చాలా లక్కీ 3 118

మోహన మరో ఆలోచన లేకుండా వెంటనే సావంత్ కు ఫోన్ చేసింది. ఫోన్ అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ రావడంతో మళ్ళీ చేస్తాలే ఆంటీ అని ఫోన్ పెట్టేసింది.

అహన దీర్ఘంగా శ్వాస పీల్చుకొంటూ. . . అది సరే అమ్మాయ్ మేము మిమ్మల్ని చూసామని నీకెలా తెలిసింది. తెలిసినా అప్పుడే గాని లేదా ఉదయం గాని నన్ను నిలదీయలేదెందుకని ?
మోహన సిగ్గుపడిందే కాని సమాధానం చెప్పలేదు.
అహన ;- నీకు చెప్పడం ఇష్టం లేకపోతే వదిలేయ్. . .అని మొహం కొంచెం సింగరించుకొని లేవబోయింది.

ఆగండి ఆంటీ . . .మీరు ఉన్న ఫలాన అలా అడిగితే ఏం చెప్పాలో ఎలా చెప్పాలో అర్థం కాలేదు. . . .మా ఇద్దరికీ మామూలుగా కన్నా స్నానాల గదిలో కార్యం చేసుకోవడమే బాగని పిస్తుంది. అలా మేము స్నానాల గదిలో ఉన్నప్పుడు మీరు బెడ్ రూములోనికి చూసారు . గగన్ చివర్లో ఉన్నప్పుడు నేల మీద పడదోసాడు అప్పుడు చూసాను. దిగువ మధ్య తరగతుల కుటుంబాల్లో ఐతే ఈ విశయం కొద్దిగా ఇబ్బంది కలిగించేదే కాని మీరు శ్రీమంతులు . . .నేను కూడా ఈ ఇంటికి కొత్త . . .బహుశా ఈ విశయాల్లో అంతగా దాపరికం ఉండదేమో అనుకొన్నా. . .అందుకే అడగలేదు.

అహన ;- మరి గగన్ కు చెప్పలేదా. . .
ఊహూ. . . చెప్పలేదు.చెబితే బావ ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడో తెలియదు. ఒకవేళ మిమ్మల్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకొంటే తల్లీ కొడుకుల మధ్య చిచ్చు పెట్టినదానని ఔతానని ఆలోచించాను.
అహనకు మోహన చెప్పిన సమాధానం వల్ల ఆమె ఎంత ఉన్నతంగా ఆలోచిస్తోందో అనుకొని మోహన వ్యక్తిత్వానికి ముచ్చటపడింది. మంచిగానే ఆలోచించావు మోహనా. . . కాని నీవన్నట్టుగా కాక ఏ తరగతి కుటుంబాల్లో ఐనా ఈ విశయాల్లో కొంత దాపరికం ఉంటుంది.అలాగే కొన్ని రహస్యాలు ఉంటాయి. . . .సంధర్భం కాబట్టి చెబుతున్నాను. . .భార్య భర్తల మధ్య ,బావా మరదళ్ళ మధ్య ,అక్కా చెల్లెళ్ళ మధ్య, తల్లీ కొడుకుల మధ్య ,తండ్రీ కూతుళ్ళ మధ్య . . . .ఇలా అందరి మధ్యన కొన్ని రహస్యాలుంటాయి. అవి కొంత మందికి తీపిగుర్తులుగా ఉంటే కొంతమందికి చేదు జ్ఞాపకాలు . . .ఏది ఏమైనా ఇంటిగుట్టు గుట్టుగానే ఉండిపోతాయి.

మోహన కళ్ళు విప్పార్చుకొని శ్రద్దగా విని. . .ఆంటీ మీరు పెద్దవారు . . . ఈ విశయాలన్నీ తల్లి తన బిడ్డలతో చెప్పి పెంచుకొనే విశయాలు. . నాకు తల్లీ తండ్రుల్లా అన్నీ నేర్పుతున్నారు. నా కన్నా అదృష్టవంతురాలెవరుంటారు అంది ఉద్వేగంగా. . .
అహన ;- పిచ్చి పిల్ల . . . కుటుంబాలో ఇవన్నీ మామూలే. . . మరీ ఫీల్ కావద్దు. అది సరే కాని మావాడు నిన్ను బాగానే చూసుకొంటున్నాడని అంటున్నావు కదా . . . . ఎంత బాగాచూసుకొంటాడేవిటి?
ఛీ. . . మీరు మరీనూ అంటూ సిగ్గుపడిపోయింది.
అహన ;- ఇందులో సిగ్గుపడాల్సిందేముందే. . .నేను కూడా ఆడదాన్నే కదా. . .
నాకు సిగ్గు బాబూ. . .
అహన ;- మరీ అంత సిగ్గైతే ఎలానే . . . .నన్ను చూడు . . . .ఇప్పటికీ మీ మావయ్యతో గుర్రం పరిగెట్టిస్తున్నాను.
అవునా అంది నవ్వు ఆపుకొంటూ మోహన. .
అహన ;- ఏ . . .అంత ముసలిదానిలా కనిపిస్తున్నానా. . . ఉడుక్కొంటూ
లేదు లేదు.. . మీరు బాగానే ఉన్నారు. . .కాని మావయ్య ఎంత కష్టపడుతున్నారో నని నవ్వు వచ్చింది.
అహన ;- మీ మావయ్యా. . . నీకింకా మీ అంకుల్ విశయం తెలీదనుకొంటా . . .ఆయనకు మూడ్ వచ్చిందంటే . . .నాతో పాటు ఇంకోరు తప్పని సరిగా కావాల్సిందే అని నాలుక కర్చుకొంది.
మీతో పాటు ఇంకోరా అని నోరెళ్ళబెట్టేసింది.
అహన ;- అదే మరి. . . ఇంటి గుట్టంటే . . .ఇందాకే చెప్పా కదా . . .ఇంటిలో ప్రతి ఒక్కరికీ కొన్ని రహస్యాలుంటాయనని. . .అలానే మాకు కూడా. . .
అది సరే ఆంటీ నేను ఒప్పుకొంటున్నాను.మీరిద్దరూ మావయ్య ఒక్కడూనా. . .ఇద్దరిని అందుకోగలిగే సత్తువ మావయ్యలో ఉందంటారా . . .

