ట్రాన్సఫర్! – 3 94

నిహారిక సారీ చెప్పి వాళ్ళ రూం నుండి బయటకి వాలి నుంచుంది

ప్రసాద షార్ట్ మరియు ట్ షర్ట్ ఏసుకొని బయటకి వచాడు

ఇంతే ఎలా వచ్చావ్ అన్నాడు

అయిందా సర్ మీ మాక్అప్ ఇంట సేపా రెడీ అయేది అంది నవ్వుతు.

ఆ అవునే మరి నువ్వు చూస్తావ్ అని మేకప్ ఎసుకున్న అన్నడు నవ్వుతు..

ఇద్దరు నవ్వుకున్నారు.

గిరిజ లేదా … ఎక్కడకి వీలుంది

నేను బిర్యాణి చేశాను మీ కోసం తెచ్చాను …అండి

అవునా ఏది అంటు నిహారిక చేతిలో ఉన్న బాక్స్ తీసుకొని…టేస్ట్ చేసాడు..

అబ్బా భలే ఉండే మరదలా అన్నడు…

ఓయ్ మరదలు ఏంటి అండి నవ్వుతు…

గిరిజ నీకు అక్క అయితేయ్ నెను నాకు బావ నువు నాకు మరదలు వె కదా అన్నడు కొంటె గా.

అబో అక్క నీ రాని చెపుతా అండి…

ఒసేయ్ చెప్పావ్ అంటే ante నన్ను సంపేస్తది అన్నడు…

అది గుడ్ బాయ్ అండి నవ్వుతు నిహారిక.

సరే నెను వెలుతాను అక్క వస్తే చెప్పండి అని వెళ్లిపోయింది నిహారిక..

Leave a Reply

Your email address will not be published.