ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 161

బయం వేసి.. గ్లాస్ ని నోటి దగ్గర పేట్టు కున్నాను.. చిన్నది దాగాను వాంతు వచ్చినట్లు అయింది.. చిన్నది తాగి మిగతాది మంచం కిందకి పోసేసాను.. వాళ్ళు కోంచేం తాగాకా దేంగుడు మొదలు పేడదామా అన్నారు.. సరే మొదలు పేట్టండి మీదే ఆలస్యం అన్నా..
మదన్ నా సారి జాకేట్ తీసేసాడు.. జాకేట్ లో అప్పటి వరకు బందిగా ఉన్న నా సన్నులు బయట కి వచ్చాయి..
మొట్ట మొదటి సారి నీ నాన్న గారు కాకుండ నా సన్నులని నగ్నంగా చూసిన మాగాళ్ళు.. వాళ్ళిద్దరు.. నాకు చాలా సిగ్గు వేసింది..
మదన్ లంగా కూడా తీసేయడం తో నా మర్మంగం ఒక్క సారిగా వాళ్ళ కి దర్శనం ఇచ్చింది.. నాకు సిగ్గు వేసింది రేండు చేతులతో.. నా పూకు ని కప్పుకున్నాను.. 36 సైజు లో ఉన్న నా సన్నులని లని చూసి..

నాకు సిగ్గు వేసింది రేండు చేతులతో.. నా పూకు ని కప్పుకున్నాను.. 36 సైజు లో ఉన్న నా సన్నులని లని చూసి వాళ్ళ ఇద్దరు ఒక్క సారే మీద పడి నా సన్నుల మీద దాడి చేసారు.. ఒకేకోక్కరు ఒక్కో సన్నుని నలిపుతు.. ఎమేసి పేంచావే లంజ కానా నీ సన్నులని నీ కూతురు సన్నుల కంటే పేద్దగా ఉన్నాయి.. అని సార్ అన్నాడు.. మీ నాన్న తప్ప ఇంకేవరు ఎవరు నా సన్నులని నలపక పోయే సరికి నాలో విపరితం గా దుల పేరిగి పోయింది… నేను.. ఆగ లేక.. నా పూకు ని దేంగండి రా లంజ కోడకలలారా.. అన్నాను.. సార్.. ఇందా కా ఎదో అన్నావు గా వద్దు తప్పు.. నేను సంసారిని.. అది కాదురా దేంగడిరా రంకు మగడు లారా.. అన్నాను.. మదన్ నా పూకు నాకుతుంటే.. హం.. అహ… హం…. హుహుహు.. మూలుగులు.. మొదట నా పూకు నాకింది మాత్రం మదన్.. నేను ఆగ లేక.. వాడి బారు మడ్డని నా పూకు లోకి దూర్చ కున్నాను.. మదన్ బారు మడ్డ మీ నాన్న గారి కంటే పేద్ద గా ఉన్నది.. అలా మొదటి సారి ఒక పరాయి మడ్డ నా పూకు లోకి దూరింది.. వాడు.. మడ్డని నా పూకు కంటలోకి మొత్తం దిపే సరికి.. నాకు దుల ఇంకా పేరిగి పోయి.. వాడికి సహకరించాను.. నా నోటిలో నుండి అరుపులు ఆపుకుందాం అన్న ఆగకుండా అరుస్తున్నాను.. మదన్ మడ్డ వేనుకకి ముందు కి ఆడిస్తుంటే.. హ…హ…హ…హ….హ…హ…అహ..అహ…అహ…అహ…అహ… హమ్..హమ్..హమ్… దేంగరా ఇంకా దేంగరా …. ష్.. ష్.. ష్.. ష్. . అహ.. మదన్ దేంగుడికి ఉగే నా సన్ను లని కసి దిరా పిసుకు తుంటే.. అహ… ఎమి సుఖం.. మాటలలో చేప్ప లేను.. నా జివితం లో అంత సుఖం ఎపుడు అనుభవించ లేదు.. అలా 20 నిమిషాలు దేంగాకా నా పూకు లోకి కార్చే సాడు.. తరువాత సార్ దేంగటం స్టార్ట చేసారు.. సార్ కుడా మదన్ లాగే 20 నిమిషాలు దేంగాడు.. నేను అలసి పోవడం తో రేస్ట తీసుకున్నాను.. గంట పోయాక నాకు ఉచ్చ వస్తుందని నా చీర కట్టు కో బోయాను.. సార్.. లంజ నగ్నం గానే ఉచ్చ పోసుకోవడాని బయటకు వేల్లవే అన్నాడు.. నేను చేసేది లేక నగ్నం గానే బయటకు వచ్చాను.. చికటిగ ఉన్నది.. ఎక్కడో దూరంగా వీదీ లైట్ వేలుగుతుంది.. ఆ లైటింగ్ మాత్రమే చిన్నది నా వంటి మీద పడుతుంది.. ఆ ప్రాంతం కోత్త కావడం తో భయం వేసింది కాని.. కూతురి జీవితం నాశనం కాకుండా ఉండటానికి ఎమి అయిన చేయడానికి రడీ అయ్యాను.. రోడ్డు మీద నే నేను ఉచ్చ పోసుకుని రూమ్ లో కి వచ్చాను.. మరల.. దేంగటం మేదలు పేట్టారు.. అలా ఆ రాత్రి 4 సార్లు దేంగారు… అపుడు సార్ ని మదన్ ని అడిగాను.. నీ గురించి.. మడ్డ చికడం సన్నులని పిసికించు కోవడం.. దేంగడాని వప్పు కో లేదట కదా.. నాకు చాలా ముచ్చట వేసింది.. వాళ్లు ఎపుడు పిలిస్తే అపుడు వచ్చి దేంగించు కోవాలి అన్నారు.. సరే వస్తాను.. ఇక నుండి నేను మీ లంజని.. అన్నా.. వాళ్ళు ముఖాలు ట్యూబ్ లైట్ బల్బ్ లా వేలిగి పోయాయి.. నీ పోటోలు నాకు ఇచ్చారు.. వాటిని అక్కడే కాల్చేసాను.. నేగిటివులు మా దగ్గరే ఉన్నాయి.. మరల వచ్చినపుడు అవి ఇస్తాము అన్నారు.. సరే అన్న.. నా కూతురి కి మాత్రం తేలియకూడదు అన్న.. సరే అన్నారు.. వారం పోయాక మరల రమ్మన్నారు.. సరే వస్తాను.. మీ లంజ ను కదా.. అని అక్కడే పడుకుని ఉదయం బయలు దేరి వచ్చాను.. అలా నీ గూరించి నాకు తేలిసింది..
నేను : నాన్న కు చేప్ప వచ్చు కదా..

2 Comments

Add a Comment
  1. Chala bagundi. Sailajja to, sailaja ammato kalipi vrayandi
    ,

  2. Why sales part 4 discontinued likewise so many stories are discontinued.

Leave a Reply

Your email address will not be published.