సేల్స్ స్టార్ 1 288

“ప్రియా.. నీ అంత అందమైన నిపిల్స్ నే నేక్కడా చూడలేదు. ఎంత పెద్దవో..”

తర్వాత ఆమె బంతుల్ని కింది వంపు నించి శిఖరాగ్రం వరకు నాలిక తో స్పృశించాడు. వాటి మెత్త దనాన్ని పెదాలతో ఆస్వాదిస్తూ, పైకి చేరినప్పుడల్లా చనుమొనలని నాలుక తో రాస్తూ ఉంటె, మూలుగుల మధ్య లో ప్రియ చెయ్యి అప్రయత్నం గా ఉదయ్ ప్యాంటు లో ని మగతనం మీదకు చేరింది. అప్పదికే అది బాగా నిగిడి ఉంది. బెల్ట్ బకల్ తోలిగించి, చేతిని అండర్వేర్ లోకి జార్చింది ప్రియ. మొట్ట మొదటి సారి తన భర్త కాకుండా వేరే మొగాడి మొడ్డ ని చేతిలో తీసుకుంది. అది పూర్తి గా గట్టి పడి లేచి వుంది.

“పర్వాలేదు” అనుకుంది ప్రియ వేళ్ళతో అతని మగతనాన్ని అంచనా వేస్తూ.. ఆరంగుళాల పైనే వుంటుందేమో, శరత్ అంత కాక పోయినా..ఒక్క వెంట్రుక కూడా లేకుండా పూర్తి గా షేవ్ చేసి వుంది, తన లానే!! ఆ స్పందన కి ఉదయ్ ప్రియ పాలిండ్ల మీంచి పట్టు సడలింది. ప్రియ ట్రంకు మీద నించి జారి తన మోకాళ్ళ మీద ఉదయ్ కాళ్ళ మధ్య చేరి, మొట్ట మొదటి సారి గా ఉదయ్ మొడ్డ ని చూసింది.

తన వెళ్ళని పైకి కిందకి కదుపుతూ దాని తల ను నోట్లోకి తీసుకుంది. తడిగా, కొద్ది చెమట తో కలిసి అది నోట్లో ఉప్పగా అనిపించింది. నాలుక తో టిప్ మీద రాస్తూ, పెదాల్ని గట్టి గా మొడ్డ చుట్టూ బంధించి, తలను ముందుకూ వెనక్కూ ఊపసాగింది. అప్పుడే ఊరుతున్న అతని వీర్యం రుచి, వాసన శరత్ కంటే వేరే గా అనిపించాయి.

ఉదయ్ కాసేపటికి ప్రియ ని చేతులు పట్టుకు లేపాడు. అతని కళ్ళలో ఏదో ఆకలి. శరత్ కళ్ళల్లో లో ఎప్పుడూ చూడలేదు. లేపి ప్రియ ని ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. ముద్దు పెట్టుకున్న ప్రతి సారీ, ఆ ప్రకంపనలు ప్రియ శరీరం లో కొత్త గా అనిపిస్తున్నాయి. అతని వేళ్ళు ప్రియ నడుం మీద కు జారి, ప్రియ ఫార్మల్ ప్యాంటు విప్పటం మొదలెట్టాయి. మరి కొద్ది సెకండ్లలో బొటన వేళ్ళు రెందు పక్కలా దూర్చి ప్యాంటు ని, లోపలి పాంటీ ని కిందకి జార్చి కాళ్ళ కిందనించి తప్పించేసాడు. వొంటి మీద నూలు పోగు లేకుండా ఒకరినొకరు పోదిఐ పట్టుకుని ముద్దులు పెట్టుకున్నారు.

ప్రియ పువ్వు అప్పటికే బాగా తడెక్కి వుంది. గమనించాడు కాబోలు, ఉదయ్ రెండు వీళ్ళని పువ్వు లోకి జొనిపి బొటన వేలు తో పై బొడిపె మీద రాపిడి సాగించాడు. తట్టుకోలేక ప్రియ ఉదయ్ కి చుట్టుకు పోయింది. గొంతు లో మూలుగులు పెరిగాయి. కొన్ని క్షణాలు అలా మర్దనా చేసి ఉదయ్ తన రెండు చేతులతో ప్రియ నడుం పట్టుకుని పైకెత్తి ట్రంకు మీద కూర్చోపెట్టి వెనక్కి తోసాడు. నగ్నం గా వున్న ప్రియ పిరుడులకి అది చల్ల గా తాకి, ఒళ్లంతా చలి పొక్కులు పుట్టుకొచ్చాయి. వీపు వెనక్కి అనేసరికి చలి పోక్కులు ఇంకా ఎక్కువ అయినట్టు అనిపించింది. మోకాళ్ళు రెండూ పట్టుకుని పైకెత్తి పట్టాడు ఉదయ్.

అప్పటికే బాగా చీకటి పడింది. ఆకసం లో సగం చంద్రుడి వెన్నెల, నక్షత్రాల వెలుగు. తల వెనక్కి వాలి, బంతులు రెండూ పైకెగసి, మోకాళ్ళు ఎత్తి పెట్టి వున్న ప్రియ పువ్వును చేరుకోవటానికి ఉదయ్ కి ఇప్పుడు ఏ అడ్డంకీ లేదు. ప్రియ కి ఎదురు గా నిగడ బలిసిన ఉదయ్ మొడ్డ కనిపిస్తోంది. ఎన్నాళ్ళ నించి ఎదురు చూస్తోంది ఈ క్షణం కోసం ?

ప్రియ ఆలోచనల్లో ఉండాగానే ఉదయ్ ముఖం ప్రియ పువ్వు మీద వాలి, నాలుక బుడిపె ను తడిమింది. సరియైన స్థానం లో తగిలే సరికి “మ్……….” అంటూ పెద్ద మూలుగు ప్రియ గొంతు లోంచి వెలువడింది. నాలుక పువ్వు తొనలను ను పైనించి ఎడా పెడా నాకుతూ బుడిపె ని మీటుతుంటే, ఆ స్పందన కి తట్టుకోలేక ప్రియ అల్లాడి పోతూ అటూ ఇటూ కదిలి పోయింది. ఉదయ్ ప్రియ పొట్ట మీద చెయ్యి వేసి గట్టి గా పట్టుకొని ఆపాల్సి వచ్చింది. కరక్ట్ గ్గా ఇంకొద్ది క్షణాల్లో అయిపోతుందనగా ఆపేసేవాడు, ఒక క్షణం తీరికి ఇచ్చి మళ్ళి మొదలెట్టేవాడు. పూర్తి గా తడి అయి, ప్రియ కి అయిపోతే బావుదేమో అనిపించింది, ఉదయ్ అది జరగనివ్వలేదు.

2 Comments

  1. very good

Comments are closed.