్పుడు పిలుస్తావు కదూ అని మెల్లిగా నా చెవిలొ అడిగాడు తప్పకుండాని చెప్పాను నన్ను ముద్దు పెట్టుకొని వదిలాడు అరుణ్ కూడా ప్రియా ని ముద్దు పెట్టుకొని వదిలాడు అరుణ్ నెను మా రూం లొకి వెల్లి బ్యాగ్ సర్దుకొని బయటకి వచ్చాము కుమార్ ప్రియ వాల్లు కూడా వచ్చారు అందరం కలిసి క్యాబ్ మాట్లాడుకొని స్టెషన్ కి వెల్లము టైన్ ఎక్కి బయలుదెరాము మరుసటి రొజు ఇంటికి చేరుకున్నాము ఇంటికి రాగానె పడుకున్నాను గొవ కి వెల్లిన దగ్గర నుండి సరిగ నిద్ర లెకపొయెసరికి త్వరగా నిద్ర పట్టెసింది కాలింగ్ బెల్ మొగితె ఎవరబ్బా అనుకుంటూ వెల్లి డొర్ ఒపెన్ చేసాను చెసి చూసెసరికి ఎదురుగా నా మరిది నా మరిది పేరు సన్ని పొడుగ్గా అందంగా మంచి ఫిజిక్ తొ ఉంటాడు చాల తెలివైన వాడు ఇంటర్ అయిపొయింది సర్ప్రైజ్ అన్నాడు ఎలా ఉన్నారు వదినా అని అడిగాడు నేను షాక్ లొంచి తెరుకొని బాగున్నాను నువు ఎలా ఉన్నావు లొపలకి రా అని పిలిచాను లొపలకి వచ్చి సొఫా లొ కుర్చున్నాడు అత్తమ్మ మమయ్య వాల్లు బాగున్నారా అని అడిగాను బాగున్నారు అని చెప్పాడు వెల్లి కాళ్లు చెతులు కడుక్కొ అన్నాను సరె అని లెచి బాత్ రూం కి వెల్లాడు నేను వంటింటిలొకి వెల్లి టీ పెట్టుకొని వచ్చాను సన్ని బయటకి వచ్చాడు వచ్చి సొఫా లొ కుర్చున్నాడు టీ ఇచ్చి ఇంకా ఎంటి సంగతులు అని అడిగాను ఎముంది వదిన ఇంటర్ అయిపొయింది హాలిడెస్ కదా ఇక్కడ ఒక 15 రొజులు ఉండి పొవాలని వచ్చాను అన్నాడు అంటె 15 రొజులు అరుణ్ ని రావద్దని చెప్పలి అనుకున్నాను మనసులొ అప్పుడె సింధు అంటూ అరుణ్ వచ్చాడు వీడికి నూరెల్లు అనుకున్నను మనసులొ అరుణ్ సన్ని ణి చూసి ఎవరు అన్నట్టు సైగ చెసాడు సన్ని దిస్ ఇస్ అరుణ్ మన పక్కన వాట లొ ఉంటాడు అరుణ్ దిస్ ఇస్ సన్ని నా మరిది అని పరిచయం చేసాను అరుణ్ మొహం వాడి పొయింది కూర్చొ అరుణ్ అన్నాను అరుణ్ కూడా సొఫాలొ సన్ని పక్కన కుర్చున్నాడు ఎంచెస్తావు అని అరుణ్ సన్ని ని అడిగాడు ఇంటర్ అయింది అని చెప్పాడు నువు అని అరుణ్ ని అడిగాడు ఇంజనీరింగ్ చెస్తున్నా అని చెప్పాడు సరె మీరు మాట్లాడుకొండి నేను వెల్తాను అని అరుణ్ వెల్లిపొయాడు నెను సన్ని మాట్లాడు కుంటూ కుర్చున్నాడు కాసెపటికి మావారు వచ్చారు సన్ని చూసి ఎప్పుడు వచ్చారురా అని అడిగాడు ఇందాకనె వచ్చాను అన్నాడు సన్ని పరిక్షలు అలా రాసావు అని అడిగారు మావారు సుపర్ 90% గ్యారంటి అన్నాడు సన్ని గుడ్ అన్నారు మావారు సరె మీరు వెల్లి ఫ్రెష్ అయి రండి నేను డిన్నెర్ ప్రిపర్ చెస్తా అన్నాను సరె అని మావారు బెడ్ రూం కి వెల్లారు నేను వంటింటిలొకి వెల్లి డిన్నెర్ చేయడం మొదలు పెట్టాను సన్ని టి.వి చుస్తూ కుర్చున్నాడు 15 నిమిషాల తరువాత మావారు బయటకి వచ్చి సన్నితొ కబురులు చెప్తూ కుర్చున్నారు నేను 20 నిమిషాలలొ వంట పూర్తి చెసి అన్ని డైనింగ్ టెబల్ మీద సర్దాను సన్ని మవారు వచ్చి కుర్చున్నారు నెను వాళ్లకి వడ్డించాను నువ్వు కూడా తిను వదిన అన్నాడు సన్ని అన్నాడు. లెదు మీరి తిన్నాక తింటా అన్నాను వద్దు మాతొనె తిను అన్నాడు మల్లి. మావారు కూడా కూర్చొ అన్నారు సరె అని నేను కూడా వాల్లతొ తినెసాను అన్ని సర్దెసి వచ్చి సొఫాలొ కూర్చున్నా కాసెపు ముగ్గురం కాసెపు మాట్లాడుకొని పడుకొవడానికి వెల్లాము బెడ్ రూం లొకి వెల్లాక ఎప్పుడు వచ్చావు అని అడిగారు మావారు ఉదయం వచ్చాను అని చెప్పాను ఎలా జరిగింది అని అడిగారు బనె జరిగింది అని చెప్పాను సరె సన్ని ఉన్నన్ని రొజులు కాస్తా జాగ్రత్త వాడు చాల తెలివైన వాడు అన్నారు సరె అని చెప్పాను ఇద్దరం పడుకున్నాము ఉదయం లేచి నెను ఫ్రెష్ అయి బయటకి వచ్చాను సన్ని టి.వి చూస్తూ కుర్చున్నాడు ఎప్పుడు లెచావు అని అడిగాను నెను లెచి గంట అవుతుంది అన్నాడు ఎంటి అంత త్వరగ ఎందుకు లెచావు అని అడిగాను ఇంటి దగ్గర ఉదయమె లెస్తాను అందుకె ఇక్కడ కూడా ఉదయమె లెచాను అన్నాడు టీ తాగుతావా అని అడిగాను తాగుతా అన్నట్టు తల ఉపాడు నేను కిచెన్ లొకి వెల్లి టీ చెసుకొని వచ్చాను టీ సన్ని కి ఇచ్చి కూర్చొని నేను కూడా టి.వి చుస్తున్నాను ఎరొజు ప్లాన్ ఎంటి అని అడిగాను సన్ని ని బిర్లా మందిర్,చార్ మినార్ చూసి వస్తాను అన్నాడు నేను కూడా వస్తాను అన్నాను వద్దు వదిన నేను వెల్లి వస్తాను అన్నాడు సరె నీ ఇష్టం అన్నాను టిఫిన్ చెస్తాను తిని వెల్లు అన్నాను సరె అన్నాడు సన్ని నెను వెల్లి మావారిని లేపి టిఫిన్ ప్రిపెర్ చెయడానికి వెల్లాను ఒక

2 Comments

  1. సింధు 5 send

  2. Ramakrishna Gopireddy

    Next part post cheyandi

Comments are closed.