సింధు 4 345

నొక్కుతున్నాను సన్ని కిందకి జరిగి నా నడుము చుట్టు నాకుతూ ముద్దులు పెడుతూ పెదాలతొ తడుముతున్నాడు బొడ్డు మీద నాకుతూ చిన్నగ కొరుతున్నడు నా లంగా నాడ దగరకి వచ్చి ముద్దులు పెడుతూ నాలుకతొ నాకుతూ మెల్లి మెల్లిగ పకి జరుగుతు బొడ్డు దగ్గరకి వచ్చి నాకుతూ ఇంకా పైకి జరుగుతూ సన్నుల దగ్గరకి వచ్చి సన్నులు మొత్తం నాకుతూ పైకి వచ్చి మెడ మీద కూడా నాకుతున్నాడు మెల్లిగ కిందకి జరిగి నా లంగా నాడని పట్టుకొని లాగి లంగని కిందకి జరుపుతూ విప్పెసి పక్కకి విసిరెసాడు మెల్లిగ పైకి జరిగి నా ప్యాంటి మీది నుండె పూకు మీద ముద్దు పెట్టాడు నా ఒల్లు మొత్తం జివ్వుమంది ంఎల్లిగా మొత్తం కిందకి వెల్లి నా కుడి కాళి బొటన వేలి మీద ముద్దు పెట్టాడు నా కాళి అన్ని వేళ్ల మీద ముద్దు ప్పెడుతూ మెల్లిగా పెదాలతొ తడుముతూ బొటన వేళి దగ్గర నుండి మెల్లిగా పైకి జరుగుతూ నా పిక్కలని తడుముతూ ముద్దులు పెడుతూ తడల దగ్గరకి వచ్చి పిసుకుతూ నాకుతూ కొరికాడు. అబ్బా మెల్లిగా అంత గట్టిగా కొరకకు అన్నాను మొత్తం తొడని నాకుతూ ముద్దులు పెడుతూ నాలుకతొ పూకు వరకు వచ్చాడు మల్లి కిందకి జరిగి నా ఎడమ కాళి బొటన వేళి మీద ముద్దు పెట్టాడు వాడి నాలుకతొ నాకుతూ పైకి జరుగుతు పిక్కలని పిసుకుతూ నాకుతూ తొడ దగ్గరకి వచ్చి తొడని పిసుకుతూ తొడ మొత్తాన్ని నాకుతూ కొరికాడు.మెల్లిగా నొప్పెదుతుంది రా అన్నాను తొడ మొత్తాన్ని నాకుతూ నా పూకు దగ్గరకి వచ్చాడు నా ప్యాంటిని మెల్లిగా జరుతుపూ విప్పెసాడు వాడు పైకి లేచి వాడి ప్యాంట్ ని విప్పెసి డ్రాయర్ కూడా విప్పేసాడు అప్పుడు కంట పడింది వాడి మొడ్డ నరాలు తెలి పెద్దగా చాలా లావుగా ఊగుతూ ఉంది దానిని చూడగానె నా నొట్లొ తడి ఆరిపొయింది నాడు నా కాళ్ళ మద్యలొ చేరి పూకుని చూస్తూ వదిన మొత్తం గీక్కొని వచావ అండిగాడు నా కళ్ళలొకి చూస్తా నేను సిగ్గుపడుతూ అవును అని తల ఉపాను మెల్లిగా నా పూకు దగ్గరకి వచ్చి వాసన చూసాడు నీ పూకు వాసన బాగుంది వదిన వాడి నాలుకని నా పూకుకి తాకిచాడు నాలొ నరాలు జివ్వుమన్నాయి స్ స్ స్ స్ అంటూ మూలుగులు బయటకి వచ్చాయి నాలుకని పూకు మీద పైకి కిందకి రాసాడు నా నిలువు పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ చిన్నగా పంటి గాట్లు పెడుతున్నాడు స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ మెల్లిగా రా ప్లీస్ రా ఆలా చేయకు అబ్బా హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ అనె మూలుగులు నా నొటినుండి వస్తున్నాయి నా తొడలని పట్టుకొని వాడి నాలుకని నా పూకు లొపలకి తొసాడు నా పూకు గొడలని నాలుకతొ తడుముతూ పూకులొ నలుకని ఆడిస్తున్నాడు నలుకని బయటకి తీసి నాలుకతొ నా క్లిటొరియస్ ని తాకాడు క్లిటొరియస్ ని నొటిలొకి తీసుకొని లెదాలతొ పట్టుకొని లాగి వదిలాడు నాలొ కసి తారా స్తాయికి చేరింది వాడి తలని నా పూకుకి నొక్కుతూ నా నడుముని పైకి లెపాను స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్*మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ హమ్మ హమ్మ హమ్మ అంటూ అరుస్తూ చివరికొచ్చాను వాడు సడెంగా నన్ను వదిలేసాడు నేను ఎమిటా అని వాడిని చూసాను నీకు అప్పుడె కారనివ్వను వదిన నిన్ను నా కసి తీర అనుభవించాక నీకు కారనిస్తాను అన్నాడు వాడి మాటలకి నాకు సిగ్గెసింది వాడు నా తొడలని వాడి పెదాలతొ తడుముతూ ముద్దులు పెడుతూ నాలుకతొ నాకుతూ నా పూకు