అహన ;- ఏం . . . పాపం. . . మీ అంకుల్ ను వెనకేసుకొని రావాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. పక్కన నేనున్నాను కాబట్టి అలా బండి నడిపేస్తారంతే
మోహన పక్కున నవ్వేస్తూ . . . అదీ అలా చెప్పండి.. . .మీరున్నారు కాబట్టి మావయ్య అలా ఉన్నారంటారు.

అహన ;- నీకన్నీ వెటకారాలే పిల్లా . . .ఈ సారి అవకాశం ఉన్నప్పుడు చెబుతా . . . నీవే నీ కళ్ళతో చూసి చెప్పు
చెబుతా గాని. . . మీకు అలా కంపెనీ ఇచ్చే ఆ మనిషెవరో పాపం. . . చాలా పెద్ద మనసున్నది.
అహన ;- ఎహే అదేమీ పెద్ద మనసున్నది కాదు. . . ఇలా పెద్ద పెద్ద కుటుంబాలవారికి చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ బ్రతికే కుటుంబం. . . పనవ్వగానే అంతో ఇంతో తీసుకొని వెళుతూ ఉంటారు. . .
అవునా ఐతే తప్పని సరిగా ఒకసారి చూడాల్సిందే. . . మరి ఎప్పుడు చూపిస్తారు ఆంటీ. . .
అహన ధీర్ఘంగా చూస్తూ. . .ఏదో మాట వరసకంటే . . .నీవు అదే పట్టుకొన్నావా. . . చూద్దాం లే . . .
మోహన అల్లరిగా అహన చేతులు పట్టుకొని ఊపేస్తూ. . . ఆంటీ ఆంటీ ప్లీజ్ అంది.
అహన ;- ఇదెక్కడి గొడవే. . . సరేలే . . . రేపో మాపో చెప్తాలే
అలా ఇద్దరూ కలిసిపోయి నవ్వుకొంటూ ఆ రోజంతా గడిపేసారు.

మరో మూడు రోజుల తరువాత వర్షం సూచనతో మబ్బులు పట్టి ఉంటం తో అహనకు తమ ఫాం హౌస్ లో పనులు చేయడానికి కూలీలొచ్చారని సెక్యూరిటీ ఫోన్ చేయడంతో . . . ఫాం హౌస్ కు వెల్లాల్సి వచ్చింది.
చారికి తోడుగా మోహన వెళ్ళడంతో గగన్ అహన లిద్దరూ ఫాం హౌస్ కు వెళ్ళారు.
వీళ్ళు వెళ్ళేసరికి కూలీలందరూ వచ్చేసి పనులకు దిగిపోయారు. .. తోటలో గగన్ వాళ్ళకు పనులు పురమాయిస్తూ చాలా దూరం వెళ్ళిపోయాడు. అహన కూడా గగన్ కు తోడుగా వెళ్ళింది కాని అలసట వల్ల కాసేపు పడుకొంటానని హౌస్ కు వచ్చేసింది.

కూలీలందరూ చక చకా పనులు చేస్తూ ఉంటం తో ఒక చెట్టుక్రింద కూచొని చూస్తూ ఉన్నాడు.

అదే సమయంలో అటువైపు వెళుతూ ఉన్న సావంత్ కు ఫాం హౌస్ దగ్గర గగన్ కారు కనిపించడంతో . . .మాటాడి వెళదామని తన కారును అటువైపు పోనిచ్చాడు.
గగన్ కారు దగ్గరే తన కారును కూడా ఆపి సెక్యూరిటీ కనిపించకపోవడంతో నేరుగా హౌస్ లోపలికెళ్ళాడు.
లోపల హాల్లో ఎవరూ కనిపించలేదు. . . చక చకా మేడ మీదకెళ్ళి లోపలకు తొంగి చూస్తూ గగన్ అని పిలువబోయి నోరు అదుముకొనేసాడు.

ఎదురుగా అహన తాను కట్టుకొన్న ఖరీదైన చీరను మోకాళ్ళ దాకా ఎత్తుకొని కాళ్లకు మాయిశ్చర్ క్రీం రాసుకొంటూ ఉంది. కొంగు క్రిందకు జారిపోయి గుండెలు ఎత్తుగా గుండ్రంగా కనిపిస్తున్నాయి. చీర మోకాళ్ళ మీదుగ పెట్తుకోవడం వల్ల తొడల మధ్య సందు కనిపిస్తూ ఉంది.

తనకు ఎదురుగా ఏదో లీలగా కదిలినట్టు అనిపించి తల ఎత్తి చూసింది. లొట్టలేసుకొంటూ ఎదురుగా సావంత్ . . .వాడిని చూడగానే నోట్లో తడి ఆరిపోయింది అహనకు .

Updated: February 6, 2021 — 9:36 am

1 Comment

Comments are closed.