ట్రాన్సఫర్! – 2 101

మేజర్: నిహారిక ఆలోచించుకో … ఎవరు లేరు కదా ఎక్కడ… సీరియల్స్ లో టాప్స్ ఏసుకోవటం అంటే దాని మీద దుప్పటి ఏసుకోవు కదా తీయి అమ్మ సిగ్గు పడితే… అవకాశాలు రావు మళ్ళా మళ్ళా అన్నాడు

నిహారిక : ఆలోచన లో పడింది

మేజర్ & ప్రొడ్యూసర్ : పర్లేదు … నిహారిక… ఎవరు లేరు ఎక్కడ….టెన్షన్ ఫీల్ కాకు,,, సిగ్గు పడితే ఎలా అసలే హీరోయిన్ కావలిసిన దానివి అని రెచ్చ కొట్టారు

అంకుల్ & మేజర్: నిహారిక ని ఎలా సారీ లో నే ఎంత బాగుంటే…. టాప్స్ లెగ్గింగ్స ఎస్టీ నీకు తిరుగే లేదు.. బుల్లి తెర శ్రీదేవి అయిపోతావ్….నిన్ను చుస్తే నీ కదా మాకు తెలిసేది… నీకు ఎలాంటి రోల్ ఇవాళో.. నువ్వు ఎలా సిగ్గు పది టైం వేస్ట్ సెహెసుకుంటే …వయసు అయిపోతాడు అపుడు అమ్మొమ్మ రోల్స్ కూడా రావు అన్నాడు

నిహారిక : ఆలోచన లో పడింది

మేజర్ : ఆలోచించుకు నిహారిక … ఎక్కడ ఎవరు లేరు కదా..ఎందుకు భయం నేను ఉన్న కదా అని అన్నాడు

నిహారిక : దొరికిన ఛాన్స్ ని జారవిడిచుకోవటం ఎందుకు అని… సరే అని తలా మోపింది

అంకుల్ & ప్రొడ్యూసర్ : నైస్ డెసిషన్… పైకి వస్తావ్ …ఎలా సిగ్గు పడితే ఎలా అన్నారు నవ్వుతు….

నిహారిక…. తన.. పైట ని పక్కకి తీసింది మెల్లగా….

ప్రొడ్యూసర్ & మేజర్ : నోటా నిమిషం వరకు మాట లేదు…. నిహారిక సిగ్గు తో…. తన యెడ భాగం మీద చేతులు ఏడు పెట్టుకుంది

అబ్బా …. అబ్బా…. ని ఫిగర్ ముందు కొంత మంది హీరోయిన్ లే దిగ దుడుపే బాబు అన్నాడు ప్రొడ్యూసర్ ….

అంకుల్ : అవును ర బాబు ఎం ఉంది….

ప్రొడ్యూసర్ : నిజమే ర… నువ్వు చెపితే నేను నమ్మలేదు ఎదో ఆంటీ ల ఉంటది… నువ్వు అడిగావు అని మొహమాటం తో ఒప్పుకున్నా… కానీ నిహారిక ని ఎలా చూసాక…అసలు ఛాన్స్ ఇవ్వకపోతే నాడే తప్పు అనిపిస్తుంది ర మేజర్ అన్నాడు

నిహారిక :ఆ మాటలకి పొంగి పోతుంది లోన

ప్రొడ్యూసర్ & మేజర్ : హే నిహారిక …ఎందుకు ఆలా చేతులు అడ్డు పెటావ్… తీయి… సీరియల్ / మూవీ లో కూడా ఎలా అడుపెట్టుకుంటారా ఏంటి… సిగ్గు పడకు మేమే కదా….అన్నాడు మేజర్…

అంకుల్ & ప్రొడ్యూసర్ : ఆలా చూస్తూ ఉంది పోయారు…. మల్ల కొంచం సేపు… పర్ఫెక్ట్ షాప్స్ అండ్ ఫిగర్ నిహారిక అన్నాడు ప్రొడ్యూసర్ … నేను ఎపుడు చేస్తున్న సీరియల్ హీరోయిన్ కన్నా నువ్వే బాగుంటువే….నే బాడ్ లక్ కొంచం ముందు తెలిసి ఉంటె నీకే ఇచ్చే వాడిని ఆ రోల్… ఎం పర్లేదు ఎం పర్లేదు…. నేను ఉన్న కదా … తప్ప కుండా తీసుకుంటా న సీరియల్ కి అన్నాడు… ఏది ఎలా ర వచ్చి క్రుచో అని….
అంకుల్ & ప్రొడ్యూసర్ మధ్య న కూర్చో మనాడు….

Leave a Reply

Your email address will not be published.