సేల్స్ స్టార్ 1 288

ఎప్పటికైనా తన ఆలోచన లో మార్పు రావచ్చు కదా, అప్పుడు ఇన్ వీట్రో ఫెర్టిలైజేషన్ ట్రై చెయ్యచ్చు కదా?”

“ఆ రోజు రావాలంటే, ఎన్ని యుద్ధాలు జరగాలి ? తన లోపం అని తెలిసిన తర్వాత మానసిక వత్తిడి కి కూడా గురి కూడా కావచ్చు. మళ్ళీ, దానినించి తేరుకోటానికి చాలా టైం పట్టచ్చు. ఇదైతే, ఏ సమస్యా వుండదు.”

“ఊహలు మాని, కాస్త రియల్ గా ఆలోచించి చూడు.”

“ఇదేమీ తేలిక అనటం లేదు, నేను. కానీ చూస్తుంటే, ఇదే బెటర్ అంటా. ఏతలనోప్పులూ లేని మార్గం.”

“నాకేమీ సెన్స్ కనిపించట్లా.”

“ఓహ్… కమాన్.. ఉదయ్ నీ ఫాంటసీ లో ఎప్పుడూ లేనట్టు మాట్లాడుతున్నావ్.. మీ ఆయన కూడా పెద్ద పోటుగాడని చెప్పకు.”

తను శరత్ ని నా మీదే ఉపయోగిస్తుందని ఊహించ లేదు. “శరత్ ని మోసం చెయ్యమని అడుగుతున్నావు నువ్వు, తెలుస్తోందా”

“కావచ్చు. నా మటుకు, స్పెర్మ్ డొనేషన్ కీ దీనికీ పెద్ద తేడా కనిపించటం లేడు. ఉదయ్ ఒక స్పెర్మ్ డొనర్ అనుకో.”

“ఇంకేం మాట్లాడద్దు. ఇక ఇంతటి తో ఈ టాపిక్ ఆపేద్దాం. నువ్వు నా మంచి కోరే చెబుతున్నావు అని నాకు తెలుసు.”

ఆ టాపిక్ ఇంక అక్కడి తో వదిలేసి ఇంటికి బయలుదేరాం.

తెలిసో, తెలియకో, నీలూ నా బుర్ర లో ఒక బీజం వేసింది. ఒక సారి ఇలాంటి ఆలోచనలు మొదలయ్యాక, పూర్తి గా విస్మరించటం చాలా కష్టం అనుకుంటా. తర్వాత కొద్ది వారాలూ, నేను దాని గురించి ఆలోచిస్తూనే వున్నాను. ప్రతి సారీ, ఇది ఒక చెత్త ఐడియా అని తోసి పెట్టేదాన్ని. కానీ ఆలోచించటం మానలేదు. నీలూ ఆ సంగతి మళ్ళీ ప్రస్తావించక పోయినా, నా ఆలోచనలు మాత్రం అటు పోతూనే వున్నాయి.

చెప్పాలంటే, శరత్ తక్కువేమీ కాదు. పెళ్ళైన కొత్తల్లోనాకు చాల నొప్పి గా అనిపించేది. తనది ఆటు ఇటు గా 8 అంగుళాల కి తక్కువ గా వుండదు. నిడివి కూడా పెద్దదే. బెడ్ రూం లో ప్రొబ్లెమ్స్ ఏమీ లేవనే చెప్పాలి. అయితే, పెళ్లి ఐన ఇన్నేళ్ళకి కొంచెం పొట్ట వచ్చి, ఇంతకు ముందు కన్నా బరువెక్కాడు. పాపం ఎక్సేర్సైజు చేస్తూనే వున్నాడు, కానీ, అంత ఫలితం కనిపించలేదు. చెప్పొద్దూ, ఇంతకు ముందు కంటే నాకు కొంచం తన మీద మోజు తగ్గింది. అప్పుడప్పుడూ, వేరే మగాళ్ళ మీద, సినిమా స్టార్ల మీద మనసు పోవటం, బెడ్ లో వున్నప్పుడు కూడా ఆలోచించటం అలవాటైంది. నీలూ కి కూడా ఈ విషయం తెలుసు. అది కూడా దాని ఫాంటసీలన్ని నాతో పంచుకునేది.

2 Comments

  1. very good

Comments are closed.