ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 161

నేను : పదా మనకి మడ్డ చికడానికి టైమ్ అవుతుంది.. రా.. మరలా సార్ కి అనుమానం వస్తాది..
మంజుల : అవును.. తోందరగ పదవే.. bye మదన్ రేపు కలుద్దాం
మదన్ : bye మంజు, bye శైలు..
**********************************
నేను : పదా మనకి మడ్డ చికడానికి టైమ్ అవుతుంది.. రా.. మరలా సార్ కి అనుమానం వస్తాది..
మంజుల : అవును.. తోందరగ పదవే.. bye మదన్ రేపు కలుద్దాం
మదన్ : bye మంజు, bye శైలు..

*************************************

మదన్ :
శైలజ, మంజుల, మేడమ్ ముగ్గురిని ముగ్గు లోకి దిపి.. రోజు దేంగాలి.. తోందర పడకుండా.. నా కోరికలు అన్ని వాళ్ళతో తీర్చు కోవాలి.. ఇప్పటి నుండే ప్లాన్ చేయాలి.. ఒక్కరు కూడ మీస్ కాకుడదు.. ఎమి ఉన్నయి ఒక్కోకరి సన్నులు.. ఒకరి మించి ఒకరు పోటి పడి మరి పేంచినట్లున్నారు.. అనుకుంటు ఇంటికి వేళ్ళాడు..

*************************************************

నేను : ఎమిటే మదన్ గాడు మరి ఒవర్ చేస్తున్నాడు..
మంజుల : ఎమి చేసాడే..
నేను : ఎమి చేసాడో చూసావు గా..
మంజుల : నీన్ను, kiss చేసాడు.. అంతేగా.. అది నీకు ఇష్టమే గా..
నేను : ఇష్టమే గాని మరి మేడమ్ ముందు పబ్లిక్ గా నాకు ఎంత సిగ్గేసిందో.. నా సన్నులని కూడ పిసికాడు.. మేడమ్ ఎక్కడ చూస్తాదో అని బయం వేసింది..
మంజుల : చాలు లే పద సిగ్గు పడినకాడికి..
మంజుల : చేప్పటం మరిచాను.. నీవు ఎమి అనుకోను అంటే..
నేను : ఎమిటే..
మంజుల : నీతో మదన్ ని దేంగిస్తాను అంటే నే మనకు సహయం చేస్తాన్నాడు..
నేను : ఎమిటే నీకు నేను ఎలా కనపడుకున్నాను అని కళ్ళు ఎర్ర చేసాను..
మంజుల : అది కాదే కోప పడకు.. సార్ ఎమి అన్నడో ఒక్క సారి ఆలోచించావా?
నేను : ఎమి అన్నాడే..
మంజుల : నీవు సార్ మడ్డ చికేటపుడు.. చకవే లంజ బాగా చికుతున్నావు.. కనీసం 1000 మడ్డ లైన చికిస్తానే..
నేను : అవును.. నేను పట్టించు కో లేదే..

2 Comments

Add a Comment
  1. Chala bagundi. Sailajja to, sailaja ammato kalipi vrayandi
    ,

  2. Why sales part 4 discontinued likewise so many stories are discontinued.

Leave a Reply

Your email address will not be published.