ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 3 87

నీ పేళ్ళం అందం చూసి ఎవరైనా ఎగరేసుకు పోతాడనా? మీ భయం అని మరల చిలిపి గా అన్నాను.. మా వారు కూడా.. చిలిపి గా.. ఆ మహనుభావుడేవరో.. కాని.. నన్ను ఈ అందాల రాక్షసి నుండి రక్షించినట్లు అవుతాది.. నేను రాక్షసినా అంటు ఆయన మీద పడ్డాను ఆయన నన్ను తన కౌగిలిలో బంధించి.. ఈ అందాల రాక్షసి నా సోంతం.. నా రాక్షసి కోసం ఎమైనా చేస్తాను.. అంటు నా అదరము పై తన అదరముల తో చూంబించారు..

నీ ఇష్టం శైలు.. నీ సంతోషమే నా సంతోషం అంటు.. ఆయన కాలేజ్ చదవటాని కి అనుమతి ఇవ్వటం తో నేను కూడా చాలా ఆనందం తో.. ఆయనకు పూర్తిగా సహకరించాను.. తన నోటి తో నా దిమ్మ చూంబించారు.. నాలో నిగిడిన కోరిక ఒక్క సారిగా బుసలు కోడుతుంది.. ఆయన అలా నా బిళ్ళ ని చూంబిస్తుంటే.. నేను తట్టుకో లేక అది అలా.. నాకరా.. హా.. అది.. అలానే.. ఇంకా.. ఇంకా.. హ.. లోపటికి తోయరా లంజ కోడక అంటు.. అరుపులు, ములుగులు పేట్టాను.. అలా ఆయన తన నాలుక తో నా బిళ్ళ ని పావనం చేస్తుంటే.. ఎదో తేనియని భితి, ఆనందం, భావప్రాప్తి కలకసాగింది.. తట్టు కో లేక పోతున్నాను.* నీ దడ్డుని నా దిమ్మ లోని దించి.. నా దిమ్మని దంచరా మగడా అంటు.. అరిచాను..

ఆయన దడ్డు నా బిళ్ళ లోపటికంటు తోసి దంచుతుంటే.. ఆహ.. హ.. హం.. అది.. అలా.. దేంగరా.. మగడా.. నీదే.. ఈ బిళ్ళు తీసుకో.. నీకు నచ్చింది చోసుకోరా నా బిళ్ళని అంటుంటే.. రేచ్చిపోయి.. మరి దేంగారు.. ఆయన దడ్డు లో ని రసాలన్నీ.. నా బిళ్ళ లోకి నింపి తృప్తి గా నా చన్నుల మీద పడుకున్నారు.. ఆ రోజు.. రోజు కంటే బాగా దేంగారు.. నేను కూడా తృప్తి గా ఆయనను పేన వేసుకుని పడుకున్నాను.. మరుసటి రోజు మా వారు.. తన బండి మీద ఊరికి దూరంగా సూవిశాలగా ఉన్న ఎకైక ప్రైవేట్ డిగ్రీ కాలేజ్ లో జాయిన్ చేసారు.. ఆ చూట్టు పక్కల 50 కిలోమిటర్ల పరిధి లో ఏ కాలేజ్ లేక పోవటం తో.. ఆ కాలేజ్ కి డిమాండ్ ఎక్కవ..

రేండు రోజుల తరువాత.. నాకు నడక అలవాటు వలన మా వారిని షాప్ కి పంపించి.. బాబుని అత్తయగారిని చూడమని నేను మొదటి రోజు కాలేజ్ కి వేళ్ళాను.. క్లాస్ కి వేల్లగానే.. నన్ను చూసి అందరు లేచి నిలబడి.. goodmorning madam.. నేను ఎందుకు అందరు లేచి నిలబడ్డారని అనుకుంటు.. ఒక అమ్మయి దగ్గరకు వేళ్ళి పక్కన కూర్చున్నాను.. ఆ అమ్మయి అడిగింది మీరు madam కాదా.. నేను కూడా మీకులాగే.. student ని.. కూర్చోండి అన్నాను.. అపుడు నా పక్కన ఉన్న అమ్మయి మీరు చీర కట్టుకోవడం వలన మేడమ్ అనుకున్నాము.. అన్నది.. నేను నవ్వుతూ.. ఓ.. అదా.. మా వారు చీరలు మాత్రమే కట్టుకుని కాలేజ్ కి వేల్లమంటే.. ఇలా వచ్చా.. మీ పేరు ఎమిటి అని అడిగింది.. శైలజ.. నీ పేరు.. వరలక్ష్మీ.. బాగుంది..

సార్ రావటం తో మా మాటలు ఆపాము.. భోజనం సమయం లో.. వరలక్ష్మీ బయపడుతుంది.. ఎందుకు లక్ష్మీ బయపడుతున్నావు.. మీగత అబ్బాయిలు, అమ్మాయిలు కూడా కోంచేం బయపడుకున్నారు.. ఈ కాలేజ్ లో రాగింగ్ ఎక్కవ ఇపుడు సినియర్స్ వచ్చి రాగింగ్ చేస్తారట.. ఈ రోజు మధ్యహన్నం క్లాస్ లు ఉండవట.. అందుకే భయం అన్నది.. రాగింగ్ అంటే ఎమి చేస్తారు అని అడిగాను.. ఎమో.. నాకు తేలియదు..

భయం గా ఉంది.. ఎందుకు భయం నేను ఉన్నానుగా.. నా ధైర్యం పేళ్ళి అయ్యింది కదా.. పేద్ద వాళ్ళని, పేళైన వాళ్ళని ఎమి చేయరని మనసు లో అనుకుంటు.. ఎమి కాదు.. నీన్ను అక్క అని పిలవ వచ్చా.. సరే.* నీకు నచ్చినట్లు పిలవు.. అలాగే అక్క.. మధ్యహన్నం భోజనాలు చేసాము.. సినియర్స్ 10 అబ్బాయిలు మా క్లాస్ కి వచ్చారు.. వాళ్ళ క్లాస్ కి రాగానే సిరియస్ గా సినియర్స్ కనపడగానే wish చేయాలని తేలియదా? అంటు.. రంకేలు వేశారు.. వాళ్ళ అరుపుల కి నాకు కూడా భయం వేసింది.. సినియర్స్ ఎక్కడ కనపడిన wish చేయమని warning ఇచ్చారు.. ఒక్కోకరిని stage మీదకు పిలిచి.. వారి వివరాలు చేప్పమన్నారు..

3 Comments

Add a Comment
  1. Please next part thondharaga upload cheyandi… Story flow lo vunapudu akkadaka mistakes vasthunai jagrathaga chusukondi

  2. Story chala bagundi Please next part thondharaga upload cheyandi… Story flow lo vunapudu akkadaka mistakes vasthunai jagrathaga chusukondi

  3. బాగుంది నెక్స్ట్ ఎపుడు

Leave a Reply

Your email address will not be published.