దగ్గరకి వచ్చి పూకులొకి నలుకని తొసి పూకులొ నలుకని ఆడిస్తున్నాడు స్ స్ స్ హ్ హ్ హ్ హ్ స్ స్ హమ్మ హ్ హ్ స్ స్ హమ్మ పిచ్చెక్కిస్తున్నవురా హమ్మ హమ్మ స్ స్ హ్ హ్ హ్ స్ స్ అంటూ అరుస్తూ వాడిని గట్టిగా నా పూకుకి అదుముకున్నాను వాడు మొత్తం నా పూకుని నాకుతూ క్లిటొరియస్ ని నాకుతూ లాగి వదిలాడు మెల్లిగా పైకి వచ్చి నా పెదాలని వాడి నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ వాడి నాలుకని నొటిలొకి తొసి నా నాలుకతొ ఆడుతూ నా సన్నులని గట్టిగా పట్టుకొని పిసుకుతూ చను మొనలని పట్టుకొని నలుపుతూ లాగి వదిలాడు వాడి నన్ను బొల్రా పడుకొ పెట్టి వాడి చేతులని నా వీపు మీద వేది నా వీపు మొత్తం రాస్తూ నా మెడ వెనక ముద్దులు పెడుతూ నాలుకతొ నాకుతూ వీపు మొత్తం ముద్దులు పెడుతూ నాలుకతొ నాకుతూ పిర్రల దగ్గరకి వచ్చి పిర్రలని పిసుకుతూ నాకుతూ పిర్రలని కొరికాడు పిర్రల మద్య లొ నాలుకని దూర్చి నక్కాడు మెల్లిగా కిందకి వచ్చి నా కాళ్ళు మొత్తం ముద్దులు పెడుతూ నాలుకతొ నాకుతూ పాదాల వరకు వెల్లాడు మెల్లిగా ముద్దులు పెడుతూ పైకి వచ్చి వీపు మీద ముద్దులు పెడుతూ నాలుకతొ కిందకి చేతులు పెట్టి న సన్నులని పిసుకుతూ పెదాలతొ నా వీపు మొత్తం తడుముతున్నాడు వాడి చేష్టలకి నా కన్నులు మూసుకు పొతున్నయి నన్ను వెల్లకిలా తిప్పి నా పెదాలని వాడి పెదాలతొ పట్టుకొని చీకుతూ చేతితొ వాడి మొడ్డని పట్టుకొని నా పూకు మీద పైకి కిందకి రాసాడు స్ స్ స్ స్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ అంటూ మూలుగుతున్నాను వాడి మొడ్డని నా పూకు మీద మెల్లిగా పైకి కిందకి రాస్తున్నాడు కాని లొపలకి తొయడం లేదు నేను ఎంటి అని కను బొమ్మలు పైకి ఎగిరేసి అడిగాను నువ్వు చెప్పెదాక లొపలకి తొయను అన్నాడు ఎం చెప్పాలి అన్నాను ‘మరిది నీ వదిన పూకులొకి నీ మొడ్డని తొయు ‘ అను అన్నాడు ప్లిస్స్ రా నన్ను ఉడికించింది చాలు అన్నాను నేను చెప్పింది చెప్తె గాని తొయను అన్నాడు నువ్వు మొండొడివి రా అని మరిది నీ వదిన పూకులొకి నీ మొడ్డని తొయు రా పిలెస్ అన్నాను ఒక్కసారిగా వాడి నడుముని కిందకి తొసాడు అంతె బిగుతుగా వాడి మొడ్డ నా పూకులొకి దిగింది అ…….. మ్మ….. ఆని గట్టిగా అరిచాను ఎమయింది వదిన అన్నాడు అంత పెద్ద దానిని ఒక్కసారిగా తొసెసరికి నొప్పెట్టింది అన్నాను అరుణ్ ది ఇంత ఉండదా అని అడిగాడు నీదాంట్లొ సగం ఉంటది అన్నాను పొడువులొనా లావులొనా అని అడిగాడు రెండింటిలొ అని చెప్పాను వాడి మొడ్డని బయటకి లాగి మల్లి ఒక్కసారిగా లొపలకి తొసాడు మల్లి అ……… మ్మ…అని అరిచాను మెల్లిగా రా అన్నాను నేను గట్టిగానే చేస్తా అంటూ నా సన్నులని పిసుకుతూ వేగంగా దెంగడం మొదలు పెట్టాడు నా సన్నులని గట్టిగా పట్టుకొని పిసుకుతూ పెదాలని చీకుతూ నా పూకులొ వాడి మొడ్డని వేగంగా ఆడిస్తున్నాడు నేను నా చేతులని వాడి పిర్రల మీద వేసి నొక్కుతున్నాను కిందకి వంగి నా పెదాలని వాడి నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ కొరుకుతూ వేగంగా ఆడిస్తున్నాడు వాడు లేచి నన్ను పక్కకి తిప్పి నా వేనక చేరి వాడి ఎడమ కాలుని నా మీద వేసి కింది నుండి వాడి మొడ్డని నా పూకులొకి తొసాడు నా పూకు పెదాలని చీల్చుకుంటూ చాలా బిగుతుగా నా పూకులొకి చొరబడింది హ…… మ్మ……..

2 Comments

  1. సింధు 5 send

  2. Ramakrishna Gopireddy

    Next part post cheyandi

Comments are closed.